Is een kernuitstap mogelijk zonder de CO2 uitstoot te verhogen in België? | Page 4 | Ecobouwers.be

U bent hier

Is een kernuitstap mogelijk zonder de CO2 uitstoot te verhogen in België?

01/10/2017 - 10:01

Gegroet,

 

Ik zoek al lang een overtuigend antwoord op deze vraag en denk dat er nog geen echt sluitend antwoord is.

Maar, heeft iemand weet van overtuigende studies of uiteenzettingen die hier ja op antwoorden?

Ik heb gezocht en vindt veel niet onderbouwde projecties in de genre van, als we evenveel groene energie bij creëren als er nu gecreëerd wordt en we versterken onze inzet dan halen we het moeiteloos, of als iedereen meer moeite doet dan lukt het...

Ook komt veel het argument naar voor dat nieuwe ontwikkelingen het zelfs heel makkelijk zullen maken, maar dat heeft de kernfusie ons 50 jaar geleden ook al belooft.

Argumenten zoals in onderstaande uiteenzetting worden enkel door projecties en beloftes weerlegt, niet door ontkrachting.

https://www.ted.com/talks/david_mackay_a_reality_check_on_renewables#t-147826

 

Weet iemand van onderbouwde "studies" die aantonen in welke mate het mogelijk is?

Ik vindt een overstap van kernenergie naar bruinkool niet zo groen of ecologisch.

Iedereen een plusenergiewoning en met de fiets naar het werk kortbij vind ik een utopie.
Het mag/moet een streefdoel zijn maar is niet meteen afdwingbaar of een haalbare oplossing voor de meerderheid.

Meningen zijn welkom maar het zijn onderbouwde "studies" die ik graag zou vinden.

Vraag maar eens bij groen of oikos en zie wat je dan krijgt...

 

94 Reacties

31/12/2017 - 11:38

pierrechristiaens wrote:

... Mijn conclusie is dat men bij donker weer zeer weinig van de zonnepanelen moet verwachten. ...... Voor zonnepanelen is het historisch jaarrendement slechts 10%, al zullen de nieuwste panelen wel hoger geraken. de energie van zonnepanelen voor lange tijd opslaan is, bij de huidige stand van de techniek, helemaal niet doenbaar.

De oudere zonnepanelen produceren vooral bij licht in het hogere frequentiespectrum  ( blauw , ultraviolet ) en daarvoor heb je dus de zon nodig. De huidige produceren ook al wat meer bij licht met lagere frequenties ( geel , groen )  , en dus ook bij diffuus licht zoals bij een potdicht wolkendek. 

Het rendement bij diffuus licht kan nu al echter ook tot 20 % oplopen , maar niet met het gebruikelijke systeem van omvormers , wel als men hiermee batterijen zou opladen.  De klassieke omvormers moeten een spanning genereren die hoger is dan de netspanning om stroom te kunnen leveren.  Als de zonnepaneel spanning te laag wordt , wordt hun afgeleverd vermogen ook klein en wordt het voor de omvormer moeilijk om die netspanning te overtroeven tenzij die geen stroom meer zou leveren.  Resultaat is dat die "stilvalt" ( schakelen zichzelf uit ) . Batterijen blijven echter stroom opnemen zolang die niet volgeladen  zijn.  De omvormers die hierbij gebruikt worden , kunnen dus het laatste restje vermogen dat de zonnepanelen leveren in die batterijen kwijt - de stroomssterkte kan dalen tot minder dan één Ampere bij 48 Volt batterijspanning ( <. 50 Watt ) .  De zonnepaneelspanning mag hierbij dalen tot een paar Volt boven de batterijspanning ( doorgaans 48 Volt ).  

Je hoeft in princiep ook maar in batterijen te bufferen om de nacht te overbruggen , 's anderdaags kunnen die weer opgeladen geraken - ook bij diffuus licht.

Ideaal is ook een batterij per zonnepaneel - vooral bij gebruik van klassieke omvormers naar netspanning . Hierdoor kan men ook de nadelen van in serie geschakelde panelen bij schaduw op een deel ervan vermijden , maar blijkbaar zijn de geesten nog niet rijp om dit op de markt te brengen..

31/12/2017 - 15:56

Kadert de opstelling van de batterijen van Elon Musk met deze technologie? 

01/01/2018 - 12:19

pierrechristiaens wrote:

Kadert de opstelling van de batterijen van Elon Musk met deze technologie? 

Voor zover ik weet niet.  Hun Powerwalls worden parallel op het 230 Volt net geinstalleerd , en dus ook parallel aan de uitgangen van klassieke omvormers.  De nadelen van de klassieke omvormers blijven hierdoor bestaan.

Je mag je ook niet blindstaren op wat onze media slechts aan info tonen , er bestaan minstens 10 anderen met dergelijke systemen : http://uk.businessinsider.com/rechargeable-battery-options-compete-tesla...

Een systeem volgens het concept : zonnepaneel --> batterij --> 230 Volt vind je hier https://www.victronenergy.nl/markets/self-consumption-and-home-energy-st...

Je vindt ook een privaat "project" volgens datzelfde principe hier : https://www.zonstraal.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=19556

Deze stellen bijzondere goede batterijpacks samen : https://blueplanetenergy.com/

02/01/2018 - 09:55

Verbetering in verband met het aantal uren zonneschijn in december.

Vandaag zijn de statistieken bekend gemaakt. In december 2017 heeft de zon slechts gedurende 10h31 geschenen. Gedurende de eerste tien dagen was dit slechts het geval gedurende 1h43. Normaal schijnt de zon gedurende 45 uren.

Het deel elektriciteit dat door het licht opgewekt wordt is dus toch groter. Al kunnen deze cijfers van plaats tot plaats verschillen.

Pagina's