Aansluiting 2 regenwaterputten | Ecobouwers.be

U bent hier

Aansluiting 2 regenwaterputten

afbeelding van wonderhow
22/05/2021 - 16:18

Wij hebben onder ons terras 2 regenwaterputten geplaatst en willen deze gaan aansluiten. De installatie lijkt vanzelfsprekend, maar we hadden toch nog enkele praktische vragen.

Wat ligt er klaar:

 • 2 betonnen putten 7.500l met opstand + 1 betonnen voorfilterput met lavasteen.
  beiden zijn verbonden via een 110mm. (overloop van 1 naar 2)
 • 2 socarexen 1” versterkt (afvoer en aanvul)
 • Een 75mm wachtbuis naar de RW-collector

Te voorzien:

 • Een overloopsifon aan de afvoer. (https://www.regenwatershop.be/nl/content/overloopsifon-110mm)
 • Een hevelsysteem tussen de 2 putten zodat Put 2, waaruit we het water trekken, het properste is. Hier zouden we werken met een emmers en flexibels, waar 3 kraantjes op voorzien zijn voor gemakkelijk onderhoud. (zie foto)
 • Een rustige toevoer

We hebben hierbij volgende vragen:

 • Enige opmerkingen bij deze layout?
 • We hebben de leidingen in de opstanden voorzien, zodat er niet in de putten zelf geboord moest worden. Momenteel loopt Put 1 over naar Put 2. Na een regenbui merken we grote plassen rond de putten (zie foto) Het water sijpelt uit de opstanden, totdat het waterniveau in de putten weer gezakt is tot onder de opstanden. Het geheel zal in de toekomst onder het terras liggen.
  Met welk product kan ik deze dichtmaken, wetende dat ik met het water de groentjes wil besproeien?
 • Waar moet in naar kijken bij de keuze van de pomp?
  bvb een dab divertron 1200m heeft een ingebouwde drukschakelaar en droogloopbeveiliging. Is een drukvat hier bij aan te raden?
Bestand als bijlage: 
PDF-pictogram plan en foto.pdf

17 Reacties

afbeelding van charel
23/05/2021 - 14:07

De opstanden zou ik langs de binnenkant bepleisteren met een waterdichte cementmortel.

Je mag geen vaste verbinding maken van het stadswater met de aanvoerleiding tussen filterput en eerste put en zeker ook niet met de hevel tussen put 1 en 2 . Er mag nooit fysiek contact mogelijk zijn tussen regenwater en stadswater.

Een drukvat is bij zulke pomp niet nodig.

Je moet samen met een sifon ook nog een terugslagklep voor rioolbuis voorzien op de overloop.

Je spreekt van twee socarexleidingen van 1" versterkt, dat mag ook de normale, niet versterkte uitvoering zijn. Ik veronderstel dat de ene de leiding vanaf de pomp naar de aftappunten is, maar waarvoor zou je de tweede willen voorzien ? Als dat voor de aanvulling met stadswater is dan volstaat hiervoor een leiding van 1/2".

afbeelding van charel
23/05/2021 - 14:33

Dat heb je volkomen mis **verwijderde gebruiker** ! Je geeft foute informatie !

Een terugslagklep lost dit niet op. De aansluiting zal zeker worden afgekeurd want er is nog steeds fysiek contact mogelijk tussen waters van verschillende herkomst !

afbeelding van charel
23/05/2021 - 17:16

**verwijderde gebruiker**, een niet fysieke verbinding is niet enkel het veiligst, het is ook het enige dat is toegelaten !

En een terugslagklep met een kraan tussen hevel en de drinkwateraansluiting is zeker ook niet goed !

Dat gaat nog altijd afgekeurd worden !

Belgaqua goedgekeurde omschakelsystemen doen dat niet zo !

Gelieve niet langer te volharden met uw foute informatie !

afbeelding van charel
23/05/2021 - 18:03

dubbel

afbeelding van charel
23/05/2021 - 18:03

Oké, maar dat kan dan weer niet werken met een pomp in de put.

Wat je dan kan doen is een  leiding naar de put brengen die je ruim en vrij boven het maximum waterpeil laat uitkomen. Je kan dan werken met een gewoon afsluitkraantje binnen dat je opent in geval de put te ver leeg staat of je kan het automatiseren met een sensor in de put die bij bijna leegstand een elektronisch kraantje opent.

afbeelding van charel
23/05/2021 - 20:17

Als je wat beter kijkt naar die tekening (fig 2) en de bijhorende tekst goed leest dan zal je merken dat de manier die ik aangaf perfect in  orde is. 

Er worden drie mogelijke bijvulsystemen als voorbeeld gesteld:

voorbeeld 1 in rood: fout omdat het een vaste verbinding is tussen de drukleiding van stadswater en die van regenwater.

voorbeeld 2 in rood: fout omdat de vulleiding te laag in de put uitkomt, onder het niveau van de overloop en dus vaak onder water.

voorbeeld 3 in blauw: goed omdat de leiding duidelijk hoger dan de overloop in de put toekomt.

Het is het voorbeeld 3 dat ik had aangegeven.

Geen wanverbinding dus !

afbeelding van AlainD
23/05/2021 - 21:18

Charel

De bijvulling moet een in een Europese norm beschreven onderbreking hebben en deze is boven het maaiveld. M.a.w. in een ingegraven regenwaterput kan het NOOIT.

afbeelding van charel
23/05/2021 - 21:53

Nochtans Alain, is duidelijk in die link van Aquafin te vinden dat het wel  mag, met tekening en uitleg. Zie fig 2 onder punt 5.2

afbeelding van charel
23/05/2021 - 23:20

Verdorie **verwijderde gebruiker** !

Ik zal even de letterlijke tekst vermelden die bij de tekening hoort.

 "Een schematisch voorbeeld van een foute opstelling vindt u terug op Figuur 2 bij nummer 1 en 2. Een correcte opstelling is weergegeven bij nummer 4."

Nummer 1 en 2 zijn in het rood getekend, het rode kruisje is het symbool voor de vulkraan.

Nummer 4 is de blauwe leiding die boven in de put uitkomt en die wordt duidelijk als een correcte opstelling vermeld.

Nummer 3  is ook fout maar is geen vulleiding voor de put maar een mengkraan die tegelijk op regen- en stadswater is aangesloten.

Fig 2 laat dus 4 verbindingen zien waarvan 3 wanverbindingen (1-2-3) en 1 correcte opstelling (4).

Dat lijkt mij toch duidelijk, neen  ?

 

afbeelding van charel
24/05/2021 - 08:36

**verwijderde gebruiker**, ik haal letterlijk aan wat er in de richtlijnen staat geschreven en getekend hé ! 

En over dat terras over de put waardoor je er volgens jouw dan niet bij kunt ? Dat kan sowieso niet hé **verwijderde gebruiker**, men moet altijd via een deksel in de put kunnen om die te kunnen reinigen, de pomp wordt trouwens ook in de put gemonteerd.

Waar baseer jij je op om er van uit te gaan dat de keurder dit zal afkeuren terwijl het volgens de geldende richtlijnen een correcte uitvoering is ?

Sorry hoor, maar voor iemand die eerst niet eens wist dat je nooit een fysieke verbinding mag hebben tussen regenwater en stadswater blijf je nu wel hopeloos hardnekkig en tegen beter weten in je eigen gelijk verdedigen.

afbeelding van AlainD
24/05/2021 - 10:53

Charel

Je moet naar figuur 3 kijken. Dat is de optie 4 uit figuur 2. Er is een vrije uitloop tussen de kraan en de trechter en deze moet in een ruimte staan die niet kan onderlopen, zoals alle "vrije uitlopen", daarna is er een drukloze leiding naar de RW put. Om ecologische redenen raad ik ook aan deze vrije uitlopen ook in een ruimte te plaatsen waar je regelmatig langskomt, dan kan je merken dat ze aan het lopen zijn.

Als je je de details eigen wil maken moet je de documenten op de Belgaqua site raadplegen ( http://belgaqua.be/nl/home.aspx ) en in het bijzonder het repertorium. Wel opletten voor niet huishoudelijke opstellingen zijn er bijkomende voorwaarden.

afbeelding van charel
24/05/2021 - 13:01

AlainD wrote:

Charel

Je moet naar figuur 3 kijken. Dat is de optie 4 uit figuur 2. Er is een vrije uitloop tussen de kraan en de trechter en deze moet in een ruimte staan die niet kan onderlopen, zoals alle "vrije uitlopen", daarna is er een drukloze leiding naar de RW put. Om ecologische redenen raad ik ook aan deze vrije uitlopen ook in een ruimte te plaatsen waar je regelmatig langskomt, dan kan je merken dat ze aan het lopen zijn.

Als je je de details eigen wil maken moet je de documenten op de Belgaqua site raadplegen ( http://belgaqua.be/nl/home.aspx ) en in het bijzonder het repertorium. Wel opletten voor niet huishoudelijke opstellingen zijn er bijkomende voorwaarden.

Ik ken die tekening Alain, maar dat is niet de optie 4 uit figuur 2. Dit is gewoon een andere goedgekeurde optie, zoals er zeker nog wel meerderen te vinden zijn.

Het komt er steeds op neer dat er een vrije ruimte van minstens 2 cm moet zijn tussen het andere water en de uitstroom van stadswater waardoor contaminatie is uitgesloten. Dat is het doel !

Er is geen enkele reden waarom optie 4 in fig 2 niet zou worden goedgekeurd. Ze is in de richtlijnen ook klaar en duidelijk als correct aangegeven.

Geen discussie mogelijk.

afbeelding van AlainD
24/05/2021 - 13:44

charel wrote:

AlainD wrote:

Charel

Je moet naar figuur 3 kijken. Dat is de optie 4 uit figuur 2. Er is een vrije uitloop tussen de kraan en de trechter en deze moet in een ruimte staan die niet kan onderlopen, zoals alle "vrije uitlopen", daarna is er een drukloze leiding naar de RW put. Om ecologische redenen raad ik ook aan deze vrije uitlopen ook in een ruimte te plaatsen waar je regelmatig langskomt, dan kan je merken dat ze aan het lopen zijn.

Als je je de details eigen wil maken moet je de documenten op de Belgaqua site raadplegen ( http://belgaqua.be/nl/home.aspx ) en in het bijzonder het repertorium. Wel opletten voor niet huishoudelijke opstellingen zijn er bijkomende voorwaarden.

Ik ken die tekening Alain, maar dat is niet de optie 4 uit figuur 2. Dit is gewoon een andere goedgekeurde optie, zoals er zeker nog wel meerderen te vinden zijn.

Het komt er steeds op neer dat er een vrije ruimte van minstens 2 cm moet zijn tussen het andere water en de uitstroom van stadswater waardoor contaminatie is uitgesloten. Dat is het doel !

Er is geen enkele reden waarom optie 4 in fig 2 niet zou worden goedgekeurd. Ze is in de richtlijnen ook klaar en duidelijk als correct aangegeven.

Geen discussie mogelijk.


Aan de topicstarter :

Het mag niet en zal NIET worden goedgekeurd. Lees de Belgaqua documenten er maar op na.

Een vrije uitloop moet in een ruimte staan die NIET kan onderlopen en een RWput is dat NIET.

afbeelding van charel
24/05/2021 - 14:49

Alain, het lijkt nu of je telkens opnieuw een ander argument tracht te vinden nadat uw vorige werden tegengesproken.

Ik weet niet waar en uit welke context je die zin hebt gehaald maar:

Een vrije uitloop kan ook gaan over een badkraan, een wc-bak, een spoelbak enz.... Een vrije uitloop hoeft helemaal niet te gaan over de vulleiding al moet je ook daar een vrije uitloop hebben. De bedoeling is dat het water nooit zo hoog mag komen te staan dat de vrije uitloop op den duur onder water komt te staan en er dus geen vrije uitloop meer zou zijn, dat er dus op dat moment een fysiek contact zou zijn tussen twee waters van verschillende herkomst.

Vermits er bij een regenput altijd een overloop moet voorzien worden is die vrije uitloop dan ook gegarandeerd. Het zou dus niet mogen indien er geen overloop aan de put zou zijn en dat de put dus helemaal zou onderlopen (vollopen) 

Maar als je het niet eens bent met wat in de richtlijnen duidelijk gesteld is dan stel ik voor dat je met die instantie contact opneemt met de vraag om hun richtlijnen aan te passen. Al zou ik niet weten waarom men dat zou moeten doen als er duidelijk geen gevaar voor contaminatie is.

Het systeem van bijvullen is in wezen net hetzelfde als bij een vulling door middel van een tuinslang aangesloten op een stadswaterkraan.

Ook hiermee mag je de put bijvullen indien je de tuinslang niet in het water legt maar het water uit de tuinslang er vrij in laat lopen. 

afbeelding van AlainD
24/05/2021 - 15:06

Charel

Ik zeg al heel de tijd hetzelfde : het mag NIET.
Een vrije uitloop mag niet in een ruimte die kan onderlopen (en dan zijn er nog wat voorwaarden). Lees het Belgaqua repertorium er even op na als je aan mij twijfelt.

En zoals reeds geschreven is het bovendien ecologisch (en economisch) dom, als de bijvul blijft lopen gaat er zeer veel water verloren.

afbeelding van charel
24/05/2021 - 17:57

Alain, ik denk dat het weinig zin heeft om hier nog verder een welles nietes spelletje over te spelen. Ik heb gewoon naar aanleiding van een reactie van **verwijderde gebruiker** een officiele link doorgegeven waar het als correct staat omschreven, ik heb dit niet zelf bedacht. Wel heb ik hierbij de mogelijkheid gegeven om die vulling te automatiseren ipv het handmatig te doen.

Het feit dat ik het systeem heb vernoemd en de correctheid ervan heb aangetoont wil daarom nog niet zeggen dat ik het zou aanbevelen noch afraden

Is het ecologisch en/of economisch dom ? Het systeem is zeker niet dom maar het manneke kan wel dom zijn, net zoals die bij nog tal van andere zaken dom kan zijn. Je kan net zo goed de badkraan openen en vervolgens vergeten dat je een bad wou pakken, een wandelingetje maken en ondertussen duizenden liters water naar de riolering laten vloeien. Of een pot op het vuur zetten en van huis gaan.