Houtverbranding: Ok of niet? | Page 14 | Ecobouwers.be

U bent hier

Houtverbranding: Ok of niet?

afbeelding van Jurgen - BBL
18/11/2016 - 09:10

Is houtverbranding duurzaam of niet? Wat pleit voor? Wat pleit tegen?

401 Reacties

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
17/01/2020 - 11:45

Ikzelf heb ook lang gedacht, bevestigd door statistieken in de krant, dat de vermindering van nucleaire elektriciteit gecompenseerd werd door een vermeerdering van de productie uit lignite.

De cijfers van Freunhover bevestigen dit .helemaal niet. De groei van groene elektriciteit overstijgt gevoelig het verlies aan nucleaire energie. Dit is wel op jaarbasis, en zegt niet veel over het evenwicht in het elektriciteitsnet.

De kwaliteit van de studie die aan de basis van het artikel zou liggen is zeer twijfelachtig. Ik weet niet meer wat ze hiermee wilden bewijzen, maar als men de som maakt van alle vermelde bronnen van elektriciteit komt men in 2010 aan 475,6 Twh. Maar ze geven wel als jaarproductie 551,4 Twh op.Voor 2017 is de gemaakte som 530,1 Twh, voor een totaal van 591,2 Twh.  Men hoeft zulk artikel zelfs niet te lezen.

afbeelding van Bram in Brussel
17/01/2020 - 13:06

<a href="mailto:pierrechristiaens [at] telenet [dot] be">pierrechristiaens [at] telenet [dot] be</a> wrote:

De kwaliteit van de studie die aan de basis van het artikel zou liggen is zeer twijfelachtig. Ik weet niet meer wat ze hiermee wilden bewijzen, maar als men de som maakt van alle vermelde bronnen van elektriciteit komt men in 2010 aan 475,6 Twh. Maar ze geven wel als jaarproductie 551,4 Twh op.Voor 2017 is de gemaakte som 530,1 Twh, voor een totaal van 591,2 Twh.  Men hoeft zulk artikel zelfs niet te lezen.

Misschien hebben ze de rest gekocht in het buitenland?

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
17/01/2020 - 13:57

Bram,

Neen, want ze hebben 3,5 Twh uitgevoerd. Dit zijn totaalsommen op het einde van het jaar.

afbeelding van Luc Vandamme
17/01/2020 - 17:47

<a href="mailto:pierrechristiaens [at] telenet [dot] be">pierrechristiaens [at] telenet [dot] be</a> wrote:

(1) Ikzelf heb ook lang gedacht, bevestigd door statistieken in de krant, dat de vermindering van nucleaire elektriciteit gecompenseerd werd door een vermeerdering van de productie uit lignite.

(2) De cijfers van Freunhover bevestigen dit .helemaal niet. De groei van groene elektriciteit overstijgt gevoelig het verlies aan nucleaire energie. Dit is wel op jaarbasis, en zegt niet veel over het evenwicht in het elektriciteitsnet.

(3) De kwaliteit van de studie die aan de basis van het artikel zou liggen is zeer twijfelachtig. Ik weet niet meer wat ze hiermee wilden bewijzen, maar als men de som maakt van alle vermelde bronnen van elektriciteit komt men in 2010 aan 475,6 Twh. Maar ze geven wel als jaarproductie 551,4 Twh op.Voor 2017 is de gemaakte som 530,1 Twh, voor een totaal van 591,2 Twh.  Men hoeft zulk artikel zelfs niet te lezen.

Beste Pierre,

Betreft (1)

Het gebruik van Bruinkool (Lignite) werd niet afgebouwd in de periode 2010 tot 2017 en werd zelfs in die periode lichtjes opgebouwd om daarna terug af te nemen. Naar 2019 toe werd ook  het volume behouden. Dit is normaal want het is een grondstof die ter plaatse wordt gedolven, terwijl de andere koolstofhoudende grondstoffen moeten aangekocht worden in het buitenland. Dit komt duidelijk tot uiting in de cijfers van Fraunhofer. In de tabel uit mijn vorige interventie zie je bvb. dat de elektriciteitsproductie uit steenkool (Hard Coal) gestaag is afgenomen gedurende de periode 2010 - 2017 en verder tot 2019. Je merkt ook dat de productie uit aardgas en kernenergie is afgenomen in dezelfde periodes. Men heeft dus werkelijk ingezet op energie van eigen bodem (bruinkool, biomassa voor biogas en hernieuwbaar uit zon en wind) voor de elektriciteitsproductie.

Info ter zijde: Steenkolen bvb komen uit Polen, de afbouw van de aankoop van deze grondstof door Duitsland, ligt moeilijk voor Polen die daardoor een deel van zijn exportinkomsten en zijn economische slagkracht verliest en dit is dan ook een gevoelig punt in Europa als er moet onderhandeld worden over hernieuwbare energie. Intern in Polen wordt dit uitgelegd dat Duitsland Polen uitmelkt en dan laat vallen. En zo krijg je de discussies binnen Europa...

Betreft (2) 

De groei van de hernieuwbare elektronenenergie is vooral toegenomen door de explosie van windenergie. De toename van zonne energie is minimaal. Dit komt ondermeer omdat zonne energie een lokale en decentrale opwekking is en dat niet alle interne netten (nog steeds lokaal georganiseerd in Duitsland) niet klaar zijn (waren) voor meer opwek op te vangen. Nogthans is de opwek van zonne energie zeer belangrijk in de energietransitie. Prof. Quashning van de HTW (Hogeschool  Berlijn) heeft een studie gemaakt voor Duitsland en vastgesteld dat er meestal veel wind is als er geen zon is, en omgekeerd. Daarom is ook het besluit van een studie over de dimensionering van zonnepanelen, dat je best zoveel mogelijk dakoppervlakte voor zonnepanelen gebruikt en zoveel mogelijk energie opwekt ( https://pvspeicher.htw-berlin.de/wp-content/uploads/HTW_2019_Sinnvolle_D... ), want anders krijg je een moeilijke oefening om het net te balanceren met hernieuwbare energie. Als je niet kan zorgen voor de juiste complementariteit (zon- wind voor dag-nacht, zomer-winter) met hernieuwbare energie, krijg je ook moeilijkheden met de dimensionering en het rendement van de batterij opslag, omdat deze juist de periodes met pieken (zowel opbrengst als verbruik) moeten kunnen overbruggen. Door de overdimensionering van wind t.o.v. zon is dit een belangrijke reden (batterijcapaciteit kan niet juist gedimensioneerd worden)  waarom de energietransitie kan vertragen. Daarom is het belangrijk dat iedere zonneinstallatie genoeg energie kan opslagen om 1 nacht te overbruggen. Meestal is dan ook 5 KWh batterijcapaciteit meer dan voldoende om dit te bereiken, zelfs met zonne opbrensten van een 10 en 30 kWpiek installatie, want uiteindelijk is het verbruik dat telt en niet de opbrengst. Meer opslagcapaciteit in huis  heeft geen zin.

Info ter zijde:

A. In de periode 2010 - 2017 en erna tot 2019, is de elektriciteitsproductie niet afgenomen door de halvering van de productie uit kernenergie, integendeel is  er zelfs meer geëxporteerd. De feitelijke export is nog groter, maar wordt gecompenseerd door import uit de buurlanden. Dit heeft natuurlijk te maken met de windenergie die niet gecompenseerd  wordt met productie zonne energie, waardoor er nog steeds overcapaciteit van klassieke centrales nodig is en waardoor energieopslag zich nog niet doorzet.  

B. Ik begrijp ook niet waarom wij in België onze regelgeving zo veranderen dat ze in feite de energietransitie bemoeilijkt:

 1.  we willen een capaciteitstarief invoeren, waardoor ook de injectie van zonnepanelen op het net kan worden beperkt. In Duitsland bvb. zal de beperking van de installatie afhangen van de zelfconsumptie en minder van het vermogen van de installatie. De zelfconsumptie is bepalend voor de injectiepieken of deze kunnen opgevangen worden.  Tot 30 kWpiek en meer dan 50% zelfconsumptie ben je daar nog een privépersoon die overschotten van elektriciteit op het net kan zetten. Hier bij ons is er geen verplichting op de zelfconsumptie, maar is de beperking op de installatie van 10 kWpiek voor 3-fase aansluitingen en 5 kWp voor mono-fase aansluitingen. De aansluitingscapaciteit van uw meter wordt ook in de richting geduwd van zo laag mogelijk (hoe meer capaciteit, hoe meer je zal betalen in de nieuwe opzet), dit is duidelijk  een opvatting die past in de mentaliteit van energieverkopers en niet van prosumenten en een netwerk dat energie kan uitwisselen om het netwerk t stabiliseren. Je zou in feite iedereen moeten aanmoedigen om een aansluitingscapaciteit van 32 kWh te gebruiken en dit te optimaliseren voor injectie en voor afname (zie ondermeer introductie Elektrisch voertuig, batterijopslag, ...) Hoe wil je met zo'n reglementering in België de productie en opslag van lokale hernieuwbare energie uit zon en wind (plaatselijk windmolen in de gemeente, wijk, ...) bevorderen?
 2. Onze nieuwe batterijwetgeving zegt, dat je je injectie moet beperken tot 60% van de overschotcapaciteit na zelfconsumptie.
  Dit betekent dat
  a. als ik in een batterij investeer ik mijn zelfconsumptie kan optrekken tot 70% en voor de  overige 30% moet inperken (met 40%) tot 18% van de capaciteit en ik deze hoeveelheid elektriciteit (18% netinjectie en 12 % opbrengstbeperking = 30% potentiële injectie van de installatie) verloren ben. Men in feite zegt dat je niet te veel energie mag aanmaken, terwijl we in de toekomst deze energie dringend nodig zullen hebben om het netwerk te stabiliseren als er ook nog meer wordt geïnvesteerd in windenergie.
  b.  Het gevolg is dat je nu beter bent om niet in een batterij te investeren (met deze reglementering) en maar te investeren in zonnepanelen die je verbruik weerspiegelen => 30% van de opbrengst zonnepanelen, verbruik je dan maar effectief in je woning (in plaats van 70% in het batterijscenario) en je zet 70% als piekbelasting op  het net. Je betaalt een kleine vergoeding aan de netbeheerder en je krijgt elektriciteit gratis terug als je deze nodig hebt. De 15 jaar garantie teruglevering voor zonnepanelen (uitzondering van Tommelein) zorgt er dus in feite voor dat het netwerk zal moeten versterkt worden (geen investering in batterijen) en dat iedereen meer netvergoeding zal moeten betalen en zorgt er tegelijk voor dat de energietransitie moeilijker zal verlopen (beperking capaciteit windenergie). 
  Dat de VREG in beroep is gegaan tegen deze uitzonderingsmaatregel en dit feit getuigt dan ook van visie en toekomstig gericht denken. Spijtig genoeg heeft de VREG er niet een capaciteitsvergroting en zelfconsumptieverplichting aan verbonden... dit getuigt niet van de juiste visie voor de toekomst.
 3. Men wil ook de teruglevering (injectie) moeilijker maken door de juridische verplichting op te leggen om een lasthebber aan te stellen om netbalancering te bewaken bij injectie van particuliere installaties. Dit zorgt ervoor dat de netbeheerder zijn verantwoordelijkheid voor netbeheer kan afschuiven op andere partijen. Maar dit principe zal er in de toekomst ook voor zorgen dat particulieren moeilijker hun elektriciteit op het net kunnen zetten, waardoor zonneinstallaties steeds kleiner zullen worden. Dit speelt natuurlijk  in het voordeel van de energieverkopers en niet in het voordeel van de individuele zonnepaneelinvesteerder.  Het netwerk zal tegelijk versterkt moeten worden door het onevenwicht in complementariteit van de verschillende hernieuwbare energieën op te vangen. Uiteindelijk  is het de opdracht van de netbeheerder om de stabiliteit van het net te beheren en moet hij de verantwoordelijkheid hiervoor niet afschuiven. Gewone contractuele clausules voor energieleveranciers (die dan zelf ook verplicht worden om te investeren in opslag, of klanten met eigen opslag moeten zoeken) zou een betere formule zijn dan de zware juridische gevolgen van lastgever, lasthebber voor de particuliere consument en prosument.

Betreft (3)

Ik trek de kwaliteit van de studie niet in twijfel, de academische achtergrond voor de extrapolatie van effecten op de gezondheid is waarschijnlijk (ik ben geen academicus en geen specialist op dit gebied) juist. Het enige dat bij mij een belletje deed rinkelen, was dat in het artikel van de standaard  werd uitgegaan van meer uitstoot in de transitieperiode (sluiten kerncentrales) door meer gebruik van koolstofhoudende brandstoffen en dat ik uit andere bronnen deze vaststelling niet kon bevestigen. Daarom  heb ik de studie opgevraagd en bekeken. Het is me dan opgevallen, in de bijlagen van de studie Pagina 43 - Tabel 1, dat zoals Pierre zegt de som van de aanmaakmethodes niet sluitend was met het opgegeven totaal. Dit bevestigde mijn vermoedens dat er ergens iets verkeerd was met de gebruikte data. Dan ben ik gaan zoeken naar bevestiging van de gegevens uit de studie. Die heb ik niet gevonden bij de netbeheerder (BDW) en niet bij Fraunhofer (en ook  niet bij andere bronnen).  Alles lijkt erop dat de gegevens die aan de basis liggen van de doorrekening op de gezondheidszorg, dat deze verkeerd zijn. Waardoor de besluiten van de studie (volgens mij) verkeerd zijn, maar dat betekent niet dat de academische kant van de studie verkeerd  is, ze moet enkel worden herrekend met de juiste  data om de juiste besluiten te trekken voor Duitsland. Als de besluiten voor de VS zijn (dus niet voor Duitsland) dan kunnen de besluiten misschien (?) wel richtinggevend zijn met deze data.

Maar nog blijft bij mij  de vraag, waarom een Amerikaanse overheidsinstelling zoals NBER (.gov organisaties) vanaf 2018 studies bestelt over de energietransitie in Europa, terwijl deze nieuw geleide overheidsinstellingen principieel deze gedachtengang economisch en ideologisch afwijst.

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
18/01/2020 - 14:48

Beste Luc,

Ik ben niet genoeg specialist ter zake om al uw redeneringen te kunnen volgen.

Ik herinner mij uit mijn tijd op de kolenmijn in Beringen, waar we zelf een kleine elektriciteitscentrale hadden, dat de electriciteitsmaatschappij altijd gelijk had. Als kleine producent hadt ge u te plooien naar hun (misschien gerechtvaardigde) grillen. Als we wilden injecteren op het net moest ge dit op aanvraag altijd kunnen garanderen, anders volgden er boetes. Nu zal het niet anders zijn, Ik denk dat de politiek technisch niet uitgerust is om hier iets in de pap te brokken hebben. Klare uitleg zal men niet vlug bekomen.

In uw redenering zijn er twee zaken die me opvallen. Voor mij staat het vast dat de afwisseling tussen wind en zon misschien statistisch min of meer klopt, maar dat de realiteit toch steeds ingewikkelder zal zijn.

En ook dat ge bij constant schoon weer (wat toch regelmatig voorkomt, uw batterij niet blijvend zult kunnen blijven opladen. Want het nachtverbruik is toch wel minimaal, tenzij als ge een elektrische auto oplaadt. Dit kunt ge echter niet gaan verplichten!.

Hebt ge een idee hoe het Duitslang lukt om zoveel groene elektrictiet op het net te verwerken? Ik veronderstel dat ze hulp uit het buitenland nodig hebben, zodat het aantal geschikte centrales dat kan uitschakelen groter wordt (negatieve prijs van de kWh).

afbeelding van Luc Vandamme
18/01/2020 - 16:48

Pierre,

Wat betreft "hoe het lukt om zoveel groene elektriciteit op het net te zetten" is hieronder een link van hoe men het in Nederland gaat doen en in Duitsland zijn er nu al voorbeelden van deze vorm van energiebalancering met succes geïmplementeerd in afgelegen landbouwgemeentes met inwonersaantallen tot 7500 inwoners.

In Nederland is de proef nu om een vermogen van een gascentrale hierdoor te vervangen.

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energietransitie-business/33025/bat....

Eneco heeft al proeven gedaan op kleinere schaal met batterijen in voetbalstadia (Rotterdam en Amsterdam) waar ze ook geslaagd zijn in netstabilisatie voor 5000 inwoners/project met de combinatie van batterijen, windkracht en zonnepanelen. Deze proeven zijn nu definitief  geïmplementeerd en worden ook nog uitgebreid vanuit de voetbalstadia naar meer wijken. Zij hebben wel het voordeel dat het distributienetwerk georganiseerd is volgens postcoderoos en dat ze tot bijna op straatniveau hun uitbreiding kunnen implementeren.

Betreft je terechte opmerking

          "En ook dat ge bij constant schoon weer (wat toch regelmatig voorkomt, uw batterij niet blijvend zult kunnen blijven opladen. Want het nachtverbruik is toch wel minimaal, tenzij als ge een elektrische auto oplaadt. Dit kunt ge echter niet gaan verplichten!."

is ook geen probleem omdat zelfs tijdens de dag er piek verbruiksmomenten zijn die de tussenkomst (deel van het principe netbalancering) van de batterijen vereisen, daarna wordt de batterij terug opgeladen (deel van het principe netbalancering) en 'snachts is het in feite een verbruik uit batterijen (vervanging elektriciteitsproductie). 

 • De overschotten die niet kunnen gebruikt worden (ogenblikkelijk verbruik + opladen opslagcapacitiet (battterijen) wordt op het middenspanningsnet of hoogspanningsnet gegooid, waar het de verantwoordelijkheid is van de netbeheerder om deze te verdelen.
 • Het kan ook dat men soms productie uitschakelt (windmolens, MPP zonnepanelen bijsturen, ...) om de energiehoeveelheid op het net te verminderen en te balanceren naar de behoefte. Dit laatste kan gebeuren door de netbeheerder via sturing (een communicatie naar uw omvormer) over de digitale (slimme) meter. In de praktijk is hier al veelvuldig mee gewerkt in de VS waar bvb de firma Sonnen.de (deel van Shell) een nieuwe wijk (grootte van een grote gemeente) voor gepensioneerden (Nevada) heeft uitgerust met zonnepanelen en met batterijen.Deze nieuwe wijk is volledig onafhankelijk van het hoog- en middenspanningsnet van de staat.
  Deze firma heeft in Duitsland/Oostenrijk en Noord Italië ook al een commerciële oplossing ontwikkeld om energie op te slagen van hernieuwbare energie via een "community". Zij verkopen/verhuren ook batterijen aan mensen in Appartementen (die zelf geen hernieuwbare energie kunnen produceren) en zullen die batterijen opladen bij overschotten van andere particulieren en windmolens die wel produceren. Zij verkopen dus een service met de installatie van hun batterijen voor zowel particuliere producenten als particulier verbruikers. Zij treden op als energieleverancier en dit is mogeelijk  via de blockchain technologie die precies deze boekhouding (ogenblikkelijke productie en ogenblikkelijk verbruik door batterijlading/ontlading en verbruikers per transformatorlocatie) kan bijhouden.
  • Deze Blockchain technologie wordt  ook gebruikt door banken en ligt ook aan de basis van de virtuele munten, zoals de BItcoin.
  • De technologie wordt trouwens ook gebruikt door de "Fluvius" van Baden Wurtenberg (BDW) om het net te balanceren en om de facturatie te sturen van alle klanten en elektriciteitsleveranciers.
afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
20/01/2020 - 16:25

Ik heb de indruk dat uw voorbeelden eerder kleinschalig en niet algemeen toepasbaar zijn. Het veronderstelt ook dat reeds een groot aantal batterijen (in huis of van wagens) geïnstalleerd zijn.

Nevada is ook geen voorbeeld voor het klimaat in West-Europa.

Mijn vraag was eerder hoe Duitsland het heden kan klaarspelen om gemiddeld 37,4% van hun elektriciteitsproductie op hernieuwbare basis te verwerken. Want er zullen zeker dagen zijn met overaanbod, want hun nucleaire en kolencentrales zijn ook slecht moduleerbaar.. De tabel van Fraunhoven spreekt niet van biomassa. In Denemarken speelt de biomassa nog een grote (regelende?) rol. En dan spreken we nog niet van 100% hernieuwbaar.

Het beste artikel dat ik op dit gebied reeds gelezen heb is het volgende:" Hoe krijgen we België klimaatneutraal tegen 2050?" van Willy Bayens en Hubert Rahier. Dit artikel is te vinden op naam van Willy Bayens. (niet de artist!).

afbeelding van Roel P.
22/01/2020 - 15:55

no comment

afbeelding van Luc Vandamme
30/01/2020 - 14:14

Beste Pierre,

Natuurlijk zijn de nieuwe opslagtechnieken kleinschalig. In tegenstelling tot het verleden met gas en stookolie, moet de elektronenenergie (elektriciteit) opgeslagen worden bij het verbruikspunt en kan deze niet meer opgeslagen worden als elektronenenergie (elektriciteit) in grote centrale opslag bij de productiesites, tenzij  men ze omvormt tot een gas zoals bvb waterstof, methaangas, ... (power2gas) die dan achteraf terug omgevormd kan worden tot elektriciteit (zie ondermeer projecten die op poten worden gezet in de havens van Oostende, Duinkerke en Rotterdam met windkracht uit zee naar waterstof). Ook zal de productie van elektriciteit meer en meer decentraal gebeuren met overal zonnepanelen en windmolens (complementair in opwekking). Dus productie en verbruik zullen ook dichter (geografische locatie) bij elkaar liggen, ook zal de energieopslag daar de gevolgen van dragen. Dus meer maar veel kleinere opslagcapaciteiten. Deze verschillende kleinere opslagcapaciteiten kunnen ook in de toekomst samen beheerd worden als 1 grote opslagcapaciteit (indien nodig voor de netwerkbeheerder) door de blockchain technologie (zie ook Shell die met dochteronderneming Sonnen.de hier de aanzet gegeven heeft met netwerkverdeler BDW).

Bij studies zal je steeds zien dat de opslagcapaciteit wordt verdeeld onder kleinere stukjes, waarvan de thuisopslag de basis is voor het toekomstig elektriciteitsnet. De bedrijven zullen ook een thuisopslag moeten voorzien en de centrale opslagcapaciteit van netbeheerders zal steeds klein blijven (in verhouding) omdat de strategische ligging ban deze opslag moeilijk te bepalen valt. Zelfs voor de netwerkbeheerders zal het beter zijn om kleiner en mobile (verplaatsbaar via containers) opslagcapaciteit te voorzien per transformator locatie.

Een overzicht van hoe de verdeling vande toekomstige opslagcapaciteit er kan uitzien volgens de laatste studies in Duitsland is goed samengevat in onderstaande grafiek.

Heimspeicher: thuisopslagcapaciteit bij particulieren in woningen
Gewerbespeicher: opslagcapacieit bij bedrijven
Netzspeicher:opslagcapaciteit bij de netwerkbeheerder

Volgens alle berekeningen kan men hiermee (opslagplan in bovenstaande grafiek) het stroomnet in Duitsland volledig balanceren en overzetten op elektriciteit uit wind en zonnne-energie. (antwoord op uw vraag) 

De opslagcapaciteit voor elektriciteit wordt ook steeds berekend op de capaciteit van de verbruikers en niet op de capaciteit van de productiemiddelen wat ook het groot verschil is met de klassieke energievoorziening waar de opslagcapaciteit steeds in functie is/was van de productiemiddelen. Of anders gezegd:als je thuis een batterij installeert is de capaciteit van de batterij die je gaat installeren steeds afhankelijk van je verbruik en is deze niet afhankelijk van je zonnepanelen. Ook zie je dat op  de volgende wijze, bij auto's is de batterijcapaciteit bepalend voor het vermogen van de motor. Bij de Nissan Leaf heb je telkens een ander motorvermogen (zelfde motor) voor een andere batterijcapaciteit, bij de de VW ID3, juist hetzelfde. Dus dit is voor mensen die klassiek technisch zijn geschoold, een ommekeer in de denkwijze om installaties te dimensioneren. Het is daarmee dat veel mensen elkaar niet meer verstaan, hoewel ze beiden een technische opleiding hebben gevolgd op hoger studieniveau ... de ene conform de klassiek denkwijze, de andere de nieuwe technologische elektrische logica ....

Om een voorbeeld te geven wat er nu mogelijk is op microniveau, heb ik de oefening gemaakt voor mijn woning en heb de berekenig gemaakt voor de update van mijn elektrische installatie (zonnepanelen en afname) bij de aankoop van een kleine elektrische wagen.

Uitleg  om de grafiek te lezen. Alles boven de nullijn is het vebruik en alles onder de nullijn is de injectie in het net. De kleurtjes geven weer welk deel van de opbrengst zonnepanelen en van het effect batterij er is op mijn verbruik. De grijze balk is in feite de aankoop van energie die ik niet kan opvullen met de zonnepanelen of de batterij. De rode stippellijn geeft het poteentieel  voor de elektrische mobiliteit weer.

De eerste grafiek geeft je de bestaande toetand weer met zonnepanelen investering voor 3000 WP

De 2de grafiek laat je zien wat er gebeurt als je een 6 kWh batterij in het systeem zet. Alles is zo gesimuleerd volgens de Belgische technische reglementering met beperking van de opwekking tot 60% bij niet consumptie bij batterijsystemen. 

De synthese maakt de vergelijking tussen grafiek 1 en 2 en geeft je ook wat er gebeurt als ik het verbruik uitbreid

1. met een batterijsysteem: er blijft effectief meer elektriciteit uit eigen productie in de woning en er wordt minder elektriciteit op het net geduwd.

2. met een slimme lader voor een elektrische auto zonder de zonnepanelen uit te breiden: er wordt meer elektriciteit geproduceerd en er blijft ook meer elektriciteit in huis. Er wordt nog zeer weinig elektriciteit op het net geduwd. => uitbreiden van uw productiecapaciteit heeft enkel zin als je te weinig potentieel op  het net kan injecteren, zie rode stippellijn is onder de nullijn gelegen en moet in het lange termijn injectiegebied zitten. 

Merk op dat de zelfconsumptie verhoogt en dat de totale elektriciteitproductie ook  verhoogt tussen zonder en met elektrisch voertuig. 

In de onderstaande grafiek en synthese heb ik de opwekking van de zonnepanelen vergroot tot 7290 Wpiek om te komen tot een comfort (is inclusief effect warmtepomp en zonnethermie) onafhankelijkheidsgraad van het netwerk van boven de 80%. Je zal zien dat bij het inclusief voertuigberekening de injectie op het net maar  1947 kWh bedraagt en wat juist 80 kWh  meer is dan in de huidige toestand, daarom heb ik  een bijkomende vergelijking gemaakt (helemaal onderaan tussen 3000 Wp zonder batterij en de 7290 Wpiek installatie met en zonder elektrisch voertuig. Deze nieuwe (update) installatie van 7290 Wpiek laat mij toe  om met een verminderd netwerkgebruik ook minder elektriciteit aan te kopen van mijn leverancier en toch meer te verbruiken door een elektrisch voertuig 9000 km per jaar operationeel te houden met inhuis opladen. 

De update is uiteindelijk maar 13 zonnepanelen van 230 Wpiek vervangen door 18 zonnepanelen van 405 Wpiek (kost is 179 Euro/paneel), een nieuwe hybride omvormer en een batterijsysteem van maximum 10 kWh. 

NOTA: een bijkomende verhoging van de batterijcapaciteit door deze te verdubbelen naar 20 kWh brengt een verschuiving van 4% mee bij de zelfconsumptie en verhoogt de onafhankelijkheidsgraad met nog niet eens 1%. Dus een grotere batterij heeft helemaal geen zin, tenzij je er comfortvoordelen aan kan verbinden zoals ik wil mijn  auto ook 's nachts kunnen opladen aan eigen energie (zon uit de grotere buffer) i.p.v. enkel te laden wanneer de zon schijnt. 

Met de "update naar 7290 Wpiek + 10 kWh batterij" verminder ik de netwerkbelasting met meer dan 50% t.o.v. van het huidig 3000 Wpiek systeem  zonder battterijen en heb ik dus terzelfder tijd bereikt dat ik 9000 km/jaar mobilitiet heb gegenereerd en verbruikt. Dit is de kracht van de kleine decentrale opslag. Ik kan zelfs verder gaan door in de winter de batterij te gebruiken om in kalme verbruiksperiodes elektriciteit op te laden, want 3 maand per jaar heb ik veel vrije capaciteit ter beschikking in mijn batterij (de zon schijnt niet genoeg om de batterij te laden => ik heb wind nodig). Hierdoor kan ik  ook  het net ontlasten zelfs met continu gebruik van een warmtepomp en een elektrisch voertuig. 

Terugverdientijd van de volledige "update" investering is 5 à 6 jaar, indien ik kan gebruik  maken van een subsidieregeling en zonder subsidiergeling is de terugverdientijd ongeveer 9.5 jaar. Dus je ziet dat je met je eigen zonnepanelen al voor meer dan 80% in je eigen energiebehoefte kan voorzien zonder het netwerk meer te belasten dan vandaag en binnen de 10 jaar nog minder uit te geven aan energie dan vandaag.

afbeelding van Luc Vandamme
12/02/2020 - 16:52

Informatie van bij onze Oosterburen (Duitsland)

Tijdens de (Kiara / Sabine) stormperiode van 9 februari tot vandaag 12 februari is de elektriciteitsproductie voor meer dan 70% groen geweest (wind, zonnepanelen, biomassa, waterkracht, ...).

Op 9 februari werd het maximum bereikt van 74.8 % groene elektriciteit en een uitvoer van 15 GW elektricitiet naar Frankrijk en Oostenrijk. De andere productiemethoden (kern en fossiel) werden naar het minimum teruggeschakeld en de prijs van elektriciteit was op zondag 9 februari onder 0 Euro wegens overproductie en niet genoeg afname/opslagmogelijkheden.

Dit gebeurde zonder dat er problemen ontstonden bij de netverdelers om deze elektriciteit bij de verbruiker te krijgen ...

U kunt deze informatie controleren op https://www.energy-charts.de/energy_pie_de.htm?year=2020&month=2&day=9

Waar staan wij in Vlaanderen? ... achter op Nederland, Duitsland, ... en 26ste in de rij in de EU ...

Zo, zie je dat we (als we willen) stilletjes  aan fossiel volledig kunnen vervangen door elektronenenergie uit wind en zon.

Trouwens het opwekken van thermische energie is ook dit jaar in februari een topper. Mijn zonnethermie installatie (zonnebuffer/boiler) zal meer dan 25% van alle warmte (verwarming en SWW) die ik  benodig in februari kunnen produceren.

Om over na te denken ....

Pagina's