Is een kernuitstap mogelijk zonder de CO2 uitstoot te verhogen in België? | Page 3 | Ecobouwers.be

U bent hier

Is een kernuitstap mogelijk zonder de CO2 uitstoot te verhogen in België?

01/10/2017 - 10:01

Gegroet,

 

Ik zoek al lang een overtuigend antwoord op deze vraag en denk dat er nog geen echt sluitend antwoord is.

Maar, heeft iemand weet van overtuigende studies of uiteenzettingen die hier ja op antwoorden?

Ik heb gezocht en vindt veel niet onderbouwde projecties in de genre van, als we evenveel groene energie bij creëren als er nu gecreëerd wordt en we versterken onze inzet dan halen we het moeiteloos, of als iedereen meer moeite doet dan lukt het...

Ook komt veel het argument naar voor dat nieuwe ontwikkelingen het zelfs heel makkelijk zullen maken, maar dat heeft de kernfusie ons 50 jaar geleden ook al belooft.

Argumenten zoals in onderstaande uiteenzetting worden enkel door projecties en beloftes weerlegt, niet door ontkrachting.

https://www.ted.com/talks/david_mackay_a_reality_check_on_renewables#t-147826

 

Weet iemand van onderbouwde "studies" die aantonen in welke mate het mogelijk is?

Ik vindt een overstap van kernenergie naar bruinkool niet zo groen of ecologisch.

Iedereen een plusenergiewoning en met de fiets naar het werk kortbij vind ik een utopie.
Het mag/moet een streefdoel zijn maar is niet meteen afdwingbaar of een haalbare oplossing voor de meerderheid.

Meningen zijn welkom maar het zijn onderbouwde "studies" die ik graag zou vinden.

Vraag maar eens bij groen of oikos en zie wat je dan krijgt...

 

94 Reacties

17/10/2017 - 21:20

m2ts wrote:
Vandaag op De Standaard: "De Belgen kunnen vanaf volgende week drie weken lang hun mening geven over het energievraagstuk." Meer info op "Burger krijgt stem in sluiting kerncentrales". Van zodra iemand de link vindt naar deze site: post gerust.

De vragenlijst staat online op energiepact2050.be.

18/10/2017 - 11:14

"

  1. Is een kernuitstap mogelijk zonder dat de CO2-uitstoot verhoogt in België ? WHO CARES ? Zelfs met een skinhead op Asiel & Migratie, komen er ... in België ... steeds meer mensen bij. Al die extra mensen zorgen voor extra CO2-uitstoot ... in België. Je hoort Groen daar toch niet over klagen ? Of was er één Grüne die opstond: "ja maar, de CO2-uitstoot in Duitsland !" toen Merkel zei: "Wir schaffen das" ?"

Ik stel voor dat we Noord-Korea en USA aanmoedigen om kernbommen ui te wisselen dan hebben we ten minste een snelle dood want stikken in die CO 2 zi ik toch niet zitten . De wereld is om zeep laten we de assielzoekers uitnodigen voor het ultieme feestje !

18/10/2017 - 12:15

Ik vulde de vragenlijst in maar ik vrees dat dit het zoveelste voorbeeld van schijn democratie is. De burger mag zijn mening geven maar de politici luisteren naar belangengroepen zoals Electrabel ....

18/10/2017 - 12:35

"De wereld is om zeep laten we de assielzoekers uitnodigen voor het ultieme feestje !" 

​En dus in vrede ten onder gaan. Er valt iets voor te zeggen :-)

29/10/2017 - 10:09

In de actualiteit: "Elk jaar kerncentrale vervangen tot 2050" (De Standaard). Met oa. "Meer en meer ministers spreken zich uit voor het strikt handhaven van die wet, en dus niet voor het langer openhouden van enkele centrales, iets waar lang voor geijverd is. Bovendien is stilaan duidelijk geworden dat er geen businessmodel meer bestaat voor kerncentrales."

En om te antwoorden op de topic starter "De CO2-intensiteit van de elektriciteitssector zou amper dalen met vijftien procent.", aldus het artikel. Maar daar is uiteraard een kost mee gepaard: het artikel vermeldt dat "In procenten bbp zullen de kosten van het Belgische energiesysteem eerst stijgen van 11 procent naar 13,6 procent in 2030, om daarna weer naar het oorspronkelijke niveau te dalen. "

30/10/2017 - 08:05

Gaan we echt wachten tot er alleen nog maar studies "pro" uitstap en switch naar hernieuwbaar worden geproduceerd? Stop je "energie" dan beter eens in het nadenken & becijferen in de risico's en kosten (de volledige kosten, op mens, milieu en maatschappij) van onze huidige elektriciteits-bronnen. Een mens zou stoppen met kinderen maken van de schrik. 

De keuze voor uitstap is imho een politieke keuze. Eéntje die visie, lef & begeestering vergt. Een forum "om de burger zijn mening te laten geven" betuigt van het omgekeerde: politieke angsthazen die hun onvermogen tot beslissingname verstoppen achter het zogezegde politieke draagvlak.

Dacht ik nu dat de uitstap uit kernenergie het co² probleem en klimaatopwarmping en fijn stof oplossen? Nee hoor. Maar over die andere topics kan je volgens mij identiek dezelfde conclusie schrijven.

Ik stel over 30 jaar liever vast dat ik kinderlijk naïef was, dan vast te stellen dat ik een bange believer van de Orwelliaanse Newspeak ben geweest (zoals iemand hierboven dat zo mooi verwoordde). Elke keuze impliceert risico's, ik weet welke te kiezen.

31/10/2017 - 11:45

m2ts,

Wanneer ge het voorgaand artikel van CEO Wouter De Geest goed gelezen hebt, dan zult ge wel merken hetgeen hij impliciet bedoelt: op dit ogenblil is er geen echt plan waarbij de elektriciteitsvoorziening gegarandeerd zal zijn na een eventuele sluiting van de kerncentrales. En het planbureau zegt ook expliciet dat in 2050, dus lang na de sluiting van de kerncentrales, de CO2-uitstoot vanwege de elektriciteitsproductie met amper 15% zou dalen. Over het jaar 2026 durven ze zich waarschijnlijk niet uitspreken, gezien ze een openbare instelling zijn die de wetgeving moet volgen.

DeNoenkel,

Wilt ge nu zeggen dat ge meer schrik hebt van kernenergie dan van de (latere) invloed van de CO2 op de klimaatopwarming? Tot nader order is de kernenergie in België en Frankrijk nog vele malen veiliger dan de kolenproductie, de petroleumproductie en het petroleumtransport. In mijn ogen biedt de kernenergie voldoende garanties om het veilig te houden tot na haar sluiting. N.B. Ik spreek mij niet uit over de "scheurtjes"reactorvaten (inclusies). Ik denk persoonlijk dat hier werkelijk het voorzorgsprincipe moet gelden, en dat deze centrales het eerst moeten sluiten. En zelfs wanneer klimaatsceprici voor een deel gelijk hebben, dan zal de klimaatopwarming toch verder gaan, zij het misschien minder snel.

03/11/2017 - 14:04

Niemand heeft blijkbaar het filmpje bekeken maar heeft / had zijn (mening) argumenten al klaar.

Een extra filmpje zal dan ook niks uitmaken : 

https://youtu.be/oTKl5X72NIc

Er staan er een hele hoop bij zowel voor als tegen.

Een niet zo onbenullige nuance, een voorspelling of een berekening zijn niet hetzelfde, ook al staan ze beide in een studie.

Ik kan niet wachten tot de interconnectiviteit van de groene energie units van vandaag verbonden worden met de opslagtechnieken van de toekomst voor ons verbruik van vandaag....Dat ik daar zelf niet aan had gedacht!

03/11/2017 - 13:23

@Yannick, wat bevalt jou niet aan de geuite meningen en waarom wijkt dat af van dat Ted filmpje waar geen enkel nieuw feit benoemd wordt? Nu kom je namelijk gefrustreerd over en ik snap niet waarom.

03/11/2017 - 14:38

"mening" misschien veranderen naar "argumenten" dan.

Ik vind geen één bericht dat het (enige) argument, de berekening (dus geen voorspelling) weerlegt, daarom.

Enkel op het net vind ik tegenargumenten, maar dan door bijvoorbeeld te rekenen dat een windmolen enkel de oppervlakte gebruikt dat de paal nodig heeft. (Leg mij a.u.b. niet uit dat de plaats ertussen voor iets anders kan gebruikt worden, dat verhoogt de dichtheid naar energieopbrengst niet, dat is een wel erg dom tegenargument.)

Tijd en plaatsverschil tussen opbrengst en verbruik maken niks uit als de capaciteit er al niet is. Als er ook in China niet genoeg plaats zou zijn om en hun dagverbruik (en ons nachtverbruik ) op te kunnen brengen, wat maakt de kostprijs en de haalbaarheid van die kabels dan nog uit? Het gaat niet enkel om het huishoudelijk verbruik.

Ik lees hier dat er zonder berekenen ( is bijlange niet altijd hetzelfde als voorspellen) een richting ingegaan moet worden, dat het buikgevoel, de emotie en de vooringenomen ideeën ons toch duidelijk de weg tonen...

Ik sta open voor argumenten, niet voor geloof, daarom.

1+1=2 ; 0,1,2,3,4...

1+1=10 ; 0,1,10,11,100...

etc.

03/11/2017 - 14:48

@Yannick, als de stelling is: Is een kernuitstap mogelijk zonder de CO2 uitstoot te verhogen in België? 

Dan heb ik toch beargumenteerd antwoord gegeven dat het antwoord nee is gezien de tijdlijn 2025. Dus ik ben je kwijt. Misschien moet je wat specifieker de vraag stellen en de randvoorwaarden benoemen. 

23/11/2017 - 02:34

@ Yannick,

"Argumenten zoals in onderstaande uiteenzetting worden enkel door projecties en beloftes weerlegt, niet door ontkrachting." "Niemand heeft blijkbaar het filmpje bekeken maar heeft / had zijn (mening) argumenten al klaar." "Een niet zo onbenullige nuance, een voorspelling of een berekening zijn niet hetzelfde, ook al staan ze beide in een studie."

Ik vermoed dat je je gewoon laat vangen aan de suggestie (inclusief voorspelling !) in jouw filmpje.

De berekening in jouw filmpje klopt an sich, maar het vertrekpunt (= voorspelling van het toekomstig energieverbruik) is fout en de suggestie is te machtig. De man vertrekt van het huidige totale energieverbruik, terwijl we allemaal weten dat dat naar 30, hooguit 40% gaat. Vooral passiefhuizen en elektrische auto's zullen daarvoor zorgen. Met dat schromelijk overdreven energieverbruik, suggereert hij dan dat je de helft van de UK zou moeten bezetten om dat energieverbruik te dekken … met uitsluitend windmolens.  Die 'helft' klinkt als onoverkomelijk, niet ? Met een lager energieverbruik is dat slechts 1/6de. Maar ook dan blijft dat gerekend naar de ruimte die tussen windmolens noodzakelijk is, om voldoende wind te vangen, én zonder enige andere technologie in rekening te brengen.

Om de macht van die suggestie te illustreren, is er niks beter dan een tegenberekening: In 2016 verbruikten we in België 86424 GWh stroom. Tegen 2050 zal dat misschien toegenomen zijn tot 108376 GWh per jaar. Maar dan wel met inbegrip van alle fossiele brandstoffen die we vandaag verstoken om ons te verwarmen, onze auto's te tanken, etc. Een klassieke windmolen heeft een vermogen van 2,3MW. Voor de opbrengst van een windmolen vertrekt men op land van tenminste 2000 vollasturen. Of 4,6GWh per jaar. Om 108376 GWh te dekken, zijn er bijgevolg 23560 dergelijke windmolens nodig. België telt 589 fusiegemeentes. Dat zijn 40 windmolens per gemeente. Daar mogen alle PV en alle windmolens op zee, van afgetrokken worden. Die berekening klopt evenzeer, maar het resultaat ervan KLINKT wel anders, niet ? Lijkt je dat nog steeds zo onoverkomelijk: een 25-tal windmolens per gemeente ? Om ALLE kolencentrales, ALLE biomassacentrales, ALLE oude gascentrales, ... en ALLE kerncentrales (!!!) te vervangen ?

Om op de slotvraag van Sunniva Rose (jouw tweede filmpje) te antwoorden: "How is it possible to worry about global warming and not be pro-nuclear ?"
Of de perfecte illustratie van Orwelliaanse Newspeak waarover ik het had. Op TEDx ! Herlees mijn eerste antwoord in deze thread nog 's: https://www.ecobouwers.be/comment/441829#comment-441829 Merk op dat Sunniva Rose een Noorse is, en dat het Noorse Volk nooit bezweken is voor kerncentrales. Sterker nog: Noorwegen draait al jaren op quasi 100% groene stroom. Om het antwoord op haar eigen vraag te kennen, volstaat het bijgevolg dat ze naar de stroomproductie in haar eigen land kijkt. Me dunkt dat je de ultiemste propaganda babe op TEDx gevonden hebt ;-) Verwar het niveau van TEDx nooit met dat van TED. De inflatie tussen beiden was enorm. Op TEDx kunnen zelfs de energiespecialisten van de NVA hun zegje doen: https://www.youtube.com/watch?v=ebhtW1tIXRY

Tenslotte, ik citeer je:
"Ik sta open voor argumenten, niet voor geloof, daarom."
"Als het ontbreken van een bewijs voor de big bang uw vertrouwen in de wetenschap onderuithaalt …"

Je staat niet open voor 'geloof', maar je hebt wel 'vertrouwen' in wetenschappelijke theorieën … waaronder de CO2-theorie ? Hoogstwaarschijnlijk vind je dat nog konsekwent ook ?? Mijn beste Yannick, het aantal wetenschappelijke theorieën dat achteraf onwaar bleek, valt niet te tellen. Eénieder die een wetenschappelijke theorie verdedigt, verdedigt niks anders dan een religie: een geloof in die wetenschappelijke theorie. Een wetenschappelijke theorie is niets méér dan een hypothese waarvoor niet meteen een (empirisch) tegenbewijs werd gevonden. Als dat tegenbewijs niet in de eerste jaren wordt gevonden, dan gaat die hypothese haar eigen leven leiden en verwordt ze stilaan tot een theorie. Zo simpel is dat. Het feit dat in onze media en in ons onderwijs tot op de universiteitsbanken toe, die religie der wetenschappelijke theorieën wordt gepredikt … maakt van die religie nog steeds geen wetenschap. Dat geldt net zozeer voor: 

  • de Big Bang Theorie (je beseft toch dat die theorie vertrekt van een gratis mirakel ? Metafysisch gesproken legt die theorie géén bal uit ! Nul komma nul !); 
  • als voor de tot theorie verworden hypothese die kort na Tsjernobyl door de politiek (!) van onder het stof werd gehaald: de CO2-theorie. Sinds wanneer zou het onwetenschappelijk zijn om een beïnvloeding op wereldschaal (de UN) door de nucleaire lobby niet uit te sluiten ?

Kortom: verwar op zijn minst je geloof in de wetenschap niet met … vertrouwen in de politiek.

23/11/2017 - 02:07

@ Jef,

Toch niet bang van te 'stikken in de CO2' ? Ik citeer je: "Ik stel voor dat we Noord-Korea en USA aanmoedigen om kernbommen ui te wisselen dan hebben we ten minste een snelle dood want stikken in die CO 2 zi ik toch niet zitten."

De huidige CO2 concentratie in de buitenlucht ligt rond de 400PPM. Bij 30000PPM zou onze hartslag beginnen verhogen. Zoals iemand die gaat joggen. Pas bij 100000PPM zouden we het bewustzijn verliezen. Volgens de ventilatienormen hebben we 'uitstekend gezonde lucht' bij 800PPM. Bij diezelfde CO2 concentratie van 800PPM groeien héél wat planten het best. Vooral de eetbare: rijst, tomaten, … M.a.w. als de CO2-concentratie in de lucht VERDUBBELT (!!!), dan ademen mens en dier nog steeds uitstekend gezonde lucht. En zouden we daarbovenop minder herbiciden en pesticiden kunnen gebruiken - die onze bodem vergiftigen en voor mensonwaardig voedsel zorgen ...

In 1958 bedroeg de CO2-concentratie zo'n 315PPM. Ze is dus minder dan 30% gestegen in 59 jaar tijd. Om ze 100% te doen stijgen (van 400 tot 800PPM), moeten we bijgevolg NOG 171 JAAR HERHALEN wat we tussen 1958 en 2017 presteerden. Na die 171 jaar zouden we dan uitstekend gezonde lucht voor mens en dier hebben én een optimaal niveau voor plantengroei bereikt hebben.

400PPM vermenigvuldigd met de 171ste macht van de trend over 59 jaar = 799,39PPM

Voor alle duidelijkheid: CO2 valt wetenschappelijk niet eens te kwalificeren als een 'vervuiler' van de buitenlucht. Wie het tegendeel suggereert - zoals Herman Van Rompuy in de Zevende Dag, de voormalige 'president' van Europa - lult vierkant uit zijn nek. 'Stikken in CO2' hoort nergens anders thuis dan in één van de meest verderfelijke categorieën der propaganda: de 'bangmakerij'.

23/11/2017 - 10:08

In 1958 bedroeg de CO2-concentratie zo'n 315PPM. Ze is dus minder dan 30% gestegen in 59 jaar tijd

Ik begrijp niet waar je naartoe wil : beste mens vernietig rustig verder is dat de stelling ? Je cijfers zijn heel relatief wereldwijd sterven 6,5 miljoen mensen door luchtvervuiling. 92 % van de wereldbevolking ademt vervuilde lucht in . Ik weet niet of je al ooit een longpatiënt zag bij verhoogde ozon concentratie ? Wel ik hoop dat jij nooit die patiënt wordt .....

23/11/2017 - 11:37

Costaccountant,

Uw opvatting van de wetenschap is toch wel weinig wetenschappelijk. Denk eens hieraan dat elke technische vooruitgang en alle verwezenlijkingen verweven zijn met wetenschap, en niet zo maar uit de lucht zijn komen vallen.

Wanneer het gaat over de klimaatverandering kan men wel nuanceren. De concentratie van CO2 in de lucht ligt wel aan de basis van deze wetenschap, maar is door het IPCC vervangen door de notie van "hoeveelheid uitgestoten CO2 in de lucht". Deze overgang is vooral gebaseerd op computermodellen, want ze wijkt af van de logaritmische wet van Arrhenius. Dit wil zeggen dat de resultaten 20% slechter zijn. Dit komt omdat de relatie tussen hoeveelheid CO2 en opwarming hier lineair wordt in de plaats van gedempt logaritmisch.

23/11/2017 - 23:52

Dan heeft er eentje toch eens naar de filmpjes gekeken, dan denkt die mij te overtuigen met eigen berekeningen losjes uit de pols gebaseerd op eigen uit de lucht gegrepen voorspellingen en een totaal ongeloof in de wetenschap...

Ik heb juist berekend aan de hand van mijn voorspellingen dat ik al mijn geld beter in mijn eigen welzijn stop en dat dit het beste is. Het zou mij nog beter gaan als iedereen in mijn welzijn investeert, waar wachten we nog op?

En iemand vroeg of en waarom ik cynisch klonk na het lezen van de antwoorden hier?

Dit forum was ooit een bron van inspiratie, nu eentje van irritatie.

Doei

24/11/2017 - 10:09

Beste,

Ik heb een woning gebouwd die geen energie verbruikt ..... op jaarbasis.  In de zomer wekken de zonnepanelen extra energie op.  Deze extra energie verbruik ik 's winters wanneer de zonnepanelen onvoldoende leveren.  Ik heb voldoende overschot .... op jaarbasis ... om ook nog (een heel deel) elektrisch te rijden.   Goed hé.

Ware het niet dat :

  • mijn extra geleverde energie in de zomer op het net verdwijnt en er voor zorgt dat energiecentrales minder moeten  werken
  • mijn extra energie, verbruikt in de winter, er voor zorgt dat diezelfde energiecentrales in de winter harder moeten werken.

En dat is nu net het probleem.  Opslag van energie of balancering van energie tussen momenten waarop hernieuwbare energie veel levert en momenten waarop het aanbod aan hernieuwbare energie kleiner is.

Veel mensen zijn zich bewust van hoger vermeld probleem en er wordt keihard aan gewerkt :  energiebesparing, variabele energiekosten, verbinden van energienetwerken (het waait altijd wel ergens), batterijopslag,  waterstof, isolatie, warmtepompen, slimme meters,, warmtekrachtkoppeling, biomassa (al dan niet op basis van ingevoerde bossen :) ), mentaliteitswijziging enz,

Maar we zijn er nog (net ?) niet.    De ecologische oplossing is niet matuur genoeg.    Ik hoop en verwacht stelling dat we binnen enkele jaren veel verder zullen staan.  Het gaat keihard.

En dat is nu net het discussiepunt : komt de oplossing op tijd ?   De ene zegt van wel,  de ander gelooft er niet in.    Hoedanook om iemand te overtuigen heb je argumenten en feiten nodig.      Ik hoor het betoog van groenen (Bv Calvo), maar ik waag me er niet aan om op basis van die argumentatie de discussie aan te gaan met "anti-uitstappers-kernenergie".

Ondertussen probeer ik minder te rijden, iets te doen aan het elektriciteitsverbruik in de winter, volg ik de ontwikkelingen en probeer als leek zin en de onzin te scheiden.  

Groetjes

27/11/2017 - 14:09

jef-14 wrote:

In 1958 bedroeg de CO2-concentratie zo'n 315PPM. Ze is dus minder dan 30% gestegen in 59 jaar tijd

Ik begrijp niet waar je naartoe wil : beste mens vernietig rustig verder is dat de stelling ? Je cijfers zijn heel relatief wereldwijd sterven 6,5 miljoen mensen door luchtvervuiling. 92 % van de wereldbevolking ademt vervuilde lucht in . Ik weet niet of je al ooit een longpatiënt zag bij verhoogde ozon concentratie ? Wel ik hoop dat jij nooit die patiënt wordt .....

Je doet het weer ! Zelfs als er 100 miljoen mensen sterven van vervuilde buitenlucht, is er daarvan niet één die sterft van CO2. Niet één ! Niet in het verleden, niet in het heden en niet in de toekomst. Tuurlijk is onze buitenlucht vervuild met: roet, fijn stof, NOx, zwaveldioxide, CO en véél andere troep … maar niet met CO2. 

Door alleen maar minder CO2 uit te stoten, wordt onze buitenlucht heus niet schoner. De vereenzelviging tussen luchtvervuiling én CO2-uitstoot wordt door vele politici en haast continu door de media gemaakt. Hoe vaak krijg je het beeld van rokende fabrieksschouwen geserveerd terwijl men het over de klimaatopwarming heeft ? Dat beeld is een volstrekt leugenachtige voorstelling van de feiten. CO2 is géén 'vervuiler' van onze buitenlucht. Buiten de CO2-theorie van het IPCC - volgens dewelke onze aarde opwarmt tengevolge van die CO2 - is er GEEN ENKELE REDEN om de CO2-uitstoot te willen verlagen. Die waarheid heeft haar rechten. Stop dus alsjeblief met daar andere redenen bij te halen door te suggereren dat CO2 onze buitenlucht vervuilt (dat we zouden 'stikken' in CO2, dat mensen sterven door CO2-luchtvervuiling, etc.). Dat is flagrante propaganda, waarmee je vooral imaginaire voordelen toekent aan kernenergie.

Mijn punt is dus: het enige argument tegen CO2-uitstoot is dat van het IPCC, de klimaatopwarming. Er zijn GEEN ANDERE argumenten tegen CO2-uitstoot. Point taken ?

27/11/2017 - 17:11

Dag Costaccountant  ,

of je het nu zo drastisch moet aanpakken weet ik niet, maar je redenering klopt.  

Aan iedereen :

Als je het niet gelooft wat Costacountant schrijft moet je de werking van een katalysator van een auto een keertje opzoeken.  In een driewegkatalysator worden schadelijke stoffen omgezet in onschadelijke.  Eén van die onschadelijke stoffen in CO2.   Als je dus de hoeveelheid CO2 wil beperken moet je je katalysator onder je auto vandaan halen (DIT IS EEN GRAP !!!!!).  

Terug naar mijn stelling uit mijn vorige reactie: de ecologische oplossing is nog niet matuur genoeg. En dat is nu net het discussiepunt : komt de oplossing op tijd ?

Anekdote : Ik heb achteraan de tuin een 30 loofbomen staan op een 400 m2 .  Eik, beuk, kastanje, Els, Es, ...  De buurman vraagt "of ik die vuiligheid niet wil rooien want de bladeren vallen op zijn gazon" .      Wel diezelfde .... heeft zonnepanelen liggen omdat (zijn woorden) "die investering geld opbrengt".   Zo bezien veel mensen het (als ze de ecologische oplossing al kunnen bekostigen (voorschieten)).

Spijtig, doch helaas.  Er is nog werk aan de winkel alvorens we de kerncentrales eruit krijgen (vrees ik).

Groetjes

  

28/11/2017 - 12:32

Wel, CO2 is een broeikasgas en een indicator van de luchtkwaliteit. Wanneer de energie momenteel geproduceerd door kernenergie vervangen wordt door energie geproduceerd door verbranding ( vooral gas maar ook "biomassa") zal de luchtkwaliteit niet verbeteren

29/11/2017 - 10:34

Het broeikasgas CO2 heeft wel nog een andere bijwerking: de verzuring van de oceanen. Er zijn levende wezens die zich niet op tijd kunnen aanpassen aan een zuurder milieu.

CO2 is helemaal geen indicator van de luchtkwaliteit.  Houtverbranding levert inderdaad veel fijn stof, allerlei ingewikkelde molecules die niet zo gezond zijn en ook dioxine. Maar men kan ervan uitgaan dat houtverbranding in een aangepaste (grote) installatie op dit gebied goed presteert.

Men moet niet smalend spreken over die CO2-theorie. Deze theorie berust op soliede wetenschappelijke gronden, die reeds sinds lang gekend zijn (Arrhenius). Er blijft wel een probleem met het bepalen van sommige essentiële parameters, zoals de klimaatgevoeligheid. Op dit gebied veschillen de meningen en de aangevoerde argumenten. Wat tegensteekt bij het IPCC is het feit dat de uitkomst hiervan vooral op, voor een leek,  ondoorgrondbare computermodellen berust en afwijkt van de zuivere theorie.

22/12/2017 - 13:10

Esser wrote:

.....

En dat is nu net het probleem.  Opslag van energie of balancering van energie tussen momenten waarop hernieuwbare energie veel levert en momenten waarop het aanbod aan hernieuwbare energie kleiner is.

Veel mensen zijn zich bewust van hoger vermeld probleem en er wordt keihard aan gewerkt :  energiebesparing, variabele energiekosten, verbinden van energienetwerken (het waait altijd wel ergens), batterijopslag,  waterstof, isolatie, warmtepompen, slimme meters,, warmtekrachtkoppeling, biomassa (al dan niet op basis van ingevoerde bossen :) ), mentaliteitswijziging enz,

Wordt er aan opslag ( buffering ) gewerkt ? Nee hoor , de politieke "geesten" zijn nog niet door hooggeleerden getriggerd geweest. Opslag is nochtans eenvoudig : batterijen op lokaal laagspanningsniveau ( naast de laagspanningscabine ) en valmeren in zee , de zgn. donuts.  En eigelijk heb je als particulier slechts een batterijpack van ca. 50 kWh nodig om gedurende gans het jaar door minder dan 5 Ampere uit het net te vragen ( bij 15 kWh verbruik per dag ) - en dat zelfs zonder zonnepanelen !.  Wat is dan nog het probleem.

24/12/2017 - 11:45

@bunnybugs: je schrijft dat opslag eenvoudig is, maar ik weet niet of je dat ironisch bedoelt of niet. Opslag is niet zo eenvoudig (kosten-baten). Heb je bv. zelf al concrete offerte opgevraagd,... Kan je wat meer info geven over wat je er al allemaal van weet?

25/12/2017 - 12:54

m2ts wrote:

@bunnybugs: je schrijft dat opslag eenvoudig is, maar ik weet niet of je dat ironisch bedoelt of niet. Opslag is niet zo eenvoudig (kosten-baten). Heb je bv. zelf al concrete offerte opgevraagd,... Kan je wat meer info geven over wat je er al allemaal van weet?

Eandis heeft een spaarpotje van 1 miljard Euro , die kunnen het zich al permitteren om batterijen bij hun laagspanningscabines te plaatsen.  In Knokke ( of ? ) is er een burgemeester die graag een preteiland in zee zou bouwen ... en anderen willen een stormwering eiland   ...  kan het ook een valmeer worden a.u.b. 

Technisch is het perfect haalbaar. In Afrika en Azie draaien complete ziekenhuisjes op zonnepanelen + batterijen zonder netaansluiting ...

De batterij van de Renault ZOE ( nu al 44 kWh ) kan je ofwel huren , ofwel aankopen. De meerprijs bij aankoop is ca. 8.000 Euro.  Als een particulier 44 kWh aan li-ion batterijen zou aankopen , gaat die het vijfvoudige betalen , wat dus puur gegraai is ...

24/12/2017 - 15:26

De nieuwste zonnepanelen zouden ook ook licht in elektrictiteit.omzetten. Is er iemand die dit kan bevestigen dat gedurende deze duistere maand december zonnepanelen elektrictiteit opgebracht hebben, en hoeveel?

24/12/2017 - 16:35

Vanaf 2/12 tot nu 45 kWh opwek voor 4410 Wp. Ze zijn ongeveer 5 jr oud.

26/12/2017 - 18:21

m2ts wrote:

Vanaf 2/12 tot nu 45 kWh opwek voor 4410 Wp. Ze zijn ongeveer 5 jr oud.

45 kWh / 20 dagen / 8 uur = 281 Watt gemiddeld vermogen. Het rendement is dus 281 / 4410 x 100 of ongeveer 6,4 %. Als het van de zonnepanelen alleen afhangt zou dat rond de 20 % ( zelfs tot 30 % ) moeten draaien. De omvormer ligt aan de oorzaak van dat laag rendement bij weinig of geen zonlicht ( diffuus licht ).

28/12/2017 - 09:11

bunnybugs wrote:

m2ts wrote:

Vanaf 2/12 tot nu 45 kWh opwek voor 4410 Wp. Ze zijn ongeveer 5 jr oud.

45 kWh / 20 dagen / 8 uur = 281 Watt gemiddeld vermogen. Het rendement is dus 281 / 4410 x 100 of ongeveer 6,4 %. Als het van de zonnepanelen alleen afhangt zou dat rond de 20 % ( zelfs tot 30 % ) moeten draaien. De omvormer ligt aan de oorzaak van dat laag rendement bij weinig of geen zonlicht ( diffuus licht ).

Die 8 uur zon per dag klopt niet. In de genoemde periode is er hooguit 30 uur zon geweest. Zie https://www.meteo.be/meteo/view/nl/123763-Huidige+maand.html

28/12/2017 - 09:48

MarcMarc wrote:

bunnybugs wrote:

m2ts wrote:

Vanaf 2/12 tot nu 45 kWh opwek voor 4410 Wp. Ze zijn ongeveer 5 jr oud.

45 kWh / 20 dagen / 8 uur = 281 Watt gemiddeld vermogen. Het rendement is dus 281 / 4410 x 100 of ongeveer 6,4 %. Als het van de zonnepanelen alleen afhangt zou dat rond de 20 % ( zelfs tot 30 % ) moeten draaien. De omvormer ligt aan de oorzaak van dat laag rendement bij weinig of geen zonlicht ( diffuus licht ).

Die 8 uur zon per dag klopt niet. In de genoemde periode is er hooguit 30 uur zon geweest. Zie https://www.meteo.be/meteo/view/nl/123763-Huidige+maand.html

Ge hoeft geen zon te zien opdat je zonnepanelen stroom zouden opwekken.  Dat doen ze ook bij diffuus licht , en dus bij een volledig dicht wolkendek , kortom als er "licht" is.  Die 8 uur is het aantal uren dat de zon boven de horizon staat op 21 december. Op 21 juli is dat 16 uur.  Ik heb met 20 dagen i.p.v. 22 dagen gerekend omdat er twee dagen met mogelijks sneeuw op de panelen bij waren.  Zonnepanelen genereren wel degelijk stroom bij "licht" en niet door expliciet de zonnestraling erop. Als de zon erop schijnt valt er uiteraard meer licht op en gaan ze ook meer stroom genereren. Een zonnepaneel in de schaduw genereert ook stroom , maar dus minder.

31/12/2017 - 09:44

Er zijn gedurende die tijd ongeveer 40 uren "zonneschijn" geweest. Een groot deel van deze 45 kWh opgewekte stroom zijn er dus door de zon opgewekt. Er schiet dan niet meer veel over om door het licht voortgebracht te zijn.

Er wordt wel algemeen gesteld dat een derde van de opgewekte stroom voortgebracht wordt in de maanden oktober tot en met maart. Mijn conclusie is dat men bij donker weer zeer weinig van de zonnepanelen moet verwachten. En dat windturbines veruit de belangrijkste bron van groene energie moeten zijn. Deze hebben voor op land een rendement van 20%, en voor op zee een rendement van 38%.. Voor zonnepanelen is het historisch jaarrendement slechts 10%, al zullen de nieuwste panelen wel hoger geraken. de energie van zonnepanelen voor lange tijd opslaan is, bij de huidige stand van de techniek, helemaal niet doenbaar. Een klein voordeel is wel dat er gedurende de nacht ook minder stroom gevraagd wordt, (behalve dan gedurende de spits van de winteravonden.)

Pagina's