Zonnepaneeleigenaars hebben nog tot 18 januari om retroactieve investeringspremie aan te vragen | Ecobouwers.be

U bent hier

Zonnepaneeleigenaars hebben nog tot 18 januari om retroactieve investeringspremie aan te vragen

Het verdwijnen van de terugdraaiende teller voor betekent voor veel eigenaars van zonnepanelen een financieel verlies. De Vlaamse Regering werkte daarom een retroactieve investeringspremie uit voor eigenaars van zonnepanelen die hun investering tot op heden nog niet konden terugverdienen. Eigenaars met een zonnepaneleninstallatie van voor 2021 die al een digitale meter hadden voor 20 juli 2021, kunnen hun retroactieve investeringspremie aanvragen tot en met 18 januari 2022. Dat is nog een kleine maand. 

 

Medio november hebben al 76.428 eigenaars van zonnepanelen een retroactieve investeringspremie aangevraagd bij Fluvius. Toch zijn er nog gezinnen die al over een digitale meter beschikken, maar die nog geen aanvraag ingediend hebben.

 

De regeling van de Vlaamse regering voorziet dat mensen die hebben geïnvesteerd in de energietransitie toch nog een redelijk rendement op hun investering kunnen behalen. Het zou zonde zijn moesten er mensen zijn die te laat beseffen dat ze de premie nog moeten aanvragen en er dan geen recht meer op hebben.

 

Voor wie is de premie?

Eigenaars van een zonnepaneleninstallatie, in dienst genomen voor 2021 die al over een digitale meter beschikten voor 20 juli 2021, kunnen hun retroactieve investeringspremie aanvragen tot en met 18 januari 2022 ten laatste. Heb je een zonnepaneleninstallatie van voor 2021 maar nog geen digitale meter? Dan kan je een aanvraag voor een premie indienen binnen de 6 maanden na plaatsing van je digitale meter en niet later dan 31 december 2025. In beide gevallen dient je installatie bij Fluvius vóór 1 oktober 2021 aangemeld te zijn.

 

De aanvraag verloopt via Fluvius, via het digitale loket in Mijn Fluvius. De uitbetaling van de premie gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De hoogte van de premie is afhankelijk van het jaar waarin de zonnepanelen in dienst genomen zijn, het jaar waarin een digitale meter geplaatst wordt en de grootte van de zonnepaneelinstallatie uitgedrukt in piekvermogen. Het VEKA gebruikt je gegevens uit de aanvraag om je premie te kunnen uitbetalen.

 

Alle voorwaarden en een simulatietool waarmee iedere zonnepaneeleigenaar met een digitale meter een simulatie kan maken van de financiële compensatie, zijn te vinden op de  website van het VEKA.

 

Retroactieve investeringspremie voor eigenaars met warmtepomp 

Ook de retroactieve investeringspremie voor eigenaars met een warmtepomp werd ondertussen al 5.431 keer aangevraagd. Wie aan de voorwaarden voldoet en al over een digitale meter beschikt, kan de retroactieve premie van 1163 euro sinds 1 oktober 2021 aanvragen en dit nog tot en met 31 maart 2022. Wie nu nog een klassieke (Ferraris)meter heeft, kan de premie tot zes maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 31 december 2025).

 

Retroactieve inversteringspremie voor meermaals aangerekende nettarieven 

Voor prosumenten die een financieel nadeel ondervinden door het meermaals aanrekenen van de distributienettarieven, heeft de Vlaamse Regering een tegemoetkoming opgezet. Deze tegemoetkoming wordt niet automatisch toegekend, maar zal je kunnen aanvragen in de vorm van een premie. 

 

Fluvius zal daarvoor een elektronisch aanvraagsysteem opzetten, in het voorjaar van 2022 en je zal tot 1 september 2022 de tijd hebben om de premie aan te vragen. Het uitbetalen van de premie gebeurt ook door Fluvius. Het gaat hier over een beperkte premie, maar is sterk afhankelijk van de datum van jouw laatste eindfactuur voor 1 maart 2021. De premie zal maximaal 168 euro bedragen, maar kan ook beperkt zijn tot minder dan een euro. Je kan dit via een simulator al berekenen.

 

 

Meer informatie:

https://www.energiesparen.be/retroactieve-investeringspremie

Vraag je premie aan op https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/retroactieve-investeringspremies

 

 

 
Had jij voor 2021 al zonnepanelen?
Je hebt nog tot 18 januari om een premie aan te vragen.