EPB aangifte: dakisolatie niet aangeven omdat dit nadelig zou zijn voor berekening? | Ecobouwers.be

U bent hier

EPB aangifte: dakisolatie niet aangeven omdat dit nadelig zou zijn voor berekening?

afbeelding van De Moor
19/03/2017 - 11:07

De EPB verslaggever maakte een voorlopige aangifte op, waarin tot nu toe niks vermeld is over de verschillende vormen van isolatie.
Ik vroeg om de volgende isolatie te vermelden: 
- het dak werd in 2016 geïsoleerd met 18 cm houtswol. We kregen hiervoor een premie van Eandis.
- onder de vloer zit 14 cm kurkisolatie, 2017
- in de spouwmuren van de aanbouw zit ook kurkisolatie, 2017

De architect liet weten de dakisolatie niet op te nemen, omdat hij "dacht dat dit nadelig ging zijn voor de berekening".
En de EPB verslaggever antwoordde hierop "Klopt, voor de dakisolatie zou het pakket te dik worden."
Heeft die "nadelige berekening" effect op het EPC verslag of op het KI? Wat bedoelt men met "te dik"?

Hier begrijp ik niks van!
Het is een opgave je te worstelen door het kluwen van technische en ingewikkelde regels opgelegd door de overheid.
Diezelfde overheid stimuleert en/of verplicht isolatie - wat een aanzienlijke meerkost is - en dan zou best niet alles vermeld worden in de EPB-aangifte?! Begrijpe wie kan.
Ik heb zowel architect als EPB om uitleg gevraagd, maar kreeg tot nu toe geen reactie.

Elk advies is welkom!

 

13 Reacties

afbeelding van walter-8
20/03/2017 - 09:14

Heel kort : wat is het doel van deze epb; grote verbouwing ?

afbeelding van walter-8
20/03/2017 - 10:04

Over de grond van de vraag: het doel is op te nemen in de epb zoals het is of zal zijn. Niet te foefelen met de cijfers.
Dak isolatie: enige discussie is misschien de vraag of je zolderruimte mee in beschermd volume rekent. Dat isolatie niet toevoegen betere epb geeft is natuurlijk onzin.

Walter

afbeelding van De Moor
20/03/2017 - 12:49

Dag Walter,

Bedankt voor je bijdrage.
Doel EPB is inderdaad een verbouwing, met een kleine uitbreiding.
Ik dacht ook dat alle isolatie dient opgenomen te worden in EPB verslag !
ZolderDAK is geïsoleerd met houtswol, niet zoldervloer.
Dus volgens mij hoort zolder bij beschermd volume.

afbeelding van walter-8
20/03/2017 - 12:51

op voorwaarde dat je voor EPB ook de bestaande woning moet ingeven en niet enkel de uitbreiding.

Hier ben ik niet zeker.

Walter

afbeelding van De Moor
20/03/2017 - 17:48

Dag Walter,

Enkel de achterbouw met een nieuwe, kleine uitbouw is grondig verbouwd.
In het hele huis werd de vloerplaat vervangen met daarboven kurkisolatie.
In het hoofdvolume van het huis werden de ramen vervangen en komt er cv op aardgas.
Dus moet nu het hele huis in aanmerking worden genomen voor de verbouwing of enkel de achterbouw?

afbeelding van Bert Verbeeck.
21/03/2017 - 18:05

EPB houdt altijd verband met een bouwvergunning waarvoor architect nodig is, en bijgevolg een EPB-verslaggever. In de EPB-berekening moet in principe alleen opgenomen worden wat voorzien is in de vergunningsaanvraag. Tenminste als het een 'renovatie' betreft. Isolatiewerken die je dus vooraf gedaan hebt en los staan van de vergunde werken met architect, moeten/mogen niet worden ingegeven in de EPB-aangifte.

Maar... Betreft het geen 'renovatie', maar een 'ingerijpende energetische renovatie', dan liggen de zaken anders: Dan dient het gehele gebouw te worden ingerekend, ook de vroeger geïsoleerde en niet-geïsoleerde schildelen. Dan is er trouwens ook een E-peileis.

Van een 'ingrijpende energetische renovatie' is sprake van zodra meer dan 75% van de buitenschil van de woning geïsoleerd of nageïsoleerd wordt (dus zonder vloeren op grond of kruipruimte en zonder scheimuren die grenzen aan gebouwen). En tegelijk moet de opwekker van de verwarmingsinstallatie vernieuwd of verplaatst worden. Is aan beide voorwaarden voldaan, pas dan geldt een IER.

Het is dus aan je EPB-verslaggever om uit te maken of het hier gaat over een gewone 'renovatie' of over een 'ingrijpende energetische renovatie'. Dit zal bepalen of je eerder uitgevoerde isolatiewerken deel zullen uitmaken van je EPB-aangifte.

afbeelding van De Moor
21/03/2017 - 20:27

Bedankt Bert voor je uitleg!

Het gaat om een gewone renovatie, die enkel gemeld moest worden aan de gemeente.
Absoluut geen ingrijpende energetische renovatie.
Dus zou enkel de vloer- en spouwmuurisolatie (beiden met kurk) en de nieuwe vensters in het gerenoveerd deel moeten gemeld worden.

Maar dat leidt tot een andere vraag.
Ooit moet er eens een EPC opgemaakt worden bij verhuur of verkoop. Ik veronderstel dat dan toch de dakisolatie en de dubbele beglazing moet opgenomen worden van het hele huis? Anders krijg je een verslag dan minder gunstig is dan de werkelijkheid.

afbeelding van walter-8
21/03/2017 - 20:31

Yep en daarom bouwplannen, foto's facturen, bestekteksten.... bijhouden voor de dag je epc moet opmaken.

afbeelding van De Moor
21/03/2017 - 20:33

Walter, nu snap ik het helemaal!
Aan allen: hartelijk dank voor jullie tijd en raad!

afbeelding van walter-8
21/03/2017 - 20:35

Je zou ook een EPB verslag nu kunnen laten opmaken en dat later gebruiken voor EPC.

afbeelding van De Moor
21/03/2017 - 20:41

Walter,

Nu ben ik weer niet meer mee!
Bedoel je dan om de dakisolatie en dubbele beglazing in de hoofdbouw, uitgevoerd in 2016, toch mee te laten opnemen in het EPB? Dan zou dit volgens architect en EPB verslaggever nadelig uitkomen voor de berekening.
Of moet ik het EPB verslag met louter melding van isolatie in de aanbouw en achterbouw, nemen als basis voor het opmaken van het EPC? Omdat een deel van het werk al gedaan is, zou dit dan goedkoper uitkomen voor het opmaken van het EPC rapport?

afbeelding van walter-8
21/03/2017 - 20:42

Ik bedoel enkel het op te maken, daarom niet in te dienen. Dat bespaart iemand binnen x-jaar een hoop puzzelwerk.

afbeelding van De Moor
21/03/2017 - 20:53

Ok, ben weer mee!