Energie delen met de buren | Ecobouwers.be

U bent hier

Energie delen met de buren

afbeelding van m2ts
28/12/2020 - 12:54

Een afsplitsing van het topic "Ik ben op zoek naar ideeën/ervaringen voor mijn energie-overschot." waar het plots ging over het rechtstreeks delen van elektriciteit met de buren.

IvoB wrote:
Zolang je elektriciteitskabel tussen de twee panden niet over openbaar domein loopt mag dat wel degelijk. Ik heb persoonlijk zo'n case opgezet via Fluvius en zwart op wit van hen het antwoord gekregen dat ze dit niet kunnen verbieden. Met de voorwaarden waar ik me aan te houden heb. En dat was redelijk eenvoudig.  Uiteraard onder bepaalde juridische voorwaarden. Waarvan de voornaamste reden is dat je verbinding geen gebruik mag maken van openbaar domein. Bij aangrenzende percelen lijkt me dat niet echt een probleem. Nog zo'n misvatting is dat iedere particulier op zijn domicilie verplicht zou zijn een openbare elektriciteitsaansluiting te hebben zodat je niet energetisch off grid zou kunnen gaan. Die vraag maakt zelfs het voorwerp uit van een parlementair debat waaruit blijkt dat een elektrische aansluiting een niet te weigeren recht is maar geen verplichting tot aanvraag.

IvoB wrote:
Je moet uiteraard eerst een elektriciteitskabel met voldoende sectie van jouw automatenkast naar die van je buren trekken. Om het derdenverbruik overzichtelijk te houden zet je op die automaat een MID kWh meter. 
Zolang er een terugdraaiende teller is bij de leverancier heb je geen bijkomende sturing nodig. Zolang deze zijn jaarafrekening sluitend is maakt het niet uit dat er af en toe wat op het net geïnjecteerd wordt en door hemzelf of de buur nadien terug wordt afgenomen. De leverancier dient uiteraard wel een goed inzicht te hebben in zijn jaarlijks produktie en consumptie en dit opvolgen. Hij kan op de leverancierslijn ook een sturing plaatsen maar dat zijn, zolang er een terugdraaiende teller is of je zit niet in de branche, vooralsnog overbodige kosten. Of het zou een hobby moeten zijn of een gesponsord testproject.   :-)

Overblijvende vragen:

  1. Kan het ook voor "warmte delen"? (lietaert)
  2. In dit Tijd-artikel wordt gesteld "Door een wijziging van het energiedecreet zullen eigenaars van zonnepanelen rechtstreeks hun stroomoverschotten mogen verkopen aan hun buren. Nu is dat nog niet mogelijk omdat alleen erkende energieleveranciers de toestemming hebben om stroom te verhandelen." (m2ts)

Voor vraag 1 lijkt me warmte delen minder gemakkelijk dan elektriciteit: isolatie, geef je warmte én water door of enkel de warmte (waarvoor dus een warmtewisselaar nodig is), ...

Voor vraag 2 geeft IvoB aan dat het artikel in de Tijd over iets heel anders gaat. Dan lijkt het me wel dat je financieel niets mag regelen, anders valt dat m.i. onder 'verhandelen'. Gelijkaardig aan zoals enkele intercommunales het recht hebben om zaken op te halen zoals papier, waardoor je dus zelf geen papier bij de buren zou mogen ophalen om dat dan weer te verkopen.

 

8 Reacties

afbeelding van lietaert
28/12/2020 - 13:03

Nog eens ivm warmte delen : het probleem bij veel groene technieken is dat er vaste kosten zijn (= investeringen , onderhoud, ...) , niet dat er variabele kosten zijn. Als de vaste kosten gedeeld kunnen worden over meerdere gebruikers, kan dit alleen maar positief zijn?

Praktisch vb : een thermische zonne installatie die verbonden wordt met de buren zal een paar meter buis + een teller meer kosten, en zal de helft van het jaargebruik aan sww van de buur kunnen leveren (zomer + deel voor en najaar).  Zou dit rendabel gemaakt kunnen worden?

jan

ps misschien ook terug leveren aan stadsverwarmingsnet ;-)))

afbeelding van IvoB
28/12/2020 - 16:47

Dat is toch niets nieuws?

In bv. appartementsgebouwen is er soms als een centraal verwarmingssysteem dat door de bewoners gemeenschappelijk gebruikt wordt en waar de kosten gedeeld worden.

In sommige co-housing projecten heb je ook al een gemeenschappelijke warmtepomp.

Om terug te komen op het delen van een elektriciteitskabel over de kadastergrens (zo wordt dit juridsich omschreven) is toegestaan als men een overschrijding doet van de grens tussen twee privéterreinen, men daarbij geen gebruik maakt van het openbaar domein noch het openbaar net (want da tis niet jouw eigendom) en de kabel aan de technische voorschriften voldoet. 

Indien de leverancier op deze wijze een deel van zijn PV-productie ter beschikking stelt van een derde kan dat niet geweigerd worden als het gaat om kleine vergoeding (de naakte elektriciteitsprijs). De vergoeding mag niet hoger zijn dan de naakte elektricteitsprijs.  

Het artikel in de Tijd gaat er waarschijnlijk over als je als particulier je stroom wil verhandelen over het net. 
In het buitenland kan dit al.
Hier moet dit nog geregeld worden. 

Zolang dit in België/Vlaanderen niet bij wet/decreet geregeld is moet je het dus zelf, zoals ik hiervoor omschreef, oplossen. 

Niet evident. Maar niet verboden. 
Dat was dan ook de enige reden van mijn reactie in het andere topic. 
Niet om als opening gebruikt te worden in een nieuw topic. :-)

afbeelding van lietaert
30/12/2020 - 09:21

Hivo 

het nieuwe zou zijn dat dit gebeurt tussen buren, die niet in de zelfde flat wonen ( en dus geen syndic of zo hebben )

een concreet voorbeeld :  thermische zonnepanelen kunnen makkelijk 1/3 van hun output niet kwijt, en dit omdat ze gedimensioneerd zijn voor het tussen seizoen, en dus overproductie hebben voor het zomer seizoen. Als dit derde nuttig kan gebruikt worden is dit win win win win ( win voor de eigenaar, win voor de buur , win voor de installateur die er meer zal kunnen plaatsen omdat het rendabeler wordt en win voor het klimaat. ). 

Ik denk ook dat wanneer dit zou lukken, thermische zonnepanelen anders ( groter ) zouden worden gedimensioneerd?

ik denk ook dat de tijd rijp is voor zoiets.  Om het georganiseerd te krijgen (wettelijk ) zou wel een neutrale derde partij nodig zijn (die de rol van de syndic speelt in een flatgebouw)

jan

ps het lijkt misschien ver gezocht, maar alle groene investeringen lijken in het begin ver gezocht (bvb eerste windmolens...)

afbeelding van IvoB
30/12/2020 - 13:46

De overproduktie die je nu in het hoogseizoen hebt wordt nu ook al op het net gezet en verkocht aan derden. Deze produktie is dus niet verloren. 

Vanaf volgend jaar (dus over 2 dagen :-) ) zou iedere leverancier ook zijn injectievergoeding bekend moeten maken aan zijn klanten.
Als je dus afziet van de optie prosumententarief kan je, via het openbaar net, dan ook al een injectievergoeding krijgen voor je overproduktie. Volgens de laatste geruchtenmolen zou deze schommelen tussen 3 en 6 c€/kWh. 

Als prosumenten hun overproduktie tegen een billijke vergoeding op het net zouden kunnen zetten zou dat ook geen rem zijn om de eigen produktie-eenheid te overdimensioneren. 

De e-leverancier treedt dan op als tussenpersoon/verhandelaar. 

Het praktisch probleem is dat je wenst te handelen tussen naburen (ik meen begrepen te hebben dat je doelt op verschillende gebouwen en niet verschillende woonunits binnen één gebouw) is dat je dan de kadastergrens moet overschrijden en dat dan meestal via openbaar terrein gebeurt. En stroomverbindingen over openbaar terrein aanleggen is exclusief voorbehouden aan de netbeheerder(s). Het is dus geen kwestie van investeringen maar van een strikt juridische belemmering. 

 
 

afbeelding van lietaert
30/12/2020 - 14:08

@ivoB Ik dacht eerder aan warmte delen  dan aan electriciteit delen . Bij warmte kan een veel grotere investering uitgespaard worden dan bij electricteit.

afbeelding van IvoB
30/12/2020 - 17:22

Je bedoelt zonnecollectoren?

Dan pas ik want daar ben ik persoonlijk niet zo'n voorstander van. Toch niet voor de combinatie PV-panelen met zonnecollectoren. 
Elektriciteit kan je nog zonder veel problemen transporteren over enige afstand.
Bij collectoren heb je dan aangepaste pompsystemen nodig en leidingisolatie en transportverliezen. 

Dat is juist het voordeel van elektricteit als energiebron. Je kan er alle kanten mee uit en het voor verschillende doeleinden gebruiken. 
Is je SWW op temperatuur kan je het nog in je huishouden gebruiken, elektrische vervoermiddelen,.... 

De overproduktie van een zonnecollector kan je in de zomermaanden maar voor één ding gebruiken, SWW.

afbeelding van lietaert
30/12/2020 - 17:38

Over de isolatie van buizen  : de afstand van mijn warmtepomp naar de badkamer is 5 meter,  mijn warmtepomp naar de buur zijn badkamer 1 meter... (rijhuis)

over de zonnecollector (over)productie die enkel voor sww gebruikt wordt  :  is dit niet altijd zo?  Beetje geisoleerd huis huis moet toch niet meer verwarmd worden als de zon schijnt?

jan

afbeelding van IvoB
30/12/2020 - 20:36

Nee dat is niet altijd zo.
Ik denk dat jouw woning eerder de uitzondering is. 

Beetje geïsoleerd huis? 
Niet iedereen woont in een passief huis en niet iedereen woont in een perfect geörienteerd huis waar bovendien de zon in de herst en winter ruim schijnt. Dat zijn de uitzonderingen. 

Waar ik woon, centraal Vlaanderen, was er dit jaar een overvloed aan zonneschijn (op de valreep 2de plaats gemeten van de laatste 10 jaar). Maar die zonneschijn viel bijna allemaal buiten het stookseizoen. December was hier, op dat vlak,  zelfs de tweede slechtste maand ooit. De ZZO-gevel van mijn woning bestaat voor meer dan 50% uit Ug 0.6 glas. Ik kan de dagen op één hand tellen dat in december de zoninstraling voldoende was om de woning op temperatuur te houden zonder gebruik van de warmtepomp.  

Ik heb dan wel geen passiefhuis maar wel een woning met een EPC  klasse A label (90 kWh/m²jaar)
Het gemiddelde voor Vlaanderen is label D.
Slechts 4% van de woningen in Vlaanderen heeft een energielabel A (en slechts 3% van de open bebouwingen). 

Je bent ook een redelijke uitzondering met je zonnecollectoren. Slechts 2.5% van de Vlaamse woningen heeft een zonneboiler en slechts 1.4% een warmtepomp. 

Gelukkig is de afstand van mijn SWW buffervat naar mijn badkamer effectief 3 meter (1 meter van vertrekpunt boilervat naar aftappunten in de badkamer geloof ik nooit want dat is praktisch onmogelijk :-) ) maar tot mijn buren meer in de buurt van 50 meter. :-)

Wat de praktijk betreft, het lijkt me ook veel eenvoudiger (een goedkope digitale MID kWh meter) de kosten aan te rekenen van de elektriciteit die je levert aan een nabije buur dan de kostprijs van de energie vanuit je zonnecollector en warmtepomp. 

De energie welke mijn L/W WP opwekt zou ik trouwens nooit kunnen delen met de buren (in de theoretische veronderstelling dat ik in een rijhuis zou wonen). Deze is nl. berekend op het warmteverlies van mijn woning en daarop gedimensioneerd.