Met bouwshift besparen we miljoenen euro’s | Ecobouwers.be

U bent hier

Met bouwshift besparen we miljoenen euro’s

De kosten van lintbebouwing en verspreid wonen lopen torenhoog op. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van VITO, dat onder andere de kostprijs voor infrastructuur, autoverkeer en verharding onder de loep neemt. Maar er is ook goed nieuws, want datzelfde onderzoek toont tevens aan hoe we dankzij een doordachte bouwshift miljoenen kunnen besparen.

 

Het prijskaartje van ruimtelijke wanorde

Het onderzoek vergelijkt de kosten voor de samenleving van vier soorten gebieden: stadswijken, dorpskernen, verkavelingen en verspreide bebouwing. Er is één duidelijke trend: hoe verspreider de bebouwing, hoe hoger de maatschappelijke kosten. 

Zo is er bij verspreide bebouwing tien keer meer infrastructuur nodig dan in een stadskern. De kostprijs voor wegenonderhoud en nutsvoorzieningen ligt er per gebouw zeven keer hoger. 

Als samenleving betalen we ook veel geld voor het extra autoverkeer als gevolg van verspreid wonen. In de stad gebeurt een kwart van de verplaatsingen te voet of met de fiets, in verspreide bebouwing is dat slecht 5%. Mensen die verspreid wonen zitten wekelijks twee uur langer in de auto dan stadsmensen. De kosten voor de samenleving van de files en ongevallen die bij dat extra verkeer horen, zijn dubbel zo groot in verspreide bebouwing dan in stadskernen.

Verder blijkt dat er in verspreide bebouwing vier keer meer verharding per gebouw is dan in de stadskern. Met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld waterbeheer. Hoog tijd om het roer om te gooien.

De hoogste tijd om miljoenen te besparen

De volgende decennia zal de Vlaamse bevolking groeien van zes naar zeven miljoen inwoners. Die hebben uiteraard allemaal een woonplaats nodig. Als we verder bouwen in de open ruimte zoals we de afgelopen decennia deden, zullen de daaraan gelinkte maatschappelijke kosten verder de hoogte in schieten.

Als we echter inzetten op een bouwshift naar de stads- en dorpskernen, kunnen we als samenleving honderden miljoenen euro’s per jaar besparen, zo verduidelijkt het onderzoek. 

  • Als we erin slagen om de inname van open ruimte te beperken zoals het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voorziet, kunnen we minstens 250 miljoen euro per jaar besparen voor wegenonderhoud en nutsvoorzieningen
  • Een ambitieuzer scenario levert potentieel zelfs 380 miljoen euro per jaar op, door ontharding ook open ruimte teruggeven
  • Voor mobiliteit lopen de uitgespaarde kosten op tot liefst 1 à 2 miljard euro per jaar.

Mochten politici die dit lezen nog meer redenen nodig hebben om vaart te zetten achter een bouwshift: het onderzoek wijst er verder op dat zo’n shift ook heel wat andere voordelen oplevert, denk maar aan meer ruimte voor hernieuwbare energie, minder luchtvervuiling of meer mogelijkheden voor een goed openbaar vervoer.

Bekijk hier het eindrapport.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk via Bond Beter Leefmilieu.

Om meer te weten te komen over BENOveren kan je altijd de BENOvatiebrochure van het Vlaams Energieagentschap downloaden.​

Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu
Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu
kosten van lintbebouwing schema infographic
De kosten van lintbebouwing en verspreid wonen lopen torenhoog op.
BENOvatiebrochure Vlaamse overheid

Reacties

afbeelding van Bram in Brussel

De aansluitkost op nutsvoorzieningen zou in kernen dan ook goedkoper moeten zijn. In Brussel kost de aansluiting op de riolering altijd 5800€. Side-topic: Een nadeel van wonen in kernen is dat iedereen uit de lintbebouwingen errond dikwijls met de auto naar die kern komt. De grote steden nemen (zeer langzaamaan) maatregelen, maar blijkbaar worden kleinere bebouwde kernen ook flink vervuild. https://www.canvas.be/video/terzake/najaar-2015/maandag-5-oktober-2015/h...

EDIT: iemand vroeg verduidelijkingen.

De prijzen voor een aansluiting op de riolering staan op de website van Vivaqua:
https://customers.vivaqua.be/nl/onze-tarieven/tarieven-voor-uiteenlopende-prestaties/ bij "Klik hier voor onze tarieven voor werken die tegen een forfaitaire prijs worden uitgevoerd." Dat leidt dan tot dit document, waar helemaal onderaan de prijs staat:
4) Alleenstaande aansluiting (diameter onder 200mm) € 5.823,11
https://customers.vivaqua.be/wp-content/uploads/2016/10/Tarifs-de-prestations-NL-avec-6---TVA.pdf

Voor zover ik weet zijn de twee hoofdrolspelers in het de reportage geen acteurs maar  journalisten bij de VRT. Hun onderzoek gebeurde volgens de reportage in samenwerking met het VITO. Mij lijkt de reportage correct, en stemt overeen met wat ik zelf van cijfers zag nadat ik ook een week met zo'n black-carbon meettoestel rondgelopen had in Brussel. Op het platteland of in een dorpskern ben ik toen niet geweest. De properste lucht in Brussel was voor mij niet thuis maar op kantoor. Vragen over de reportage kan u beter rechtstreeks aan de journalisten stellen.