houtpellets Ecopower | Page 3 | Ecobouwers.be

U bent hier

houtpellets Ecopower

31/03/2020 - 04:46

Op 14/02/2016 stelde ik onderstaande vraag en ik merk dat er absoluut niets veranderde bij Ecopower.In een poging om de pelletfabriek op de agenda van de algemene aandeelhouders te krijgen vroeg ik Jim Williaume me de resultaten van de pelletfabriek op te sturen zodat deze fabriek op basis van objectieve criteria kan geevalueerd worden. Die resultaten krijg ik dus overduidelijk niet. Het blijft bij hetzelfde theoretisch gewauwel. Ja ook in 2019 vielen de resutaten opnieuw tegen en ja de fabriek staat ter discussie maar hoe slecht is het gesteld want ik denk niet dat de vraag naar houtverbranding zal stijgen. Volstaat het dat zo'n zware investering "door een meerderheid gedragen wordt" of moet de algemene aandeelhoudersvergadering beslissen of we blijven investeren in een betwitstbaar project op basis van cijfers ?

Wat denken jullie ?

 

 

 

14/02/2016 - 14:56

Dit onderwerp werd vroeger reeds besproken oa naar aanleiding van de pelletfabriek van Ecopower. De Turteltaks en de verbranding van biomassa in Langemark maakt het onderwerp weer actueel. Los van de verbranding in oude steenkoolcentrales stelde Sara Van Dyck BBL  in het nieuws dat het tijdsinterval waarbinnen CO2 emissies terug worden opgeslagen in biomassa te lang is . het kost decennia tot zelfs eeuwen. De vraag naar pellets overschrijdt vele malen het plaatselijke aanbod.

Na 3 rappels kreeg ik eindelijk antwoord van Ecopower om de pelletfabriek op de agenda te brengen van de volgende algemene vergadering. In zijn antwoord stelt Jim Williame van Ecopower ik citeer " Biomassa hoort net als zonne-energie, windenergie en waterkracht tot de groep hernieuwbare energie ..../......De pelletsfabriek is de afgelopen vijf jaar aan bod gekomen in de algemene vergadering. Ook voordat ze gebouwd is. Bovenstaande redenering is door een ruime meerderheid van de aanwezigen gedragen. Hier is geen formele beslissing over omdat operationele zaken niet door een algemene vergadering worden beslist, wel door een raad van bestuur. Belangrijke tendensen uit de algemene vergadering worden uiteraard gevolgd"

Kortom de algemene Vergadering van Ecopower is wel degelijk een praatbarak. De beslissing over een investering die een enorm deel van de middelen van Ecopower opslokt wordt niet door de A.V. maar door de raad van bestuur genomen .....

Cooperanten mogen lullen wat ze willen op de A.V. ze hebben GEEN zeggingsschap in dit steeds meer omstreden onderwerp.

O ja, de pelletfabriek komt op de agenda van de volgende algemene praatbarak waarschijnlijk mag de overgrote meerderheid van de cooperanten er nog wat over lullen maar de pelletfabriek zal blijven. Ik ga niet meer naar praatbarakken

66 Reacties

24/04/2020 - 11:04

Omdat de statuten van ecopower in de eerste plaats een maatschappelijk doel vooropstellen en de statuten van groenkracht niet?

Walter

24/04/2020 - 12:12

Omdat groenkracht niet rechtstreeks investeerde windmolens, maar enkel leningen verstrekte aan een firma die in de productie van hernieuwbare energie investeerde. Groenkracht trad in feite op als een goedkope bank, want een normale bank wou het risico niet lopen om te lenen aan een ondergefinancierd bedrijf met een meer dan risicovol financieel plan. Daarom hebben de privé investeerders dan ook groenkracht opgericht als coöperatieve zodat de winsten privé bleven (op de interesten van de leningen na). De leningen van groenkracht moesten in feite de onderfinanciering wegwerken...

Er bestaan nog van deze types van financieringsfirmas onder cooperatieve vorm, die de financiering en de winst moet veilig stellen voor de privé eigenaars. Een voorbeeld hiervan is de CVBA Eoly coöperatie die de energiepoot (Eoly nv) van de Colruytgroep financiert. Als je daarin investeert, investeer je ook in leningen voor de bouw van windmolens, maar niet in de productie en dus de opbrengsten van de energieproductie. Trouwens de energieproductie zal voor het grootste deel dienen om de eigen productie van de Colruyt groep te dekken. Je bent beter dan te investeren in aandelen van Colruyt, want dan ben je zeker dat een deel van de winst komt uit goedkope hernieuwbare energie...

Ecopower investeert zelf in hernieuwbare energie en verkoopt deze aan klanten die hernieuwbare energie belangrijk vinden. Ecopower heeft daarbuiten ook tot doel om de productie van hernieuwbare energie te promoten en te ondersteunen als ze gedragen wordt door lokale gemeenschappen en als ze tot doel hebben om energie betaalbaar te houden voor alle doelgroepen van deze lokale gemeenschappen. 

27/04/2020 - 18:00

De documentaire "Planet of the Humans" uit 2019 staat tijdelijk gratis online en gaat o.a. in op de greenwashing van biomassa. Deze documentaire is directed by  Jeff Gibbs en de executive producer is Michael Moore.

Dat Ecopower al of niet aan greenwashing doet is niet de bedoeling van mijn post. Het is enkel om een kijktip mee te geven die past bij dit topic.

10/05/2020 - 11:06

Ook de 'check' van VRT NWS gaat er dieper op in (o.a. op biomassa voor energie versus deze voor elektriciteit). De samenvatting luidt "De klimaatdocumentaire Michael Moore heeft soms een punt, meestal festival van verouderde en misleidende informatie".

16/05/2020 - 17:39

Een beetje side-topic: Voor zover ik uit dit artikel kan afleiden kunnen groenestroomcertificaten ook bekomen worden via warmtekrachtkoppelingen. Mogelijk gaat dit dan via bio-gas oid?

https://www.bruzz.be/samenleving/kunstberg-uitgerust-met-zuinigere-verwarmingsketels-2019-12-05

Pagina's