Diepvriezer (quasi uitsluitend) op nachttarief laten werken met klok-/tijdschakelaar ? | Ecobouwers.be

U bent hier

Diepvriezer (quasi uitsluitend) op nachttarief laten werken met klok-/tijdschakelaar ?

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/04/2020 - 23:47
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Diepvriezer (quasi uitsluitend) op nachttarief laten werken met klok-/tijdschakelaar ?

 

Beste EcoBouwers,

 

A/ Diepvriezer (quasi uitsluitend) op nachttarief laten werken met klokschakelaar ?

 

Als +- leek in (technische) materie(s) heb ik een vraag(je) met het oog op een zuinig(er)/geoptimaliseerd energieverbruik van een recent aangekochte diepvriezer (Bosch GSN29UW3V, Energielabel A++, 214 kWh/jaar, 200 L., No frost, met temperatuur- en opendeuralarm & electronisch aangeduide temperatuur, incl. 5 jaar garantie - cfr. document/bestand in bijlage).

 

Op het forum vond ik reeds een gelijkaardige vraag hieromtrent, weliswaar uit 2006, inmiddels zo'n 14 jaar geleden en bovendien betrof de vraagstelling ook niet exact dezelfde situatie. Zoals in de aanhef vermeld ben ik in technische materie(s) slechts een leek, dus gelieve me schimpende of hooghartige reacties te besparen a.u.b. Zo besef ik o.a. dat er mogelijks toch geen of misschien niet veel optimalisatie(s) inzitten, maar wie niet vraagt, niet waagt ...

 

Het is immers zo dat ik ingevolge alert ge-/verbruik al enkele jaren erin slaag om m'n energieverbruik (ook voor mijn normen) aardig laag te houden : (<500 kWh dag en <500 kWh nacht / jaar en dit zonder zonnepanelen of andere technologie ; gewoon de klassieke netaansluiting). De jaarlijkse elektriciteitsfactuur (belastingfactuur?) bestaat dus eigenlijk méér uit belastingen en allerlei heffingen dan uit de kostprijs van de energie zelf (en alvast ook niet uit 'abonnementsgeld' wegens jarenlange integrale korting hierop ;-).

 

Vooralsnog heb ik geen idee wat de invloed zal zijn van m'n recente aankoop (m.i. een buitenkansje, vergeleken in hetzelfde segment), maar op basis van de technische info lijkt dit proportioneel toch wel significant (voor 'n ander misschien een peulschil, soit).

 

Vermits ik beschik over een elektriciteitsmeter met dubbelvoudig uurtarief (klassiek : dag/nacht ; nachttarief tussen 22u00 en 7u00, of toch 9 u. op de 24 u. = +- 40%) en het nachttarief toch substantiëel verschilt met het dagtarief vraag ik me af of het gebruik van een tijdschakelaar / klokschakelaar / timer (hoe ook genaamd) voor enige besparing zou zorgen t.o.v. de situatie waarin men gewoon gedachteloos de stekker in het stopcontact steekt en het toestel laat functioneren zonder er al teveel vragen bij te stellen. (Dus, m.a.w. dezelfde techniek die doorgaans toegepast wordt bij het gebruik van een klassieke boiler : laten opwarmen op nachttarief via tussenplaatsing van een tijdschakelaar).

 

Vooreerst, ter info : het toestel staat opgesteld in een relatief frisse berging (10 à 16°C) met weinig temperatuurschommeling (zomer/winter) ingevolge goede isolatie en er staat in dezelfde ruimte ook geen ander warmte-afgevend toestel.

 

Vermits de diepvriezer volgens de handleiding een stroomonderbreking van maar liefst (max.) 25 u.(!) kan overbruggen (doch wellicht in de meest ideale omstandigheden, t.t.z. op voorwaarde dat de deur niet opengaat, dus strikte 'theorie' i.t.t. de praktijk), zou dit volgens mij toch ook mogelijk moeten zijn voor een 'onderbreking' van slechts 15 u., niet ? (tussen 7u00 tot 22u00, t.t.z. overdag). (Uiteraard mits respect van '(sub)optimale omstandigheden', bv. zonder dat de deur heel vaak/lang opengaat en de binnentemperatuur logischerwijs niet boven de -16 / -18°C komt, m.a.w. de voedingswaren niet ontdooien/bederven). Uiteraard zal een eventueel temperatuursverschil aan het eind van de dag (vanaf 22u00) opnieuw 'ingehaald' moeten worden (ècht energie besparen doe je wellicht niet), maar dan aan nachttarief (het komt er dus op neer dat je wat 'schuift' met het energieverbruik van dag- naar nachttarief via allerlei truukjes).

 

Eenzelfde 'strategie' las ik ook reeds bij personen die beschikken over zonnepanelen en die (vermoedelijk ook via een tijdschakelaar of andere 'slimme' techniek) de diepvriezer zoveel mogelijk overdag laten werken op basis van de dàn gegenereerde zonne-energie. Zo dit in die richting kan, kan dit m.i. toch ook in de omgekeerde richting (max. koelen/vriezen 's nachts i.p.v. overdag) ?

 

Het zal immers ook zo zijn dat het toestel niet dagelijks opengaat (of zoniet slechts héél kort), zodat het negatief effect van een opengaande deur minimaal is. Anderzijds las ik ook een tip om de lege vrieslades te vullen met bv. piepschuim of vergelijkbaar, ter verwijdering van overtollige lucht. En vermits er meer dan voldoende vriesvakken/-lades zijn kan er misschien ook voor geopteerd worden om PCM's (Phase Change Material, koelelementen, de zgn. “Coolpack's” of warmte-/koude-accu's) te gebruiken om de (voldoende) lage vriestemperatuur overdag te behouden. (Deze zijn zelfs te vinden in omvang van 1,5 kg. (of misschien zelfs groter) en blijkbaar niet zo prijzig.) Zonodig kan hiermee zelfs een volledige lade (of misschien zelfs 2 of 3 i.f.v. de nood aan opslagruimte) worden opgevuld, zodat de 'opwarming' overdag alweer beperkter blijft.

 

In functie van de ervaren 'opwarming' overdag (0,5°C, 1°C ? / 2°C ? / 3°C ? / ...) zou de temperatuur zonodig misschien zelfs iets lager kunnen ingesteld worden (-20°C / -22°C / -26°C of 'Super' ...), zodat de binnentemperatuur na een volledige dag 'ontdooiïng' tegen 22u00 (en tevens op de weinige dagen 1 of max. 2 x geopend) niet hoger is dan -16 / -18°C. en er vanaf dan opnieuw een nachtelijke 'vriessessie' kan ingaan ... aan nachttarief ... ;-). Echter, gezien de potentiële theoretische 'overbruggingsduur' van 25 u. (dus 10(!) u. bovenop de 'opwarmingsduur' van 15 u.) en het mogelijk gebruik van voldoende PCM's/Coolpack's zou de nood aan deze laatste strategie normaliter beperkt moeten zijn (tenzij ik me vergis).

 

Lijkt het bovenstaande een plausibele strategie om het dagverbruik zo (maximaal) te verschuiven naar nachtverbruik ? Of zag ik hierbij iets (misschien evidenties) over het hoofd ?? Don't shoot the messenger ; shoot (or like) the message ... ! ;-) (en graag “only on-topic”, zonder off-topic uitweidingen a.u.b. ;-) ;-).

 

B. Noodzaak vervanging koelkast A+ na 12 jaar ?

 

Daarnaast vraag ik me ook af of een koelkast met een energielabel A+++ (bv. 64 kWh/jr) nu eigenlijk wel zóveel energiezuiniger (en dus goedkoper in energieverbruik) is dan een koelkast met energielabel A+ (Technolux MR-131, mid. 2008, 64 W., 0,29 kW/24h (of logischerwijs? 105,85 kWh/jr -> 0,29 x 365 ?) ?

 

Hoewel inmiddels 12 jaar, functioneert dit laatste toestel m.i. nog naar behoren, hoewel ik soms wat “borrel”- en piep-/”windjes”-geluiden hoor (zeker niet permanent, maar louter heel af en toe, en wellicht wanneer ik erop let). Op de achterwand (binnenzijde) zijn wel wat druppels te bespeuren (van aan de bovenzijde en licht vermeerderend onderaan naar het 'gootje' toe, maar zeker niet 'kletsnat' of quasi 'stromend'). De thermostaat reageert ook nog steeds vlot op aanpassing van de temperatuur en staat doorgaans ingesteld op 3 à 4°C. of iets lager in warme periodes (bv. zomer). (De ideale temperatuur ligt naar verluidt tussen de 2,2 °C en 3,3 °C). Het toestel kan ook nog vlot naar 0°C. zakken (maar dan is lichte 'aanslag' waar te nemen op doorzichtige delen, bv. glasplaat/groentenbakje). Het is dus zeker niet zo dat ik het toestel op het maximum moet instellen opdat het voloende koud zou zijn (i.t.t. wat je soms elders leest). Op het eerste zicht sluit de deur wel goed af, is er geen scheur of deuk in het dichtingsrubber en tevens valt het typisch 'weerstand'/'zuig'-gevoel waar te nemen bij het openen van de deur, hoewel (heel) lichtjes (en misschien niet even sterk als bij een nieuw toestel ; moeilijk te vergelijken als je niet 2 verschillende koelkasten onmiddellijk na elkaar opent zoals in een toonzaal).

 

Uit lectuur blijkt dat een koelkast een technische levensduur heeft van 13 à 15 jaar, maar dat - blijkens een tabel - het stroomverbruik na 8 jaar naar verluidt 350 kWh zou bedragen (na 10 jr. : 380 kWh, na 15 jr. : 390 kWh, na 20 jr. : 450 kWh, ...). Of hoe het toestel (toevallig?) (plots?) een veel hoger energieverbruik zou hebben eens de - volgens hetzelfde artikel - 'economische levensduur' van 8 à 10 jaar afgelopen en het toestel (economisch) “afgeschreven” is. Vraag is natuurlijk of dit correct is, dan wel louter een “verkooppraatje” en of zoiets überhaupt kan worden gemeten ? Bestaat hiervoor een meettoestel ? Het lijkt toch weinig waarschijnlijk dat een toestel dat gewoon permanent op dezelfde plaats staat (behoudens uitzonderlijke verhuis, if any) en waarvan amper één element beweegt (de deur) door het louter verstrijken van de tijd 3 tot 4 maal méér zou beginnen te verbruiken dan in nieuwstaat, niet ?

 

Mocht dit waarlijk het geval zijn, dan zou dit betekenen dat ik mits aanschaf van een nieuw A+++-toestel (+- 64 kWh/jr.) samen met de nieuwe/recente diepvriezer (214 kWh/jr.) samen minder zou verbruiken dan met de huidige koelkast met A+-energielabel !?!? Of zelfs met een A++-koelkast (+- 94 kWh/jr.), wat eigenlijk niet veel verschilt van de huidige A+-koelkast (+-105,85 kWh/jr. indien goed berekend en na 12 jaar nog steeds actueel). Naar verluidt is het verbruik van koelkasten sinds 2007 met circa 60% verminderd (maar dit staat ook reeds vermeld in een artikel uit 2009, dat dit toen stelde t.a.v. koelkasten van (toen) 20 jaar oud ; het lijkt wel een mythisch getal ;-). Nu, 64 kWh/jr. is uiteraard slechts (alweer, toevallig?) circa 60% van 105,85 kWh/jr. (indien dit laatste nog het werkelijk verbruik is). En dit, t.o.v. (circa) 385 kWh/jr. (theoretisch na 10 à 15 jaar volgens een artikel) is het slechts 16,62 % of eigenlijk een fractie (op voorwaarde dat de 385 kWh/jr. überhaupt ongeveer correct is, wat me toch angstwekkend veel lijkt).

 

Zo ik deze laatste vraag over de koelkast in een elektrowinkel/-keten zou stellen is het antwoord ongetwijfeld : “onmiddellijk vervangen !” ; “op de draad versleten !” ; “(in/op) zijn laatste dagen/benen !”, zodat de kassa opnieuw kan rinkelen. Doch de vraag is of het sop überhaupt de kool waard is ? Wat is jullie mening ?

 

(Een optie zou ook kunnen zijn om hier eveneens (twee)(dagelijks) een PCM's/Coolpack's uit de diepvriezer in de koelkast te leggen, zodat de motor van de koelkast niet meer (veel) hoeft te draaien, voor zover het reëel energieverbruik niet te ver afwijkt van de opgegeven 105,85 kWh/jr. Alhoewel misschien toch ietwat omslachtig, vermits de koelkast niet op hetzelfde verdiep staat als de diepvriezer. Maar ingeval het verbruik toch richting 385 kWh/jr. zou gaan dan is dit ook zelfs geen optie meer.)

 

 

Graag verkreeg ik - zo mogelijk - jullie gewaardeerde deskundige visie en/of kritische c.q. opbouwende reflecties op de 2 bovenstaande situaties a.u.b., waarvoor hartelijk dank bij voorbaat ! Indien nog vragen/onduidelijkheden, dan verneem ik dit graag ... !

4 Reacties

afbeelding van walter-8
20/04/2020 - 04:14

Meten is weten; schaf je die energiemeter aan en meet je verbruik van de diepvriezer en koelkast. Het maakt je vragen al wat tastbaarder.

Hoeveel verbruikt je koelkast en diepvriezer nu?
Hoeveel is dat in geld uitgedrukt?
Voor de diepvriezer; hoeveel zou dat zijn als je die enkel s nachts laat werken? En vergeet even niet dat nachttarrief ook in het weekend geldt.

Ik zou de diepvriezer niet overdag uitzetten omdat je het noodsignaal voor slecht sluiten dan ook uit zet. Ik heb toch liever de zekerheid dat de deur goed toe is. Een mogelijke financiële besparing geraak je zo al kwijt en zeker in beperking energieverbruik het belangrijkste.

Je koelkast, heeft die een vriesvak?

Walter

afbeelding van IvoB
20/04/2020 - 12:16

Zoals Walter stelt: meten is weten. 
Alleen vanuit jouw persoonlijke situatie kan je cijfers meten die op jouw situatie van toepassing zijn. 

Of zoals ik het uitvoer KISS: geen diepvrieskast/kist in huis => 100% besparing zonder me suf te moeten piekeren in het al dan niet verschuiven van een paar kWh en euro. En je "bespaart" nog eens de investeringskost in het toestel zelf (en de extra kost van een energiemeter :-) ). 

Gezien je tekst is de tweede optie voor jouw situatie niet meer uitvoerbaar en dien je de optie van Walter uit te voeren. 

ps. Als je een deel van de lege ruimte in je diepvriezer moet opvullen met piepschuim had je om te beginnen al beter een toestel met een kleinere inhoud en energieverbruik aangekocht. Maar voor die optie is het waarschijnlijk ook te laat. 

afbeelding van walter-8
20/04/2020 - 21:04

ivm vriesvak koelkast, dat was waar omdat het vriesvak van een koelkast zeer veel verbruikt; dus goed dat je dat niet hebt ;-).  

goed dat je energiemeter ontdenkt hebt.  Ik zou zeggen nu even daarmee spelen en dan kan je eens bekijken wat zinvol is.

Zolang je A+ koelkast verbruik in de lijn met zijn specificicaties zit is het volgens mij zonde die weg te doen.  Tenzij hij nog herbruikt kan worden door iemand anders en je de investering in een zuinigere doet.  Zelfde voor de diepvrieser.  Weggooien als ecologische optie is ook niet goed.  

Succes in het verder uitpluizen ;-).

Walter

afbeelding van walter-8
21/04/2020 - 09:53

Hoi Peter,
Je enthousiasme is aanstekelijk. Je bedankje wordt graag aanvaard ;-).
En nu de doehetzelfzaken terug open zijn heb je bij deze een reden om buiten te komen (en een energiemeter daar te gaan halen)

Nog een paar opmerkingen;
- je koelkast kouder zetten in warme periodes is weinig zinvol. Je kaas blijft even lang vers als de koelkast op 4 graden staat in de zomer en in de winter
- je koelkast mag best op 4 graden staan. 2a3 graden is nergens voor nodig. Vraagt alleen meer energie.
- een koelpack van de diepvriezer naar de ijskast brengen is nergens goed voor. Dat vraagt alleen meer energie in de diepvriezer. Er is minder energie nodig om van 6 naar 4 graden celcius te gaan (wat je koelkast doet) dan van bv -16 naar -18 graden Celsius te gaan.

Walter

Walter