Check? | Ecobouwers.be

U bent hier

Check?

10/10/2016 - 09:06
Bke
'k heb wat knopen doorgehakt; spaargeld doorgegeven; werk verzet
en... misschien voorbarig... maar...  *doet een vreugdedansje*

 

Buiten (nu, 5u30) 1°C / binnen volcontinu 19°C (meting 4dgn)

----- 1 raam 24/7 op kiepstand + 2x/dag 10min 'stootverluchting'
----- één verwarmingsbron voor 75,75m² ruimte
----- vrijstaand huis, povere isolatie
----- verbranding van 9kg snelgroeiend zachthout per 24u
(zuiver samengeperst afvalhout van kap- en zaagprocessen die niet twv productie plaatsvinden met herplant van verbruikte bomen)

Sowieso is dat extréém veel verbetering tov m'n vorige winter!
Maar héél graag wat feedback over hoe huidig verbruik relateert aan gewoonlijke verbruiken?
 

 

121 Reacties

10/10/2016 - 10:39

stoken met 24/7 een raam open ?  wij houden de ramen dicht, en hebben nog geen verwarming nodig.  huis is natuurlijk wel goed geïsoleerd.

wat ik niet goed begrijp, je hebt dus blijkbaar een hoop centen uitgegegeven, maar weinig (of niets) aan je isolatiepeil gedaan ?  dat is eigenlijk tegen alles wat wij hier proberen te verkondigen !  dus voor mij voorlopig maar geen vreugdedansje.

10/10/2016 - 11:16
Bke

Mja, ik snap uw reactie - 100% hoor - maar er zijn (zeer grondige) redenen hier om voorlopig nog steeds zoveel mogelijk/extra te verluchten, en dat blijft nog wel even zo - ten laatste volgende winter hoeft het niet meer of vaker dan elders.
Budgettair was het kiezen tussen vernieuwing van de kachel ('s winters véél kouder dan Vlaanderen hier, dikke lagen sneeuw tot voorbij maart vaak - NU vriest het hier al 's nachts) en vernieuwing van de isolatie - die er wél is, en relatief voor de leeftijd van het gebouw zelfs redelijk wat, maar flink verouderd en vol muizennesten en zo. 

Gezien het ene met zékerheid verbetering bracht via kachelrendement vs verlies via verluchting (en blijkbaar nog véél meer dan ik had verwacht) - terwijl het andere NOG meer kostte en niets zeker garandeerde en ik dan nog stééds met een enorm foute oude kachel zat, die sowieso véél meer verlies had bij verluchting, en ook nog es (zo bleek bij afbraak - dus o wat goed van me dat ik niét de isolatie-eerst-optie verkoos) volcontinu asbestvezeltjes in het rond wasemde; amper een schone verbranding behaalde, enz.

Soit, ik snap uw berisping zeer goed, maar ik ben niet akkoord ermee, ik dans vreugdevol - ben al es een keer onderkoeld in een huis zonder verwarming, én heb laatste winter hier hoogstens 18°C behaald terwijl ik de hele voorraad hout én steenkolen, die er nog lag van vorige bewoners heb doorgejaagd (wat volgens hen zo ongeveer zou volstaan hebben voor een HALVE winter - ik vond het eerder een hoeveelheid die zou moeten volstaan voor minimum 2 volle winters - en ik deed er een hele mee rond de 15°C in huis, terwijl ik vast een drievoud had kunnen opstoken in roetveroorzakend slecht verbrandende ding tot 20°C - dat alleen al, nou: flink van me. Wat een ander er ook van moge denken. 

... Ik begrijp overigens echt maar moeilijk waarom veel 'eco-bouwers' er telkens vanuit lijken te gaan dat mensen die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen, ook maar meteen álle mogelijke middelen, krachten, en talenten tot beschikking moeten hebben om dat in één klap zomaar even tot optimaalst mogelijke vorm te verwezenlijken...

Het overgrote deel van de mensheid is niet kapitaalkrachtig genoeg om het hedendaagse zo genoemde passiefhuis te bouwen, zelfs niet in groepen samengeklusterd ter investering, en kunnen soms niet anders dan erg belastend leven. En zélfs al zouden ze kunnen... Waren er niet genoeg grondstoffen om iedereen volwaardig te voorzien van de hoogste normen van het moment.

Misschien ben ik echt dom, maar mijns inziens zijn er relatief neutrale, eenvoudiger opties mogelijk, die wél voor iedereen toegankelijk zouden kunnen zijn. In theorie dan toch.

Ik doe wat ik kan, met wat ik ter beschikking heb.

10/10/2016 - 11:27
Bke

En éigenlijk lijkt het me, gezien de feiten, duidelijk te maken dat het hier nog niet eens zó slecht geïsoleerd blijkt :)
Ik zou verwachten dat een echt sléchte/geen isolatie betekent dat men op 75m² mét een raam open, bijlange geen 19 à 20°C kan behalen in de hele ruimte, bij een verbruik van 9kg houtbriketts op 24u? Of ben ik mis?

Dat is éigenlijk de vraag waar ik richting in zoek. Ik kan niet vergelijken, en dat zou ik graag, om een idee te hebben.
Het gaat mij niet om proberen winnen bij een wedstrijdje 'wie heeft het beste huis' of zo he :)
 

10/10/2016 - 11:33

ik weet best dat dit een moeilijke oefening is, en verre van evident, en nee, ik ga er niet van uit dat iedreen het geld maar voor het oprapen heeft.  en net daarom vind ik het zo belangrijk van alles in de juiste volgorde te plannen.  want nu heb je een kachel gekocht, die straks - als je je woning goed geïsoleerd hebt - veel te groot is, en wat doe je dan ?   ga je daarentegen eerst goed isoleren, wordt dat koudeprobleem direct een heel stuk minder, en je comfortgevoel een stuk beter. 

ventileren is natuurlijk absoluut een noodzaak, daarom is een ventilatiesysteem met warmteterugwinning zo'n goede zaak.  nu haal je een hoop koude lucht binnen die door de kachelkschoorsteen weer naar buiten vliegt, waarbij je je woning afkoelt.

wat de grondstoffen betreft, er zijn er meer dan genoeg om alle huizen degelijk te isoleren, tenminste, als je met hernieuwbare grondstoffen werkt.  en mij lijkt nu net isoleren een eenvoudige en voor iedereen haalbare optie.  met een verwarming, eender welke, ga je toch alijd weer grondstoffen opstoken, dag in, dag uit.  ik wil je ook niets verwijten, ik wil enkel er maar op wijzen dat er voor mij voorlopig geen echte reden is voor een vreugedans.

10/10/2016 - 11:51
Bke

Hé, dank je :) Overigens, ik ben jou en anderen hier énorm dankbaar dat ik er uiteindelijk überhaupt een volgorde in heb kúnnen kiezen... Het punt van het overdimensioneren (allé, dat ivm te grote kachel) hadden jullie aangehaald, en ik heb daar rekening mee gehouden bij overdenking/bespreking met de kachelbouwer, dat is grondig bekeken.

Ah! En ook: de kachelschoorsteen staat alléén open tijdens stookmoment he, ik heb in een grundofen geïnvesteerd.

De warmterecuperatie-verluchting wilde ik eerst ineens inbouwen, maar (dankzij uw/jullie eerdere adviezen) dat heb ik uiteindelijk zo besloten: voorlopig komt ze er niet (eerst deze winter es observeren welke invloed de nieuwe situatie heeft op de luchtkwaliteit en RV in huis) maar alles is voorzien om ze relatief vlot en eenvoudig te kunnen installeren, mét zelfs warmtewinning op 2 extra bijkomende punten.

Grondstoffen en ecologisch evenwicht blijft idd altíjd een precaire evenwichtsoefening he...
 

10/10/2016 - 12:01

ik wil niet diskuteren over veel of weinig - je schreef overigens zelf "povere isolatie" - want dat is zo relatief.  maar voor 1 kg hout te verbranden heb je ongeveer 4 m³ lucht nodig, voor 9 kg dus 36 m³.  en dus haal je elk uur minstens 36 m³ koude lucht via je raam naar binnen. 

op zich zijn die 36 m³/h natuurlijk OK, je hebt nu eenmaal verse lucht nodig om te leven, maar als je een ventilatiesysteem met warmteterugwinning hebt, heb je dat energieverlies en koude tocht niet, en dat is goed voor je comfortgevoel en je energieverbruik.

10/10/2016 - 12:52

Als ik me niet vergis komt 9 kg droog hout ongeveer overeen met 54 kWh per dag. Rekening houdend met het feit dat je In de winter veel meer gaat nodig hebben schat ik het jaarlijkse verbruik dan op 10.000  kWh. Weinig is dat niet voor slechts een ruimte van 75 m², maar misschien wel redelijk normaal voor een slecht geisoleerde woning.

De manier van verluchten bij gebrek aan een ventilatiesysteem lijkt mij verstandig, zeker niet overdreven, eerder nog te weinig.

De berekening van Hans volg ik wel niet helemaal. Indien houtstook 4 m³ lucht per kg zou vragen dan heb je op een dag 9 (kg hout) x 4 (m³ lucht) = 36 m³ lucht nodig of slechts 1,5 m³ lucht per uur. Voor ventilatie is dit uiteraard veel te weinig. 

10/10/2016 - 13:29

charel, het gaat hier over houtbriketten, die zijn goed - net als pellets - voor 5 kW/kg, totaal wordt dan 45 kWh/dag, dus ietsje minder.  maar het blijft m.i. toch nog heel wat.  als ik dat voorzichtig probeer om te rekenen met een daggemiddelde t° van 10 ° (en dat is allicht in dit geval nog een stuk lager) kom ik op minstens 9000 kWh/jaar.of 333 kWh/m².a, of 20 keer dat van een passiefhuis.

wat de ventilatie betreft, er is ook nog 2 keer per dag 10 minuten stootverluchting, daarmee kom je in de goede richting, het gaat ook maar om 1 persoon.  en ik ga er van uit dat deze woning verre van luchtdicht is.

10/10/2016 - 13:44

Beste Bke,

Ik denk dat ik ongeveer de mening van Hans hierover deel. De situatie, hoewel misschien redelijk te noemen bij een slecht geisoleerde woning, is toch zeker geen reden om een vreugdedansje uit te voeren.

Met het geld dat je nu extra nodig hebt voor dat hoge energieverbruik had je dit verbruik al kunnen terugdringen voor de rest van je dagen. Hoe langer je hier mee wacht hoe meer geld je verspilt.

En de ventilatie: je doet je best maar er zullen veel momenten zijn dat dit niet genoeg is.

10/10/2016 - 15:52

 

Hout met 0 percent vocht vertegenwoordigt in theorie ongeveer 5 kWh per kilogram. Om dat als netto-warmte binnen te krijgen moet het hout perfect verbrand worden en moet alle geproduceerde warmte, dus ook de condensatiewarmte, binnen blijven. Dat zie ik hier niet gebeuren en dan is het veel correcter om met hoogstens 4 kWh per kilogram hout te rekenen. Dat geeft dus eerder een opbrengst van 36 kWh per 24 uur. Dat betekent dan dat de gemiddelde warmteverliezen ongeveer 36 kWh / 24 h = 1,5 kW bedragen.

 

Een massakachel geeft om verschillende redenen een veel hoger warmtecomfort dan veel andere verwarmingssystemen. Een massakachel veroorzaakt ook minder warmteverliezen dan andere soorten verwarming. Geforceerde ventilatie, ook balansventilatie, zorgt voor grotere warmteverliezen omdat lucht wordt rondgepompt. 

 

10/10/2016 - 16:56

Geforceerde ventilatie, ook balansventilatie, zorgt voor grotere warmteverliezen omdat lucht wordt rondgepompt

​Dirk, dit zou ik nog kunnen aannemen in geval van enkel stralingswarmte in een niet of nauwelijks geisoleerde woning met een zeer slecht luchtdichting. Een woning dus waar je in de winter best met z'n allen rond de kachel gaat zitten.

In een woning zoals ze zou moeten zijn is dit onzin natuurlijk.

10/10/2016 - 18:09

charel wrote:

Geforceerde ventilatie, ook balansventilatie, zorgt voor grotere warmteverliezen omdat lucht wordt rondgepompt

​Dirk, dit zou ik nog kunnen aannemen in geval van enkel stralingswarmte in een niet of nauwelijks geisoleerde woning met een zeer slecht luchtdichting. Een woning dus waar je in de winter best met z'n allen rond de kachel gaat zitten.

In een woning zoals ze zou moeten zijn is dit onzin natuurlijk.

1) Door een ventilatiesysteem wordt alle lucht in de woning voortdurend gemengd en opgewarmd, dus ook veel lucht die anders nauwelijks of niet opgewarmd zou worden. Een ventilatiesysteem is daardoor trouwens een soort luchtverwarmingssysteem. 

2) Bewegende lucht geeft veel meer warmte af dan stilstaande lucht. Dit gebeurt uiteraard ook aan de verliesposten.

10/10/2016 - 18:51

charel wrote:

Dirk, dit zou ik nog kunnen aannemen in geval van enkel stralingswarmte in een niet of nauwelijks geisoleerde woning met een zeer slecht luchtdichting. Een woning dus waar je in de winter best met z'n allen rond de kachel gaat zitten.

Dat beeld klopt echt niet. Het verhaal van Bke, de topic starter, is een mooi voorbeeld dat het zeker niet zo hoeft te zijn. 

10/10/2016 - 19:12

Bke wrote:

...Gezien het ene met zékerheid verbetering bracht via kachelrendement vs verlies via verluchting (en blijkbaar nog véél meer dan ik had verwacht) - terwijl het andere NOG meer kostte en niets zeker garandeerde en ik dan nog stééds met een enorm foute oude kachel zat, die sowieso véél meer verlies had bij verluchting...

Een juiste observatie en een goede keuze, gezien de behaalde resultaten ! Daar mag je zeker trots op zijn.

10/10/2016 - 20:28

"Door een ventilatiesysteem wordt alle lucht in de woning voortdurend gemengd en opgewarmd, dus ook veel lucht die anders nauwelijks of niet opgewarmd zou worden"

​Dirk, neem me niet kwalijk maar je houdt er toch vreemde ideeen op na: ventilatie of luchtverversing moet er zijn in een woning, ik hoop dat je het daar toch wel mee eens bent. En om alle gebruikte lucht te kunnen verversen kan er niet anders dan een minimale luchtbeweging zijn anders blijft de gebruikte lucht ten eeuwige dage hangen waar die hangt en raakt ze hoe langer hoe meer vervuild. Ik weet niet hoe jij je mechanische ventilatie met systeem D voorstelt maar het is alleszins niet zo dat je enige luchtverplaatsing voelt, een minimale niet te merken luchtbeweging dus. Bovendien, en dat schijn je te vergeten, wordt de warmte uit de vertrekkende lucht gerecupereerd om er de binnenkomend lucht mee op te warmen. Ik begrijp niet vanwaar dus jouw idee dat zulke ventilatie meer warmteverlies zou geven, het tegenovergestelde is waar.

Een woning waar de temperatuur zich niet verspreidt in de ganse woning lijkt mij ook niet comfortabel, vandaar mijn uitspraak over met z'n allen rond de kachel te gaan zitten. Die neiging zal je inderdaad hebben als het kouder wordt naargelang je je verder van de kachel begeeft.

"Bewegende lucht geeft veel meer warmte af dan stilstaande lucht. Dit gebeurt uiteraard ook aan de verliesposten."

​Zoals ik al zei: een minimale onvoelbare beweging die ook noodzakelijk is om de lucht te kunnen verversen. Benieuwd hoeveel meer warmteverlies dit zou kunnen veroorzaken.

10/10/2016 - 22:01
Bke

*/

1. Wow. Dank jullie allemaal! Ik denk toch dat ik de best mogelijke keuze heb gemaakt – overigens geheel gebaseerd op de véle dingen die ik van jullie heb gelezen, als antwoord op mijn en vele andermans vragen hier op ecobouwers.

2. 't is verwarrend en moeilijk voor me met cijfertjes, maar ik ga morgen rustig overlezen en overdenken en als ik het dan snap aan het rekenen. De briketten die ik hier gebruik, zijn de heetste die ik kon vinden, ze hebben een hittewaarde van 5,6kWh. De Kachelbouwer zei met z'n berekeningen (rekening houdend dat het, na verdere sanering, zo luchtdicht mogelijk ging worden gemaakt, een warmterecuperatieventilatie zou gaan komen, en op termijn beter geïsoleerd zou worden) dat het huis ongeveer 5kWh nodig had. (maar k snap dat allemaal niet zo goed... dat klinkt alsof ik dan minder dan één zo'n brikett moet branden... hij zei: je Ofen is berekend voor 15kg hout per stookbeurt tijdens de koudste dagen en je gaat nooit meer dan 3 beurten per dag kúnnen nodig hebben. (de koudste dagen zijn hier -15° à -20°)

... even tussendoor 'in my defence'... om hier optimaal te isoleren, moeten: heuvelwand-stellingen worden geplaatst; héél veel leien van alle muren worden afgehaald én nadien teruggeplaatst; een extra damwand worden gemaakt voor een grondterras; en bovendien blijkt het dak magischerwijze bovenóp de draagbalken geplaatst alsof het één massief blok was: binnenafwerking+ isolatie+ metaaldak. Totaalkost van echt goed isoleren was echt onbetaalbaar. En dan al die reeds gebruikte materialen die op de afvalberg bij belanden... Ik heb geïnvesteerd volgens een denkwijze naar wat Dhr Bauwens en Dhr Charel bespreken. Ik vond het beter om te bouwen naar een zo degelijk mogelijke grundofen ipv iets anders, louter omdat ik dan nog een halfwas isolering erbij kon murwen. En zelfs eerder bewust volgens idee: iedereen zit in de winter gezellig rond de kachel (zie 4)

3. De woning wordt geleidelijk aan zo luchtdicht mogelijk gemaakt, maar door omstandigheden (sanering van asbestvezels, pcp, lindaan, en 2 soorten schimmelsporen met toxische eigenschappen in te grote hoeveelheden,... per laboratoriumonderzoek vastgesteld – zucht...) mag/kan dat nu nog even niet. Op dit moment is de woning inderdaad zéér verre van luchtdicht. Pas na de winter gaat dat beginnen verbeteren... Deze winter ga ik echt 100% moeten rekenen op het principe van stralingswarmte. Het wordt een supergoede test, wat Grundofens betreft!

4. M'n Ofen brandt héél schoon, denk ik. De schouw bovenaan voelt amper warmer, dan wanneer ze niet brandt :) Met de oude kachel werd de schouw, net onder het dak, ronduit héét. Was zowat de warmste plek, daar op zolder... Nu bleven de chamottestenen in de stookkamer hagelnieuw uitzien na elke stookbeurt, ik was zo trots dat ik zo schoon brandde!
Anekdootje: ...tot ik een fout maakte... :( M'n bezoek had onwetend een extra blok opgelegd... en de vlammen sloegen wat later ZO extreem fel, hoog, en venstervullend dat ik (en iedereen aanwezig ook) schrik kreeg... Heb de luchttoevoer wat stiller gezet... Dom!!! Maar we vonden het echt té akelig... De inferno minderde, maar nu heb ik net zo'n zwarte binnenruimte als de meeste mensen met een kachel :( Maar ok. Ze wordt met elke stookbeurt terug schoner, lijkt het, en mss komt het ooit nog wel weer mooi duidelijk hoe schoon ze brandt. Er is ook amper asse. (overigens, nu – 21u35 – binnen 19,7°C – buiten 4°C; nog steeds niks meer gestookt sinds 4,5kg houtbriketts vanochtend om 5u30; nog steeds ramen open en kieren en spleten niet dicht)

5. O, mss ook relevant: mijn hond en ik zijn de enigen die hier echt wonen, maar er verblijven vaak bezoekers, soms zijn we hier met z'n vijven, zelfs. Er is geen plek in m'n huis mogelijk waar je niét rond de Ofen zit, ligt, of staat. Van 75m² woonruimte IS 3m² de Grundofen: 1m90 hoog, en de schouw tot op het dak loop ook door, middenin de ruimte. Alle woonruimte is er echt vollédig rondom, en erboven. Alleen het badkamertje en het gastenkamertje zijn afgesloten door een muur en deur, maar één muur van het badkamertje IS de schouw, en vorige winter bracht die daar flink wat warmte. Nu blijft die zo goed als koud, maar de Grundofen heeft een hete nis waar ik losse chamottestenen in laat opwarmen. Als ik dan strakjes wil douchen, of gasten heb: verplaats ik de warme stenen en stapel ze in de badkamer, en/of gastenkamer.

Niks is perfect, ik zeker niet, maar ik merk nu al héél duidelijk: deze winter is de seelenschmerz van een half regenwoud en stinkende kolen op te branden om amper 15°C te halen en op m'n vierkante metertje tegen de kachel aanplakken om niet ziek te worden ondanks ski-ondergoed, voorbij! Misschien brand ik nog steeds meer dan in het optimaalste geval mogelijk zou zijn... Het is nu een schone verbranding, en het is verbranding van zaagsel dat sowieso ontstaat. Da's op zich écht 'n klein vreugdedansje waard! :) En ja ik snap jullie argumenten ivm isolatie, en ik dank jullie echt héél erg voor jullie kennisdelen, want zonder had ik zéker foutere beslissingen gemaakt! Maar ik vind – in déze specifieke situatie – dat ik de best mogelijke keuze heb gemaakt.

Nu nog hopen dat ik dat straks als het -15°C wordt, ook nog vind, he...

11/10/2016 - 11:07

Bke, 

 Die cijfers en eenheden zijn niet zo moeilijk om te begrijpen. Helaas wordt met eenheden vaak nogal losjes omgegaan, ook door de vakmensen die het zouden moeten weten, waardoor verwarring ontstaat. 
  1 kW (kilowatt) is een eenheid die het vermogen om iets te doen, iets te verwarmen, iets af te koelen, hout zagen enz. uitdrukt. Bijvoorbeeld een elektrisch kacheltje van 1 kW, een elektrische boormachine van 1 kW enz. Die apparaten moeten zelfs niet werken om dat vermogen toch te hebben. Pas als er met die apparaten iets gepresteerd wordt, wordt effectief arbeid verricht of warmte geproduceerd. Zo is 1 kWh (kilowattuur) de hoeveelheid warmte die men verkrijgt door een apparaat van 1 kW gedurende 1 uur te laten werken.  
 Ik ga dit nu op jouw specifieke situatie toepassen. Je huis heeft niet 5 kWh maar 5 kW aan warmteverliezen. Op 24 uur betekent dit 5 kW x 24 h = 120 kWh warmte. Hoeveel hout is daarvoor nodig ? Ik ga voor jouw kachel uit van 4 kWh warmte per kilogram houtbriketten, dus dan moeten we 120 kWh delen door 4 kWh/kg, dat geeft 30 kg hout op 24 uur. Dat komt dus overeen met 2 keer 15 kg hout verbranden op 24 uur. Je kachelbouwer sprak van eventueel 3 stookbeurten als het buiten erg koud zou zijn: dat betekent praktisch dat je kachel gewoon wat warmer gaat worden aan de buitenkant en daardoor meer warmte zal afgeven aan de woonruimte. Je verstookt dan 45 kg hout per 24 uur. Dat is goed voor ongeveer 45 kg x 4 kWh/kg = 180 kWh aan warmte. Je kachel krijgt daardoor een vermogen van ongeveer 180 kWh / 24 h = 7,5 kW.

11/10/2016 - 11:25

Bke wrote:

De briketten die ik hier gebruik, zijn de heetste die ik kon vinden, ze hebben een hittewaarde van 5,6kWh.

 

 

Bke,

Heb je niet de mogelijkheid om met gewoon hout te stoken ? Het is beter voor je kachel, veel aangenamer om mee te stoken en waarschijnlijk ook veel goedkoper. 

11/10/2016 - 12:05

Bke wrote:

Anekdootje: ...tot ik een fout maakte... :( M'n bezoek had onwetend een extra blok opgelegd... en de vlammen sloegen wat later ZO extreem fel, hoog, en venstervullend dat ik (en iedereen aanwezig ook) schrik kreeg... Heb de luchttoevoer wat stiller gezet... Dom!!! Maar we vonden het echt té akelig... De inferno minderde, maar nu heb ik net zo'n zwarte binnenruimte als de meeste mensen met een kachel :( Maar ok. Ze wordt met elke stookbeurt terug schoner, lijkt het, en mss komt het ooit nog wel weer mooi duidelijk hoe schoon ze brandt.

 

Eén briket bijleggen kan toch niet verkeerd zijn als je kachel ontworpen is voor 15 kg hout per stookbeurt ? Het is heel normaal dat vlammen de hele stookruimte vullen. Het toont een beetje aan dat de houtgassen in jouw kachel meer tijd en betere omstandigheden krijgen om te verbranden dan in een doorsnee houtkachel.

 

Dat alles zwart werd is te wijten aan te weinig verbrandingslucht. Dat zwarte laagje is brandbaar en zal gewoon opbranden wanneer je je kachel goed heet stookt met de juiste hoeveelheid hout en lucht. 

 

Stook je wel volgens de omgekeerde methode, dat wil zeggen dat je de stookkamer vult met de juiste hoeveelheid hout, waarna je het bovenaan, niet onderaan, aansteekt ? Deze methode geeft een veel gelijkmatiger vuur en zorgt voor een betere en rookloze verbranding.

11/10/2016 - 12:22

dirk, de fabrikanten beweren dat hun briketten 5 kWh/kg energie bevatten, en die zijn zeker niet op 0% vocht, eerder 8 a 10 % vermoed ik. maar natuurlijk haal je geen 5 kWh nuttige warmte bij het opstoken.

11/10/2016 - 12:36

[quote=Dirk Bauwens]  Een massakachel geeft om verschillende redenen een veel hoger warmtecomfort dan veel andere verwarmingssystemen. Een massakachel veroorzaakt ook minder warmteverliezen dan andere soorten verwarming. Geforceerde ventilatie, ook balansventilatie, zorgt voor grotere warmteverliezen omdat lucht wordt rondgepompt. 

dirk, wat het eerste deel van je zin betreft, absoluut akkoord, er gaat naar warmte niets boven de stralingswarmte van een massakachel.  maar wat je over balansventilatie schrijft is m.i. grote onzin. je hebt sowieso verse lucht in huis nodig, als die zo van buiten komt, moet je die telkens opwarmen.  bij balansventilatie ga je het grootste deel van de warmte terugwinnen, ik zie dus niet hoe je daardoor grotere warmteverliezen zou krijgen.

11/10/2016 - 13:51

Hans Delannoye wrote:

...wat je over balansventilatie schrijft is m.i. grote onzin. je hebt sowieso verse lucht in huis nodig, als die zo van buiten komt, moet je die telkens opwarmen.  bij balansventilatie ga je het grootste deel van de warmte terugwinnen, ik zie dus niet hoe je daardoor grotere warmteverliezen zou krijgen.

Hans, Ik weet echt wel hoe balansventilatie werkt. Men moet altijd wat iemand schrijft in de context lezen en begrijpen. De context hier is vooral het verrassend lage houtverbruik van Bke niettegenstaande een royaal gebruik van natuurlijke ventilatie. Dat verdient een uitleg...

 

In die context wou ik slechts opmerken dat geforceerde ventilatie, dus ook balansventilatie, voor warmteverliezen zorgt waar maar weinig mensen rekening mee houden. Natuurlijke ventilatie veroorzaakt in sommige gevallen alleen maar kleine warmteverliezen, onder andere door de veel lagere snelheid en de beperkte invloed van natuurlijke convectie in tegenstelling tot geforceerde ventilatie.

 

Ik kan uit eigen ervaring ook een ander soort voorbeeld geven: het hele jaar door, slapen ik en mijn vrouw met het slaapkamerraam wijd open. Toch heb ik nauwelijks enig warmteverlies en slapen wij in een omgevingslucht waar vele mensen alleen maar van kunnen dromen...

11/10/2016 - 14:20

Dirk, wat de context ook is: je zegt letterlijk dat balansventilatie voor grotere warmteverliezen zorgt. Hier ben je duidelijk mis, het tegendeel is waar.

Als je bij dit standpunt blijft dan wil dat zeggen dat je toch niet helemaal weet hoe balansventilatie werkt.

Als je geen (of nauwelijks) warmteverlies hebt via een open raam, dan wil dit zeggen dat er geen (of nauwelijks) luchtdoorstroming is geweest, dus ook geen luchtverversing , wat redelijk normaal kan zijn indien er geen tweede raam ergens geopend was. De verse buitenlucht blijft dan buiten hangen net zoals de gebruikte binnenlucht binnen blijft. Ventilatie is onmogelijk zonder een luchtverplaatsing, een verplaatsing dus van opgewarmde lucht naar buiten toe en koude buitenlucht naar binnen toe.

Dus ofwel heb je via dat open raam warmteverlies en dus ook navenant luchtverversing, ofwel heb je via dat open raam geen warmteverlies en dus ook geen luchtverversing.

11/10/2016 - 14:26
Bke

mja, idd, de wereld is verwarrend vaak... en vaak hebben verschillende mensen verschillende definities van dezelfde woordjes, enz... maar ik snap het nu, denk ik (-> als ik 4u lang 100x heen en weer kan springen, heb ik dus een initiëel 25kW heen-en-weer-spring-vermogen; wek ik 25kWh heen-en-weer-spring-energie op als ik spring; en heb ik dus bij 30min heen-en-weer-springen (25kWhx0,5=) 12,5kWh energie verloren/doorgegeven/opgewekt). Dank.
Die 3x stoken was eerder bedoeld als: 'ge kunt niet eens koud krijgen al zou het -30 worden, dan steekt ge ze 3x aan op een dag ipv 1 of 2' Maar als 't uitzonderlijk zó extreem zou worden dat ik 45kg hout moet stoken per dag, trek ik wel weer even een skipak aan ;)
't Is hier eerder een kwestie van briketten willen gebruiken, en onderhand dankbaar zijn dat hout ook kan. Als ik in financiële moeilijkheden zou komen, bv, of de wereld wordt nog zotter dan ze al is: heb 'k m'n eigen bosje vol onverwoestbare, snel schietende hazelnoot, en als het echt moet ook nog eik en berk. Maar 'k heb m'n eerste jaar hier m'n rug stuk gesleurd en gehakt :( dus als het niet echt moét...; de stockageplaatsen zijn voor 't grootste deel ook niet echt bruikbaar meer; en 'k moet hier nog onmenselijke hopen werk verrichten... Maar 2ton briketten krijg ik relatief vlot in huis gestockeerd, ze leveren tot stoeprand en ik organiseer zo dat een vriend me helpt ze pak per pak m'n bergje af te sleuren.
Je zegt dat hout beter is voor de kachel. ('k geloof je, maar k vraag me wel af: waarom is dat?) Zouden rechthoekige briketten van hardhout met een lagere hittewaarde, meer gelijk aan gedroogd hakhout misschien ook al beter zijn? Die zouden sowieso nóg handiger zijn om te stockeren en aan te steken, maar ik dacht dat het beter was om ze met een zo hoog mogelijk kWh te kiezen. Ik sta op het punt van voorraad te bestellen, daarmee...
Ivm de inferno: ik denk dat het ligt aan de hittewaarde van de briketts. Die is veel hoger dan gewoon hout, de Kachelbouwer had ook gezegd: 15kg hout, géén 15kg briketten, daarvan moet je ongeveer een 10kg doen. Eén brikett is 2kg en m'n bezoek dacht dat het maar 1 was en dacht dat er veel te weinig in lag. De kacheltegels waren op dat moment nog niet op temperatuur, en het huis ook niet, en dus lag er meer in dan de 4 à 5kg die ik er nu in leg (die is - nu dan he, buiten gemiddeld 5°C dag en nacht tesamen - blijkbaar genoeg om het huis 12 à 16u lang tussen 19,5°C en 20,5°C te houden - ik blijf het  o n g e l o f e l i j k  vinden!) 
Ah, en wat die omgekeerde methode betreft: ja, denk ik: ik leg m'n aansteekhoutjes helemaal bovenaan, en dan brandt het telkens even 'heel mooi' (als in: gezellig, gemoedelijk, met mooie wilde vlammen en een béétje rook alleen helemaal bij het begin) - dan zakt het stapeltje plots in elkaar, vatten de onderste briket(ten) mee vlam, en is er een héééél sterk vuur tot er alleen nog rode gloei licht met hier en daar wat blauwe vlammetjes en dan zet ik de luchttoevoer helemaal dicht, tot ik een nieuw vuur maak. 

Hmz. Met dit te typen valt ineens mijn 'frank' - het gaat hier ongeveer zo: rond 5u 's ochtends is er een vuur; en rond 22u 's avonds is er een vuur. (en het is telkens op dat moment iétsje lager dan 19,5°C) Maar tussen 5u en 22u zitten 17uren... En tussen 22u en 5u de volgende ochtend, zitten 7uren... Zit ik dan niet ronduit overbodig te branden? Of hoort dat zo, omdat de nachten kouder zijn?  

Ah... En wat de (want jullie blijven maar invoer geven met nieuwe info sinds ik dit alles begon te typen ;) ) verluchting en dat raadsel betreft... ik snap het ook niet goed... ik voel hier wel wat tochtstroom (en die voelt best koud, overigens) maar de thermometer (die UIT de rechtstreekse straling van de kachel staat, én een 'blokjesmeetding' heeft dat t°schommelingen over de afgelopen 10uren weergeeft) toont dat het duidelijk constant tussen 19,5° en 20,5° blijft in huis... En om de verwarring nóg groter te maken... Er werkt hier voorlopig (is een tijdelijke affaire, he) non-stop een zeer sterk 'luchtfilterapparaat' dat asbest en pcp en al dat meer uit de lucht haalt en per uur een serieus aantal m³ erdoor zuigt en blaast. Staat wel 100% van de tijd op de zachtste stand, tenzij ik met produkt of verf aan het werk ben, en ik zet het af als de kachel aangaat, en weer op als ik de klep dichtzet.  Maar dat maakt het helemáál verwarrend: er staat niet alleen de hele dag een venster open en geen kieren aan de deuren dichtgemaakt, er is dus ook die machine die nog extra lucht verplaatst...

Anderzijds... (lach me niét uit he... ik probeer alleen maar mee te denken naar beste vermogen zonder veel kennis)
M(achine) heeft een bepaald 'debiet' waar het niet voorbij kan - en da's ongeveer het luchtvolume van m'n hele huis. M zuigt lucht aan via onder- en zijkant, en blaast weer uit aan de bovenkant. M staat in de onderste NW-hoek van de ruimte, en het gekiepte raam staat 'om een hoek' in de tegenoverstelde ZO-hoek van de ruimte. Ook de rechtstreekse tochtvloei van de opvallendste kieren staat haaks op de 'zuig en blaas-vloei' van M.
Ik bedenk gewoon: misschien vormt M een soort 'naar zichzelf terugkerende tornado-achtige luchtstroom' die telkens de warme lucht voor een stukje terugzuigt voor die kan ontsnappen, en een beetje van de koude lucht meezuigt daarmee zodat die onderweg vermengen?
Klinkt een beetje idioot, en ik ken niet veel van de fysica onder luchststromen en warmte-uitwisseling, maar ik kan echt niks anders verzinnen dat ietwat verklaring oplevert...

11/10/2016 - 14:46

Bke,

Uw redenering met die machine kan ik volgen en zou wel eens ongeveer kunnen kloppen. Het ding brengt een kleine luchtcirculatie op gang waardoor de temperatuur in de woning iets beter gaat verdeeld worden, dus wellicht minder temperatuurverschil tussen warme en koude hoeken.

11/10/2016 - 15:10

Bke wrote:

...ik snap het nu, denk ik (-> als ik 4u lang 100x heen en weer kan springen, heb ik dus een initiëel 25kW heen-en-weer-spring-vermogen; wek ik 25kWh heen-en-weer-spring-energie op als ik spring; en heb ik dus bij 30min heen-en-weer-springen (25kWhx0,5=) 12,5kWh energie verloren/doorgegeven/opgewekt). Dank.

Zo is het ongeveer. Alleen levert een doorsnee persoon een vermogen van ongeveer 120 Watt (= 0,12 kW). Gedurende een normale werkdag kunnen we dus gemiddeld ongeveer 1 kWh bruto aan arbeid produceren. Eén kilogram hout bevat 4 à 5 keer meer energie dan wat we op 8 uur kunnen presteren.  

11/10/2016 - 15:19

Bke wrote:

Ah, en wat die omgekeerde methode betreft: ja, denk ik: ik leg m'n aansteekhoutjes helemaal bovenaan, en dan brandt het telkens even 'heel mooi' (als in: gezellig, gemoedelijk, met mooie wilde vlammen en een béétje rook alleen helemaal bij het begin) - dan zakt het stapeltje plots in elkaar, vatten de onderste briket(ten) mee vlam, en is er een héééél sterk vuur tot er alleen nog rode gloei licht met hier en daar wat blauwe vlammetjes en dan zet ik de luchttoevoer helemaal dicht, tot ik een nieuw vuur maak. 

Je moet de onderste lagen dan dichter stapelen zodat de stapel niet ineen kan storten. Na de stookperiode moet de schoorsteenklep gesloten worden, niet de luchttoevoer. Maar, woon je misschien in Duitsland ? Daar is het niet de gewoonte om een schoorsteenklep te plaatsen. 

11/10/2016 - 15:34

Bke wrote:

Je zegt dat hout beter is voor de kachel. ('k geloof je, maar k vraag me wel af: waarom is dat?) Zouden rechthoekige briketten van hardhout met een lagere hittewaarde, meer gelijk aan gedroogd hakhout misschien ook al beter zijn? Die zouden sowieso nóg handiger zijn om te stockeren en aan te steken, maar ik dacht dat het beter was om ze met een zo hoog mogelijk kWh te kiezen. Ik sta op het punt van voorraad te bestellen, daarmee...

De luchtvochtigheid van gewoon gedroogd hout is ongeveer 20 percent. Die luchtvochtigheid is bevorderlijk voor een betere verbranding. Neem die hogere verbrandingswaarden die men opgeeft met een flinke korrel zout. Ga gewoon altijd uit van 4 kWh per kilogram natuurlijk droog hout. Er is genoeg hout te koop voor ongeveer 40 euro per kubieke meter. Zeker naaldhout. 1 kubieke meter is ongeveer 400 kg. Dat betekent dan 0,1 euro per kilogram. 

11/10/2016 - 15:46

charel wrote:

Als je geen (of nauwelijks) warmteverlies hebt via een open raam, dan wil dit zeggen dat er geen (of nauwelijks) luchtdoorstroming is geweest, dus ook geen luchtverversing , wat redelijk normaal kan zijn indien er geen tweede raam ergens geopend was. De verse buitenlucht blijft dan buiten hangen net zoals de gebruikte binnenlucht binnen blijft. Ventilatie is onmogelijk zonder een luchtverplaatsing, een verplaatsing dus van opgewarmde lucht naar buiten toe en koude buitenlucht naar binnen toe.

Dus ofwel heb je via dat open raam warmteverlies en dus ook navenant luchtverversing, ofwel heb je via dat open raam geen warmteverlies en dus ook geen luchtverversing.

Natuurlijke ventilatie gebeurt door convectie en convectie is afhankelijk van verschil in densiteit. Temperatuursverschillen veroorzaken een verschil in densiteit maar er zijn ook andere factoren die de densiteit beïnvloeden. Bijvoorbeeld: het verschil in CO2-gehalte en luchtvochtigheid. 

11/10/2016 - 16:11
Bke

*/

Ik viel bijna van mijn ladder af - 'k bedacht ineens, mss ook nog relevant:
a) Kachelbouwer merkte op dat ik supergoede muren heb, die zijn uit een soort rode snelbouwsteen met gaten gebouwd, op de koudste zijden in de lengte gemetst, ze zouden ongeveer hetzelfde doen als een hele dikke lemen muur: straling opslaan en weer afgeven - zou 't kunnen dat die sneller opslaan dan ze afgeven, en sneller dan de luchtstroom warmte kan meepakken?
b) RV-meter toont sinds eerste aanmaak ook een vrij constante RV van 52% (wat enórm dankbare verbetering is... zodra ik de oude kachel aanmaakte daalde RV hier naar soms amper 20%...) maar wat dat ermee te maken zou kunnen hebben, kan 'k niet verzinnen

Pagina's