Dimensionering lucht/water warmtepomp | Ecobouwers.be

U bent hier

Dimensionering lucht/water warmtepomp

afbeelding van tomde
18/02/2019 - 09:23

Hallo,

We zijn onze verwarming aan het kiezen voor onze nieuwbouwwoning. De architect stelt propaan voor aangezien er geen aardgas in onze straat ligt. Ik zou graag de optie lucht/water warmtepomp ook eens bekijken, maar ik weet niet hoe ik deze moet dimensioneren.

Zuiver op basis van de voorziene isolatie, bereken ik een transmissieverlies van 7,5 kW bij -10. Ventilatieveries (systeem D met wtw) zit hier niet in. Ik hou enkel rekening met de weerstand van de voorziene isolatie (12cm pur muur, 14cm pur dak, geisoleerde poort, hr ramen), ik hoop/denk dat dit dus een overschatting is. We kunnen meer isoleren om deze waarde lager te krijgen (bvb 3-dubbel glas).

Voor ons sanitair warm water zijn we met 5 personen. Ik begrijp dat met de wwp je niet direct water kunt opwarmen, en dat je dus een voldoende groot vat moet hebben.

Hoe schat ik nu het benodigde vermogen van de warmtepomp in? En de grootte van het vat voor sanitair warm water?

Met de lucht/warm water warmtepomp verlaagt de COP sterk bij lage temperaturen. Ik vroeg me af of het daarom mogelijk/zinvol is de vloerverwarming te dimensioneren dat die op -10 max 30 graden nodig heeft.

Voor het sanitaire water, misschien interessant om een groter vat te nemen op 45 graden? Ipv een kleiner op 55 graden?

Alvast bedankt om mij wat wijzer te maken in deze materie!

Tom

23 Reacties

afbeelding van lietaert
18/02/2019 - 12:57

Beste

eigenlijk is de warmte vraag bij een propaan brander en bij WP dezelfde. Als de architect een propaan brander van 10 kw voorstelt , heb je ook een WP nodig die 10 kw kan leveren( bij die -10 °). Voor die ene keer dat het -10 is en er geen zon is , zal de wp een slechte cop hebben, en misschien wel defacto 100% electrisch werken. Dit is echter zo zeldzaam dat ik me er geen al te grote zorgen zou in maken. Voor de totale kost is de jaarlijks gemiddelde COP belangrijker van de koudste dag zonder zon COP.

Sanitair ww: hou er rekening mee dat de tank 1 keer per week boven de 65 ° moet gebracht worden (beestjes). Kleine tank kan dit makkelijker.

voordelen wp

- goedkoop in onderhoud (geen keuring en zo).

- gebruik kan nu nog gecompenseerd worden door PV.

nadelen

- wat gaat er gebeuren met de slimme meter?

- duurder in aankoop.

- cop van sww is zwak punt, een douche wtw maakt dit minder erg.

jan

ps Wat wij anders zouden doen in onze energie + huis met wp ( en 5.8 kw pv ) :

- verdamper warmte pomp dichter bij huis, we hadden ten onrechte schrik van het lawaai.

- pv pannelen onder een grotere hoek (of op gevel?)

afbeelding van Luc Vandamme
18/02/2019 - 16:13

Beste tomde,

Uw Lucht/Water WarmtePomp (L/W WP) ben je best van juist te dimensioneren. Daarvoor moet je de volleige warmteberekening met ventilatieverliezen maken. De uitkomst hiervan is dan ook het vermogen dat je nodig hebt voor je L/W WP of enig ander warmte aanmaaksysteem. Je kan hier 10% (meer of minder) van afwijken bij een L/W WP. De vereiste om ook een echte besparing te realiseren is dat je gebruik maakt van vloer- en/of muurverwarming van zeer lage temperatuur (ZLTV). Dit  betekent dat je leidingen tussen 7 en 9 cm van elkaar liggen zodat de warmte ook volledig opgenomen wordt door de accumulatiemassa (chape/pleister + vloer/wand bedekking of accumulatieplaten + vloer/wand bedekking bij  droge vloer/muur verwarming).

Voor uw SWW raad ik je een zonnebuffer aan met vlakkeplaat leegloopcollectoren. Deze kunnen in meer dan 60% van je SWW voorzien en ongeveer 5 à 10% van je verwarming voorzien. De buffer (drukloos  vat) moet je ongeveer dimensioneren op 250 liter per persoon (5 * 250 l = 1500 liter in jouw geval). Hierdoor werk  je het rendementsnadeel van de L/W WP (lage COP voor SWW) volledig weg bij de aanmaak van je SWW over heel het jaar gezien. Mijn voorstel is ook de goedkoopste versie van alle zonneboiler/buffers op de markt: vlakkeplaat is goedkoper dan buiscollectoren, buffer is goedkoper dan boiler, sturing voor leegloop is goedkoper dan dan sturing voor drukvulling, water als warmtemiddel is goedkoper dan een chemisch anti-vries warmtemiddel bij druksystemen, leegloopsystemen hebben geen onderhoud nodig in tegenstelling tot druksystemen en last but not least leegloopsystemen zijn niet onderhevig aan stagnatie en hebben ook weinig last van uitval  door pannes.

Indien je geen zonneboiler neemt en dus alleen met een warmtepomp werkt, moet je een buffervat van minstens 180 l/persoon (180 * 5 = 900 l ) voorzien. Maar het zal je later spijten dat je deze investering (zonneboiler) niet gedaan hebt met dit groot huishouden.

Als ik jou was, zou ik mijn isolatie nog een stuk verbeteren en aan de architect en de EPB verslaggever vragen om isolatie en ventilatie zo te dimensioneren dat je maximum 20 kWh/m² warmtevraag over houdt.

De ramen naar 3-voudig glas brengen is enkel de kers op  de taart. 3-voudig glas (lamda 0.6) is nog altijd 3 keer slechter dan een goed geïsoleerde muur (2-voudig glas: lambda =0.9 tot 1.0). Glas en de omkadering (raam) is nog steeds het zwakke punt in de isolatieschil. De omkadering (lambda = 1.1 tot 1.6) is meestal  nog zwakker dan glas. Je bent beter van eerst te kiezen voor een goede omkadering (raam- en deurkader) en u pas daarna op de isolatiewaarde van het glas te focussen. Een raamkader van lambda = 1.5 en 3-voudig glas, isoleert minder dan een raamkader van lambda = 1.1 met 2-voudig glas. Ook is de inbouw van ramen en deuren nog belangrijker dan de lambdawaarden van de verschillende onderdelen. Dus laat je niet in de luren leggen.

Bovenstaande komt uit mijn ervaring (2013 - LEW 237 m² E12 - K17 20,97 kWh/m², verbruik gemiddeld 4500 kWh/jaar voor alles, 2 personen) , maar luister ook naar andere mensen met ander ervaringen en toets dit af.

Zonnepanelen en een thuisbatterij kan je nog altijd later zetten, maar je basis verbruik (miijn voorstel om te beperken tot 20 kWh/m²) kan je enkel later compenseren met grotere investeringen in zonnepanelen en batterijen. Voorbeeld als je een basis verbruik warmte hebt van 40 kWh/m², dan is dit een verdubbeling van je jaarlijks verbruik (1200 tot 2000 kWh meer verbruiken), is dat een zwaardere en duurdere L/W WP, is dat meer zonnepanelen en batterijen om dit te compenseren. Dus alle energie die je nu insteekt in een goede isolatie verbetert jouw bouwprijs, je later verbruik en maakt de investering in alternatieve energie aanmaak goedkoper.

afbeelding van tomde
19/02/2019 - 09:34

lietaertLuc Vandamme, bedankt voor deze nuttige informatie en praktische raad!

Het streefdoel van 20kWh/m2 warmtevraag, dat is op jaarbasis, voor de ganse woning?

ZLTV is dat bvb 30 graden aanvoertemperatuur bij -10 graden buiten? In warmteafgiftetabellen lees ik met hart-op-hart 10, buizen diameter 18mm, dat dit 70W/m2 afgeeft. Hier moet nog een correctie voor de vloerafwerking van af. Vertaalt die afgifte zich dan ongeveer in een 20 kWh/m2 op jaarbasis. Of begrijp ik het verkeerd?

Ik had zelf niet echt een idee van de grootte van de buffers. Op welke temperatuur staan deze?

1000l water van 55 naar 65 graden, dat is: 4186 * 10 * 1000 / 3600000 = 11,6kwh, of zo een 3 a 4 euro kost per week.

afbeelding van lietaert
19/02/2019 - 12:46

Tom

de 20kwh/m² van Luc is eigenlijk jaar gebruik, voor een huis van bvb 300 m² betekend dit dat er jaarllijks 20*300 = 6000 kwh verwarming nodig is.Dit heeft niets met moment gebruik te maken.

Over de tank van 1000 liter  opwarmen tot 65 graden : uw berekening klopt, ik weet wel niet of dit bij thermische zonnepanelen ook nodig is. Ik dacht dat er een systeem was met spiralen waar enkel de spiralen moesten opgewarmd worden.

Wij hebben geen thermische zonnepanelen, omdat de PV opbrengst tijden de winter + tussen seizoen beter was dan dit van thermische  panelen. We hebben dus een klein deel van het budget voor thermische panelen gebruikt om4 extra PV panelen te leggen. Of dit na de slimme meter ook nog een goede keuze is....

Tijdens de zomer is thermisch zeker  beter, maar dan is er toch overproductie .

jan

ps Als  je een wp koopt moet je eentje kopen die smart meter proof is (een die kan draaien wanneer de smart meter dit aanraad). Wij kunnen dit via de therlmostaat, maar dit kan nu waarschijnlijk al beter.

afbeelding van Luc Vandamme
19/02/2019 - 15:53

Ja, dat is voor iedere m² in het beschermd volume. Bvb. jouw beschermd volum is 200 m², dan moet het vooropgestelde verbruik 200 m² * 20 kWh/m² = 4000 kWh per jaar. Dat berekend verbruik is in praktijk hoger dan het werkelijke verbruik. Bvb. (eigen ervaring) mijn EPB berekend verbruik is 20.91 kWh/m² * 237.71 m² = 4970.52 kWh/jaar en in werkelijkheid gebruikte ik vorig jaar maar 3450 kWh wat zich vertaalde in een elektriciteitsverbruik van 1150 kWh voor de L/W WP en de ZonneBuffer (ZB). Het is daarom dat je bij de instructies die je aan je architect geeft dat de instructie NEB (Netto Energie Behoefte) van bvb. 20 kWh/m² voor jou belangrijker is dan de discussie over S-, E- of K-waarde, isolatie, glas, enz... Dit is voor jou een vast eikpunt om te zien of je woning zuinig zal zijn. Als referentie kan ik je meegeven dat de meeste nieuwe BEN-woningen op dit ogenblik rond de 50 kWh/m² zijn en ter vergelijking is de norm voor een Nederlands BENG woning 25 kWh/m². De norm voor een LEW (Lage Energie Woning) is maximum 30 kWh/m², voor een passiefwoning is maximum 15 kWh/m² in België en is maximum 10 kWh/m² vooor een passiefwoning in Duitsland.

Dus de instructie van NEB (kWh/m²) die jij geeft aan je architect en je EPB verslaggever, is hetgene wat jouw prioriteit moet zijn. De EPB legt geen normen of verwachtingen op voor NEB. Als je geen instructie geeft kan dit leiden tot een woning die in orde is met de EPB, maar die toch niet voldoet aan jouw verwachtingen ...

Wat betreft vloer/muurverwarming

Jouw t°in de leidingen is afhankelijk van de buiten t° door de stooklijn die je instelt. Bvb mijn stooklijn is ingesteld zodat bij een buiten t° hoger dan 12° C de water (afgifte) t° in de vloer en/of muurverwarming 25° C bedraagt, bij een buiten t° van minder dan -18°C is de water t° in de vloer en/of muurverwarming 35° C. Er tussen in (buiten t°) is dit een geleidelijke verhoging van 25°C naar 35°C. Dit is dus het principe van de stooklijn. Theoretisch heb ik dan ook geen thermostaat meer nodig en zal de comfort t° bij mij steeds schommelen rond de 21° C met deze instellingen (er ontstaat een energetisch evenwicht tussen warmteafgifte en warmtevraag). Ik heb nog wel een thermostaat maar die dient meer om de aan- en uit schakeltijden te beheren. De ingestelde t° bij uitschakeltijden is 19°C bij mij en de ingestelde t° bij inschakeltijden bedraagt 24°C. Dit betekent dat bij inschakeltijden de vloerverwarming steeds actief is en dat bij uitschakeltijden de vloerverwarming inactief is zoalng de t° niet zakt onder de 19°C. Ik heb dit laatste (inschakelen tijdens uitschakeltijd) op meer dan 5 jaar gebruik, enkel op 3 nachten voorgehad waar de buiten t° onder de -8°C  was gezakt.

Jouw berekening is volledig juist als je de dimensionerings buiten t° van jouw streek gebruikt. Deze is -8°C voor het grootste deel van België met uitzondering van de kust (-7°C) en van de Ardennen (-9°C).

Maar in je verkennende berekening, vergeet je, dat je niet overal (in alle ruimtes/kamers) vloer/muur verwarming zult plaatsen. Het is goed mogelijk dat je maar in 70% van de ruimtes vloer/muur verwarming zult plaatsen. Bvb. de slaapkamers (en ook toiletten) hebben geen vloer/muur verwarming nodig omdat in deze ruimtes de D-ventilatie ervoor zal zorgen dat de t° toch nooit zakt onder de 17 à 18°C. Langs de andere kant zal in een relatief kleine ruimte zoals de badkamer de vrije vloeroppervlakte niet voldoende zal zijn om voldoende warmte af te geven en dan ga je geen vloerverwarming, maar muurverwarming (grotere oppervlakte) gaan toepassen. In ieder geval moet je voldoende warmteafgifte voorzien voor het volledig huis. Daardoor kan het zijn dat in grote ruimtes meer vermogen wordt afgegeven dat dan achteraf wordt gerecycleerd door je D-ventilatie en gebruikt wordt in andere ruimtes zoals je slaapkamers. Dus een afstand van 7 à max. 10 cm gaat ervoor zorgen dat je meer dan voldoende vermogen kan afgeven en dit bij een zo laag mogelijke afgifte t° => stooklijn kan naar omlaag => verbeterde SPF  (seasonal Performance Factor) van uw L/W WP => minder elektriciteitsverbruik bij een juist gedeimensioneerde (mag zelfs licht ondergedimensioneerd zijn) L/W WP => goedkopere L/W WP want zij heeft minder dimensioneringsvermogen nodig => ...

Buffers:

 1. Voor SWW heb je meestal maar een t° nodig van iets boven de 40°C (afwas - douche - wassen - ...). Mijn SWW gebruik gaat op 45°C vanwege de transportverliezen (lengte) leidingen. 
 2. Een geïsoleerde buffer heeft warmte(buffer)verliezen van 1% rond de 45°C. Hoe hoger de bufferopslag t° hoe hoger de warmteverliezen. Dit gaat zelfs exponentieel! Bij 73°C heb ik (bij mij) bvb al meer dan 20% warmteverlies. Dus de kunst is om zoveel mogelijk energie op te slaan bij een zo lag mogelijke t° die voor jouw bruikbaar is.
 3. Het is daarmee dat ik je aanraadt om 250 l/persoon buffer te gebruiken, want dan kan je werken met buffer t°n van rond de 50°C en zo weinig mogelijk bufferverliezen (hoef je dan ook nietaan te maken) te genereren.
 4. Als je dit moet aanmaken met een warmtepomp is er een verhouding van 1.8 tot max. 2 voor de energiehefboom (COP A2W51 is tussen 1.8 en 2.0). Dat betekent hoe groter je volume op te warmen water, hoe meer je verbruikt. Dus voor een buffer die wordt naverwarmd met een WP moet je zoveel mogelijk het volume en de t° beperken, wil je weinig verbruiken. Vandaar dat ik je dan aanraadt van 180 l/persoon en 48°C buffer t°
 5. Als je dit aanmaakt met een zonneboiler, is de prioriteit om zoveel mogelijk energie op te slaan van de zon en zijn de buffererliezen ten gevolge van hogere t°n minder belangrijk. Daarom raadt ik je aan om 250 l/persoon te voorzien. Ik heb (bij mij thuis) geen naverwarming  van de buffer, maar het SWW wordt indien nodig naverwarmd door een kleine elektrische doorstromer. Dit heeft als voordeel dat bij minder energie in de buffer enkel het SWW wordt bij opgewarmd dat effectief gebruikt wordt. In mijn geval is dit interessanter en goedkoper in verbruik dan het water van de buffer na te verwarmen met een warmtepomp. Als ik  het volledige energieverbruik reken opeen stookseizoen (15 Oktober -> 15 maart = 155 dagen) kom ik op een SPF van 2.3 voor de combinatie zonnebuffer (ZB) met elektrisch moduleerbare doorstromer en kwam ik vroeger op een SPF van 1.95 voor de combinatie ZB met L/W WP naverwarming buffer. En nu kan ik zelfs mijn zonnebuffer gebruiken tot lagere t°n (30°C) voor de vloer/muur verwarming waardoor ik ook een verminderd gebruik heb van de L/W WP voormijn verwarminng => minder elektrisch verbruik voor SWW en Vloer/Muur verwarming.
 6. met een zonnebuuffer van 250 l/persoon kan je in de zomer zelfs 3 dagen SWW verbruik overbruggen (1 douche/persoon = tussen 1 en 1.5 kWh verbruik aan warm water + nog eens 10% voor het andere warm water dat nodig is) => jouw berekening van 3 à 4 €/ week is iets te laag ingeschat. Ik kom uit op minimum 1 kWh/persoon * 5 personen * 7 dagen +10% andere SWW toepassingen = 38.5 kWh/week en maximum 1.5 kWh/persoon * 5 personen * 7 dagen +10% andere SWW toepassingen = 57.75 kWh/week voor SWW (6 keer meer dan jouw berekening). Met een zonnebuffer heb je sowieso al SWW buiten het stookseizoen (210 dagen) al voldoende t° en energie om niet te moeten naverwarmen. Dit is in jouw geval een enorme besparing van tussen 1155 kWh en 1732 kWh SWW of een ZB t.o.v. aanmaak met een L/W WP een besparing van tussen 577 kWh en 866 kWh elektriciteit enkel buiten het stookseizoen alleen al.
 7. Op een volledig jaar heb ik een dekking van mijn SWW van 75% en een dekking van mijn verwarmingsvermogen van 10% met mijn ZB van 500 l voor 2 personen. In jouw geval zal de dekking SWW ongeveer hetzelfde zijn (75%), maar je dekking verwarmingsvermogen zal hoger liggen (tussen 15% en 20% schat ik) door je groter volume van de buffer. Daarom raad ik je aan om een zonnebuffer te combineren met je L/W WP.

afbeelding van tomde
19/02/2019 - 17:42

Luc, bedankt voor de uitleg en de cijfers van jouw installatie.

Ik weet niet waar we zitten met de NEB, maar iets doet me vermoeden dat het waarschijnlijk een factor 2 a 3 hoger is dan 20kWh/m2. We kunnen ongetwijfeld verbeteren met extra isolatie, betere ramen, ...

De kinderkamers zijn slaapkamer en studeerkamer. Ik ben van plan om daar ook vloerverwarming te plaatsen. Het doet niet af aan de netto energie behoefte, maar het zal wel makkelijker zijn om de vloerverwarming op zeer lage temperatuur te laten werken.

Op datasheets van Viessmann zie ik bvb voor een Vitocal-200 S 01.D10, COP -7/35: 3.14. COP -7/55: 2.21. Ik verwacht met een dergelijke warmtepomp een SPF voor verwarming sanitair water van minstens 2.21. Is dit juist? Of zie ik iets over het hoofd? Ik twijfel door de aangehaalde waarde van 1.95 voor de combinatie ZB+WP.

afbeelding van Luc Vandamme
19/02/2019 - 18:19

Vraag de volledige warmtebehoefte berekening en dan kan je de  juiste beslissingen nemen voor de keuze van een een WP.

Bvb. volgens mijn warmtebehoefteberekening had ik maar een L/W WP nodig van 5,2 kW. Jij bent nu aan het kijken naar een L/W WP van meer dan 10 kW. Dit zou een grote vergissing zijn voor je systeem, want deze L/W WP zou bij mij al 15% meer verbruiken dan degene die juist bemeten is. Ook zal deze L/W WP (verkeerd gedimensioneerd) heel veel pendelen. En als je weet dat een L/W WP gemaakt is voor 150000 start/stops dan heeft een pendelende WP een levensduur van gemakkelijk 1/5 van de normale levensduur. Dus een L/W WP kiezen moet je pas doen als je alle elementen inclusief warmteberekening in de hand hebt.

Ook ben je beter te kijken en te vragen naar de  COP's van A2W35 en A7W50 (eventueel 55) omdat je hier gemakkelijk de SPF uit kunt afleiden. De SPF = [COP A2W35] - 0,8 . Dus in het geval van de Vitocal-200-S is de SPF = 3,8 [COP A2W35] -0,8 = 3,0. De COP voor je SWW [COP A2W55] = 2,21, dus de SPF is 2,21 -0,8 = 1,41 (de SPF berekend vanuit A2W50 zal beter zijn en correcter voor jouw gbruik). Dus wat je leest is juist, maar je moet het nog enkel juist interpretteren...

In mijn slaapkamers heb ik ook muurverwarming voorzien (beter en goedkoper op het verdiep omdat daar ook de badkamer gelegen is en dat zo ook de chapelaag veel dunner kan). Ik heb ze 1 keer gebruikt om te proberen, maar toen was het veel te warm en sindsdien zijn ze nooit opgeslagen hoewel ik  een minimum t° op de thermostaat (iedere kamer heeft een apparte thermostaat) ingesteld is op 18°C. Voor mij is dit achteraf bekeken een verkeerde investering, want bij 19°C à 20°C (zonder verwarming) is dat er ook aangenaam verblijven als ik 1 van de kamers als studeerkamer gebruik.

afbeelding van tomde
21/02/2019 - 09:29

Inderdaad, eens verder bekijken wanneer de warmtebehoefte is gekend.

Luc Vandamme, lietaert, bedankt voor al deze info! Ik heb veel bijgeleerd ivm warmtepomp, thermische zonnepanelen, wtw douche, neb, ...

Nog een warmte gerelateerde vraag: de kinderkamers zitten langs de zuid kant (zuid-zuid-west). Om de zon te weren, voorzien we rolluiken (omdat dit stukken goedkoper is dan screens). Dat is de zomer... In de winter zullen de rolluikbakken warmte verliezen, maar als de rolluiken dicht zijn zullen de ramen beter geisoleerd zijn. Zijn de verliezen groot langs 'goed geisoleerde' rolluikbakken?

afbeelding van lietaert
21/02/2019 - 10:54

Beste

hebben jullie ooit electrische opbouw rolluiken overwogen?(wel niet zo mooi) 

jan

afbeelding van Luc Vandamme
21/02/2019 - 10:55

Klassiek rolluikbakken en rolluiken met een lint zijn een nachtmerrie voor je isolatie en je luchtdichtheid.

Tegenwoordig heb je construcieve elementen (speciale lintelen voor rolluik integratie) die tijdens de ruwbouw worden geplaatst, zodat de warmteverliezen tot een minimum herleid worden en ze geen invloed  hebben op de luchtdichtheid van het gebouw. Ook bestaan er ramen waar de rolluiken worden geïntegreerd en in de spouwisolatie worden geplaatst. Hiervoor verwijs ik je naar je architect en je EPB verslaggever, want zij moeten hier meer vanaf weten. Voorwaarde is steeds hiervoor dat je voor elektrisch bediende rolluiken kiest. NOTA: je moet dan ook elektrische leidingen in je spouw voorzien tijdens de construciefase en een centrale doorboring naar binnen die ook luchtdicht is afgewerkt.

Je kan ook "out of the box" denken en geen rolluiken plaatsen, maar bvb. nadenken over hoe men in het verleden dit heeft opgelost:  Bvb. luiken aan de binnenzijde werd veel toegepast tot 100 jaar geleden. Deze zijn nog goedkoper en hebben heel veel effect als ze goed afsluiten en goed geplaatst zijn. En ... er zijn misschien nog meer creatieve ideeën op dit forum en elders ...

afbeelding van Luc Vandamme
21/02/2019 - 11:15

En ... soms is een bredere dakoverhang meer dan genoeg ... als dit constructief integreerbaar en bouwkundig toegelaten is op jouw perseel ...

afbeelding van Olive Energy
21/02/2019 - 14:47

Beste Tom, een pelletketel is ook een alternatief! Stukke goedkoper, makkelijk te installeren en hoge subsidies terug te krijgen!

Wij zijn een bedrijf die voorzien in biomassa(brandstof) voor pelletketels en pelletkachels. De prijzen van de biomassa zijn elk jaar gelijk, stijgen niet zo hoog als gas en houtpellets in de toekomst! Een goed alternatief, en stukke goedkoper dan warmtepompen..

Neem v een kijkje op onze website https://www.oliveenergy.nl

afbeelding van tomde
21/02/2019 - 17:45

Luc Vandamme, de rolluiken zouden wel geautomatiseerd zijn. Dus geen verlies aan het lint. De kamers zitten onder plat dak, dus daar is geen oversteek.

Wat bedoel je met "klassieke rolluikbakken"? Heb je het hier over de hoeveelheid isolatie? Of iets anders? Ik dacht de rolluikbakken zelf te isoleren en te plaatsen, dus zijn die msshn wel 'klassiek'? Zijn er hier grote verliezen? Heb ik geen winsten door de rolluiken te sluiten.

Heb je enkele concrete producten die ik kan bekijken. Ik zal dit verder opnemen met de architect/EPB verslaggever.

Als de verliezen significant zijn zou ik alsnog overwegen om screens te plaatsen. Als de luiken aan de binnenkant zitten, zit de warmte dan ook niet binnen?

PS: VREG plaatste vandaag een filmpje online over de digitale meter: https://www.youtube.com/watch?v=vnE_WruAiFw.

afbeelding van Luc Vandamme
21/02/2019 - 23:47

Wat jij beschrijft is klassiek en een nachtmerrie voor isolatie en luchtdichtheid.

Neem best contact op met je architect en EPB verslaggever, want ik heb hier geen ervaring mee, maar het is indertijd wel even besproken geweest met mijn architect, maar heb het niet toegepast.

Je kan ook luifels (bvb met zonnepanelen, gevel staat toch zuidgericht) integreren in je gevel als je architect dit architecturaal kan inpassen. Er bestaan veel mogelijkheden, je moet maar eens freewheelen

afbeelding van lietaert
22/02/2019 - 08:26

na het bekijken ivm het filmpje zou ik toch eens goed kijken naar een automatische pellet kachel voor verwarming en SWW! U zult de gevolgen van uw keuze de komende 50 jaar ondergaan, en dan is zekerheid wel iets meer waard dan het optimum van d dag. Dit optimum zal toch tegen volgend jaar helemaal anders zijn.

Met pellets ben je niet van de overheid afhankelijk.

Jan

afbeelding van Luc Vandamme
22/02/2019 - 09:13

Jan,

Het optimum zal ook volgend jaar en tot zeker na 2050 CO2 vrij zijn en niet CO2 neutraal zijn. Dan is fossiele verbranding (inclusief de pellet kachel) misschien niet de beste afwachtende keuze. Maar dit moet ieder voor zichzelf uitmaken natuurlijk!

afbeelding van lietaert
22/02/2019 - 11:06

Luc,

pellets zijn toch co2 neutraal?  op de transport kost na?

Jan

afbeelding van Luc Vandamme
22/02/2019 - 11:53

Juist, sommige pellets met een nagroei label zijn CO2 neutraal. Dit betekent helemaal niet dat de verbranding CO2 vrij is. 

En de toekomst is CO2 vrij (dus niet neutraal) voor de meeste van onze productieprocessen.

Dus moet je voor een energiedrager kiezen die in de toekomst het meeste kans heeft om CO2 vrij verwekt te worden.

Er zullen na 2050 nog altijd productieprocessen zijn die niet CO2 vrij of neutraal zullen zijn, maar wat warmte en hulp productieprocessen betreft, zullen deze wel CO2 vrij moeten zijn. Bvb.

 1. CO2 producerend na 2050:
  de landbouw is een natuurlijk CO2 productieproces en zal ook na 2050 CO2 moeten en kunnen uitstoten.
 2. CO2 vrij na 2050 of vroeger: de warmte die nodig is om staal te produceren zal bvb. moeten CO2 vrij verwekt worden. De elektriciteit die gebruikt wordt om melkmachines te laten werken zal ook CO2 vrij moeten zijn. De warmte om uw huis op te warmen zal ook CO2 vrij moeten zijn, enz... 
 3. CO2 neutraal vanaf 2030: als de energie voor het productieproces van een energiedrager (bvb. elektriciteit) niet "CO2" vrij kan verwekt worden, dan zal men moeten de CO2 afvangen en hergebruiken door bvb waterstof (H2) met afgevangen CO2 te verbinden, zodat men terug een groen gas (synthetisch aardgas) of een groene brandstof (bvb. mierezuur) verkrijgt, dat men terug kan gebruiken (circulair) in het productieproces van elektriciteit. Daarom valt nu ook de keuze van de nieuwe elektriciteitscentrales op aardgas, omdat men volop bezig is met de afvangtechnieken van CO2 en de productie van waterstof (via windmolens en zonnepanelen) rendabel te maken. Zo kan men "CO2 neutraal" (= groen) aardgas circulair produceren om de stroompieken op te vangen in de toekomst. Dit reduceert dan ook de omvang van de benodigde opslagcapaciteit (minder batterijen nodig) in de toekomst om een CO2 neutrale omgeving te bekomen. 

Dit noemt men de weg naar een klimaat neutrale samenleving (akkoorden van Parijs).

Je bent niet de enige die het onderscheid tussen "CO2 neutraal" en "CO2 vrij" en "klimaat neutrale samenleving" moeilijk begrijpt. Dit wordt te weinig uitgelegd in de media en wordt door elkaar gebruikt waardoor mensen beginnen te twijfelen en niet meer weten wat gedaan. Deze twijfel wordt spijtig genoeg ook politiek uitgebuit om macht te verwerven en te bestendigen. ... het zijn spannende tijden waarin we leven ...

afbeelding van Luc Vandamme
22/02/2019 - 14:14

lietaert wrote:

...

Wij hebben geen thermische zonnepanelen, omdat de PV opbrengst tijden de winter + tussen seizoen beter was dan dit van thermische  panelen. We hebben dus een klein deel van het budget voor thermische panelen gebruikt om4 extra PV panelen te leggen. Of dit na de slimme meter ook nog een goede keuze is....

Tijdens de zomer is thermisch zeker  beter, maar dan is er toch overproductie .

...

jan

Beste Jan,

Mijn ervaring met een zonneboiler is dat ik in de winter meer opbrengst en een beter rendement heb van mijn zonneboiler dan van mijn zonnepanelen.

Voorbeeld van dit jaar (1 Januari tot 21 Februari 2019)

 1. zonnepanelen: opbrengst 108.10 kWh voor 9 panelen * 230 Wpiek = 2.07 kWpiek geïnstalleerd of 1.69 m * 1 m * 9 panelen is 15.21 m² oppervlakte of 108.1 kWh / 15.21 m² = opbrengst van 7.11 kWh/m² zonnepaneel oppervlakte
 2. zonnecollectoren en zonnebuffer: opbrengst 123.0 kWh voor 4 van 2.56 m²/collector absorber oppervlakte = 10.24 m² geïnstalleerd, of 123.0 kWh / 10.24 m² = opbrengst van 12.02 kWh/m² collector oppervlakte.

Dit beter rendement heb ik tot ongeveer 15 Maart wanneer een evenwicht is, van dan af brengen mijn zonnepanelen meer op dan mijn zonnebuffer. Dit komt voornamelijk omdat vanaf dat ogenblik mijn zonnebuffer te klein is om nog meer energie te stockeren en omdat ik van dan af ook minder warmte gebruik omdat er geen verwarming meer nodig is en dat het verbruik zich dan beperkt tot SWW verbruik. Vanaf eind Oktober tot eind December is er terug een beter rendement van mijn zonnebuffer dan mijn zonnepanelen. Op een volledig jaar brengt mijn zonnebuffer (met mijn gebruiksprofiel) iets meer dan 1020 kWh/jaar op. De bovenstaande verhoudingen van opbrengsten was de vorige jaren dat ik de zonneboiler volledig heb ingezet, ook zo. Bij een ander gebruiksprofiel en een grotere buffer kan dit tot 2500 kWh/jaar zijn voor dezelfde collectoroppervlakte.

Ik wou dit alleen even meedelen ter info omdat veel mensen zoals u denken, dat een zonneboiler niet interressant is en minder rendement heeft en minder opbrengt.

Luc

afbeelding van lietaert
22/02/2019 - 14:36

@luc

de dingen die voor ons 4 jaar geleden  meespeelden waren ;

-die 4 extra pv panelen (325 watt per paneel) zijn VEEL goedkoper dan een hele thermische installatie.

- daar dit enkel voor gebruik in de winter is, moet de omvormer niet meer groeien (= puur geluk, bleek een jaar nadien belangrijk voor prosumenten tarief). Wij hebben dus te veel panelen voor onze convertor, iets wat meer en meer gedaan wordt.

- de kleine minder opbrengst waarvan je sprak wordt ruim gecompenseerd door de COP van de warmte pomp.

- technisch veel eenvoudiger ( geen pomp, kleppen, lekken, oververhitting, onderhoud....)

- garantie van onze pv panelen was 10 jaar op alles, zonder onderhoud (echt, toch zo beloofd), voor de thermische installatie was dit niet zo.

Zoals al gezegd dit was 4 jaar geleden, met de techniek + prijzen +overheid van toen...

jan

PS wat zou een budget prijs zijn voor een thermische installatie als de jouwe? Mijn pv koste voor 18 panelen van 325 watt samen 5.8 kw piek rond de  7500 euro als ik mij goed herinner. Het was juist na de afschaffing van de certificaten. wel zo dat wij in brugge wonen waar het kust effect begint te spelen, en dat de panelen pal zuid liggen.

afbeelding van Luc Vandamme
22/02/2019 - 14:44

Voor mij dateert dit ook van 2012-2013 en toen kostte de zonnebuffer installatie nog een 5000 EURO, tegenwoordig is dit ook minder. Hier is ook geen onderhoud aan. Mijn zonnepanelen dateren van 2009 en de L/W WP dateert ook van 2012-2013. Maar voor dat ik alles goed onder de knie had om de zonnebuffer en de Warmtepomp op de ideale manier te laten samenwerken heeft dit nog geduurd tot 2017.

afbeelding van IvoB
24/02/2019 - 16:07

"Met pellets ben je niet van de overheid afhankelijk".

En waarom niet? Kan je die dan zelf produceren? Een BTW voet is in een wip omhoog getrokken en een CO2 taks is te heffen op ieder product dat je via de reguliere handel dient aan te kopen.

afbeelding van Luc Vandamme
25/02/2019 - 10:45

@ Jan,

Volledig akkoord met wat jij zegt technisch eenvoudiger (omdat je een apparaat minder hebt). Maar niet akkoord met je uitspraak wordt ruim gecompenseerd door de COP van je warmtepomp: in feite moet je rekening houden met de SPF van je WP voor SWW en die is max. 2.1 over het hele jaar gezien. De SPF van een zonnebuffer is groter dan 10, wat 5 keer beter is dan deze van een WP voor SWW en meer dan 3 keer beter is dan een WP voor verwarming. Een zonnebuffer is ook eenvoudiger dan een warmtepomp.

Het voordeel om toch te kiezen voor een zonnebuffer is dat je:

 1. goedkoop de energie kan opslaan bij jou thuis en je kan deze energie gebruiken wanneer je het nodig hebt (ook 's nachts) voor verschillende warmte toepassingen, zoals je verwarming en SWW. Als je het vergelijkt met elektrische energieopslag van de zelfde capaciteit is een zonnebuffersysteem 3 keer goedkoper.
 2. goedkoop je energie aanmaakt (SPF > 10) winter en zomer, het hele jaar door.
 3. je zal nooit geen last hebben van teveel aan productie zodat je je ook geen zorgen moet maken over de kost en de belasting voor een verdeelnet
 4. ook aan een eenvoudige zonnebuffer (drukloze buffer en drukloze vlakkeplaatzonnecollectoren) is er geen onderhoud nodig en deze zijn duurzamer in gebruik (50 jaar kan dit makkelijk mee). Zowel de collectoren als de buffer zijn volledig recycleerbaar voor hergebruik (na herstelling en update) nadat je deze eventueel zou verwijderen. Pompjes zijn eenvoudige en goedkope gelijkstroompompjes waar ik ook geen problemen aan verwacht de eerste 20 jaar.

En ook ik heb zonnepanelen en een L/W WP die ik gebruik voor mijn verwarming als ik eerst de energie uit mijn zonnebuffer heb gebruikt. Dit betekent dat mijn WP minder uren zal moeten werken en dus langer (duurzamer) zal meegaan door de combinatie met de zonnebuffer. Ik heb berekend dat deze combinatie de levensduur van mijn WP verdubbelt van 20 jaar naar 42 jaar (WP is gemaakt voor 100000 draai uren en 150000 start stops)

Zo zie je dat mijn beslissingsproces om een zonnebuffer te installeren vanuit energetisch en financieel oogpunt een lange termijn visie ondersteunt. Dit wil ook niet zeggen dat jouw visie op korte en middel lange termijn niet rendabel zou zijn, maar ik heb voor de lange en duurzame termijn gekozen.