Laat die slimme meter maar komen | Ecobouwers.be

U bent hier

Laat die slimme meter maar komen

Deze week startte netbeheerder Fluvius met de uitrol van de digitale meter. Makkelijk was die beslissing niet: de start werd gekoppeld aan de vraag hoe(veel) mensen met zonnepanelen moeten betalen voor elektriciteit. Maar zo dreigen we de kansen van die digitale meter uit het oog te verliezen: om de overstap te maken naar schone energie kan het ding ons echt vooruithelpen. Laten we het daar eens over hebben. 

Wat is een digitale meter?

Een digitale meter is eigenlijk niet meer dan een elektronische versie van de oude ferrarismeters die nu nog op een mechanische manier ons stroom- en gasverbruik meten. De nieuwe meter registreert digitaal en afzonderlijk de elektriciteit die je aan het net toevoegt (door je zonnepanelen, bijvoorbeeld) en afneemt, en stuurt de meterstanden automatisch door naar de netbeheerder. Kwestie is nu vooral om die meter te koppelen aan slimme apps en toestellen zodat hij ons effectief helpt om elektriciteit zuinig en op een flexibele manier te gebruiken. Een slimme tariefzetting en goede marktwerking kunnen ons verder helpen slim om te gaan met energie. Want dat is nodig.

Meer hernieuwbare energie

Zonne- en windenergie zullen een steeds groter aandeel van onze elektriciteit produceren. Omdat die energiebronnen afhankelijk zijn van het weer, moet ons gebruik de productie van elektriciteit meer volgen. Gelukkig is dat met de oplossingen van de toekomst steeds beter mogelijk. 
 
Wil je op een efficiënte manier verwarmen in een energiezuinig huis, dan is een warmtepomp een interessante oplossing. Zo’n warmtepomp draait op elektriciteit. Zorg je voor een voldoende grote buffercapaciteit, dan heb je een vorm van energieopslag. Je kunt de elektriciteit van je zonnepanelen dan ‘s middags gebruiken voor de warmtepomp en bufferen in je vloerverwarming. Zo geniet je ‘s avonds van warmte die overdag duurzaam werd opgewekt. 
 
Hetzelfde geldt voor de mobiliteit van de toekomst. De overgang naar meer en meer elektrisch transport kan mooi samen sporen met de uitbouw van een hernieuwbaar energiesysteem. Denk aan een elektrische wagen: die kan laden op momenten van hoge productie (wanneer de zon schijnt, of de wind hard waait) en stroom teruggeven aan het net wanneer er een tekort dreigt aan elektriciteit. Een slimme meter maakt zo’n slimme integratie van hernieuwbare energieproductie en elektriciteitsverbruik mee mogelijk.

Een betere bevoorradingszekerheid

Een stroomtekort dreigt vooral op die momenten van de dag wanneer de vraag hoog is (de piekvraag, vooral tussen 17u en 20u in de winter). Door minder stroom te verbruiken op die kritieke momenten, kunnen jij en ik zelf helpen om het licht te laten branden. Uit het onderzoeksproject Linear bleek dat we het energieverbruik op piekmomenten in Vlaanderen aanzienlijk (met ongeveer 270MW) kunnen laten dalen zonder comfortverlies. Voorbeelden uit het buitenland geven aan dat een reductie van de piekvraag met 10 procent mogelijk is. Daarbij is het cruciaal dat het energiegebruik bij mensen thuis automatisch wordt aangepast aan de beschikbare productie. Een digitale meter en bijhorende slimme toepassingen kunnen ons daarbij helpen.   
 
Laat die digitale meter maar komen. En laat ons er vooral voor zorgen dat de meter ook slim wordt en slim kan worden ingezet. 

Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikels rond de slimme woning. “De slimme woning” is een project van Bond Beter Leefmilieu, EnergieID en Efika Engineering, gesteund door de provincie Vlaams-Brabant.

slimme meter digitale meter
Sara Van Dyck | Beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu vzw
Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikels rond de slimme woning. “De slimme woning” is een project van Bond Beter Leefmilieu, EnergieID en Efika Engineering, gesteund door de provincie Vlaams-Brabant.

Reacties

afbeelding van De Moor

Na verschillende artikels over de slimme meter en de slimme thermostaat, maakt Ecobouwers nóg eens promotie nu de uitrol van de slimme meter is gestart. Ze wil ons zowaar een “slimme” woning aanpraten, met talrijke digitale en draadloze gadgets.
En dit opnieuw zonder ook maar één woord te wijden aan de schadelijke elektromagnetische straling die deze draadloze apparatuur uitzendt en over de inbreuk op je privacy!
Dat is totaal in tegenspraak met de ecologische en gezonde levenswijze, die ze beweert te promoten.
Met Fluvius en Bosch als partners, kan Ecobouwers uiteraard geen onafhankelijk standpunt innemen.

Duizenden onafhankelijke, wetenschappelijke studies bewijzen dat de huidige stralingsbelasting reeds nefast is voor onze gezondheid, zowel op lichamelijk (onvruchtbaarheid, kanker, immuniteitsziekten, tinnitus, hartritmestoornissen, …) als geestelijk vlak (angst, verwardheid, onrust, uitputting, slapeloosheid, depressie, burnout, cvs, ehs, gedragsproblemen bij kinderen en pubers, …).

Ecobouwers stimuleert het gebruik van draadloze technologie, terwijl ze net de bevolking zou moeten waarschuwen over de gevaren! Hoe meer consumenten draadloze communicatie gebruiken, hoe meer overheid en telecomoperatoren (zullen) beweren dat we niet meer zonder 5G zullen kunnen.
5G gebruikt hogere frequenties en bandbreedtes en is een aanslag op het leven van mensen, dieren en planten.

Deze technologieën met hippe namen als “slimme meters”, “internet of things” of “smart cities” zijn ook een voorbode van een Big Brother technocratie, waarin het doen en laten van burgers tot in de details gekend zal zijn én rechtstreeks en onrechtstreeks beïnvloed zal worden. Nog meer informatievervuiling. Destabilisering van de democratie. En zelfs in je eigen huis ben je niet meer veilig, want je gegevens zijn niet alleen gekend bij de energieleverancier (misschien ook overheid, OCMW, politie, brandweer, …?) maar kunnen ook nog gehackt worden door “slimme” dieven, misdadige organisaties en terroristen.

ECOBOUWERS BLIJFT DE ONGEMAKKELIJKE WAARHEID OVER ELEKTROMAGNETISCHE STRALING NEGEREN.
En moet zich dus dringend informeren bij objectieve, onafhankelijke bronnen die niet gebonden of gefinancierd zijn door de telecomindustrie of de overheid !
Alvast een kleine selectie:

www.beperkdestraling.org

Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen
www.vehs.be

Tot nu toe ondertekenden 100.000 wetenschappers, dokters en burgers wereldwijd onderstaande petitie
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

Ook in Europa werd een gelijkaardige petitie opgestart
http://www.5gappeal.eu/

Belgische dokters lanceerden deze petitie begin 2019
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/appel-nl

Documentaire op VPRO uitgezonden in 2018
https://www.vpro.nl/programmas/2doc/2018/ubiquity.html

"Bees, Birds and Mankind. Destroying Nature by Electrosmog”
http://kompetenzinitiative.net/KIT/KIT/english-brochures/

Take back your power, documentaire van Josh del Sol, winnaar van 5 filmprijzen
https://takebackyourpower.net/

De schokkende documentaire van Sacha Stone, waarin aangetoond wordt dat 5G een militair wapen is.
Ondertiteld in het Nederlands.
https://www.youtube.com/watch?v=ol3tAxnNccY&feature=share

“Beschermd tegen de schermpjes: de smartphone vrije scholen van de IT-ondernemers in Silicon Valley”.
Over de miljonairs van Silicon Valley die de wereld bestoken met smartphones, sociale media en verslavende apps, maar hun eigen kinderen weghouden van deze technologie. Ze sturen hen naar dure privéscholen waar een absoluut schermverbod geldt want, naar eigen zeggen, "is deze technologie schadelijk voor hun ontwikkeling!"

Veel stof tot nadenken!

afbeelding van Panda

De Moor heeft gelijk. Jullie zouden beschaamd moeten zijn bij BBL, want met de schadelijke draadloze technologie die jullie promoten, gaat ons leefmilieu alles behalve beter worden! Hebben jullie nog altijd niet door dat al deze 'slimme' toepassingen een ramp zijn voor mens en milieu? Informeer u eerst met (duizenden) wetenschappelijke studies over de gevolgen van elektromagnetische straling voordat u propaganda doet in naam van de telecom industrie.

afbeelding van Enerkhan

Draadloze slimme meters zijn puur vergif dat iedereen, de kleinsten en de oudsten inbegrepen, 24/7 bestraalt. We hebben ook helemaal geen digitale meters nodig, en dat bewijzen de ervaringen in landen of deelstaten (van de VS) die slimme meters hebben ingevoerd. Vaak moesten ze die meters onder massaal protest van de burgers weer weghalen. Ook de privacy is er allerminst mee gediend. Tot slot verbruiken de mensen helemaal niet minder energie door zo'n meter. Het komt enkel de producenten en distributeurs ten goede. Het probleem ligt immers helemaal niet bij het soort meter dat we gebruiken -de analoge doet zijn werk goed- maar bij de digitale en energieverslaving van de mensen, digitale meter of niet. Denkt u dat mensen minder op de ipad en de smartfoon -gigantische energieverbruikers- zullen zitten met een digitale energiemeter? Dit artikel is slecht geïnformeerd en eigenlijk een smet voor een organisatie als de Bond Beter Leefmilieu.

afbeelding van Lieven Dupont

en wat nog niet besproken is, is de vervangkost van die meters die veel minder lang meegaan dan de huidige analoge meters - in dit opzicht zijn de digitale meters helemaal niet ecologisch, integendeel!

Nu wat betreft dit en de hierboven opgesomde punten/bedenkingen; ik vind het altijd zo spijtig dat de ecologische discussie zo eenzijdig wordt gevoerd en men zo vaak heel kortzichting kijkt naar de omgeving, zonder rekening te houden met de ecologie van ons eigen lichaam (andere levende organismen en hun onderlinge natuurlijke verbinding, oa. via natuurlijke elektromagnetische velden). Hoe komt het toch dat men keer op keer vergeet dat we zelf niets anders zijn dan een deel van het ons omringende milieu en ecologie? Simpel: omdat de mens compleet in zijn hoofd leeft en alle contact met zijn lijf is kwijtgespeeld. Mocht dat contact hersteld worden, zouden de oplossingen voor onze huidige maatschappelijke en ecologische problemen vanzelfsprekend duidelijk worden.

Hetzelfde gaat wat mij betreft op voor elektrische auto's en inductiekoken: zuiniger, maar wel superschadelijk voor ons eigen veld. Onlangs in een tesla gereden. Fantastisch. Maar ik had al vanaf de eerste minuut barstende koppijn.
Hetzelfde voor isoleren: energiebesparend, super, maar snijd het ons ook niet gewoon helemaal af voor de natuurlijke straling? 
En als je dan eens het grote plaatje maakt: door dergelijke zaken lijkt men te winnen op korte termijn... maar krijgt men op termijn veeeel meer problemen, ziektes, burnout, vermoeidheid - de kost daarvan zowel financieel, materieel, relationeel, ... is veeeel groter.
Maar ja, zo functioneert de hele gezondheid: alles gebaseerd op medicijnen, maw. materialisme en gewin voor bedrijven (jobs jobs jobs). Totaal geen interesse of benul van oorzaken of interesse om de mens te bekijken als MENS in al zijn complexiteit en potentieel ver voorbij dat kluitje atoompje. Het is al heel vaak herhaald: de visie die wordt gehanteerd in alle gangbare beslissing is nog steeds gebaseerd op een oud, achterhaald model van hoe de wereld écht in mekaar steekt. 

Ik weet het niet, maar merk alleen dat er in de ecologische, groene discussie vaak heel weinig ruimte is voor een holistische visie op de mens en de wereld en er integendeel vaak heel materialistisch gekeken wordt. Heel vreemd heb ik dat altijd gevonden om vast te stellen bij veel mensen die zich groen noemen. Heel vreemd. 

En wat ik nog het minst van al versta bij het huidige probleem: hoe kunnen mensen met kinderen zo'n dingen voorstaan en dit aanprijzen. Dat getuigt toch van weinig doordacht onderzoek en sorry... echte bekommernis en inzicht in welzijn, geluk en gezonde groei.

afbeelding van mentenel

Wat hiervoor reeds geschreven werd, daar kan ik volledig achter staan.  'Laat de slimme meter maar NIET komen'.  Het onbegrijpelijk dat jullie volop promoten zonder de keerzijde van de medaille te onderzoeken.  Volgens mij hebben jullie niet eens moeite gedaan.  Anders zouden we hier minstens een genuanceerd artikel kunnen lezen.  Van een organisatie als Ecobouwers zou je dit echt wel verwachten.  Ecobouwers heeft hier een grote steek laten vallen in mijn (eco)ogen.