Goed nieuws: mensen met zonnepanelen zullen niet benadeeld worden door de digitale meter | Ecobouwers.be

U bent hier

Goed nieuws: mensen met zonnepanelen zullen niet benadeeld worden door de digitale meter

Sara Van Dyck werkt al sinds 2009 bij Bond Beter Leefmilieu. Ze buigt zich over de digitale meter en wat die betekent voor PV-bezitters. 

"De Vlaamse meerderheidspartijen bereikten een akkoord over de invoering van de digitale meter. Deel daarvan: een compensatiemechanisme voor mensen met zonnepanelen. Hiermee geven de beleidsmakers het vertrouwen aan investeerders in zonne-energie. En dat is nodig ook; als we de klimaat- en energiedoelen willen halen, zullen er tegen 2030 tot drie keer meer zonnepanelen moeten liggen in Vlaanderen. Het is belangrijk dat er nu ook op de langere termijn een gegarandeerd rendement komt voor mensen met zonnepanelen, ook voor zij die meer produceren dan wat ze zelf verbruiken."

Nog 15 jaar 'terugdraaiende meter'

"Mensen die vóór 2021 zonnepanelen plaats(t)en hebben met deze afspraken zekerheid. Concreet zal iedereen die vóór 2021 investeerde in zon, kunnen kiezen tussen verschillende opties. Een van die opties: blijf genieten van je ‘terugdraaiende teller’, nog maximaal vijftien jaar lang. Je meter draait dan virtueel terug in functie van de zonne-energie die je produceert. Om toch bij te dragen aan de netkosten, betaal je het ‘prosumententarief’ in functie van de capaciteit van je omvormer. 

Nieuw bij de digitale meter is dat je nu ook voor een alternatief systeem zult kunnen kiezen. Daarbij betaal je netkosten in functie van je effectieve netgebruik. Als je veel van je zelfgeproduceerde zonne-energie gebruikt, dan ben je volgens de Vlaamse Energieregulator beter af zijn met dit systeem. Het is de interessantste optie voor mensen met thuisbatterijen of met elektrische wagens die overdag de eigen zonneproductie kunnen gebruiken bijvoorbeeld."

Meer lezenHoe laad je je elektrische auto op aan je zonnepanelen?

Nood aan duidelijkheid op lange termijn voor zoveel mogelijk zon

"De zekerheid die nu op korte termijn geboden wordt, is een goede zaak. Maar ook op de langere termijn moet er een goed rendement voor zonne-energie blijven. Ook voor zij die meer produceren dan ze zelf verbruiken. Het is jammer dat vandaag goed georiënteerde daken vaak maar voor de helft benut worden omdat de installatie van zonnepanelen vooral gestuurd wordt in functie van het eigen verbruik."

"Een sterke groei in hernieuwbare energie is op korte termijn zo noodzakelijk dat alle goed gelegen daken ten volle moeten benut worden. Daarom is het belangrijk dat de regering snel ook werk maakt van instrumenten die dit stimuleren. Zo zal ze bijvoorbeeld een terugleververgoeding voor zonnestroom in het leven roepen. Belangrijk is dat deze een gegarandeerd rendement biedt voor de zonne-energie die je op het net zet."

"Daarnaast moeten instrumenten zoals zonnedelen, waarbij je je overschot aan zonne-energie kan delen met je buren, het investeren in zon nog aantrekkelijker maken. Tot slot moet ook de regulator er mee voor zorgen dat investeren in hernieuwbare energie loont. De invoering van een capaciteitstarief mag eigenaars met zonnepanelen en gebruikers van elektrische toepassingen zoals warmtepompen of elektrische voertuigen dan ook niet afstraffen."

Dit artikel verscheen oorspronkelijk via Bond Beter Leefmilieu vzw: Regering ziet het licht: (even) zekerheid voor wie voor zonnepanelen kiest

Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikels rond de slimme woning. “De slimme woning” is een project van Bond Beter Leefmilieu, EnergieID en Efika Engineering, gesteund door de provincie Vlaams-Brabant.

Sara Van Dyck | Goed nieuws: mensen met zonnepanelen zullen niet benadeeld worden door de digitale meter
Sara Van Dyck | Beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu vzw
Zonnepanelen en de digitale meter: een goed rendement blijft gegarandeerd
Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikels rond de slimme woning. “De slimme woning” is een project van Bond Beter Leefmilieu, EnergieID en Efika Engineering, gesteund door de provincie Vlaams-Brabant.

Reacties

afbeelding van xg-1

Ik begrijp niet zo goed waarom we enthousiast moeten zijn over het behoud van de terugdraaiende teller, het stimuleert eigenaars niet om energie en productie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Integendeel, ik hoor van eigenaars dat ze hun productieoverschot opgebruiken door in de winter waar  nodig bij te verwarmen met elektrische vuurtjes en dat in een periode waarin helemaal nauwelijks productie is. Zo stijgt het gevraagde piekvermogen in de winter en moet er dure wellicht niet duurzame energie aangekocht  worden die eigenlijk gratis gebruikt wordt. Het verhaal dat warmtepompen energieneutraal zijn dmv gebruik zonnepanelen is ook zoiets. Op het moment van de grootste warmtevraag is er nauwelijks productie van zonne energie en moet dus centrale geproduceerde energie aangesproken worden terwijl op het einde van de rit  En dan maar zeggen dat we energieneutraal zijn. Er is zo weinig sensibilisering rond afstemmen van verbruik en productie en de impact van het "foute" gebruik. Dit standpunt had ik van jullie echt niet verwacht. We mogen eigenaars niet afstraffen zegt u: is dit een grap? We zijn mega beloond geweest tot nu toe en dat dit niet kan blijven duren leek me logisch, open VLD heeft zo sterk gereageerd op de 20 jarige groene stroomcertificaten en nu krijgen we een gelijkaardige lange termijn maatregel die als risico inhoudt dat de piekvraag gaat stijgen, de prijzen duurder worden, veel groenestroom geproduceerd wordt op momenten dat niemand die zal gebruiken omdat er geen stimulansen zijn.  Al zou je kunnen zeggen dat klanten de keuze hebben om een andere tariefformule te kiezen, ik vrees dat dit een lege doos zal blijven, net als de cash for cars. Benieuwd  naar jullie reactie. benieuwd naar jullie reactie.

afbeelding van EcoNoel

De nagel op de kop.

Een zeer onpopulaire boodschap die politici niet willen begrijpen, een inconvenient truth, maar ecobouwers zou beter moeten weten.

Hoopvolle groet,

Noel

afbeelding van Lievens Willy

De eerste reactie van collega xg-1 legt de vinger op de wonde.
Ons energieverbruik moet voeling krijgen met het grotere gebeuren. Als die slimme meters nu eindelijk eens slim willen zijn dan kan het toch niet moeilijk zijn om te zorgen voor een billijke vergoeding als gebruikers op piekmomenten energie terug in het net sturen waardoor er geen dure en vervuilende piekcentrales moeten opstarten. Schaf bovendien de terugdraaiende teller of slimme teller af en voer in de plaats een piektarief in voor zowel de enkelvoudige als dag/nacht teller. Nu betaalt de burger de kosten van de groene energie terwijl de winsten wegvloeien naar de aandeelhouders van buitenlandse energiebedrijven. Het zou de logica zelve zijn dat de helft van de opbrengsten terugvloeien naar de gemeenten en bijgevolg de burgers. Bij lokale coöperaties blijven de opbrengsten ter plaatse. Hernieuwbare energie (HE) is van iedereen. Als men de burger wil meekrijgen in het HE-verhaal moet hij er ook de vruchten van kunnen plukken. Elektriciteitsvoorziening kan je in de huidige samenleving een basisrecht noemen. Ik begrijp ten volle de gevoeligheid van de terugdraaiende teller maar het strookt niet met de realiteit. Men kan geen virtuele zomerse overschotten overhevelen naar de winter. Dan is het ook niet slim om dergelijke tariefsystemen in stand te houden. Op deze manier krijgen we nooit voeling met het grotere elektriciteitsgebeuren.
 

afbeelding van Kupp

XG-1 heeft overschot van gelijk.

Slechte wetgeving in stand houden, is bijna even erg als slechte wetgeving maken.
Een succesvolle entiteit zal altijd zijn fouten trachten te corrigeren. Vlaanderen, echter, borduurt verder op eerder gemaakte fouten.
Innovatie inzake zonne-energie, waarvan in het laatste deel van het artikel sprake, wordt de komende 16 jaar gefnuikt.

Ongelooflijk dat BBL hierin meegaat. Dit is een puur economisch artikel dat thuishoort in de populaire pers.

afbeelding van Sus Tain

De politici hebben ervoor gekozen om hun belofte aan de investeerders te behouden, anders verliezen ze geloofwaardigheid - dat absoluut noodzakelijk is om een beleid te kunnen voeren waarvoor het vertrouwen op langere termijn vereist is: Vlaanderen moet nog vele jaren investeren in hernieuwbare energie en heeft daarvoor de burgers nodig.  Zelfs als politici beloftes houden worden ze nog verguisd omwille van beslissingen die hun collega's vroeger hebben genomen.

Daar deze beslissing zal men - spijtig genoeg - de "huiselijke" balans tussen productie en consumptie voor de betrokken zonnepanelen niet aanmoedigen, en zal die balans meer op een hoger niveau moeten aangepakt worden. Dat ziet er misschien moeilijker uit maar is niet noodzakelijk duurder. Dit kan bv. door relatief meer windturbines (die meer energie 's nachts en tijdens de wintermaanden leveren als er minder zon is), door meer goedkope seizoenswarmteopslag (ik werk momenteel op zo'n project)... 

afbeelding van xg-1

Belofte aan investeerders??  ROI is voor heel wat private investeerders al dubbel en dik terugbetaald en zoniet komt dit zowieso wel door de groenestroomcertificaten waar ik in mijn geval nog 12 jaar recht op heb.  Het gaat bovendien ook niet alleen over cijfers maar over efficient gebruik van energie en bewustwording bij producenten.  Het zotte is dat gebruikers die bewust omgaan wellicht beter af zijn in de nieuwe tariefformules, voor mij zal de keuze snel gemaakt zijn. Ik snap dus  niet waarom men hier de kans laat liggen. De politiek durft gewoon niets meer uitleggen...

afbeelding van Jurgen - BBL

Bedankt voor jullie bezorgheid en terechte opmerkingen. Zonder in detail op elke opmerking in te gaan, willen wij graag ons standpunt wat beter verduidelijken.

Bij mensen met PV-panelen zullen digitale meters worden geïnstalleerd. Ze zullen daarbij de keuze hebben om nog te blijven genieten van de voordelen van de terugdraaiende teller (het interessantst voor de mensen met een laag eigenverbruik - volgens de VREG ongeveer 40% van de PV-bezitters) of over te stappen naar een ander systeem (waar je zal betalen ifv je effectieve gebruik van het net, het interessantst voor mensen met een hoog eigenverbruik - volgens de VREG ongeveer 60% van de mensen met PV-panelen).

Het behoud van het recht om 15 jaar te blijven genieten van de terugdraaiende teller, is ons inziens belangrijk om het investeringsvertrouwen in zon niet te ondermijnen. Mensen die PV panelen plaatsten met een bepaald rendement voor ogen, en cours de route confronteren met een verminderd rendement, getuigt niet van goed beleid. Zo zagen we dat de onzekerheid over het rendement van PV-panelen de laatste jaren resulteerde in een sterke terugval van het aantal PV-installaties, terwijl we in het licht van de transitie net nood hebben aan een versnelde groei van PV. We hebben bovendien gezien dat de markt zich traag herstelde.

We zijn het helemaal met jullie eens dat de terugdraaiende teller een vorm van ondersteuning is die op termijn moet uitfaseren en vervangen moet worden door instrumenten die het verbruik beter moeten afstemmen op het aanbod. Daarbij vinden we het wel belangrijk dat er verder gekeken wordt dan het eigenverbruik van de eigen woning, maar dat zon ook gedeeld kan worden via het net. Dit moet er mee voor zorgen dat de goed georiënteerde dakoppervlaktes volledig benut worden (in tegenstelling tot vandaag waar PV-panelen beperkt worden ifv het eigenverbruik) en dat de stroom die daarmee wordt opgewekt ook kan gebruikt worden door diegenen die zelf geen goed georiënteerd dak hebben. In die zin kijken we dan ook uit naar een voorstel -beloofd door minister Peeters- van terugleververgoeding om zon op het net te plaatsen. Indien dergelijke vergoeding goed wordt vormgegeven, kan dit er mee voor zorgen dat mensen voor dit systeem opteren ipv het suboptimale gebruik van de terugdraaiende teller. Ook het mogelijk maken van "zonnedelen" moet daarbij helpen.

Bovendien is de nieuwe regeling nadelig voor warmtepompbezitters. Zij worden momenteel reeds geconfronteerd met een hoge energieprijs, en dit nieuwe mechanisme zou hun energierekening nog extra doen stijgen. Wij zien het principe van de terugtellende meter daarom als een overgangsmaatregel tot er een betere regeling op papier staat. De huidige nieuwe regeling is niet vriendelijk voor pioniers zoals:

  • bezitters  van warmtepompen
  • mensen die meer zonne-energie opwekken dan ze zelf verbruiken. Het mag niet de bedoeling zijn dat mensen minder PV gaan plaatsen om voordeliger uit te komen (omdat de graad van zelfconsumptie dan hoger zal liggen). Integendeel: mensen moeten aangemoedigd worden om maximaal hun dak te benutten (maatschappelijk ook het meest kostenefficiënt).

Tot slot zal ook het nieuwe tariefmechanisme, dat de VREG normaal gezien zou instellen vanaf 2021, er mee voor moeten zorgen dat mensen worden gestimuleerd om op een doordachte manier gebruik te maken van hun PV-installatie en het net. We volgen de discussies over de nieuwe tariefmethodologie van nabij op en willen er daarbij mee over waken dat energiezuinige gebruikers die voorlopen door het gebruik van PV, WP en/of elektrische wagens beloond ipv afgestraft worden (onze uitgebreide reactie hierop kan je hier terugvinden: https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/aan-een-dom-capaciteitstarief...)

Wij (Bond Beter Leefmilieu) zijn als organisatie, binnen (maar ook buiten) het transitienetwerk middenveld, in voortdurende afstemming met armoedeorganisaties, vakbonden, testaankoop,..... en proberen samen voorstellen uit te werken die zowel mensen mét als mensen zónder zonnepanelen op een billijke manier behandelen. Samen met deze groep werkten we een aantal jaren geleden voorstellen uit die het voor iedereen mogelijk moeten maken om mee te genieten van de voordelen van de energietransitie. Deze voorstellen, te vinden op http://www.iedereenhernieuwbaar.be/index.php/stuur-een-zonnestraal-tomme..., blijven nog steeds actueel.

Met vriendelijke groet,

Sara Van Dyck en het Ecobouwers team