Is er een CO2 besparing voor een warmtepompboiler die zijn warmte haalt uit een ruimte die met gas verwarmd wordt ? | Ecobouwers.be

U bent hier

Is er een CO2 besparing voor een warmtepompboiler die zijn warmte haalt uit een ruimte die met gas verwarmd wordt ?

afbeelding van Sus Tain
27/03/2019 - 22:47

Ik lees o.a. op www.elektrischeboiler.be/warmtepompboiler "Warmtepompboilers WPB zijn milieuvriendelijke toestellen: er wordt warmte onttrokken aan de omgevingslucht en vervolgens wordt deze warmte benut om het sanitair water te verwarmen. Er bestaan zowel systemen waarbij binnenlucht wordt aangetrokken door het toestel als systemen waarbij buitenlucht wordt aangetrokken. Je maakt dus geen gebruik van fossiele brandstoffen: er is alleen een elektriciteitsaansluiting nodig."

Maar als die Warmtepompboiler zijn warmte onttrekt aan het lokaal waar die staat, en dat lokaal wordt opgewarmd door gasverwarming, dan zal de warmte die aan dat lokaal onttrokken wordt terug aangevuld worden door warmte geproduceerd met gas. Volgens mij is er in dat geval niet veel CO2-reductie: niet voor de onttrokken warmte (want die wordt via gas opgewarmd) en dus enkel voor de elektriciteit als die voldoende CO2-vrij (fossielvrij) wordt opgewekt.

Het zou best kunnen dat in Vlaanderen vele warmtepompboilers die nu aangekocht worden als "geen gebruik makend van fossiele brandstoffen" maar weinig beter zijn dan zijn alternatieven (verwarming op gas of elektrische boiler op grijze electriciteit).

Conclusie: de premie voor warmtepompboilers die nu gegeven wordt mist waarschijnlijk in heel wat gevallen zijn doel. Een bijkomende voorwaarde voor de premie zou kunnen gesteld worden, bv. warmte halen uit buitenlucht of rest van het huis verwarmd zonder fossiele brandstoffen.

Kan je hiermee akkoord gaan ? Dan kan ik dit doorsturen naar het Vlaams Energie Agentschap.

met vriendelijke groeten,

Leo D'haese

 

7 Reacties

afbeelding van charel
28/03/2019 - 08:10

Ja, dat klopt. Het heeft geen zin om een warmtepompboiler op die manier te laten werken !

Je laat die werken ofwel op buitenlucht ofwel op lucht ut een ruimte buiten het beschermde volume.

Wel straf dat dit niet als voorwaarde zou gesteld zijn !

afbeelding van Woubeir
28/03/2019 - 16:43

Hier zijn de voorwaarden te lezen en dat zie ik er inderdaad toch niet in staan,

 

afbeelding van Sus Tain
28/03/2019 - 21:12

Ik heb aan het VEA gevraagd om dit te bekijken en bv. een bijkomende voorwaarde te stellen voor de premie: niet warmte uit een huis halen dat met fossiele brandstof verwarmd wordt.

afbeelding van Luc Vandamme
29/03/2019 - 15:43

Effectief een warmtepomp(-boiler) die voorverwarmde binnenlucht gebruikt van bvb 21°C (COP> 5) haalt een energetisch nadeel van ongeveer 20% doordat de WP-compressor op dat ogenblik een technisch rendement heeft van ongeveer 80%. Omdat de lucht voorverwarmd is, is de opgeslorpte energie aan de verdamper dus energetisch behandeld en kan men niet de COP als referentie nemen voor de opbengst. Het totaal energetisch rendement van deze WP-boiler moet dan ook het technisch rendement zijn van de voorbehandelingsinstallatie (bvb. gascondensatieketel + transportverliezen naar de warmteafgifte bvb radiatoren) vermenigvuldigd met het technisch rendement van de warmtepomp die volledig afhankelijk is van het compressorrendement. 

Een uitzondering moet je dan wel voorzien: als de WP-boiler in een huis  staat met C-ventilatie en waar de verwarmde ventilatielucht zo naar buiten wordt geleid, is een WP-boiler die van deze "verloren" energie gebruik maakt wel een goede keuze. Voor dit geval moet dan ook een voorwaarde zijn dat de warmtepomp aanbodgestuurd is (dus enkel gebruik maakt van het bestaande C-ventilatiesysteem in zijn normale werking en dit ook bij een vraag gestuurd C+ ventilatiesysteem) en niet mag gebruikt worden als een vraaggestuurd WP-boiler (als de WP-boiler warmte nodig heeft, dan zet ik of het systeem de ventilatie aan of op een hogere ventilatiestand, ...).

Zo'n WP-boilers kunnen dan ook maar een relatief klein boilervat hebben van 60 l tot 120 l, afhankelijk van het verwarmd volume binnen de beschermd volume van het huis (zie C-ventilatieberekening). Deze types van WP-boilers moeten dan ook uitgerust worden met een naverwarming om aan de SWW vraag te kunnen voldoen, want zij zijn aanbod gestuurd (onzeker wanneer de WP energie levert en dus onzeker wanneer deze energie in boiler beschikbaar is voor de vraag).

afbeelding van charel
29/03/2019 - 19:17

Luc Vandamme wrote:

Een uitzondering moet je dan wel voorzien: als de WP-boiler in een huis  staat met C-ventilatie en waar de verwarmde ventilatielucht zo naar buiten wordt geleid, is een WP-boiler die van deze "verloren" energie gebruik maakt wel een goede keuze. 

Zo'n WP-boilers kunnen dan ook maar een relatief klein boilervat hebben van 60 l tot 120 l, afhankelijk van het verwarmd volume binnen de beschermd volume van het huis (zie C-ventilatieberekening). Deze types van WP-boilers moeten dan ook uitgerust worden met een naverwarming om aan de SWW vraag te kunnen voldoen, want zij zijn aanbod gestuurd (onzeker wanneer de WP energie levert en dus onzeker wanneer deze energie in boiler beschikbaar is voor de vraag).

Volgens mij is de vertrekkende ventilatielucht ruim onvoldoende om aan de vraag van een warmtepompboiler te kunnen voldoen. Die zal dus hoofdzakelijk moeten verwarmen met de naverwarming waardoor het rendement van de warmtepompboiler sterk zal zakken.

Daar kan wel voor een deel tegenover staan dat hierdoor het rendement van het systeem C beter wordt.

Komen we zo niet uit bij het reeds bestaande systeem E ? Nog altijd koude lucht en geluid binnentrekken maar wel recuperatie van de warmte uit de vertrekkende lucht.

afbeelding van Luc Vandamme
29/03/2019 - 20:03

Juist Charel, maar die keuze moet je overlaten aan de ontwerper en de opdrachtgever.

Je moet wel de reglementering zo maken dat deze mensen begrijpen dat er geen wonderen bestaan, zodat de marketing er geen "win-win verhaal van toepasbaarheid" van kan maken.

Maar je kan ook met naverwarming na uittrede van de WP-boiler werken waardoor je toch nog bespaart omdat de t° in WP-boiler hoger is dan deze in de toevoerleidingen van het stadswater. Dan is het verhaal .... alle beetjes helpen ... en ook voor de C-ventilatie waarvan ik geen voorstander ben.

afbeelding van charel
29/03/2019 - 21:26

Ik heb de bedenking gemaakt omwille van de terechte redenering van Sus Tain dat, indien men premies toekent voor de installatie van zulke toestellen , men zich dan ook moet verzekeren dat die toestellen op de meest efficiente manier zullen worden gebruikt.

Een beetje te vergelijken met de isolatiepremies. Die worden ook enkel toegekend bij voldoende efficientie van de isolatie. Half en half geisoleerd? niet alle ramen van dubbel glas voorzien? Geen premie.