Houtverbranding: Ok of niet?

Is houtverbranding duurzaam of niet? Wat pleit voor? Wat pleit tegen?

Reacties

Een moeilijke vrees ik ….

Er was de oproep van Schauvliege en recenter vraagt ook Gent maatregelen. Voor een stuk spreken we natuurlijk over slechte verbranding en openhaarden maar toch.

Uit een studie van prof Maenhaut in Gent wijst er op dat in landelijke gebieden de hoeveelheid fijn stof in de lucht tot 20 % veroorzaakt wordt door houtverbranding. Op dit forum was er al een topic over pellets oa van Ecopower .  Ecopower beweert dat volgens BBL pellets tot de hernieuwbare energie behoren.

Houtverbranding zorgt overduidelijk voor veel fijn stof maar bomen groeien natuurlijk sneller terug dan steenkool , aardgas of aardolie.

Wat mij betreft is houtverbranding niet OK bij een goede verbranding te verkiezen boven gas of stookolie alleen moet er zo weinig mogelijk gestookt worden dus goed isoleren en hoogrendementskachels gebruiken.

Ook al is de verbranding van  pellets in een pellet kachel beter . Het transport , het drogen en het verwerken van het hout vernietigd dat voordeel

Inderdaad.

1e voorwaarde voor houtverbranding moet zijn: een ZEER GOEDE houtkachel. Dus rendementen die boven de 85% liggen. En liefst beter. Fijnstof kan lager zijn dan bij gasverbranding. Tijd dat de overheid hier werk van maakt.

2e voorwaarde bij ELKE verbranding: maximaal isoleren om verbruik te minimaliseren.

Bij een goede verbranding en gebruikmakend van knothout en verantwoord bosbeheer (dus niet volledige bossen in1x kappen), lijkt mij houtverbranding voor VERWARMING voorlopig de beste oplossing tot er voldoende elektriciteit op een groene manier kan opgewekt worden.

Laat ons dus GEEN oordeel vellen over dit onderwerp aan de hand van de vele slechte houtkachels die er momenteel zijn. Laat ons daarentegen iedereen met een slechte houtkachel aanmoedigen (regering: verplicht dit) om deze te vervangen door een GOEDE houtkachel.

Laat ons aub GEEN studies aanhalen over bossen gekapt aan de andere kant van de wereld om hier te verbranden in centrales met slecht rendement om er elektriciteit van te gaan maken. Ik denk dat we er allemaal mee eens zijn dat dit NIET CO2-neutraal KAN zijn.

 

Warmte is de laagste vorm van energie.
Elektriciteit is de hoogste vorm van energie.
Het zou jammer zijn om elektriciteit te gaan gebruiken voor verwarming, als we die nog voor andere zaken nodig hebben:

  • verlichting
  • mechanische beweging (elektrische fietsen, wagens ...)
  • elektronica
  • ...

Evenzeer is het zonde om biomassa (hout) te gaan verbranden om elektriciteit op te wekken, als we deze onder een veel hoger rendement kunnen decentraal gebruiken om rechtstreeks te verwarmen.

 

Bedenk ook dat het jaarlijks verbruik in een zeer goed geïsoleerde woning (ph of zlew) meerdere malen lager ligt dan het doorsnee jaarlijks verbruik van een wagen. Onze focus zou dus nog veel meer op transport moeten liggen, dan op al dan niet een goedwerkende houtkachel in een ph of zlew.

 

Ik merk tot mijn genoegen dat het opstoken van hout niet meer zo onvoorwaardelijk wordt aangeprezen als de oplossing maar eerder als een tijdelijke oplossing. De neuzen komen stilaan in dezelfde richting.

Er wordt ook al gemakkelijker uitgegaan van een koolstofschuld van 30 jaar, sommigen hebben het liever over het dubbele, anderen dan weer over de helft, soit, moeilijke discussie zullen we maar zeggen.

En dan blijft het natuurlijk vervelend dat de berekening die Robin in het andere topic maakte, weliswaar dicht bij de realiteit kan zitten, maar dat ze ook maar, zoals hij zelf terecht opmerkt, opgaat vanaf jaar 31 vanaf nu. In principe zou dat geen groot probleem mogen zijn ware het niet dat we ons terecht er toe verplicht hebben om vanaf jaar 0 (nu) de vermindering van uitstoot te doen. Maar goed, als het niet kan dan kan het niet en dan moeten we ons alvast en sowieso al behelpen met er voor te zorgen dat we dan zo weinig mogelijk van die (schadelijke) energie verbruiken. Zeer goed geisoleerde woningen kunnen hier al veel toe bijdragen.

Zeer goede houtkachels kunnen ook een verbetering zijn, maar dan heb je ook nog goede houtstokers en hout onder goede omstandigheden nodig. De kachels kunnen genormeerd of gecontroleerd worden, bij de stokers is dat moeilijker. Bovendien zullen alle mindere kachels de eerste jaren ook niet zomaar vervangen zijn. De rommelkachels worden vandaag nog volop verkocht, die gaan we de eerste 10 jaar niet kwijt zijn. Zolang die kachels er zijn en gebruikt worden kunnen we niet anders dan ze in ons oordeel over houtstook mee te tellen.

Ik zie niet direct waarom bijvoorbeeld elektriciteit als energiebron ook voor verwarming slechter zou zijn dan hout bijvoorbeeld. Zeker niet als die elektriciteit op een CO2 vrije manier is opgewekt, mij lijkt dat dan eerder een pluspunt tegenover houtstook.

Verder heb ik nog enkele bedenkingen in verband met oud bos en nieuw bos. Ik heb de link over productiebossen gelezen, jong bos zou hier meer CO2 opnemen dan oud bos. elders lees je dan weer iets anders. Laat ons gemakshalve aannemen dat een oude boom door zijn grootte veel meer opneemt dan een kleine maar dat de som van de voorlopig vele kleintjes toch de capaciteit van die oude boom kan evenaren.

Maar we kunnen denk ik niet redeneren dat we het bos in zijn geheel gemiddeld meer CO2 zullen doen opnemen door het geregeld om te hakken en te vernieuwen, zelfs niet door er hier en daar af en toe enkele bomen uit te halen (wat op zich redelijk onrealistisch is).

Een bos is een doorlevend iets, zonder tussenkomst van de mens zal dat altijd als geheel blijven groeien, altijd als geheel CO2 uit de lucht halen en opslagen, ook in de dode bomen die blijven liggen, ook in de ondergrond indien die ongemoeid wordt gelaten, en steeds zal dat bos zichzelf blijven vernieuwen, daar zijn geen houthakkers voor nodig.  Vergelijk het met de mensheid, mensen sterven, mensen worden geboren, maar de mensheid blijft bestaan, blijft eten nodig hebben, blijft vervuilen.

En bij al wat we uit het bos halen om voor ons energie op te wekken zal er CO2 vrijkomen die anders in dat bos zou opgeslagen blijven. En zo ook zullen hierbij altijd voedingstoffen worden onttrokken uit de bodem. Het bos is een zelfvoorzienend levend iets, het heeft zijn eigen kringloop, haal je daar iets uit dan zal je er iets voor in de plaats moeten terugsteken, het bos kan niet leven van licht en lucht alleen. Vergelijk het met een bijenkast, we halen er de honing uit en we moeten suiker voor in de plaats teruggeven, anders sterft de kolonie.

Dus die houtstook indien het voorlopig echt niet anders kan dan toch maar zo miniem en zo kort mogelijk. Dan nog is het al erg genoeg. En meer terug planten dan we weghalen.

En laat ons hopen dat we die dertig jaar dan nog kunnen overbruggen. Of beter, laat ons hopen dat we er ruim binnen die dertig jaar van af kunnen stappen.

 

Charel,

Voor zover ik het aanvoel(de) zijn de meeste voorstanders hier op het forum al altijd genuanceerd geweest. Niemand zal hier oude, vervuilende houtkachels verdedigen.

En het is wel degelijk zo dat je de hoeveelheid biomassa/CO2 die een bos opneemt kunt verhogen, door de groei te stimuleren.

Ook is het een misvatting dat alle opgenomen CO2 in het bos blijft. Er komt er heel wat terug vrij hoor, door oa het rotten van bomen. Al zal dit misschien niet 100% van de opgenomen CO2 zijn, maar toch een zeer groot deel.

Ik heb zo de indruk dat uw kennis van planten en bossen redelijk beperkt is. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik expert ben, verre van.

 

Zolang we onvoldoende CO2-neutrale elektriciteit hebben voor de hogere vormen van energie (dus niet warmte; want dat is de laagste vorm), dan zie ik het als zinloos/nadelig om hout als elektriciteitsbron te gaan gebruiken.

We kunnen beter de weinige groene elektriciteit die we nu hebben, gebruiken voor de VEEL schadelijker energieverbruikers: transport, industrie...

 

Robin,

"Voor zover ik het aanvoel(de) zijn de meeste voorstanders hier op het forum al altijd genuanceerd geweest. Niemand zal hier oude, vervuilende houtkachels verdedigen."

Dat weet ik, 't zou nogal straf zijn anders. Mijn punt was enkel dat de realiteit nu eenmaal is dat het meeste hout niet op de meest optimale manier en in de meest optimale kachels wordt verbrand. En dat we dat ook de eerste tien jaren niet of nauwelijks zullen kunnen veranderen. Wat wel kan is dat er van hogerhand zal worden ingegrepen en dat de houtstook sterk aan banden zal worden gelegd. Die signalen hoor je al.

"En het is wel degelijk zo dat je de hoeveelheid biomassa/CO2 die een bos opneemt kunt verhogen, door de groei te stimuleren."

​De natuur laat zich niet zomaar ongestraft volgens onze behoeften bijsturen hoor. Laat het nog zijn dat je dat op een of andere onnatuurlijke manier zou kunnen dan zal dat altijd ten koste van iets anders gaan. Ook het verlagen van de hoeveelheid opgeslagen CO2, door bijvoorbeeld afgestorven bomen weg te halen is ten koste van iets anders, dat is geen stimuleren van meer opname maar van meer wegname.

Inderdaad zal niet alle CO2 uit de afgestorven bomen vrij komen, ten eerste blijft alles nog een lange tijd in de dode boom opgeslagen, er is dus een lang uitstel van eventuele vrijgave (niet onbelangrijk deze jaren). Maar ten tweede zal door de rotting die CO2 niet zomaar in de lucht verdwijnen, die belandt via een boel tussenstappen (zwammen en insecten bijvoorbeeld) uiteindelijk hoe langer hoe dieper in de bodem. Onder andere op die manier is er indertijd zoveel fossiel CO2 opgeslagen geraakt.

Robin, als je van je zelf zegt dat je verre van een expert bent in plant- en boskunde, hoe kan je dan oordelen over mijn kennis daarvan? Wat ik er minstens over weet is dat men meestal veel te simplistisch redeneert over het bosleven. Bossen worden hierbij nogal eens beschouwd als te optimaliseren productievelden van brand- en stookhout. Het optimale bos is een bos waar de mens niet tussenkomt.

Ik ben het met je eens dat we zolang we niet volledig kunnen instaan voor echt schone elektriciteit, dat we hetgeen we hebben op de meest nuttige manier moeten gebruiken. Uiteraard ! Wel zijn de verschillen tussen zogenaamd lage en hoge vormen van energie mij niet altijd zo duidelijk. Lang geleden dat ik die begrippen nog ben tegengekomen.

 

 

Charel,

Nee, ik ben geen expert. Maar ik weet wel heel goed dat je een bos op een 100% natuurlijke manier kunt boosten. Ik spreek over aanplant hé.

Laat een grasland ongemoeid, en binnen 20 jaar staat er een jong bos. Maar het duurt dan nog jaren eer je een min of meer volwassen bos hebt.

Als je de natuurlijke processen nabootst, kun je dat proces versnellen. 30 jaar wordt 10 jaar.
Daarvoor dien je uiteraard de stadia in het ontstaan van een bos te herkennen en begrijpen.

Er is een groot verschil tussen met de natuur meewerken (permacultuur) en de natuur forceren (klassieke land- en bosbouw).

Robin,

Het begint al met het woord aanplant. Dat is al geen natuurlijk bos. En ik geloof best dat je dat kan boosten, net zoals je dat op natuurlijke manier met een bietenveld kan doen. Maar waarom zou je persé een bos moeten boosten, waarom is de natuurlijke gang van zaken niet goed genoeg?

Dat is wat ik bedoel met " Bossen worden hierbij nogal eens beschouwd als te optimaliseren productievelden van brand- en stookhout"

Ik vermoed nu ook wat je bedoelt met " Ik heb zo de indruk dat uw kennis van planten en bossen redelijk beperkt is". Mijn kennis over bossen als productievelden is inderdaad eerder beperkt. Ik weet dus niet hoe je die moet boosten om drie maal sneller brandhout te kunnen oogsten. Ik ben meer geinteresseerd in de natuurlijke processen die in een bos plaatsgrijpen, en geloof me, dat is een geweldig interessante maar ook zeer complexe materie.

Laat ons vooral nederig blijven en niet denken dat we een bos beter kunnen runnen dan dat bos zelf.

 

Wat vinden jullie een gepaste straf voor iemand die zijn niet gekeurde houtkachel of open haard aansteekt?
Geld boete? Aan welk bedrag denken jullie? Vanaf een aantal inbreuken gevangenis? Moeten huizen preventief onderzocht worden op aanwezigheid van slechte kachels?
Of enkel verbod op verkoop van slechte kachels?

charel wrote:
...

Laat ons vooral nederig blijven en niet denken dat we een bos beter kunnen runnen dan dat bos zelf.

 

Charel dat is onzin. Natuurlijk kan de mens een bos beter runnen dan de natuur.
Al was het maar omdat we het bos een doel geven dat ons past (houtproducten voor energie, papier, meubels.... wandelen, everzwijnen,...)
Als je de mens niet het recht geeft de open ruimte te bestemmen gaat de lol er voor de mens op aarde er snel af zijn.
Net zoals de mens akkerland naar zijn doeL inricht doet hij dat met bossen (en alle bossen in België zijn gecultiveerd, al was het maar om exoten buiten te houden).

Dat neemt niet weg dat we soms tegen beperkingen aanlopen zoals de problèmen die er nu zijn met de populieren. En dat er wel streken in de wereld mogen zijn waar we met onze pollen afblijven. Maar als we productie niet mogen optimaliseren zal voor de armsten er in de wereld er snel de lol van af zijn.

Walter

Zijn er goede houtgestookte centrales voor elektriciteit in België?

Walter,

charel wrote: ...Laat ons vooral nederig blijven en niet denken dat we een bos beter kunnen runnen dan dat bos zelf.

Walter wrote: Charel dat is onzin. Natuurlijk kan de mens een bos beter runnen dan de natuur. Al was het maar omdat we het bos een doel geven dat ons past (houtproducten voor energie, papier, meubels.... wandelen, everzwijnen,...)
Als je de mens niet het recht geeft de open ruimte te bestemmen gaat de lol er voor de mens op aarde er snel af zijn.

Walter, denk je niet dat er genoeg open ruimte is? Rijd eens rond op het platteland en kijk eens hoe nuttig die open ruimte momenteel wordt gebruikt. Daar waar ik vroeger akkers met graangewassen en weide's vol nutsdieren zoals koeien en schapen zag, zie ik nu wat men noemt een verpaarding. Hectaren en hectaren goede landbouwgrond voorzien van dure afrasteringen, waar onze luxedieren met duizenden op staan te grazen. Daar zullen de armsten in de wereld de lol ook niet van inzien.

En je hebt het over het nut van wandelen, everzwijnen... Ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen in een natuurlijk bos, integendeel, dat lijkt me daar net veel meer aangewezen.

 

 

Charel,
je vindt volgens mij dingen ter plaatse uit. Een natuurlijk bos dat bestaat niet (je tuin misschien?) In order ze streken. En natuurlijk kan je niet in een natuurlijk bos wandelen: daar zijn geen wegen.

Ik versta dat je voor nationaliseren bent van wat niet nuttig voor jou is?

Walter

Laat maar Walter.

@ Charel

"Inderdaad zal niet alle CO2 uit de afgestorven bomen vrij komen, ten eerste blijft alles nog een lange tijd in de dode boom opgeslagen, er is dus een lang uitstel van eventuele vrijgave (niet onbelangrijk deze jaren). Maar ten tweede zal door de rotting die CO2 niet zomaar in de lucht verdwijnen, die belandt via een boel tussenstappen (zwammen en insecten bijvoorbeeld) uiteindelijk hoe langer hoe dieper in de bodem. Onder andere op die manier is er indertijd zoveel fossiel CO2 opgeslagen geraakt."

 

Geloof je nu echt zelf, wat je hierboven hebt geschreven?

Onder invloed van zonlicht absorberen planten CO2 uit de atmosfeer, in een proces dat we fotosynthese noemen. De planten zetten deze CO2 vervolgens om in complexere organische verbindingen als glucose en cellulose. 

Als de plant afsterft, zullen onder invloed van het rottingsproces gassen als methaan (CH4) en CO2 vrijkomen. Deze gassen komen vrij in de atmosfeer, waardoor de cirkel weer rond is.

Als een plant afsterft en snel wordt bedolven onder een laag slib, bestaat de kans dat de plant niet normaal kan rotten. De gassen kunnen door het overliggende materiaal niet ontsnappen en het restmateriaal raakt ‘gevangen’. Onder speciale omstandigheden (juiste druk en temperatuur) en in de loop van miljoenen jaren worden planten- en dierlijke resten samengeperst tot steenkool of aardolie en -gas. Omdat deze brandstoffen ontstaan zijn uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde, noemen we ze fossiele brandstoffen. Dit betekent meteen ook dat de hoeveelheid fossiele brandstoffen die nog beschikbaar zijn voor ons, eindig is. 

 

Dus Charel, fossiel ontstaat werkelijk niet door wat zwammen en insecten die rot hout en plantenafval verteren.

Dit zal wel het organisch stof gehalte in de bodem doen toenemen, wat voor de groei van nieuwe bomen weer interessant kan zijn, maar fossiel is fossiel, en dat zal zo lang de mens bestaat, niet meer opnieuw gevormd worden, dus OP=OP + alle fossiel die gewonnen wordt is EXTRA CO2 in de atmosfeer, met de gekende gevolgen vandien.

Het is niet zozeer een kwestie van geloven maar van weten, anders zou ik het hier niet schrijven.

Waarvan denk jij dat fossiele brandstof afkomstig is? Die is namelijk afkomstig van bomen en planten die destijds NIET verbrand zijn.

Edit: Wel zeer vervelend dat men ondertussen het antwoord op deze vraag met terugwerkende kracht heeft kunnen geven aan het vorige bericht. Op die manier heeft men dit bericht en deze vraag onzinning gemaakt.

Maar ook niet door zwammen en insecten in de diepe aardlagen gebracht zijn.

Dit is een proces, dat miljoenen jaren geleden gevormd is, en waarschijnlijk nooit meer nabootsbaar is.

In die tijd was het hier een groot moerasgebied, met tropisch klimaat, zoals in de tropen momenteel.

In die moerassen is massaal veel plantaardig en dierlijk materiaal opgeslagen, afgesloten van zuurstof.

 

Dat heeft totaal niks te maken met het al dan niet laten liggen rotten van een dode boom.

Het laten rotten van plantaardig materiaal is niet beter tegen de opwarming van het klimaat dan het opstoken onder ideale omstandigheden.

Bij rotting komt methaan vrij, wat een nog groter broeikasgas is dan CO2, vandaar de problematiek van de permafrost in de toendra die aan het ontdooien is.

Daar kunnen zo een gigantische hoeveelheden methaan vrijkomen, dat het onomkeerbaar is.

Hout = cellulose = C6 H10 O5

Bij zuivere verbranding ontstaat: CO2 + H2O

Bij natuurlijke verotting ontstaat: CO2 + CH4

Vandaar ook dat ze biogasinstallaties kunnen opzetten, omdat ze hier de CH4 (methaangas) recupereren uit het rottingsproces van plantaardig materiaal, om dit vervolgens te verbranden, en hiermee energie op te wekken (elektriciteit + warmte).

Bij zuivere verbranding van methaan ontstaat: CO2 +  H2O

@ Charel

Als je nog eens aardgas promoot, hou dan onderstaande in gedachte, als je toch echt iets aan de problematiek van de globale opwarming wil doen, zoals je toch probeert te laten uitschijnen.

"Methaan is een sterk broeikasgas: het vervliegt sneller dan CO2, maar het houdt ook veel meer warmte vast zolang het in de atmosfeer zit. Gemeten over een periode van twintig jaar houdt methaan (CH4) zeker Over het opwarmingspotentieel van methaan, zie p. 714 van dit IPCC-rapport.86 keer zoveel warmte vast als dat andere, veel bekendere broeikasgas kooldioxide (CO2). Gemeten over een periode van honderd jaar is het Lees op de site van de US Environment Protection Agency meer uitleg over het opwarmingspotentieel: ‘Understanding Global Warming Potentials’.‘opwarmingspotentieel’ van methaan 34 keer dat van CO2.

Op de lange termijn heeft CO2 dus een veel groter opwarmingspotentieel, maar juist op de korte termijn kan methaan de opwarming en de destabilisering van de ijskappen op desastreuze wijze verergeren.

Methaan is ook het belangrijkste bestanddeel van Meer info over aardgas bij het IEA.aardgas (link verwijderd wegens 404). Tijdens de winning, het transport en de opslag van aardgas komt het vrij. Dat gebeurt wereldwijd op grote schaal. Een kwart tot een derde van alle methaanuitstoot is afkomstig van de energiesector. Volgens het IPCC wordt er in totaal jaarlijks 370 miljoen ton methaan in de atmosfeer uitgestoten."

Dit is een proces, dat miljoenen jaren geleden gevormd is, en waarschijnlijk nooit meer nabootsbaar is.

Dat gebeurde in een recent verleden en ook vandaag nog altijd waar het de kans krijgt. Denk maar aan turf (het jongste fossiel als ik me niet vergis) en aan bruinkool wat al wat ouder is.

Aardgas is het restant van miljoenen jaren oude dieren en planten die zijn afgezet en door gebrek aan zuurstof niet zijn vergaan. Na miljoenen jaren begraven te zijn geweest,  is onder invloed van hoge temperaturen en druk het organisch materiaal omgezet in olie en/of gas. Het gas zit meestal verborgen tussen de poriën in diepe gesteentelagen. Soms is het onderdeel van de gesteentestructuren zelf. Het meeste aardgas bevindt zich in Nederland tussen de  twee- en vierduizend meter onder de grond

Charel, stop nu toch eens met onzin te verkopen, je maakt alleen maar jezelf belachelijk

Ook turf(=veen) ontstaat in moerassen!
Dus niet in elk bos.

Ik ben juist voor aanplant, zodat we de zeldzame natuurlijke bossen (vooral in de tropen) kunnen laten voor de wilde dieren.

Met aangeplante bossen kunnen we de biodiversiteit veel hoger krijgen dan de meeste bossen in onze streken. Resultaat van meer diversiteit: meer soorten bomen, struiken en onderbegroeiing. Meer biomassa, meer wilde dieren...
En uiteindelijk als resultaat: snellere groei.

De natuur is complex, maar de principes zijn simpel: hoe meer diversiteit, hoe meer connecties er ontstaan, waardoor het systeem stabieler wordt, meer resistent en sneller groeit.

Dat is niet enkel in een bos. Vergelijk het eens met compost: humus wordt gemaakt met afgestorven biomassa in de loop van 1-2 jaar. Dat is de duur van een natuurlijk, ongemoeid proces.
We kunnen het composteringsproces inkorten tot 18 dagen, met een minimum aan input (om de paar dagen de hoop omwoelen).
Daarmee wil ik niet zeggen dat we het bos moeten leegroven en composteren hé.

Er zijn nog heel veel andere processen in de natuur die we kunnen versnellen tot voordeel van ons EN de natuur.

In een goed systeem is er altijd surplus, wat je kan wegnemen, zonder gevolgen. Je plukt toch ook appels, zonder dat de boom sterft. En de bodem put er ook niet van uit.

Idem met goed beheerde bossen.

Door Robin: "Met aangeplante bossen kunnen we de biodiversiteit veel hoger krijgen dan de meeste bossen in onze streken. Resultaat van meer diversiteit: meer soorten bomen, struiken en onderbegroeiing. Meer biomassa, meer wilde dieren...
En uiteindelijk als resultaat: snellere groei. "

Robin, je hebt gelijk als je met het aanplanten van bossen bedoelt dat er een verscheidenheid aan bomen, struiken, en overig groen wordt aangeplant, dat er tegelijk ook een boel traag ontbindend biomateriaal wordt ingebracht enzovoort. Kortom als je bedoelt dat je bijna een copie van een natuurlijk bos creeërt.

​Maar zo werkt bosbouw jammer genoeg niet. In de praktijk zijn die productiebossen in feite te vergelijken met een plantage. Bosbouwers en boseigenaars beogen vooral de maximale opbrengst, en dus zal je wel gelijk hebben dat er praktijken worden gebruikt om die plantage's te boosten. Brandhout is tenslotte een commercieel product en dan is automatisch de opbrengst is het belangrijkste.

Een beter alternatief zou dan zijn dat we de bestaande bossen gerust laten en speciaal voor de houtstook inderdaad houtplantages zouden maken op bijvoorbeeld al die slecht benutte gronden. Je zal dan weliswaar nog geen CO2 uitstoot verminderen voor de komende 30 jaar maar de CO2- opname blijft dan tenminste al onverminderd.

Dus brandhout beschouwen als een landbouwproduct, net zoals bieten en mais, die ook geboosd worden.  Ik denk dat daar ruimte voor is. Wellicht is het in feite dat we je bedoelt Robin?

 

Robin,

Turf werd vroeger in zowat elk dorp gestoken, dat kwam niet zo uitzonderlijk voor. Maar ik geloof best dat het vooral op de lager gelegen gronden was. Al die plaatsen waar vroeger turf werd gestoken zijn sindsdien omgevormd tot landbouwgronden.

Het topic wordt uiterst verwarrend en moeilijk leesbaar als er om de haverklap oude reacties worden aangepast. Zo zie ik nu dat er plots aardgas en methaangas ergens onderweg in de discussie zijn gesmokkeld, terwijl het daar in dit topic helemaal niet over ging. Zo ook worden er achteraf antwoorden op vragen toegevoegd in eerder gestelde commentaren, wat dus maakt dat het daaropvolgend bericht met die vraag onzinnig is geworden.

Geen verwijt aan degenen die daar gebruik van maken, maar het geeft wel duidelijk een ernstige fout in het forum weer, dit zou niet mogen kunnen. Nu ben je bijna verplicht om het hele topic elke keer na te lezen om te weten of er hier en daar niet iets is aangepast of bijgekomen of weggehaald. Zo kan je nooit redelijk en eerlijk van gedachten wisselen.

Ja wij stoken hout. En ik heb daar totaal geen schuldgevoel over.
Hoe zou ik anders aan mijn energie moeten komen? Olie, gas? Kerneenergie? Allemaal vervuilend in productie (al is het voor de meesten een ver van hun bed show) en transport.

1. Wij stoken met een speksteenkachel (alleen bij vriestemperaturen, 20 kg per etmaal).
2. Het is steeds snelgroeiend en snelbrandend hout (berk en den) dat ter plaatse gewonnen en verbruikt wordt (geen transport, geveld met PV energie).
3. En als je toch naar het totaalplaatje wil kijken: wij eten geen vlees. Dat zal ook al schelen in methaanproductie. :-)

Persoonlijk vind ik dat je naar het totale energieplaatje van een huishouden moet kijken (cfr. passiefwoningen die in de praktijk soms meer energie nodig hebben op jaarbasis dan een doorsnee huis).

 

 

 

Ivo,

Je hebt gelijk dat geen vlees eten wellicht veel meer impact zal hebben dan de meeste andere maatregelen, ook ik ben daar al lang van overtuigd.

Maar je mag niet stellen dat een (echte) passiefhuizen meer energie nodig hebben dan een doorsnee huis, dat klopt pertinent niet. Verwarmingskosten zijn de grootste brok in het energieverbruik van een huishouden, en die grote brok kan al wegvallen bij een passiefhuis 

Wat Ivo bedoeld, is waarschijnlijk dat er ook passiefhuizen gezet worden, die gigantisch groot zijn, waardoor ze welliswaar <15kW/m² verbruiken, maar door hun grote oppervlakte toch nog meer verbruiken dan een compacte LEW.

Maar zoals al een paar keer terug gekomen in discussies ivm. energie: De gebruiker is voor een groot deel verantwoordelijk voor het verbruik. Zet 2 gezinnen in een identiek passiefhuis, en ze zullen een ander verbruik hebben, wats soms zelfs ver uit elkaar kan liggen.

Zo ken ik een koppel, die hun woning graag 24/24u op 24°C stoken binnen (geen passiefhuis welliswaar), en de badkamer permanent op 26°C.

Als je die energierekeningen ziet, val je achterover!

Beste Walter, vorig jaar hier een dossier gehad waarbij iemand die al herhaaldelijk werd gewezen op het verbod van het stoken van behandeld hout, een bestuurlijke geldboete heeft gekregen van + 3.000 euro. Voldoende? Het is natuurlijk moeilijk om de gezondheids/milieuschade te becijferen, maar ik denk dat dit in verhouding met een snelheidsovertreding (50 euro) al kan tellen.

Ik verwijs voor het gemak gewoon naar cijfers van dit forum:
http://www.ecobouwers.be/forum/energieverbruik-passiefhuis

En idd. Ik heb er mijn buik een beetje van vol dat mensen in een gewoon huis soms met de vinger gewezen worden en (vooral op fora zoals dit) de passiefnorm als heiligmakend en toekomstgericht gepredikt wordt.
Het zijn de bewoners en hun levensstijl die het verschil maken en meestal niet de "norm" of het etiket (passief, LEW,....)

Wat is energetisch het verschil tussen een "normale" woonunit met een energievraag van 4700 kWh op jaarbasis en een "norm"huis
met een energievraag van bv. 7000 kWh?
Als je die 4700 kWh dan nog eens gevoelig naar beneden kan krijgen door houtgebruik waarvan de teelt en verbruik ter plaatse gebeurt ipv deels in een (kern)centrale?

Enn er ook nog eens rekening mee houdend dat een "normale" woonunit een renovatieproject kan zijn dat geen nieuwe bouwgronden inneemt en een passief of andere LEW norm meestal een nieuwbouw is (in het beste geval ipv een afbraakpand en laat ons niet hopen door inname van nieuwe gronden). Wij hebben nog nooit een nieuwbouw gezet en altijd gerenoveerd (stadspanden van de 15de eeuw tot plattelandspanden uit de jaren 90 van vorige eeuw).

Allemaal heel relatief dus de "definities" van wat goed en slecht is voor het milieu.

Geef een woning een energiestandaard (ev. aan te passen met een bonus voor het aantal bewoners per unit en een bonus/strafpunten volgens het systeem waar hij deze energie vandaan haalt) onafhankelijk van het etiket dat er op kleeft. Waarom iemand met een laag energie etiket in een nieuwbouw maar met een energieverslindende levenswijze een fiscale bonus geven en iemand met een effectief lager energieverbruik in een gerenoveerde woning bestraffen?

 

 

 

 

 

Ivo B

Ge moet eens uitleggen hoe men in een normale woonunit aan een verbruik van 4700 kWh kan komen, dit voor verwarming (zonder hout) SWW en voor normaal elektriciteitsverbruik. Tot nader orde beschouw ik dit als onmogelijk.

Als U denkt dat ik U wat sta voor te liegen mag U altijd mijn elektriciteitsfacturen komen inkijken of stuur mij uw emailadres
ik scan ze in en stuur ze u door. Een beetje meer vertrouwen in uw medemensen zou niet misstaan.

Deze 4700 kWh zijn trouwens cijfers van na het prosumententarief. Ik probeer nu met alle middelen jaarlijks mijn opgewekt PV vermogen (4700-5300 kWh/jaar) te benaderen.

Toen er nog geen prosumententarief was betrof mijn jaarverbruik trouwens 2808 kWh (2014). Zonder kachel want die was toen niet eens operationeel. Maar toen ook zonder condensatiedroogkast, vijverpomp, infrarood terrasverwarming en verwarming op een regime van 16-18-19 waar nu constant 21°C, SWW op 42°C waar nu 48°C.

Ter info: bewoond oppervlak 112 m² (open bebouwing, geen verdieping, rechthoek met zadeldak 35°).
Alle toestellen zijn A++ of A+++, volledig LEDverlichting.
Verwarming (ventiloconvectoren) en SWW (150 liter) via WP van 6-8 kW
Isolatie: dak 26 cm rotswol op zoldervloer/muren 4 cm EPS (gesloten noordwand + 10 cm purplaat)/vloerplaat 4 cm gespoten PUR/ramen hout met dubbel glas 0.8 W/m²K. Plafondhoogte beperkt tot 230 cm.
Bewoners: 1-4.
Niets uitzonderlijk dus.

Toch altijd spijtig dat men zijn levensstijl voor norm houdt en als iemand anders het anders kan als "onmogelijk" wordt afgedaan. Zeker voor een ecoforum.

Zoals ik zei: eco komt voornamelijk voort uit uzelf, niet uit een modenorm. Of U het nu gelooft of niet.

Ik draai de vraag om: men moet mij eens uitleggen hoe men in een "passief woonunit" aan een verbruik van 7000-8000 kWh per jaar komt als passief bijna geen verwarming nodig heeft. Ik beschouw dit tot nader order wel voor mogelijk maar zeker niet ecologisch.

Resultaten uit de XLS file van mijn verbruiksmeter/PV (U kan de volledige file met statistieken 2014-2016 toegezonden krijgen, moest het systeem het hier toelaten zou ik ze hier trouwens publiceren).

2014:

Verbruik januari 2014: 375 kWh = 12.09 kWh/dag
Verbruik februari 2014: 273 kwh = 9.75 kWh per dag.
Verbruik maart 2014: 184 kwh = 5.94 kWh per dag.
Verbruik april 2014: 101 kwh = 3.36 kWh per dag.
Verbruik mei 2014: 126 kWh = 4.06 kWh per dag.
Verbruik juni 2014: 85 kWh = 2.83 kWh per dag.
Verbruik juli 2014: 122 kWh = 3.93 kWh per dag.
Verbruik augustus 2014: 181 kWh = 5.83 kWh per dag.
Verbruik september 2014: 145 kWh = 4.83 kWh per dag.
Verbruik oktober 2014: 238 kWh = 7.76 kWh per dag.
Verbruik november 2014: 415 kWh = 13.83 kWh per dag.
Verbruik december 2014: 527 kWh = 17.56 kWh per dag.

TOTAAL VERBRUIK 2014: 5033-2225= 2808 kWh

2015:

Verbruik januari 2015:  707 kWh = 22.80 kWh per dag.
Verbruik februari 2015: 634 = 22.64 kWh  per dag.
Verbruik maart 2015: 484=15.61 kWh per dag.
Verbruik april 2015: 274 = 9.13 kWh per dag.
Verbruik mei 2015: 250 = 8.62 kWh per dag.
Verbruik juni 2015:177 = 5.9 kWh per dag.
Verbruik juli 2015: 186 = 6 kWh per dag.
Verbruik augustus 2015: 210 = 6.77 kWh per dag.
Verbruik september 2015: 325 = 9.28 kWh per dag.
Verbruik oktober 2015: 423 = 13.64 kWh per dag.
Verbruik november 2015: 522=17.4 kWh per dag.
Verbruik december 2015: 551=17.77 kWh per dag.

TOTAAL VERBRUIK 2015: 5370-729 = 4641 kWh

Uit deze cijfers kan U ook al onmiddellijk de impact afleiden wat het verschil in levensstijl uitmaakt voor dezelfde woning in dezelfde omgeving! En ook 2014 hebben wij comfortabbel overleeft.

Het is duidelijk dat de levenstijl de voornaamste factor is en niet de woning an sich. Met houtstook gedurende het hele stookseizoen (speksteenkachel) zou het elektriciteitsverbruik van 2014 nog gevoelig omlaag gebracht kunnen worden (de SWW pomp van de kachel naar het SWW vat, de enige elektriciteitsbron die nodig zou zijn voor verwarming en SWW heeft gemiddeld slechts 90 kWh energie per etmaal nodig.

Ivo,

In uw eerste reactie hier zei je toch:" wij stoken hout". Als dat zo is dan is het moeilijk oordelen over uw elektriciteitsvebruik toch? Want dan zit hier een grote brok verwarming niet bij ingegrepen.

Als Pierre zei dat 4700 kWh/jaar hem onmogelijk leek, dat heeft hij er bij vermeld indien het zonder houtstook zou zijn.

Dus als je alles zou rekenen veronderstellend dat er geen andere energiebronnen gebruikt worden dan elektriciteit , dus zowel voor warm sanitair water, verwarming, koken, als voor alle overige elektriciteitsverbruik, dan lijkt mij 4700 kWh/jaar toch ook wel bijzonder weinig.

Sorry voor het misverstand, ik was misschien niet duidelijk genoeg.
De cijfers (met betrekking tot e-verbruik) zijn helemaal niet moeilijk te beoordelen.
Ik gaf nl. de cijfers van 2014 en 2015.
Dit topic gaat over houtstook, nu eind 2016.
Ter verduidelijking:
In 2014 was er geen houtstook (speksteenkachel was niet operationeel).
In 2015 was er tijdens vorstperiode van 1 week (7 dagen) houtstook: besparing elektriciteit 140 KWh (4641+140 = 4781 kWh, ik heb dat afgerond naar beneden en had dat beter naar boven gedaan maar die 81 kWh zullen het verschil niet maken). Dit om de kachel en de aansluiting naar het SWW vat te testen.
Deze winter (sporadisch vanaf november maar dus vooral weerslag e-verbruik 2017) zullen we de kachel wel regelmatig gebruiken (vandaar mijn stelling "we stoken hout", we zijn nl. eind 2016). Maar dan zullen mijn e-cijfers ook weer naar beneden gaan.
In 2016 is er (vorige week) één week gestookt (omdat de WP het niet deed en we toch warmte nodig hadden en SWW).
Dat is ook het doel van de speksteenkachel: back up tijdens technisch mankement van de WP en/of herzien van overheidsbeslissingen waardoor PV+WP totaal onrendabel wordt (afschaffen terugdraaiende meter, invoeren slimme meters met momenttarifering,...)

Vandaar dat ik mijn cijfers 2014 en 2015 gaf (omdat deze geen en nauwelijks van invloed zijn op het e-verbruik).
Maar niet op het kWh verbruik van de woonunit. Het maakt nl. niet uit waar die kWh vandaan komen. Als ik hout stook zou dat zelfs
een extra vooruitgang voor het milieu moeten zijn. Ipv dat men de benodige kWh in de winter tot bij mij moet transporteren (ik betrek mijn energie  wel via Ecopower maar ook zij moeten transporteren onafhankelijk waar de energie vandaan komt) produceer ik dat gedeelte (houtstook) zelf naast de deur.
 

Mijn cijfers zijn wat ze zijn. Spijtig dat men daar op een ecoforum niet verheugd kan over zijn. Dacht dat het hier juist om een laag energieverbruik ging en het zoveel mogelijk uitsluiten van transport.

U mag altijd langskomen. Wij hebben noch gasaansluiting noch stookolietank en de kachel is uit. En het is momenteel 21.1°C in de leefruimte.

Hopelijk geeft deze aanvullende info meer duidelijkheid.

 

 

 

Hier niet ver vandaan in Oostrozebeke is er een energiecentrale van Aspiravi die draait op afvalhout. Het meeste hout komt aan per schip. De beste kwaliteit wordt hergebruikt om houtvezelplaten mee te maken. De rest, te veel verf ed, wordt verbrand. Hiervan wordt electriciteit gemaakt. Evenwel wordt de warmte niet gerecupereerd. Dus geraak je nog niet eens aan een rendement van 50%. Dit vind ik best wel nog ok.

Ook mensen die eigengekweekt hout verstoken en hierbij vooral gebruik maken van snelgroeiende houtsoorten kan er wel nog door.

Maar daar houdt het dan ook op. Bossen omhakken in de Ardennen of Noord Frankrijk om die dan hier te verstoken, dat is er wel over.

Naast het ecologische aspect moet je natuurlijk wel weten houtstook ook voor veel mensen de enige mogelijke brandstof is. Voor velen is palettenhout of ander sloophout de enige vorm van energie die ze zich kunnen permitteren.

 

Ivo, als die cijfers kloppen is dat natuurlijk iets om verheugd over te zijn, en dan zal het iedereen wel interesseren hoe je dat presteert.

Het zal dan misschien aan mij liggen, maar voorlopig begrijp ik jouw redenering echter niet. Bijvoorbeeld laat je voor 2014 de verbruiken per maand zien, opgeteld kom je volgens mij aan een totaal van 2776 kWh. Je noteerde dan nog een pv-opbrengst van 5033 kWh. Dan vraag ik mij af waar die opbrengst naartoe is, die heb je toch zelf verbruikt? En daar komt dan toch nog die 2776 kWh bij (of 2225 volgens jou)? Dus is uw werkelijke verbruik dat jaar toch de som van beiden, zijnde 5033 + (niet min!) 2776 = 7809 kWh/jaar.

Dat zou dan bijna drie maal zo veel zijn als wat je dacht. Ben ik mis? Waar zit het misverstand en bij wie?

Dan vraag ik mij af waar die opbrengst naartoe is,
Al naargelang de bron: verkocht door ?? aan de buren of "verdwenen" in de grote koperen plaat.
Sinds wanneer ben je verplicht je opgewekte energie ook effectief 100% op te gebruiken?
Ik had idd jaarlijks een groot overschot in productie. Mijn meter ging ieder jaar bij de afrekening gevoelig in de min (en werd dan terug op 0 gesteld). Daar kon ik mee leven.
Tot de overheid haar kar gekeerd heeft en is gaan belasten op het omvormervermogen (in mijn geval 5kWp).
Vandaar dat ik mijn gebruik drastisch heb lagten "stijgen" (en al zeker mijn kachel niet te veel gebruikte) om mijn opgewekte vermogen te benaderen. Ik moet er tenslotte toch voor betalen of ik de opgewekte stroom nu verbruik of niet.(ik weet dat velen dit hier niet graag zullen horen maar dat is nu eenmaal de realiteit geschapen door het politieke landschap).

Er zit idd een klein verschil tussen 2776 kWh van de maandtotalen en de 2808 kWh van het jaartotaal (blijkbaar bij de copy/past niet alles gewist). Gezien ik de geautomatiseerde xls tabellen hier niet kan publiceren heb ik in de rapte een handmatige tabel hier copy/past gezet. Dat zijn oude handmatige tabellen (als back up) waar af en toe een rekenfoutje in zit. De maandtabellen zijn de genoteerde meterstanden van de Eandismeter de laatste dag van iedere maand reeds verrekend met de PV opbrengst van die maand.

Moest jou uitleg kloppen (5033 kWh opgewekt en 7809 kWh verbruik) zou ik dat jaar 2776 kWh moeten bijbetalen aan Ecopower. Ik heb (buiten de Turteltaks en het prosumententarief) sinds 2011 nog geen euro aan elektriciteit moeten betalen. Integendeel mijn meter gaat ieder jaar (tot 2015) gevoelig in het rood (iedere nieuwe meteropneming is lager dan de voorgaande). De tellerstand van de meter is nu zelfs een stuk lager dan bij het begin van de PV productie jaren geleden.

Als je wil kan ik je gerust al mijn maandelijkse meterstanden (GSC/SMA/Elektro) doorsturen. Maar om privacy redenen ga ik deze hier niet integraal publiceren.

Als je de exacte cijfers wil kennen ben ik voor alle zekerheid de  geautomatiseerde xls tabellen gaan nakijken. Voor de berekening worden de maandelijkse GSCteller waarden gebruikt (De SMA log verschilt zo'n 100 kWh per jaar van de GSC log) en de maandelijkse tellerstand van de officiële Eandis teller (terugdraaiende meter, geen dag/nachttarief).
2014:
PV opbrengst: 5033,2 kWh
Elektriciteitsverbruik: 2796,2 kWh

2015:
PV opbrengst: 5370 kWh
Elektriciteitsverbruik: 4640,8

Hopelijk is dat duidelijker?

Hoe ik dat presteer?
Niet zo moeilijk, dat heb ik al aangegeven:

1. Een open bebouwing maar in een gesloten blokvorm (gewone sobere rechthoek, dus geen pastoriewoning met hoeken en kanten of modern gebouw metenorme glasvlakken en overbodige oversteken) zonder verdiepingen, met een gesloten noordzijde, grote ramen (waarden zie hiervoor) op het zuiden maar met overal mechanische houten screens (houdt in zomer warmte buiten en in winter de wind tegen). Met een laag plafond (230 cm) dat het te verwarmen m³ beperkt (warmte stijgt en waar er geen ruimte is moet de warmte ook niet stijgen). Waar kon werd modern geïsoleerd maar door renovatie was dat niet overal mogelijk. De grootste verliespost (plafond) werd wel onmiddellijk boven de verwarmde ruimte geïsoleerd (26 cm rotswol op zoldervloer). Er is dus ook geen verlies naar de zolder.
Op de vloer na (slechts 4 cm pur want betonplaat ligt op de volle grond en er was al maar weinig plafondhoogte over na isoleren plafond) zouden we de woning technisch passief kunnen maken. Maar dan moest het dak er af en dat vonden we (tot nu toe) een overbodige kost gezien ons verbruik en PV vermogen.

 

2. Energiezuinige verlichting en toestellen (zie voorgaande)

3. Levensstijl: Wij hebben alleen een inloopdouche met spaarkop, geen bad, geen inpandige garage, verwarming op slaapkamers (L/L) wordt bijna nooit gebruikt, airco op slaapkamers heel zelden (wegens screens), indien mogelijk droogt de was gewoon in de tuin in de wind, wij strijken alleen hemden en bv. geen ondergoed en sokken (ja dat bestaat).
Voor de rest zou ik het ook niet weten want de radio speelt hier de ganse dag, het is altijd warm genoeg en we bakken zelfs dagelijks of om de 2 dagen ons eigen brood van 1300 gram in de elektrische oven (die daardoor toch telkens 50' op 240°C staat te draaien, koken iedere dag vers op inductie, microgolf, etc. Alternatieven in een yurt tent zijn we dus zeker niet. En vegetariërs ook al niet (wij eten wel geen vlees maar wel veel vis en zuivel).

 

 

 

 

 

Even terugkomen op de originele vraag: houtverbranding ok? Wat mij betreft niet, net als alle andere verbrandingsalternatieven zoals gas, stookolie, propaan en steenkool. Verbranding van hout = altijd fijn stof, dioxines, NOx, PAK's en nog veel meer en daar dragen we allemaal de gevolgen van. Zelfs met de beste kachels, inclusief de hier zo geprezen tegelkachels. Houtstook lijkt me enkel te verantwoorden indien er een doorgedreven rookgaszuivering aanwezig is zoals in een continu gestookte houtverbrandingscentrale waarbij een belangrijk gedeelte van deze polluenten verwijderd of beperkt worden. Hout is niet de oplossing, verre van, en zou wat mij betreft moeten ontmoedigd worden. Spijtig genoeg zit je nog met dat passief aan slechte kachels en mensen die hun kachel foutief gebruiken en afval opstoken. De oplossing als je het mij vraagt is volledig elektrisch. Massaal inzetten op wind, zon, waterkracht en manieren om energie te bufferen. Tegelijkertijd nog verder inzetten op energie-efficiëntie en de energetische renovatie van het gebouwenpark waarbij verwarming met warmtepompen en warmtenetten zou moeten gestimuleerd worden. My 2 cents.  

Er wordt hier ook niet beweerd dat houtstook DE oplossing is.

Alleen lijkt het me het beste, voorlopige alternatief voor verwarming.
Zolang het percentage groene stroom niet spectaculair verhoogt, lijkt me elektrisch verwarmen geen goede oplossing: het mag niet de bedoeling zijn gas- of kerncentrales te moeten bijbouwen om onze huizen te verwarmen.

We zullen nu al moeite genoeg hebben om voldoende nieuwe groene stroom te voorzien voor de overgang op elektrisch transport. En daar lijkt me de milieuwinst veel groter: auto's kunnen we amper nog zuiniger maken; veel woningen daarentegen kunnen nog tot 10x efficiënter en de houtkachels ook 3x of meer.

Het lijkt me ONMOGELIJK om op korte termijn voldoende groene energie aan te leggen om EN transport EN woningverwarming te gaan voorzien EN daarnaast nog het huidige elektriciteitsverbruik!

Dan moet je kiezen waar je prioriteiten legt.

De discussie hier gaat vooral om het vergelijk hout versus mazout/gas... (andere verbranding dus).

Elektriciteit in België bestaat voorlopig ook nog uit 85% niet-groene stroom.
Dus elektrisch is onrechtstreeks kernenergie of gasverbranding à 60% (Stegcentrale). Doe er nog een paar procent transportverlies bij en je moet al minstens een cop van 2 hebben om zelfde rendement van een CV-ketel te halen. En dat is dan nog steeds fossiel!

Pas op: ik ben wel akkoord dat we sowieso massaal moeten gaan naar energie-efficientie. En uiteindelijk naar een full-electric society. Maar dat is zeer lange termijn (30+ jaar).

*

Even terugkomen op de originele vraag: houtverbranding ok? Wat mij betreft niet,....

Uiteraard heb je in theorie gelijk. Maar we zitten nu wel met de praktijk. 
Zoals eerder hier gezegd de overgang zal een en/en/en verhaal zijn en geen of verhaal. 
Buiten mekaar wat vliegen afvangen is er gewoon geen energiebeleid met een visie. Maar wij  moeten ondertussen wel verder. 

Om verder te gaan op de houtstook. Waarom heb ik bv. een speksteenkachel en een bos naast het huis gekocht om in eigen productie te voorzien? Gewoon omdat ik geen vertrouwen heb in de overheid en haar wisselende stemmingen. 
Reeds in 2011 ben ik 100% elektrisch gegaan. Ik heb massa's geld geïnvesteerd in mijn eigen overgang, meer dan 50% van mijn renovatiebudget ging naar mijn eigen energietransitie: PV welke ruimschoots mijn totale huishoudelijke energiebehoefte dekt, warmtepomp, isolatie waar mogelijk, gerenoveerd naar energieverbruik toe en niet naar "de looks van de dag", zuinige elektrische toestellen en verlichting, enz. Dit met de kennis en voorwaarden mij bekend in 2011. Als goede wantrouwende Belg had ik wel een aanvoer en retourleiding gelegd van een oude schoorsteen in mijn leefruimte naar de standplaats van mijn SWW-vat (gok nooit op één paard). Na 3 jaar was, door allerlei belastingen, mijn energiefactuur al bijna terug 50%  van voor de transitie. Had ik gewoon gas gelegd of stookolie was ze zelfs gevoelig goedkoper geworden (niet dat ik daar ooit aan gedacht heb maar louter theoretisch financieel). Als ze nu ook nog de teruglopende meter zouden afschaffen en/of een capaciteitstarief zouden invoeren ben ik goed geschoren met mijn PV combinatie WP. Daar sta je dan met je 100% elektrisch alternatief. Dan gaat de kachel idd voor 100% branden. Ik moet mijn budgetten nl. iedere maand rondkrijgen en dat is een beetje moeilijk als je niet weet hoe volgend jaar de wind weer zal waaien in Brussel.  
Met het water heb ik al hetzelfde meegemaakt. Besparen tot en met (en besparen kost in eerste instantie veel geld door te investeren in techniek). Als beloning mag ik nu in verhouding meer betalen dan een groot huishouden dat het water maar laat stromen door de doordachte techniek van de vaste kost. 

Dan heb ik nog  het geluk dat ik dat (en de alternatieven) kan bekostigen. Er zijn talloze gezinnen die gewoon geen keuze hebben. Moeten die maar in de kou blijven zitten tot er een langetermijn visie is en/of de ontwikkelingskosten zich richten naar nieuwe alternatieven ipv krampachtig behoudt van de gevestigde waarden? Als je een beetje buitenkomt zie je juis thet tegendeel. De kiezer kiest nl. (internationaal) massaal krampachtig voor behoud ipv vooruitgang en open visie. Zo rooskleurig ziet het er in de praktijk voorlopig dus niet uit. 
 

Ivo,

Elektrisch verwarmen is, in de huidige omstandigheden , economisch noch ecologisch rendabel .

Zo lang wij ( jij ) geen overschot aan elektriciteit hebben is dit geen valabel alternatief ( dat was het trouwens ook niet in 2011)

Met zonnepanelen produceer je , in de winter , niet voldoende om te verwarmen  en de wind waait nu eenmaal ook niet constant.

Ik vrees dus dat hout in hoog rendement kachels verbrand en ecologisch geproduceerd ( lokaal dus) momenteel een van de oplossingen is zo lang er geen alternatief is .

Diepte geothermische energie zoals in de Kempen is natuurlijk beter maar nog niet overal beschikbaar .

dat was het trouwens ook niet in 2011

1. Of het ecologisch  al dan niet rendabel was/is daar ga ik mij hier niet over uitspreken of we krijgen weer een discussie zonder einde met voor- en tegenstanders. :-)

2. Het verhaal van PV en winter ken ik maar al te goed. Maar waarom het in 2011 en daaropvolgend nu (in 2011 had je nog recht op GSC en die regel is vooralsnog ook nog niet gewijzigd) economisch niet rendabel zou zijn ontgaat mij volledig. Uiteraard, zoals ik reeds geschreven heb, zolang de regel geldt van de terudraiiende teller. Los van het ecologische aspect gebruik ik het net als buffer (en betaal ik daar nu ook voor). Zelfs met het prosumententarief (en de Turteltaks maar die betaalt iedereen)  verrekend heb ik nog steeds jaarlijks een positief saldo voor mijn energierekening. Wat is daar economisch onrendabel aan? Ter info: het betrof een renovatie waar ik sowieso moest kiezen voor een of andere energievorm: gas + aansluiting/mazout + opslagtank/WP. De keuze voor een WP was op dat ogenblik absoluut niet duurder dan één van de andere opties. Gezien de aanwezigheid van PV panelen lag een WP dus voor de hand en is ze tot nu toe het meest economisch rendabel gebleken.   

Schaffen ze de terugdraaiende teller af dan is het economische verhaal van PV + WP uiteraard wel voorbij (maar dat was  in 2011 en nu niet het geval). Dan is hout, onder de voorwaarden zoals jij stelt, inderdaad het enige voor de hand liggende alternatief. Vandaar dat ik mijn voorzieningen daartoe ook getroffen heb. 

" Reeds in 2011 ben ik 100% elektrisch gegaan. Ik heb massa's geld geïnvesteerd in mijn eigen overgang, meer dan 50% van mijn renovatiebudget ging naar mijn eigen energietransitie" 

Kan je wat concreter worden hoeveel verbruikt je warmtepomp , je SWW en hoeveel stroom leveren je zonnepanelen om toen toch rendabel te zijn in 2011 als de helft van je butget naar energie ging ?

 

 

Jef,

Dat heb ik hiervoor al in het lang en breed uitgelegd.

In het kort: PV wekt gemiddeld 5000 kWh per jaar op en mijn totaal jaarverbruik gaat daar nooit over (zie voorgaande posts), integendeel ik moet moeite doen om met mijn verbruik de opgewekte energie te benaderen (wat ik voor het aanrekenen van de forfaitaire belasting op de omvormer ook niet deed) .
De keuze voor o.a. ledverlichting en A++(+) toestellen en speksteenkachel is louter een persoonlijke keuze. Dat heeft toch niets te maken met het budget van je energieverbruik of het soort energie waarmee je je SWW en CV voedt en al helemaal niets met elektrisch verwarmen? Die kosten had ik sowieso gehad (of niet moeten doen) ongeacht het soort energie dat ik gebruik voor CV en SWW.

De aankoop van de PV was binnen de 5 jaar volledig terugbetaald. Nu is het saldo jaarlijks +1100 euro (na verrekening van de GSC - prosumententarief - turteltaks) wat betreft de energierekening.
En daar reken ik de Turteltaks dan nog bij die ik anders, zonder PV, ook zou moeten betalen.
Je zou dus zelfs kunnen stellen dat zelfs de WP hierdoor nu jaar na jaar (deels) terugbetaald wordt. Wat ik niet verreken want, zoals gezegd, moest ik toch een SWW en CV voorzien, Deze kosten had ik dus toch. Dus zelfs een extra terugbetaling op de installatie die ik zonder PV (en zonder PV had ik geen WP gezet) niet had gehad.
En zoals ook reeds herhaaldelijk gezegd: hoeveel mijn SWW en WP afzonderlijk verbruiken weet ik niet en moet ik ook niet weten. Het is het totaalplaatje van de energie die de woning/huishouden verbruikt dat van belang is. En, deze wordt ruimschoots gedekt door de opbrengst van de PV installatie (inderdaad met het net als buffer).

Had ik gas of mazout gelegd waren  mijn installatiekosten niet hoger geweest. Maar ik had wel jaarlijks een energierekening. Nu heb ik jaarlijks een surplus van 1100 euro ipv  een lopende energierekening. Wat is daar onrendabel aan?
Ik zou zelfs kunnen stellen dat niet alleen elektrisch verwarmen in mijn geval economisch rendabel is maar dat de overgang naar een 100% elektrisch huishouden tot nu toe (al 5 jaar lang dus) volledig economisch rendabel is geweest. De energieopwekker is volledig terugbetaald op een relatief korte periode (hoeveel kunnen er dat zeggen van hun gas- of mazoutinstallatie?), de totale energiefactuur is al vijf jaar 0 en de komende jaren (?) is deze nog steeds positief, ondanks de bijkomende belastingen (alleen de "winst" is wat lager geworden). 

ivo,

Dat klopt allemaal in jouw verhaal, omdat jij nog gebruik kon maken van gsc.

Een nieuwbouwwoning de dag van vandaag, heeft enkel de extra kosten, maar geen enkel van de voordelen nog.
Als dan ook nog de terugdraaiende teller wordt afgeschaft, is het verhaal van de lucht-water warmtemompen ten einde.
Dan is enkel een geothermische warmtepomp nog enigzins zinvol, maar de kostprijs is navenant.

Maar het zijn diezelfde netbeheerders die de terugdraaiende tellers willen afschaffen, die de plaatsing van warmtepompen promoot.
Mensen trappen hier nog in omdat de overheid dit beloont met een verlaging van het E-peil.
Dit E-peil zou het energieverbruik van een woning moeten weerspiegelen. Dus denken ze met een warmtepomp en pv (beide interessant om e-peil te laten zakken) een energie-en enonomisch zuinige woning te hebben gebouwd.

Maar binnen een paar jaar blijkt dit een dure grap te worden.

Overheid heeft inderdaad geen energiebeleid op lange termijn, en draait als de wind met wijzigende regels en taxen

Dat klopt allemaal in jouw verhaal, omdat jij nog gebruik kon maken van gsc.

Inderdaad daarom dat ik ook duidelijk het jaartal 2011 heb aangehaald (en dan nog beweert men dat het ook toen niet economisch was).
Ik heb nooit het tegendeel beweerd. Integendeel ik hou er in mijn betoog zelfs duidelijk rekening mee dat als de terugdraaiende teller wordt afgeschaf, en/of er slimme meters komen, en/of een capaciteitstarief het verhaal PV + WP helemaal over is. Dat je dus op geen enkel ogenblik een investering naar de toekomst kan doen omdat je gewoon niet weet wat het beleid over enkele jaren weer allemaal uit de hoed tovert of van waar de wind dan weer waait.
Daarom, om terug on topci te komen, hou ik ook de houtstook achter de hand (of ze moesten ook dat gaan verbieden/beboeten, dan weet ik het ook helemaal niet meer).

Nu zou ik ook niet meer in PV investeren. Ik zou door en/en/en technieken proberen off grid te gaan.

Dacht dat ik dat wel duidelijk had gemaakt. Zoniet, ik ben het volkomen met je eens.

Maar wat is dan de oplossing? Stel dat iedereen passief zou gaan (moest dit al te verwezenlijken zijn) en elektrisch gaan rijden of gewoon grotendeels alleen het openbaar vervoer gebruiken of met de fiets zich verplaatsen. Dat zou ecologisch een mooi gegeven zijn maar ik ben er van overtuigd dat het economisch in het beste geval voor de eindgebruiker een nuloperatie zou zijn. De overheid en haar monopolisten heeft minstens evenveel geld nodig. Kijk naar de isolatienormen en besparingen op waterverbruik. Zo meer het verbruik daalt hoe groter het aandeel vaste kost en hoe groter de prijsstijgingen daarin. Het zal toch wel voor iedereen duidelijk zijn dat nutsfacturen grotendeels belastingsfacturen geworden zijn van het gemakkelijkste soort (je kan meestal niet zonder).
Zo zal ik mij nu ook niet laten verleiden door het e-car verhaal dat de overheid geweldig promoot en fiscaal stimuleert. Zo vlug de fiscale inkomsten uit fossiele brandstof zullen dalen en een deel van de maasa zich heef tlaten overhalen voeren ze gewoon de km-heffing in.

 

 

Mooie aankondiging omtrent de almaar stijgende kosten deze week nog in de krant:

Watergroep wil tarieven weer verhogen komend jaar:

Daarin pleit De Watergroep voor stijgingen tot 30,9 procent. Die maatschappij bedient de helft van de Vlaamse abonnees, goed voor 1,2 miljoen afnemers. Maar ook Farys en PIDPA - elk goed voor zo’n half miljoen abonnees - willen hun tarieven optrekken met zo’n 14 procent, weet Vlaams Parlementslid Beenders. Het gaat daarbij om de prijs van het water zelf, die 40 procent van je drinkwaterfactuur uitmaakt.

“Wij hebben deze zomer een tariefdossier ingediend. Daarin wordt inderdaad een stijging voorgesteld”, zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep. “We plannen de komende jaren investeringen en hebben daarvoor extra inkomsten nodig.”

Als je zo een bedrijf kan leiden is het makkelijk natuurlijk. Geld nodig? Gewoon de tarieven omhoog, hebben toch een monopolie, dus je kan geen kant uit.

Idem voor infrax en alle andere netbeheerders en nutsmaatschappijen.

Ze moedigen eerst besparing aan, waardoor ze maar de helft meer moeten leveren aan hetzelfde geld.