Is een kernuitstap mogelijk zonder de CO2 uitstoot te verhogen in België? | Ecobouwers.be

U bent hier

Is een kernuitstap mogelijk zonder de CO2 uitstoot te verhogen in België?

afbeelding van yannik
01/10/2017 - 10:01

Gegroet,

 

Ik zoek al lang een overtuigend antwoord op deze vraag en denk dat er nog geen echt sluitend antwoord is.

Maar, heeft iemand weet van overtuigende studies of uiteenzettingen die hier ja op antwoorden?

Ik heb gezocht en vindt veel niet onderbouwde projecties in de genre van, als we evenveel groene energie bij creëren als er nu gecreëerd wordt en we versterken onze inzet dan halen we het moeiteloos, of als iedereen meer moeite doet dan lukt het...

Ook komt veel het argument naar voor dat nieuwe ontwikkelingen het zelfs heel makkelijk zullen maken, maar dat heeft de kernfusie ons 50 jaar geleden ook al belooft.

Argumenten zoals in onderstaande uiteenzetting worden enkel door projecties en beloftes weerlegt, niet door ontkrachting.

https://www.ted.com/talks/david_mackay_a_reality_check_on_renewables#t-147826

 

Weet iemand van onderbouwde "studies" die aantonen in welke mate het mogelijk is?

Ik vindt een overstap van kernenergie naar bruinkool niet zo groen of ecologisch.

Iedereen een plusenergiewoning en met de fiets naar het werk kortbij vind ik een utopie.
Het mag/moet een streefdoel zijn maar is niet meteen afdwingbaar of een haalbare oplossing voor de meerderheid.

Meningen zijn welkom maar het zijn onderbouwde "studies" die ik graag zou vinden.

Vraag maar eens bij groen of oikos en zie wat je dan krijgt...

 

94 Reacties

afbeelding van charel
01/10/2017 - 19:59

Ik kan je niet verwijzen naar een onderbouwde studie maar vermits je zegt dat een mening ook welkom is :

Uiteraard moet dat mogelijk zijn en daarvoor hoeft men niet te wachten op een onderbouwde studie. Ook niet wachten tot iedereen het er over eens is dat kernenergie en fossiele energie moeten verdwijnen want dan zal het nooit gebeuren !

Maar wellicht bedoel je met die vraag of het ooit mogelijk zal zijn de overstap te maken met iedereens goedkeuring. Dan wellicht niet, het zal moeten afgedwongen worden door de omstandigheden. En zo zie ik het ooit gebeuren !

afbeelding van Woubeir
01/10/2017 - 20:05

De vraag is ook welke keuzes je zal moeten maken om dat te realiseren ?

afbeelding van yannik
01/10/2017 - 20:57

Uiteraard moet dat mogelijk zijn

Sorry maar daar kan ik dus moeilijk tegen. Geloven, hopen of beloven is niet voldoende om iets te realiseren. Als we moesten rekenen op de kernfusie die ons beloofd werd zouden we nu goed af zijn...

Uiteraard vliegen we nu allemaal met kernfusieaangedreven hoeverjets van het ene pretpark naar het andere terwijl robots al ons werk doen. (betje sarcastisch overdreven maar het duid mijn ergernis naar het goedgelovige) Zelfs als het alternatief bestaat zal het al moeilijk genoeg zijn om over te schakelen, dus zonder concreet plan...

Uitstappen om dan de uitstoot van CO2 en andere contaminanten verhogen vind ik niet zinnig.

Ik hou ook niet van de risico's verbonden aan kernenergie, maar als het alternatief bruinkool en dubieuze houtstook is, dan zou ik (persoonlijk, niemand anders hoeft voor mij overtuigd te worden) kunnen instemmen met nieuwe investeringen in kernenergie.

Als ik overtuigd kan worden dat een haalbaar ecologisch alternatief bestaat, dan ben ik resoluut voor dat alternatief. Als er dan ooit een debat over gaat waar ik bij ben kan ik het dan ook verdedigen, nu kan ik alleen maar wijzen op de schijnbare onhaalbaarheid ervan.

afbeelding van charel
01/10/2017 - 22:32

Woubeir wrote:

De vraag is ook welke keuzes je zal moeten maken om dat te realiseren ?

Dat is dan de volgende vraag : welke keuze's moeten er dan gemaakt worden, want natuurlijk moeten er dan keuze's gemaakt worden, moeten er knopen doorgehakt worden, moeten er lobby's genegeerd worden, moeten er investeringen gedaan worden, moet er moed getoond worden.

Maar op de eerste vraag blijft het antwoord dat het uiteraard kan ! Daar zijn op zich geen studie's voor nodig, wel om te bepalen hoe we dat dan best doen.

afbeelding van jef-14
02/10/2017 - 12:24

Yannick , ik denk niet dat de vraag nog moet gesteld worden . Binnen enkele jaren zijn onze kerncentrales dicht. Er worden geen nieuwe gebouwd punt. Alternatieven ? Eerst en vooral energie sparen daarnaast alle pistes gebruiken. Zelf geloof ik in een Europees netwerk. : Zon uit het zuiden wind en water energie uit het noorden. Tot hiertoe werken we te lokaalwaardoor we windmolens stilleggen omdat we hier te veel energie hebben terwijl de buren te weinig energie hebben. Onafhangkelijke studies bestaan die dan ?????

afbeelding van Woubeir
02/10/2017 - 12:25

De keuze om dat te doen, kan je inderdaad al nemen zonder studie(s). Want voor elke studie die zegt dat het wel kan, gaat er wel één zijn die zegt dat niet kan. Gewoon een 'ja' of een 'nee', meer is eigenlijk niet nodig.

afbeelding van yannik
02/10/2017 - 12:58

Dus het tweede gedeelte "zonder de CO2 uitstoot te verhogen" is onleesbaar en we plannen door te geloven.

We negeren studies en berekeningen en vervangen die door hopen en geloven in een goed resultaat.

Als het resultaat slechter is als hetgeen we willen vermijden, pech.

Misschien de ingenieurswetenschappen en exacte wetenschappen ook direct afschaffen?

Ik blijf dus met de waarschijnlijkheid dat het niet kan.

Hier haak ik af hoor.

afbeelding van Woubeir
02/10/2017 - 14:20

Nee, dat zeg ik niet. Maar het gaat waarschijnlijk niet zo zijn dat ofwel alle studies gaan zeggen dat het wel kan ofwel dat het niet kan. Je gaat waarschijnlijk een gemengde uitkomst krijgen en daar ga je je beslissing op moeten baseren. Een éénduidige uitkomst zou eenvoudiger zijn, maar zo werkt het niet. Het resultaat van je beslissing gaat beter, even goed of (veel) slechter dan je hoopte op het moment dat je die beslissing nam. Een ingenieur in opleiding leert dat als één van de eerste zaken (of zou dat toch moeten).

afbeelding van jef-14
02/10/2017 - 15:21

"Misschien de ingenieurswetenschappen en exacte wetenschappen ook direct afschaffen?" iemand geeft altijd opdracht tot een studie en dan krijg je wines brood men eet diens woord men spreekt. Er zijn al massa's studies gepubliseerd. De vraag is niet of we zonder kernenergie kunnen . De vraag is willen we de meerprijs voor de uitstap uit fictieve goedkope kerenergie aan de kiezers aanrekenen. We kunnen wel degelijk zonder als we investeren en dat kost geld. kernenergie kost ook geld maar de gebruiker ( de kiezer) betaalt maar een deel. Wie betaald bvb de kosten voor opslag véan de afval. Wie betaald het risico van een ramp als Fukushima en dus de onbetaalbare verzekering daartegen ? De belastingbetaler niet de gebruiker

afbeelding van Woubeir
02/10/2017 - 16:50

jef-14 wrote:

"Misschien de ingenieurswetenschappen en exacte wetenschappen ook direct afschaffen?" iemand geeft altijd opdracht tot een studie en dan krijg je wines brood men eet diens woord men spreekt.

Als je als wetenschapper degelijk wilt werken, mag dat eigenlijk niet uitmaken. Alleen hebben de meesten dat niet door en geldt inderdaad bovenstaande.

afbeelding van jef-14
03/10/2017 - 08:46

Bedoel je dat jij tegen de belangen van je opdrachtgever zou rapporteren "in het belang van de wetenschap" ? Einde van de opdracht dus en iemand anders die wel schrijft wat men wilt horen

afbeelding van Woubeir
03/10/2017 - 11:10

Dat doe ik inderdaad. Een wetenschappelijke studie is een wetenschappelijke studie en een uitkomst op bestelling is pseudo-wetenschap en daar doe ik niet aan mee.

afbeelding van MarcMarc
03/10/2017 - 11:47

Bij het uitfaseren van kernenergie is het de bedoeling dat windstroom en gascentrales het gaan overnemen. CO2 uitstoot zal gaan stijgen door meer inzet van gascentrales.

Een uitgebreide studie hierover is hier te vinden: http://www.energyville.be/sites/default/files/energyville_energy_transit...

Zonder gascentrales en/of biomassacentrales is het onmogelijk om een stabiele stroomvoorziening te maken in Belgie vanwege de volatiliteit in de opwekking van windstroom en zonnestroom en vanwege het gebrek aan pumped hydro mogelijkheden. Thuisaccu's EV's e.d. zijn leuk om voor het opvangen van dipjes in de opwekking van de orde grote van enkele kwartierjes. Wekenlange lage windsnelheden zijn niet op te vangen met accu's en daar komen de gascentrales om de hoek kijken.

afbeelding van Woubeir
03/10/2017 - 12:42

Zonder die studie gelezen te hebben:gaat men daarin uit van een gelijk of stijgend energiegebruik ?

afbeelding van MarcMarc
03/10/2017 - 12:49

Woubeir wrote:

Zonder die studie gelezen te hebben:gaat men daarin uit van een gelijk of stijgend energiegebruik ?

Stijgend. Zie pagina 21. Oorzaken o.a. bevolkingsgroei en de EV.

afbeelding van jef-14
03/10/2017 - 15:33

Marc,

Zoals reeds geschreven de ene studie voor kernenergie kan geplaatst worden tegen de studie tegen kernenergie maar om je stelling te relativeren dit schrijft BBL:

"

Beperkt aandeel in CO2-uitstoot

Kernenergie voorstellen als een centraal element in de strijd tegen de klimaatverandering doet afbreuk aan de realiteit. Het inzetten van kernenergie voor elektriciteitsproductie heeft alleen impact op het terugdringen van de CO2 uitstoot in de sector van de elektriciteitsopwekking. Deze sector was in België in 2007 goed voor ca 20% van de totale CO2 uitstoot. Dé grote uitdaging bestaat uit het terugdringen van  de broeikasgasuitstoot in de transportsector, de industrie, de landbouw en de gebouwen, die samen goed zijn voor ca. 80% van de totale broeikasgasuitstoot. En daarop heeft kernenergie geen enkele impact."

afbeelding van MarcMarc
03/10/2017 - 17:39

@jef-14 geen idee waarom jij je tot mij richt. De link die ik aanhaalde worden 5 scenario's daargerekend waaronder het langer open houden van kerncentrales. Ik doe ook geen pro of contra kernenergiebewering en wijs er slechts op dat CO2 uitstoot gaat toenemen wanneer kernenergie uitgefaseerd gaat worden en vervangen door wind/zon/gas. Een ieder die het tegengestelde beweert snapt maar weinig van energieopwekking, balanceren en de wisselvalligheid van windstroom.

Overigens elektrificeert de transportwereld op termijn en zal het totale aandeel van elektriciteitsopwekking in de CO2 uitstoot toenemen als dat zonder kernenergie opgewekt moet gaan worden. 

afbeelding van Woubeir
03/10/2017 - 18:34

Maar dat is het moeilijke aan voorspellen. Ik heb jarenlang studies van de OESO hoeven te analyseren en elk jaar of elke 2 jaar was daar een voorspellende studie bij over hoe iets in de komende 10-15 jaar zou evolueren. Voor die studie werd telkens hetzelfde model gebruikt. Interessant om bij elk rapport te zien hoe de uitkomst elk jaar, soms radicaal, kon veranderen.

afbeelding van charel
03/10/2017 - 19:20

Door MarcMarc

"Ik doe ook geen pro of contra kernenergiebewering en wijs er slechts op dat CO2 uitstoot gaat toenemen wanneer kernenergie uitgefaseerd gaat worden en vervangen door wind/zon/gas. Een ieder die het tegengestelde beweert snapt maar weinig van energieopwekking, balanceren en de wisselvalligheid van windstroom."

​Straffe uitspraak Marc ! Iedereen die er anders over denkt dan jij zou er dus niets van snappen ? Terwijl jij je blijkbaar enkel baseert op de wisselvalligheid van windstroom hier en nu.

Je hebt nog zo veel meer mogelijke CO2-vrije energieopwekkingen op zo veel meer plaatsen en momenten ! Laat ons niet zo kortzichtig zijn dat kernenergie enkel kan vervangen worden door iets dat CO2 in de lucht zal blazen !

afbeelding van Woubeir
03/10/2017 - 19:45

charel wrote:

Je hebt nog zo veel meer mogelijke CO2-vrije energieopwekkingen op zo veel meer plaatsen en momenten !

OK, dus welke allemaal ?

afbeelding van charel
03/10/2017 - 20:34

Woubeir, je kent ze ongetwijfeld wel, laat ik er alvast een aantal noemen:

Vele opwekkingen: Windmolens, watermolens, pv- installatie's, zonneboilers, getijdencentrale's, warmtepompen .....

Vele plaatsen: op zee, op het land, in de lucht, in het water, in de  ondergrond......hier, in het buitenland, over geheel de wereld.

Vele momenten: winter, zomer, dag, nacht.

Verder: wanneer het hier nacht is , is het verderop dag, is het het hier windstil, dan waait het elders, is het hier koud dan is het elders warm. Er is dus constant ergens wel met het een en/of het ander energie op te wekken.

Voor iemand nu opwerpt dat dit allemaal niet zo evident is; natuurlijk niet ! Maar dat mag geen beletsel zijn. Als we een mens op de maan kunnen zetten zal dit ook wel kunnen. Wellicht zal er vroeger ook wel iemand geweest zijn die beweerde dat dat onmogelijk is en dat degene die het tegendeel beweert er niets van snapt.

afbeelding van MarcMarc
03/10/2017 - 21:11

@charel, kwantificeer het eens in opbrengsten in de tijd en hoe je daar 100% dekking mee realiseert zonder dat de stroom zo nu en dan oftewel dikwijls uitvalt? Een opsomming zonder getallen kan ik niks mee en ontkrachtigt geenszins mijn bewering. En dan heb het nog niet eens over te de realiseren extra hvdc lijntjes die nodig zijn om al die wind die ergens anders waait in stroom te transporteren naar waar het nodig is.

afbeelding van charel
03/10/2017 - 21:29

MarcMarc, je moet van mij niet verwachten dat ik hier en nu de opbrengsten eens netjes ga becijferen. Dat lijkt mij onmogelijk en zou voor sommigen een gedroomd scenario zijn om een eindeloze cijfertjesdiscussie te starten die nergens toe leidt.

En verder: Ik had al aangegeven dat het allemaal niet zo evident zou zijn. Dat wil echter niet zeggen dat we al bij voorbaat moeten zeggen dat het onmogelijk is.

Extra lijntjes ? Wellicht wel ja,en dan ? Onmogelijk ? Neen toch ? Er zullen nog wel meer moeilijkheden bij opduiken hoor !

afbeelding van Woubeir
03/10/2017 - 21:29

Onmogelijk is het niet, maar wel heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel moeilijk.

Zo volg ik bvb.  al sinds 2003 bepaalde onderhandelingen met 140 - 150 landen. Er is nu nog altijd geen echt akkoord en eerlijk gezegd is de vraag of er de komende 10-15 jaar wel uitzicht gaat zijn op één. En wat jij vraagt is nog veeeeeeeeeeeeeeeeeel moeilijker.

afbeelding van charel
03/10/2017 - 22:00

Dat geloof ik onmiddelijk Woubeir. De moeilijkheid of de eventuele onmogelijkheid zit hem dan ook niet in het technische maar in het staatspolitieke en bedrijfspolitieke. Het zijn mensen die het  moeilijk maken, niet de dingen op zich. En in die zin zou je dan de pessimistische neiging kunnen krijgen om het als zijnde onmogelijk te bestempelen.

afbeelding van Woubeir
03/10/2017 - 22:22

Het moeilijke is dat we, uiteraard, geen glazen bol hebben. Misschien doet er zich over 10 jaar een technische en/of politieke ontwikkeling voor die ineens veel meer mogelijk maakt op een veel makkelijkere manier. We weten het gewoon niet.

afbeelding van MarcMarc
04/10/2017 - 09:48

Charel, kijk eens naar de volgende grafiek aangaande duurzame stroom productie in Duitsland van afgelopen maand: https://www.energy-charts.de/power_de.htm?source=solar-wind&month=9&year... Karakteristieken t.a.v. wisselvalligheid zullen in België niet anders zijn.

Piekopbrengst ca. 50GW, dalopbrengst < 1 GW en een periode van 2 weken met weinig windopbrengst. Het verschil tussen duurzame stroomopwekking en vraag moet aangevuld worden door import of door andere vormen van stroomopwekking zoals fossiel en kernenergie.

Wil je de wisselvalligheid van wind compenseren dan moet je de stroom tenminste uit de middenlandse zee halen want in NL, DLD en BE zal dezelfde periode van weinig windstroom hebben omdat ze in het zelfde windgebied liggen. 

We weten vanwege de aanleg van de Suedlink in Duitsland dat deze 750km HVDC lijn met een capaciteit van 5 x 2GW een aanlegtijd kent van ca. 10 jaar (https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdlink ) en ca 15 miljard euro kost. Wil je de middenlandse zee inzetten om invulling te geven aan de kreet "het waait altijd ergens" dan zal je een veelvoud aan interconnectiecapaciteit  moeten optuigen wat gepland moet worden en gefinancieerd moet worden. 

Tot die tijd heb je lokaal te dealen met het wisselvallig karakter van de windstroom en kan je gebruik maken van de beperkte interconnectiecapaciteit die er nu ligt en kan je niet anders dan het resterende verschil opwekken met kern/fossiele energie. Dus wanneer het gaat om verduurzamen van energie zijn tijdlijnen belangrijk. De belangrijke tijdlijn in onderhavige casus is 2025, het jaar dat de kerncentrales uit zouden moeten gaan. Het is zo goed als zeker dat er tegen die tijd onvoldoende interconnectiecapaciteit is en je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan stellen dat je niet zonder gascentrales een stabiel net kan krijgen (kijk nog eens goed naar de grafiek!). Andere duurzame energiebronnen slaan geen deuk in een pakje boter t.o.v. windenergie (vandaar mijn kwantificeervraag) dus iedere realist zal begrijpen dat bij afwezigheid van kernenergie je niet anders kan dan meer fossiele stroom het net op te pompen teneinde de balans te houden (vraag === aanbod).

Dus het is wel te doen maar heel moeilijk en hangt van politiek e.d. af is gewoon geen realistische uitspraak voor de korte termijn. Deze discussie gaat over korte termijn vanwege 2025 als jaartal dat de kernenergie weg zou vallen.

afbeelding van charel
04/10/2017 - 10:24

Marc,

De vraag was of het mogelijk was om de kernuitstap te doen zonder extra CO2 uitstoot te veroorzaken. Er is niet gesproken over een termijn, niet over vandaag, morgen, binnen tien jaar of binnen twintig jaar. Ook ik heb hierbij nooit een termijn genoemd.

En indien dat om allerlei onvoorspelbare redenen pas na 10 of 15 of zelfs pas na 20 jaar zal kunnen dan ben ik al content, al zou het technisch veel vroeger kunnen.

Die Duitse grafieken zou ik geen rekening mee houden. Dat gaat over de huidige situatie waarbij alle mogelijkheden nog lang niet zijn aangesproken. Men wordt hier dan ook vooral gehinderd door de wisselvallige wind en dat heeft er vooral mee te maken dat de plaatselijke wind nu nog het grootste aandeel levert. Er is op dit moment nog veel te weinig verscheidenheid in soorten opwekking en de herkomst ervan.

Dus neen, op dit eigenste moment zal het niet gaan.

Bijkomend:" het gaat" of "het gaat niet" is ook relatief, want moeilijk gaat ook. Maar de meesten gaan er van uit dat het niet moeilijk mag zijn, dat we dus op dezelfde manier moeten kunnen blijven omspringen met de schijnbaar eindeloze stroom energie.

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
04/10/2017 - 10:23

De laatste tijd volg ik dit forum minder. Kwestie van groene energie en kernenergie is mijn  standpunt nooit veranderd. Ik volg daarin volledig het rapport van Energyville. De meeste andere rapporten, die van de BBL inbegrepen, steunen te zeer op "wishful thinking". Zo zegt bijvoorbeeld een rapport dat de opslag van elektriciteit geen te groot probleem mag zijn als men gebruik kan maken van alle batterijen van de toekomstige elektrische auto's. Juist alsof deze batterijen op elk moment door groene stroom kunnen opgeladen worden, en dan geduldig afwachten tot op het ogenblik dat het stroomnet hun capaciteit nodig zal hebben. En wanneer mogen die wagens dan wel rijden? Ik begrijp niet dat iemand zulk rapport serieus kan nemen.

Het is wel zo dat de elektriciteitsvoorziening vergroenen de gemakkelijkste opdracht zal zijn. Industrie, zwaar transport, luchtvaart , huisverwarming enz.zullen een groter probleem meebrengen, en de oplossing zal vooral liggen bij een groter gebruik van elektriciteit.

Het blijft een feit dat in België de zonnepanalen slechts ongeveer 18 à  20% van hun piekvermogen opleveren. En allemaal op hetzelfde moment. Overschotten op lange termijn stockeren zit er in Vlaanderen niet in (geen afdammingen). Bij gebrek aan biocentrales zal de rest dan toch door gascentrales moeten worden opgevangen. Dit geldt eveneens voor het gedeelte dat nu door kernenergie geleverd wordt.

Voluntaristisch optreden helpt ons niet veel vooruit. De grote oplossingen voor de stockage blijven nog steeds toekomstmuziek. En eens uitgevonden moeten ze nog industriëel geïmplementeerd worden.

Internationale hoogspanningsverbindingen komen slechs mondjesmaat bij. Ook in Duitsland zelf heeft de Noord-Zuid verbinding vele problemen opgeleverd. En dat is in één land.

Hetgeen ik anderzijds niet versta is dat men nog steeds vasthoudt aan de scheurtjescentrales. Dit is de capaciteit die op de eerste plaats zou moeten vervangen worden door nog meer windmolens (en in beperkte mate door zonnepanelen.) Ik vermoed dat de minister Marghen dit ook voor ogen heeft door de oudste kerncentrales terug in bedrijf te houden. Maar Berlgië is een te ingewikkeld land om dat alles waar te kunnen maken.

afbeelding van Costaccountant
05/10/2017 - 02:11

De vraag lijkt een impliciet pleidooi voor kernenergie. 25 jaar van CO2 propaganda eisen blijkbaar hun tol. Groene geesten worden erdoor vertroebeld, ik citeer TS: "Ik vindt een overstap van kernenergie naar bruinkool niet zo groen of ecologisch." 

Laat me de vraag 's opsplitsen:

 1. Is een kernuitstap mogelijk ? JA. Italië heeft nog steeds geen kernenergie;
 2. Is een kernuitstap mogelijk in België ? ZEER ZEKER. We (Elia) investeren daartoe massaal in interconnectie met Duitsland, Nederland én UK. In principe om windstroom te kunnen uitwisselen, maar als het moet importeren we bruinkoolstroom over die interconnectie. Technisch doen we dat trouwens sowieso. Zo simpel is dat;
 3. Is een kernuitstap mogelijk zonder dat de CO2-uitstoot verhoogt in België ? WHO CARES ? Zelfs met een skinhead op Asiel & Migratie, komen er ... in België ... steeds meer mensen bij. Al die extra mensen zorgen voor extra CO2-uitstoot ... in België. Je hoort Groen daar toch niet over klagen ? Of was er één Grüne die opstond: "ja maar, de CO2-uitstoot in Duitsland !" toen Merkel zei: "Wir schaffen das" ?

Om maar te zeggen dat je je prioriteiten op orde moet krijgen. Ik had het 3 jaar geleden al geprobeerd: https://www.ecobouwers.be/comment/430482#comment-430482 Ik ga nog 's een poging doen. Deze maal met een tijdlijn:

 • In de hele jaren '70 tot begin jaren '80 was nucleaire energie ... booming business;
 • In 1986 gebeurde Tsjernobyl. Die ramp betekende een GIGANTISCHE  'meltdown' voor de bestellingen van nieuwe nucleaire centrales;
 • In 1988 werd het IPCC opgericht;
 • In 1990 kwam het eerste IPCC rapport uit, waarin de wereld een - tot dan toe ongekend - ecologisch voordeel van nucleaire energie ontdekte. Het stootte nl. géén CO2 uit, zoals wij mensen CO2 uitademen;
 • In 1992, presenteerde 'Earth Summit' haar Agenda21, waarin 'sustainable development' werd gedefinieerd. Schitterend leesvoer is dat. Gebaseerd op dezelfde CO2-theorie uit 1956 - waar ook het hele IPCC op gebaseerd is;
 • 20 jaar van wereldwijde propaganda zullen volgen. Waarin de ogen van grassrooted ecologische bewegingen (= het Volk) weggedraaid werden van anti-nucleair protest naar 'sustainable thinking'. De natte droom van een nucleaire spindoctor. Vergelijk gerust de omvang van anti-nucleair protest voor en na 1990/1992: https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-nuclear_movement
 • In 2011 gebeurde Fukushima. In normale omstandigheden zou dat de absolute doodsteek van de nog resterende nucleaire industrie betekend hebben. Een Amerikaanse ex-Minister van Economie die m.i. de Nobelprijs voor de Vrede verdient, vindt dat ook;
 • Maar de economische omstandigheden zijn niet normaal. Nee ... weet je wel: ons klimaat warmt op ! En het IPCC - een politieke organisatie bevolkt door dezelfde soort charlatans als de neoliberale denktank die zichzelf 'Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling' noemt, de OESO waarvoor o.m. een beunhaas/volksverrader als "5 minuten politieke moed" heeft gewerkt, de organisatie volgens dewelke nucleaire operatoren zich slechts dienen te verzekeren ten belope van een peulschil, 0,7 miljard € https://www.ecobouwers.be/comment/430673#comment-430673 - WEET dat CO2 de schuldige is van die klimaatopwarming. Godzijdank hebben we 'CO2-vrije' kernenergie ! Want zonder die kernenergie, groeiden er nu al palmbomen in Bruxelles-les-Bains; 
 • Na 2011 boomt nucleaire energie evenwel als nooit tevoren. In België, Nederland, Duitsland zijn we ons daar niet zo bewust van. Hoe zou dat komen ? In het begin van 2014 waren in de wereld 72 nieuwe reactors in constructie. Het hoogste aantal in 25 jaar ! Zie pg. 12 van https://www.oecd-nea.org/general/about/strategic-plan2017-2022.pdf
 • En dat is nog maar de start: "... global nuclear capacity must more then double to meet the 2 degree scenario ..." https://www.iea.org/newsroom/news/2015/january/taking-a-fresh-look-at-the-future-of-nuclear-power.html

Géén enkele industrie profiteert méér van de CO2-theorie, dan de nucleaire. Zonder de CO2-theorie was ze al morsdood. Dankzij het IPCC - hebben we niet alleen recht op een 'Duurzame Monsanto': sinds 2013 lid van de WBCSD; World Business Council for Sustainable Development http://news.monsanto.com/press-release/sustainability/monsanto-company-joins-wbcsd - NEE HOOR ... Dankzij het IPCC heeft de wereld recht op nog véééééééél beter: 'Duurzame nucleaire energie'. Want met nucleaire energie ... REDDEN WE DE AARDE ! Ben ik nu de enige die denkt: WTF ? 'Duurzame nucleaire energie' ?? Waarmee we de aarde redden ??? Geen studenten op zoek naar een schitterend voorbeeld van Orwelliaanse Newspeak ?

Hernieuwbare energie wordt voortdurend gehypet als CO2-vrije energie. Hoogsteigenaardig, want zon/wind/water hebben die CO2-marketing ... immers niet nodig. Hernieuwbare energie is ZERO EMISSION. Géén smog, géén NOx, géén fijn stof ... ZERO !  Het lijdt geen twijfel dat op termijn hernieuwbare energie ZAL winnen van fossiele energie. En dat zelfs op een vrije markt. Voor degenen die het licht nog steeds niet gezien hebben: op die vrije markt van energie is er slechts één energie die die CO2-theorie van de klimaatopwarming  W A N H O P I G  nodig heeft. Slechts één. Dat is de energie die komt met:

 • w a a n z i n n i g  afval;
 • w a a n z i n n i g e  verborgen kosten;
 • en  w a a n z i n n i g e  mens- en milieurisico's, ... 

waarvoor het niet eens correct verzekerd is: nucleaire energie.

Het enige wat ik hoop, is dat vertroebelde groene geesten hun prioriteiten terug op orde krijgen. Lees anders de tijdlijn nog 's opnieuw.

PS: The Carbon Dioxide Theory - of CO2-theorie van de klimaatopwarming - werd voor het eerst gepubliceerd in 1956 door de Johh Hopkins University, Baltimore. Een stad op minder dan een uur rijden van Washington DC. De theorie is van de hand van Gilbert Norman Plass - een Canadees fysicus - die in het jaar van publicatie van de Carbon Dioxide Theory, werkte voor ... Lockheed Martin. De fabrikant van militair  a a n v a l s  materieel zoals de F16's en F35's die onze  d e f e n s i e  wil aankopen. Om nucleaire bommen op andere landen te gooien ? Net zoals de Big Bang Theorie, of Darwin's Evolutie Theorie, is ze nog steeds een THEORIE ! Dat wil zeggen: er bestaat géén enkel sluitend wetenschappelijk bewijs van. Eénieder die het tegendeel beweert, lult vierkant uit zijn nek.

Pagina's