Houtverbranding: Ok of niet? | Page 13 | Ecobouwers.be

U bent hier

Houtverbranding: Ok of niet?

afbeelding van Jurgen - BBL
18/11/2016 - 09:10

Is houtverbranding duurzaam of niet? Wat pleit voor? Wat pleit tegen?

401 Reacties

afbeelding van Luc Vandamme
13/05/2019 - 10:15

Aanvulling/bedenking

En dan is er nog het gebruik van de brandstof, want deze waarden zijn aan de hand van een norm (zelfde bijlage, Tabel 1) waar bvb. bepaald is dat hout een maximum vochtgehalte heeft van 25%. Ik hoop dat de stokers zich ook hiermee bezig houden, want anders is de werkelijke uitstoot weeral verschillend van de voorgeschreven uitstoot. Verschil tussen norm/wet en praktijk. Opdit laatste (gebruik) is er geen toezicht voorzien in de wetgeving.

En mijn standpunt blijft:

Houtverbranding is voorlopig OK als ze gereglementeerd wordt.

afbeelding van Luc Vandamme
19/11/2019 - 23:12

Om terug te komen op het onderwerp "Houtverbranding: Ok of niet?"

Er werd een studie "Milieuschadekosten van verschillende technologieën voor woningverwarming" besteld in opdracht van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) bij de CE Delft. De resultaten van deze studie kan je inkijken op hun site via de link: https://www.milieurapport.be/publicaties/2019/milieuschadekosten-woningv...

En op deze pagina kan je onderaan bij de (groene) downloadknop de volledige studie "Milieuschadekosten van verschillende technologieën voor woningverwarming" downloaden.

Het resultaat is al zeer goed samengevat in onderstaande grafiek:

https://www.milieurapport.be/publicaties/2019/schadekosten-recente-techn...

En deze studie bevestigt dat alle types van houtverbranding meer impact op het milieu hebben dan eender welke andere vorm van warmte aanmaak. Er is in deze studie ook aandacht voor CO2 neutraal stoken in het hoofdstuk "Houtverbranding milieuvriendelijk want CO2-neutraal?

En, terloops, mijn standpunt blijft:

Houtverbranding is voorlopig OK als ze streng gereglementeerd wordt.

afbeelding van Hans Delannoye
19/11/2019 - 12:49

ik zal de studie eens moeten lezen, want als ik deze grafiek zie komen er direct wat twijfels bij mij op.  ben vooral benieuwd naar de gebruikte parameters.

b.v. warmtenetten, quasi geen impact, dan gaat het waarschijnlijk enkel over de distributie ?

bodemwarmtepompen en de impact op de ondergrond, in de eerste plaats door diepteboringen.

het grote verschil tussen pelletkachel en pelletketel in de uitstoot van fijn stof, terwijl de technologie toch dezelfde is

er wordt blijkbaar geen verschil gemaakt tussen een gewone houtketel en een houtvergasser.

stukhoutketel minder fijn stof dan een pelletketel ?

afbeelding van Bram in Brussel
20/11/2019 - 10:15

Een pellet ketel stoot blijkbaar 60% meer fijnstof uit dan een stukhout ketel.

Zoals ik het las gaat de studie ervan uit dat in een houtkachel 53% stukhout, 22% snoeihout, 15% houtafval (onbehandeld) wordt verbrand (p53). En dat een "moderne houtkachel" een installatierendement van 53% haalt (p54). Is dit niet beter met de modernste kachels?

Ook dat 25% van de Vlaamse woningen geen dak/zoldervloerisolatie heeft, 57% geen gevelisolatie, en 75% geen vloerisolatie.

Gebeurt de elektriciteitsproductie van de elektriciteit die we in België verbruiken zonder enige uitstoot van fijn stof en CO2, of zit dat in die "indirecte kosten"?

De huizen isoleren die dat nog niet zijn lijkt me prioritair. Misschien zou vooral het met hout stoken in slecht geïsoleerde huizen afgeraden kunnen worden?

EDIT
PS1: Een condenserende aardgaskachel haalt er een installatierendement van 88%. 
Blijkbaar gaat de studie (p141) uit een flink verlies onderweg voor de houtkachel: het productierendement van een moderne houtkachel 80%, maal een perfect distributierendement 100%, maal een a
fgifterendement van 95%, maal een regelrendement van 70%, wat een tot een installatierendement van 53% leidt  (0.8x1x0.95x0.7=0.532). Betekent dat slechte regelrendement dat houtstokers 30% (of is het 43%?) extra blokken hout op het vuur zodat ze het tussendoor niet koud zouden krijgen?

afbeelding van Hans Delannoye
19/11/2019 - 13:35

ik vond dat ook vreemd, ik was daar ook al over gevallen.

ik ben niet zo goed thuis in houtkachels, maar een betere houtvergasserketel haalt rendementen van om en bij de 90 % en een fijnstofuitstoot van max. 4 mg/m³, met dit soort ketels zou die tabel er heel anders uitzien.  ik heb nog geen tijd gehad de studie te lezen, maar misschien zijn ze uitgegaan vabn de toestand zoals die nu is, en niet zoals die zou kunnen zijn, als onze bestuurders haar op hun tanden hadden en al die minderwaardige brol die op de markt komt te verbieden, want ook vele nieuwe kachels/ketels zijn oude concepten.

en wat de elektriciteit betreft, onze regeringen zweren bij elektrische verwarming en elektrische auto's, dus MOETEN die resultaten wel goed zijn .........

afbeelding van Luc Vandamme
19/11/2019 - 23:12

Beste Hans,

In de studie zal je zien dat er 2 uitgangspunten zijn, deze met oude kachels en ook met nieuwe vanaf 2017

Uw buikgevoel zegt dat deze studie niet juist zou kunnen zijn. Dit is omdat er een (maatschappelijke) kost geplakt is op iedere soort uitstoot. Dus na de uitstootanalyse is er de vermenigvuldiging met de (maatschappelijke) kost en dat is wat je ziet in het resultaat.

Het bepalen van deze maatschappelijke kost, is juist de specialiteit van deze onderzoekers aan de CE Delft. Zij worden daarom gerespecteerd en gevraagd voor hun kennis toe te passen bij studies voor verschillende landen, ook buiten Europa.

Ook de (maatschappelijke) kost van de Belgische elektriciteit werd op dezelfde manier bepaald en is dus niet gemanipuleerd. Trouwens het verschil tussen weerstandsverwarming (accumulatie verwarming) en warmtepompen is de meta SCOP waarde van de warmtepompen. De onderzoekers hebben geen voordeel bij manipulatie van de cijfers, want hun kracht is juist dat zij hierdoor veel studies uit veel landen mogen uitvoeren. Uiteindelijk zullen zij met deze data verkregen uit al deze individuele studies een nieuwe grotere (meta) studie kunnen verwezenlijken. Met gemanipuleerde en ongecontroleerde of oncontroleerbare cijfers is dit niet wetenschappelijk en zeker niet mogelijk om hun krediet (geloofwaardigheid) verder uit te bouwen.

en uw besluit, Hans :  "als onze bestuurders haar op hun tanden hadden en al die minderwaardige brol die op de markt komt te verbieden, want ook vele nieuwe kachels/ketels zijn oude concepten"

is zeker waar en terecht! Deze bewijskrachtige studie is een element die uw uitspraak bevestigt!

afbeelding van Jerre77
06/12/2019 - 15:11

Niet dat we niet hoeven om te kijken naar luchtkwaliteit, maar dergelijke issues zijn altijd goed om eens op wereldschaal te bekijken:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20160927_02488405

En nee, we zijn zeker niet de beste leerling van de klas.  En ja uiteraard kunnen we verbeteren ,en dat moeten we ook doen.  Doch zelf werk ik samen met heel wat internationale collega's (China, Indië, ...) die nauwelijks begrijpen waarover wij het hier eigenlijk hebben.

De demonisering van houtkachels doet mij erg denken aan dezelfde uithalen naar de dieselwagens.  Een ban op dieselwagens wegens "teveel fijn stof". Ja, inderdaad dieselwagens stoten meer fijn stof uit.  Maar de helft van het fijn stof (van wagens) zou afkomstig zijn van bandenslijtage (het rubber gaat ergens heen), remmen, ...  hetgeen exact hetzelfde blijft als je elektrisch gaat rijden, op waterstof, ...  Gemakshalve zwijgt men er dan maar liever over.

Punt: ik hoop dat er in heel de discussie ruimte voor nuance zal zijn.  Met conclusies gebaseerd op echte feiten en echte risico's.

afbeelding van IvoB
06/12/2019 - 16:32

Jerre77 wrote:
Maar de helft van het fijn stof (van wagens) zou afkomstig zijn van bandenslijtage (het rubber gaat ergens heen), remmen, ...  hetgeen exact hetzelfde blijft als je elektrisch gaat rijden, op waterstof, .

Punt: ik hoop dat er in heel de discussie ruimte voor nuance zal zijn.  Met conclusies gebaseerd op echte feiten en echte risico's.

Nou voor je begint te nuanceren toch eerst je eigen "echte feiten" checken op hun "echtheid"? 

afbeelding van Jerre77
06/12/2019 - 16:53

Wel ja, dan kan je misschien zelf het goede voorbeeld geven IvoB? Heb je een bron?

Voorbeeld artikel:

https://gocar.be/nl/autonieuws/buzz/helft-fijn-stof-veroorzaakt-door-banden-en-remmen

Zal er al automatisch bijzeggen: ben ik zeker dat dit 100 % wetenschappelijk juist is?  Nee, maar feit is wel dat in bijvoorbeeld het geval van de dieselwagens er enkel naar uitstoot wordt gekeken en niet naar de rest.  Er wordt steeds gefocussed op iets als "probleem" zonder de zaken in een bredere context te zien.

En ja, ik weet best wel dat een elektrische auto deels op zijn eigen motor remt, dat is het punt niet.

afbeelding van IvoB
06/12/2019 - 17:54

Jerre77 wrote:
En ja, ik weet best wel dat een elektrische auto deels op zijn eigen motor remt, dat is het punt niet.

Waarom haal je het - hier dan nog -  als punt aan? 
Je schrijf letterlijk dat het exact hetzelfde blijft als bij een fossiel. 
Ik rij overwegend in one pedal modus, dus alleen gebruik van remmen bij een uitzonderlijke noodstop. Meer bron heb ik daarvoor niet nodig. 

Als je zelf een genuanceerd punt wil maken en alles toch in zijn "bredere context" wil stellen begin dan eens het gehele uitstoot- en (gesubsidieerde) kostenproces van diesel te berekenen (van ruw bronproduct tot gerafinneerd eindproduct inclusief overwegend fossiel transportketen van het product) in plaats van alleen dit van het lokaal verbruikte eindproduct en vergelijk het dan met een elektrisch voertuig dat overwegend op groen geproduceerde electriciteit zich voortbeweegt (mijn groene energie kan ik overwegend thuis zelf produceren, iets wat me bij nog geen enkele fossiele energie gelukt is). 

Een fossiel auto krijg je bovendien nooit lokaal uitstootvrij. Dat lukt alleen bij een elektrisch aangedreven auto. 
"Met de huidige energiemix in België (dus ik laat het eigen argument van groene energie dus al achterwege) stoot een elektrische auto
al 65% minder CO2 uit dan diesel (dixit Laurien Spruyt van de BBL.
Volgens een VUB-studie (hopelijk is die bron onverdacht genoeg?) zijn elektrisch aangedreven voertuigen in een stedelijke omgeving  (waar de blootstelling aan fijn stof het hoogst is) acht keer beter dan diesels en drie keer beter dan benzineauto's. 

Gezien bij mijn weten geen enkele auto meer op houtstook wordt voortbewogen ga ik het hier verder bij laten. 

Misschien een item voor een autoforum? 

afbeelding van Luc Vandamme
06/12/2019 - 20:46

Ik sta terug versteld hoe men hier probeert af te wijken van het onderwerp door de aandacht op een ander probleem te vestigen onder het mom van je moet het breder, globaler bekijken.

Tegelijkertijd zet men de aandacht op het nieuwe onderwerp met een verkeerd spoor, waardoor er twijfel en een nieuwe discussie compleet naast het onderwerp ontstaat.

Het grote probleem met de diesels is al sinds het ontstaan van de euronorm 5 niet meer het fijnstof, maar zijn de stikstofoxiden. Het is bij de beperking van de stikstofoxiden dat de sjoemelsoftware de realitiet serieus doet afwijken van de norm en dat de overmatige milieuimpact ontstaat.

Men kan trouwens al lang diesels (bvb alle oude diesels zonder turbo hebben heel weinig stikstofoxide uitstoot) maken met een zeer lage stikstofuitstoot (zie ook Mazda voor de moderne diesels), maar dat betekent sowieso minder rendement (meer verbruik en ... CO2) en daarbij ofwel minder vermogen of grotere cilinderinhouden (Mazda) en geen turbo's (drukvulling veroorzaakt de stikstofverbindingen bij de verbranding). Deze aan de basis zuivere oplossing (zonder turbo) is veel duurder dan vermogen uit drukvulling (turbo's) te halen en bovendien werkt de fiscaliteit (fiscale pk is gebaseerd op de cuilinderinhoud) in Europa deze oplossing tegen. Nu moet men werken via AdBlue of via naverbranding en katalysatoren om deze stikstofoxide te beperken. De sjoemelsoftware zorgde ervoor dat het verbruik van AdBlue voor het proces onderdrukking van stikstofoxiden, werd beperkt tot een kwartier na de start. Dat de sjoemelauto's van de VW-groep daardoor bijkomend een concurrentieel voordeel  (minder AdBlue verbruik) hadden t.o.v. de andere Europese (Franse en Zweedse) constructeurs, is dan ook een element dat zeer zwaar is gevallen bij de concurrentiewaakhond van de Europese comissie. De miljardenboetes moeten dan ook meer gezien worden als vergoeding voor concurrentievervalsing dan om milieuinbreuken.

In ieder geval is er geen enkele oplossing of norm die alle schadelijke stoffen in de verbranding van koolstofhoudende brandstoffen tot nul kan terug brengen. Men kan ze wel tot een meer "aanvaardbaar niveau" brengen, maar dan moet ze niet omzeild worden door sjoemeloplossingen (voor auto's, voor kachels, voor ketels, voor ...)

Het fijnstof dat overblijft bij een euronorm 6 temp diesel is miniem (< 1%) t.o.v. het fijnstof uit de onvolledige verbranding van hout in kachels. Het fijnstof ten gevolge van banden is 60% kleiner dan die terug te vinden is in de uitstoot van diesels. Zelfs dit is niet te verwaarlozen in de totale fijnstof uitstoot. Hierop moet en wordt degelijk ook nog gewerkt door de bandenleveranciers. Maar bij zelfs gecontroleerde "nieuwe" houtverbranding kan nog veel meer worden gewonnen in die strijd tegen fijnstof en is het risico nog groter om van de uitstootnorm af te wijken (te sjoemelen) omdat een goede gecontroleerde verbranding slechts kan gebeuren bij een beperkt vochtgehalte van de brandstof (hout). 

Ook houtverbranding stoot stikstofoxyden uit en deze uitstoot kan enkel beperken door de verbranding van hout te controleren en bij te sturen door extra zuurstof (20%) toe te voegen. De grafiek van de VMM met de uitstootkostenanalyse die ik in een vorige bijlage heb bijgevoegd en nu terug toevoeg, is geldig voor de nieuwe gecontroleerde verbrandingen vanaf 2017.

En dus verandert er niets aan mijn standpunt:

Houtverbranding is voorlopig OK als ze streng gereglementeerd wordt.

afbeelding van jef-14
27/12/2019 - 16:17

hoe controleer je de strenge reglementering een agant controleert telkens wat je in welke kachel doet ???

afbeelding van IvoB
27/12/2019 - 18:06

Jef, dat is toch zeer eenvoudig nl. op zijn Vlaams: je vaardigt een boek vol regeltjes uit en controleert ze vervolgens niet. 
Wat betreft de nieuwe regels die in 2020 ingaan (bv. inzake dakisolatie en dubbel glas) zijn ze er zelfs heel eerlijk over. Bijna ieder regeltje gaat vergezeld van de tekst "maar voorlopig zal er niet op gecontroleerd worden en/of volgen er geen sancties". 

M.a.w. theoretisch heb je heel wat gedaan/opgelegd. In de praktijk doet iedereen verder alsof er niets aan de hand is. 

afbeelding van m2ts
30/12/2019 - 17:23

"In de praktijk doet iedereen verder alsof er niets aan de hand is." Dat is niet noodzakelijk zo. Kijk bv. naar de rookmelders: het is duidelijk gemaakt dat er niet zal gecontroleerd worden én dat het niet verplicht is voor de verzekering. Dus eigenlijk hóef je niet te veranderen... en toch is de verkoop van rookmelders gestegen. Dus zeker sommigen volgen wel de regels...

Maar dat "boek volg regeltjes en vervolgens niet controleren" blijft natuurlijk wel beter uitzonderlijk, want helemaal geloofwaardig is dat inderdaad niet.

afbeelding van m2ts
12/01/2020 - 15:41

Er blijkt bij de winning van aardgas meer te lekken dan gedacht, waaronder methaan (als broeikasgas 80 keer krachtiger dan CO2). Dit VRT-artikel haalt oa. de mosterd bij dit uitgebreid geïllustreerd artikel van The New York Times. Verwarmen op aardgas heeft dus wellicht een hogere CO2-impact dan tot nu toe werd vermoed: niet door het verbranden zelf, wel door de lekken...Alvast het belastingvoordeel voor de "aardgasauto" wordt mogelijk opnieuw bekeken.

(Off topic: het VRT-artikel ontstond door de impact van de auto (waaronder CNG) te bekijken op vlak van klimaat en milieu.)

afbeelding van Hans Delannoye
13/01/2020 - 10:39

eigenlijk is dat dikke bullshit, dit weten we al lang.  15 jaar geleden heb ik (en anderen) in discussie's over stookolie of aardgas daar al op gewezen, en als ik dat toen al wist, zullen de betrokkenen dat toch ook al geweten hebben zeker ?  maar ja, de lobby van electrabel is altijd veel sterker geweest dan deze van de stookoliesector.

kijk maar eens op b.v. : ttps://www.ecobouwers.be/forum/post/de-aardgasleugen, een post uit 2002 !

afbeelding van charel
13/01/2020 - 11:40

Als ik me niet vergis Hans, ging het toen over brandstof voor verwarming van woningen en daar bleek aardgas dan wel een stuk minder milieuvervuilend te zijn dan bijvoorbeeld stookolie. Maar inderdaad helemaal niet zo proper en wel degelijk ook milieuvervuilend.

Hier gaat het over de vergelijking tussen brandstof voor wagens en daar blijkt aardgas of tenminste zijn afgeleide CNG de meest schadelijke te zijn voor milieu en klimaat.

Electriciteit komt hier veruit als de beste oplossing voor wagens uit de bus. De artikels achter de linken "klimaat" en "milieu" die m2ts heeft meegegeven vind ik hierbij zeer leerzaam.

afbeelding van Hans Delannoye
13/01/2020 - 12:56

dan vergis je je charel, ik heb toen net gezegd wat ook nu in het nuieuws is, zoveel verliezen tijdens transport, schijnbaar staan op de grote russische aardgasleidingen om de 100 km een station om de druk op te voeren t.g.v. de verliezen onderweg.  en of dat gas in die pipelines nu voor auto's of woningverwarming wordt gebruikt, maakt geen bal uit voor het milieu, het blijft een heel zwaar broeikasgas.  vandaar ook mijn bedenkingen bij aardgas en ook in dat kader moet je mijn voorkeur voor biomassa zien.

afbeelding van charel
13/01/2020 - 13:14

Ik betwijfel die verliezen van aardgas tijdens het transport niet. Onder andere daardoor scoort ook de afgeleide CNG veel slechter dan werd voorgesteld.

Ik wou enkel zeggen dat het in de vergelijking als brandstof voor verwarming daarom niet hetzelfde is. Mazoutbranders voor cv ketels zijn niet te vergelijken met de nieuwste dieselmotoren zoals ook CNG niet gelijk te stellen is met aardgas.

In het vroegere topic ging het over de vergelijking tussen gasgestookte en mazoutgestookte verwarmingsinstallaties, terwijl het hier over motoren gaat.

En nu maar hopen dat niemand hier gaat denken dat ik voor aardgasverwarming pleit. Absoluut niet !

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
13/01/2020 - 16:04

Hans,

Die pompstations onderweg op de aardgas- of andere leidingen dienen niet om er gas bij in te pompen. De verliezen onderweg zijn veroorzaakt door de wrijving tegen de wanden. Blijkbaar is de druk in de leidingen zeer hoog.

afbeelding van Hans Delannoye
13/01/2020 - 16:48

tja, ik weet het niet, ik heb daar een jaar of 15-20 geleden een artikel over gelezen waarin duidelijk aangegeven werd dat daar behoorlijke verliezen zijn bij het transport (het ging wel specifiek over de grote pipelines die rusland met europa verbinden).  maar de wrijvingsverliezen veroorzaken natuurlijk ook nog drukverliezen, geen idee hoe groot die zijn.

en dan heb je natuurlijk nog de gaswinning, die allicht nog een grotere schuld heeft.

wat mij vooral ergert is dat al die wetenschappers blijkbaar niet in staat zijn daar duidelijkheid over te scheppen, vandaag is het ene het beste, volgende week weer wat anders.  of zit het spreekwoord "wiens brood men eet, diens woor men spreekt" daar voor iets tussen ???? 

afbeelding van Bram in Brussel
13/01/2020 - 19:03

Oprecht wetenschappelijk voortschrijdend inzicht, dat door stakeholders en lobbywerk flink versneld of slechts vertraagd tot in de grote media geraakt schat ik.

Dat het om energie en dus om gigantische bedragen gaat zal wel meespelen dat de informatie de ene keer weer te simplistisch voor het grote volk en de volgende keer weer zeer technisch weergegeven wordt om de concurentie af te troeven of tekortkomingen aan eigen energiebron te verdoezelen.

Aan de organisaties die genoeg geloofwaardigheid en genoeg kritische mensen met technische bagage kunnen betalen om de echte voor- en nadelen van elke energiebron bloot te leggen en leesbaar voor het grote publiek te maken.

Dat artikel van de New York Times vond ik interessant, ook al leken de lekken inschatten me nattevingerwerk.

afbeelding van m2ts
13/01/2020 - 23:12

Ik denk oa. dat wat Hans 15 jaar geleden al zei, ook werd gezegd door wetenschappers. Maar dat was een tijd waar goedkope energie synoniem stond voor welvaart en de klimaatsverandering een ver van mijn bed show was. Die wetenschapper zullen dan geen airplay hebben gekregen, want niemand wou hen het feestje laten verknallen. Beide zaken zijn nu lichtjes veranderd: velen beseffen dat goedkope energie geen synoniem is van welvaart en dat de klimaatsverandering zichtbaar dichterbij komt. Beide zaken zorgen dat bepaalde thema's makkelijker worden opgepikt door de media dan een paar jaar terug.

Net als Bram aangeeft wordt het de ene keer te simplistisch en de andere keer te technisch. Een "mooie" illustratie vind ik de aflevering van "De Afspraak" van vandaag. Binnen dat ene programme voel je Bart Schols springen van het simplistische been (we mogen het niet te moeilijk maken voor ons publiek) naar het technische been (ons publiek heeft recht op info).

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
14/01/2020 - 10:04

In deze aflevering van "Afspraak" werd er wel een fout gemaakt: De reporter die het probleem op de kaart had gezet deelde de elektrische gascentrales wel in bij de betere presterenden tegen de klimaatopwarming. Dan zou hij hier dezelfde redenering moeten op toepassen, en zeggen dat ze niet beter zijn dan kolencentrales. Bij mijn weten worden de prestaties van gascentrales nergens in twijfel getrokken.

ten andere, ik meen mij te herinneren dat in de tijd, toen gebleken was dat er te veel lekken optraden, wel degelijk ingegrepen is om deze lekken te bestrijden. 

afbeelding van m2ts
14/01/2020 - 19:07

Pierre, heb je een link naar cijfers over die gascentrales voor elektriciteit? Ik vind niet direct terug hoe de reporter deze indeelt.

En optreden tegen lekken "in de tijd": over welke tijd heb je het? Het BBC-artikel dat ik bv. eerder linkte is van november 2019.

afbeelding van Bram in Brussel
14/01/2020 - 19:15

Voor lekken "in de tijd" zie link in reactie van Hans 13/01/2020 - 10:39

https://www.ecobouwers.be/forum/post/de-aardgasleugen

afbeelding van m2ts
14/01/2020 - 19:21

Bram, ik had niet zozeer de bedoeling om de tijdsfocus te leggen op de lekken, maar wel op het optreden daartegen. Pierre lijkt aan te geven dat men die lekken bestreden heeft. De vraag is: is dat zo (en wanneer was dat dan?) en was dat voldoende (of is het wat greenwashing).

afbeelding van Hans Delannoye
14/01/2020 - 19:27

pierre, natuurlijk, zodra een probleem in de openheid komt, wordt er iets aan gedaan.

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
15/01/2020 - 15:48

Het BBC-artikel vind ik toch niet zeer wetenschappelijk. En zeker niet voldoende om er op de VRT zoveel aandacht aan te schenken en de auto's op aardgas zo de grond in te boren.

Zo staat er een blunder in, die men in sommige andere artikels wel terugvindt: methaan zou 80 maal schadelijker zijn dan CO2. In werkelijkheid is dit 23 à 24 maal.. En niet te vergeten dat de normale levensduur in de atmosfeer slechts een twaalftal jaren is. In het vooruitzicht van het jaar 2050 of 2100 speelt de huidige uitstoot dus zelfs geen rol.

Het artikel gaat ook uitsluitend over de zeer snelle ontwikkeling van de Amerikaanse winning uit leisteen. Dit zijn allemaal eerder kleine bedrijven, voor dewelke het van levensbelang was dat de Amerikaanse administratie zeer laks omgaat met de veiligheidsvoorschriften, in tegenstelling met de vorige admimistratie van Obama. Er is ook geen enkel cijfer opgeplakt op de relatieve hoeveelheid uitstoot. Men veronderstelt dat het ongunstig effect wel dat van steenkool zou evenaren. Is dit wetenschappelijk?

Tern slotte dit: ten opzichte van de andere bronnen van methaan is de industriële uitstoot eerder zeer klein. Het artikel suggereert dat hier de oorzaal moet gevonden worden voor de stijging van de methaanuitstoot. Ik denk dat de werkelijke redenen (vooral landbows) wel gekend zijn. Ten andere, in de jaren 2010 is de jaarlijkse uitstoot gedurende verschillende jaren onveranderd gebleven. En in die jaren is de aardgasontginning tot grotere ontwikkeling gekomen.

N.B. In het oorspronkelijk artikel waar Hans naar verwijst was er ook geen sprake van juiste hoeveelheden. Stemmingmakerij?

afbeelding van Luc Vandamme
16/01/2020 - 11:00

Pierre,

Naar aanleding van een ander artikel " Duitse Energiewende schaadt volksgezondheid " in de Standaard van 19/05/2020, had ik ook de indruk dat er stemmingmakerij was. Te meer  dat ik juist een Duits artikel gelezen had die beweerde dat de Duitse Elektriciteit in 2019 voor 46,3% uit hernieuwbare bronnen kwam en dat met de klassieke aanmaak (kern, bruin- en steenkool) de productie (43,6%) voor het eerst minder was dan deze uit hernieuwbare bronnen.

Ik heb de recente studie (uit 2019 en die aan de basis lag van het artikel in de Standaard) opgevraagd en gekregen en heb ook een aantal niet overeenstemmende cijfers gevonden die aan de basis lagen van deze studie die nogthans gemaakt werd door  gerespecteerde wetenschappers.

Hieronder de analyse van de cijfers die aan de basis lagen van het onderzoek en daarnaast de cijfers die officiëel beschikbaar zijn in Duitsland (die ook ddor het Duitse parlement als controlecijfers worden beschouwd) en die op  de site van het Fraunhofer Institut ( https://www.energy-charts.de/energy_pie.htm?year=2017 ) consulterbaar zijn.

Er waren ook een aantal andere eigenaardigheden voor de uitgang van de berekening van de studie. Men is bvb uitgegaan dat kernenergie meer (1) werd vervangen door de andere klassieke productieaanmaak dan door hernieuwbare energie. Men is er ook van uitgegaan dat de (2) uitstoot percentages van 2010 zomaar konden geextrapoleerd worden naar de productie van 2017. Maar  al deze uitgangspunten zijn discutabel en voor mij niet begrijpbaar, want als je verder kijkt op de site van het Fraunhofer institut vind je de reële emissies gedetailleerd terug (zelfs per productie eenheid) https://www.energy-charts.de/emissions.htm?source=lignite&view=absolute&... en die wijken af van de berekeningen uit de studie.

Dus ik vraag me ook af, waarom men in 2019 een studie maakt gebaseerd op cijfers van 2010 en deze berekent (1) en extapoleert (2) naar 2017, terwijl deze reeeds beschikbaar zijn in 2019. Daaruit conclusies trekken dat de gezondheid van mensen door de transitie wordt beïnvloed is voor mij dan hoogst twijfelachtig en academisch discutabel.

(ik kan jullie het artikel en de studie NBER doorsturen via privé email, indien jullie me dit vragen)

Ook werd deze studie enkel door Amerikaanse wetenschappers (aan universiteiten van conservatieve staten) in peer-review doorgelezen. Men heeft deze studie niet door Duitse wetenschappers laten controleren in peer-review al was het maar om de cijfers uit het vertrekstandpunt te laten bevestigen. 

Ik kan alleen maar bedenken dat de studie besteld werd door een Amerikaanse overheidsorganisatie en dat ze misschien paste in een economisch programma om in Europa de Amerikaanse gasindustrie afzetmarkt te geven en misschien de transitie te vertragen of te destabiliseren? Ik heb er het raden naar.

Al deze studies (ook die over de gasuitstoot, bekend via  de NYT) zijn recente studies in opdracht van Amerikaanse overheidsinstellingen (die  het geld verdelen) en van na de wijzigingen van de nieuwe administratie (regering). Dit zijn mijn bedenkingen en waarop ik ze baseer.

Pagina's