alternatief pur als spouwmuurisolatie | Ecobouwers.be

U bent hier

alternatief pur als spouwmuurisolatie

21/05/2020 - 15:31

Dag allemaal.

Ik ben bezig vorm te geven aan de renovatieplannen van een woning uit 1960. Bedoeling is de woning volledig te strippen en om te vormen tot een moderne en comfortabele woning.

Het idee bestaat eruit om de woning te verbouwen zonder gebruik van pur isolatie of gelijkaardige (chemische) isolatiematerialen. Ik zou dit doen voor ecologische redenen maar ook omwillen van de nakrimp van de platen en vermindering van de isolatiewaardes door veroudering, warmtedoorslag, akoestiek, .... Voor de meeste schilddelen vind je gemakkelijk alternatieve materialen maar voor spouwmuur isolatie heb ik steeds praktische bedenkingen met de alternatieven.

Ik zou graag een natuurlijke(r) isolatie plaatsen, die dampopen is. Maar met deze materialen maak ik me altijd de bedenkingen hoe duurzaam ze zijn en de veroudering ondergaan. Zo wil ik de nieuwe gevelsteen plaatsen dmv van dunbed of lijmen. Een praktische bedenking die ik dan maak is: door de open kopvoegen heb je meer waterinfiltratie in de spouw. Bij pur met alucachering is dit natuurlijk geen probleem, met rotswol of houtvezel is dit natuurlijk wel anders

Zo weet ik verschillende huizen van 20-30 jaar oud waar de muizen de glaswolisolatie uit de spouwmuur halen via de open stootvoegen.

graag jullie adviezen, alternatieve gedachtengangen. Mensen die een alternatieve spouwmuurisolatie hebben gekozen voor een traditionele woningbouw, wat zijn jullie ervaringen bij plaatsing, en later bij bewoning?

Mvg Steven

7 Reacties

25/05/2020 - 13:08

Goede insteek... er zijn voldoende alternatieven voor kunststof-isolatie.

Als uw gevelmuur veel slagregen lekt, is het aangewezen om de isolatie eerst in te pakken in een dampopen gevelfolie (net zoals bij houten latwerk gevels).

Voor de isolatiematerialen zelf zou ik in eerste instantie kijken naar kalkhennep, houtvezelplaten, geëxpandeerde kurk of vlaswol (Isovlas PN).

Als je openstaat voor enig experiment, zou je ook stortgoed kunnen gebruiken door "steenkorven" tegen uw dragende muur te bevestigen (tuingaas op houten latten) en dat te vullen met korrels van perliet, vermiculiet, gerecycleerde kurkstoppen, glasschuimgranulaat, korrels cellenbeton ("Granulège"), ...
Maar ook hier nog een geveldoek voorhangen gezien uw type gevelmuur.

Uw finale keuze zal afhangen van hoeveel plaats er nog is op de funderingen... tenzij je die gaat verbreden...

25/05/2020 - 21:44

Alle plantaardige isolatie, zoals hierboven vermeld, moet je in een spouwmuur met gelijmde stenen absoluut voorzien van een dampopen regenscherm. Wat niet onmogelijk is, uiteraard.

Eenvoudiger en wat klassieker in de bouw, maar wel ecologisch verantwoord wegens bijvoorbeeld 100% recyclagemogelijkheid: glaswol. Ik geef hieraan de voorkeur ten nadele van rotswol, vanwege de betere (lagere) lambdawaarde die beschikbaar is op de markt: lambda 0.030 W/m²K, tegenover rotswol 0,035 of meer. Google 'glaswol' en '0,030' en je vindt wat ik bedoel.

26/05/2020 - 10:00

In glaswol kruipt nogal wat productie-energie al kan dat ook gezegd worden van kalk, glasschuimgranulaat, geëxpandeerde kurk...

Meest ecologische materialen zijn de nagroeibare materialen die weinig extra productie-energie vergen... houtvezel, vlas, hennep,... zelfs schelpen.

Ook interessant - en initieel vergeten te vermelden - zeegras uit de Oostzee. Dat is vochttolerant, brand- en rotvrij vanwege de vele natuurlijke zouten. Maar je moet het opsluiten achter een metalen gaas, houten latwerk, houtvezelplaat of rieten mat.

Zo'n rieten isolatiemat (lambda-waarde = 0,06W/m.K) is ook een ecologisch alternatief voor geveldoek (maar het is wel niet luchtdicht).

Algmeen is het goed om u niet te laten verleiden door een lage lambda-waarde, massa en thermische inertie zijn zo mogelijk belangrijker maar worden vandaag de dag niet gehonoreerd in het EPB/EPC gebeuren.

En concentreer u verder op een goede luchtdichting zowel aan de binnen- als buitenzijde. En bij een goede luchtdichting hoort dan weer een uitgekiend ventillatieschema - actief (B,C,D) of passief (A). 

26/05/2020 - 21:07

Ecologisch gezien lijkt mij het bouwen met een buitenspouwblad in baksteen vele malen erger dan het verschil tussen isolatiematerialen. Bovendien is een bakstenen buitenspouwblad struktureel helemaal niet nodig.

Ik wil maar zeggen dat het weinig zin heeft om u druk te maken over kleine ecologische verschillen bij isolatiematerialen terwijl je ondertussen onnodige bakstenen met onnodig zwaardere fundamenten gaat bezigen.

26/05/2020 - 21:20

Een bakstenen buitenspouwblad heeft meerdere functies buiten het esthetische.

  • Het werkt als eerste bescherming tegen regen en wind.
  • Het dempt de temperatuursverschillen tijdens de dag/nacht cyclus.
  • Je kan er de warmte van de winterzon mee bufferen waardoor het effectieve warmteverlies van binnen naar buiten lager ligt.

Hoe dikker uw buitenspouwblad, hoe beter het bovenstaande functies weet te vervullen. De spouw bovenaan afsluiten, verbetert de thermische prestaties van de muur in zijn geheel ook nog eens significant.

Algemeen kan je de ecologische voetafdruk van een gevelmuur nog verbeteren door een kalkmortel te gebruiken ipv. een cementmortel. Met een kalkmortel kunnen de bakstenen later gemakkelijker gerecupereerd worden voor een ander project.

26/05/2020 - 21:42

Een bakstenen buitenspouwblad kan meerdere functie's hebben maar in de praktijk zijn die functies ook gemakkelijk op een andere manier in te vullen. Er zijn genoeg woningen die bewijzen dat die baksteen daar niet onmisbaar is of weinig meerwaarde geeft.

Ik denk dat een bakstenen gevel vooral (of uitsluitend) gekozen wordt omwille van vastgeroeste gewoonte's (baksteen in de maag) en "vermeende" esthetiek.

Soit !

27/05/2020 - 11:58

Baksteen heeft een zeer lage onderhoudskost vergeleken met andere materialen of technieken... dat wordt vaak uit het oog verloren.