Nieuwe steun voor wie grondig renoveert | Ecobouwers.be

U bent hier

Nieuwe steun voor wie grondig renoveert

De Vlaamse overheid wil ons meer en sneller aan het renoveren krijgen. Daarom introduceert ze dit jaar, bovenop de al bestaande premies en subsidies voor energiebesparende investeringen, drie bijkomende vormen van ondersteuning: de totaalrenovatiebonus, een vermindering van de onroerende voorheffing, en een gratis renovatiecoach bij collectieve renovatie.

De totaalrenovatiebonus: combineren loont

De Vlaamse overheid kent al jaren energiepremies toe aan gezinnen die in hun huis energiezuinige ingrepen doen. Nieuwkomer in het premielandschap is de  totaalrenovatiebonus. Met deze premie wil Vlaanderen verbouwers aansporen om te BENOveren. Dat wil zeggen: systematisch en diepgaander renoveren, met als resultaat een energiezuinige woning. Om aanspraak te maken op de bonus moet je binnen de vijf jaar investeren in drie of meer van de volgende energiebesparende ingrepen: 

  • dak- of zolderisolatie (minstens 30 m²)
  • muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw – minstens 30 m²)
  • vloerisolatie (minstens 30 m²)
  • nieuwe beglazing
  • zonneboiler
  • warmtepomp
  • ventilatiesysteem

De totaalrenovatiebonus komt bovenop de individuele premies die je via je distributienetbeheerder krijgt voor deze ingrepen. Het bedrag hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren. Wie binnen de vijf jaar drie ingrepen combineert, krijgt bovenop de individuele premies een bonus van 1.250 euro. Per bijkomende investering stijgt de bonus: 1.750 euro voor vier ingrepen, 2.750 euro voor vijf, en 3.750 euro voor zes. Voor alle zeven de ingrepen loopt de extra premie op tot 4.750 euro. Voor renovaties in een appartement krijg je de helft van deze bedragen.

Wil je aanspraak maken op de totaalrenovatiebonus, dan moeten de werken voldoen aan verschillende vooropgestelde eisen. De voorwaarden kun je vinden op de website van de Vlaamse overheid.

Meer info over de totaalrenovatiebonus vind je op:

Verlaging onroerende voorheffing voor Ingrijpende Energetische Renovaties

De belastingvermindering voor dakisolatie werd verleden jaar geschrapt. In de plaats kwam een nieuw belastingvoordeel : wie zijn huis voldoende energiezuinig maakt, betaalt minder onroerende voorheffing.

Concreet: wie sinds 1/10/2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie (IER) heeft ingediend en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E90 kan voorleggen, krijgt vijf jaar lang 50% korting. Zakt het E-peil naar E60, dan is men vijf jaar lang helemaal geen onroerende voorheffing verschuldigd.

Een ‘ingrijpende energetische renovatie’ is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de buitenschil (de buitenkant van een woning) wordt (na)geïsoleerd. Hoe beter het isolatieniveau van een huis, hoe energiezuiniger het is, en hoe lager het E-peil (de energieprestatie).

Meer info over verlaging onroerende voorheffing vind je op:

Projectbegeleiding bij collectieve renovatie

Als je energetisch verbouwt, en je doet dit samen met 9 anderen in je straat of gemeente, kun je deelnemen aan een collectief renovatieproject. Dit betekent dat je tijdens je renovatiewerken gratis ondersteuning krijgt van een projectbegeleider. Door de gezamenlijke aanpak kan de projectbegeleider ervoor zorgen dat de renovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd.

Deze coach neemt je een hele rits taken uit handen: de energetische doorlichting van je woning, het zoeken van aannemers, de werfopvolging, het plan van aanpak, en ook het totaalplaatje van de renovatie. Hij zal er dus bijvoorbeeld op letten dat de dakisolatie perfect aansluit op de later te plaatsen muurisolatie. Hij zal tevens instaan voor het opmaken van de meetstaat en je administratieve ondersteuning geven bij premieaanvragen en de financiering van de werken. Dat alles zal ertoe leiden dat je renovatiewerken efficiënter, vlotter en kwaliteitsvoller worden uitgevoerd.

Als je bijvoorbeeld samen met andere buren een stelling laat plaatsen, of collectief een afvalcontainer huurt, zullen je renovatiewerken ook goedkoper zijn.

Voor zijn werk krijgt de projectbegeleider van de Vlaamse Regering – via de distributienetbeheerders Eandis en Infrax – een ‘premie voor collectieve renovatieprojecten’, ook ‘burenpremie’ genoemd. Deze premie bedraagt 400 euro per woning of wooneenheid. Als deelnemer krijgt je dus zelf geen burenpremie, maar je hebt wel recht op de premies van de netbeheerder.

Meer info over de burenpremie vind je op:

Om meer te weten te komen over BENOveren kan je altijd de brochure downloaden.

Wie zelf inspiratie wil opdoen voor zijn eigen renovatieproject kan gratis een kijkje komen nemen tijdens de Ecobouwers Opendeurdagen!

De BENOvatiebrochure
Download de BENOvatiebrochure