Laat die slimme meter maar komen | Ecobouwers.be

U bent hier

Laat die slimme meter maar komen

Deze week startte netbeheerder Fluvius met de uitrol van de digitale meter. Makkelijk was die beslissing niet: de start werd gekoppeld aan de vraag hoe(veel) mensen met zonnepanelen moeten betalen voor elektriciteit. Maar zo dreigen we de kansen van die digitale meter uit het oog te verliezen: om de overstap te maken naar schone energie kan het ding ons echt vooruithelpen. Laten we het daar eens over hebben. 

Wat is een digitale meter?

Een digitale meter is eigenlijk niet meer dan een elektronische versie van de oude ferrarismeters die nu nog op een mechanische manier ons stroom- en gasverbruik meten. De nieuwe meter registreert digitaal en afzonderlijk de elektriciteit die je aan het net toevoegt (door je zonnepanelen, bijvoorbeeld) en afneemt, en stuurt de meterstanden automatisch door naar de netbeheerder. Kwestie is nu vooral om die meter te koppelen aan slimme apps en toestellen zodat hij ons effectief helpt om elektriciteit zuinig en op een flexibele manier te gebruiken. Een slimme tariefzetting en goede marktwerking kunnen ons verder helpen slim om te gaan met energie. Want dat is nodig.

Meer hernieuwbare energie

Zonne- en windenergie zullen een steeds groter aandeel van onze elektriciteit produceren. Omdat die energiebronnen afhankelijk zijn van het weer, moet ons gebruik de productie van elektriciteit meer volgen. Gelukkig is dat met de oplossingen van de toekomst steeds beter mogelijk. 
 
Wil je op een efficiënte manier verwarmen in een energiezuinig huis, dan is een warmtepomp een interessante oplossing. Zo’n warmtepomp draait op elektriciteit. Zorg je voor een voldoende grote buffercapaciteit, dan heb je een vorm van energieopslag. Je kunt de elektriciteit van je zonnepanelen dan ‘s middags gebruiken voor de warmtepomp en bufferen in je vloerverwarming. Zo geniet je ‘s avonds van warmte die overdag duurzaam werd opgewekt. 
 
Hetzelfde geldt voor de mobiliteit van de toekomst. De overgang naar meer en meer elektrisch transport kan mooi samen sporen met de uitbouw van een hernieuwbaar energiesysteem. Denk aan een elektrische wagen: die kan laden op momenten van hoge productie (wanneer de zon schijnt, of de wind hard waait) en stroom teruggeven aan het net wanneer er een tekort dreigt aan elektriciteit. Een slimme meter maakt zo’n slimme integratie van hernieuwbare energieproductie en elektriciteitsverbruik mee mogelijk.

Een betere bevoorradingszekerheid

Een stroomtekort dreigt vooral op die momenten van de dag wanneer de vraag hoog is (de piekvraag, vooral tussen 17u en 20u in de winter). Door minder stroom te verbruiken op die kritieke momenten, kunnen jij en ik zelf helpen om het licht te laten branden. Uit het onderzoeksproject Linear bleek dat we het energieverbruik op piekmomenten in Vlaanderen aanzienlijk (met ongeveer 270MW) kunnen laten dalen zonder comfortverlies. Voorbeelden uit het buitenland geven aan dat een reductie van de piekvraag met 10 procent mogelijk is. Daarbij is het cruciaal dat het energiegebruik bij mensen thuis automatisch wordt aangepast aan de beschikbare productie. Een digitale meter en bijhorende slimme toepassingen kunnen ons daarbij helpen.   
 
Laat die digitale meter maar komen. En laat ons er vooral voor zorgen dat de meter ook slim wordt en slim kan worden ingezet. 

Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikels rond de slimme woning. “De slimme woning” is een project van Bond Beter Leefmilieu, EnergieID en Efika Engineering, gesteund door de provincie Vlaams-Brabant.

slimme meter digitale meter
Sara Van Dyck | Beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu vzw
Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikels rond de slimme woning. “De slimme woning” is een project van Bond Beter Leefmilieu, EnergieID en Efika Engineering, gesteund door de provincie Vlaams-Brabant.

Reacties

afbeelding van De Moor

Na verschillende artikels over de slimme meter en de slimme thermostaat, maakt Ecobouwers nóg eens promotie nu de uitrol van de slimme meter is gestart. Ze wil ons zowaar een “slimme” woning aanpraten, met talrijke digitale en draadloze gadgets.
En dit opnieuw zonder ook maar één woord te wijden aan de schadelijke elektromagnetische straling die deze draadloze apparatuur uitzendt en over de inbreuk op je privacy!
Dat is totaal in tegenspraak met de ecologische en gezonde levenswijze, die ze beweert te promoten.
Met Fluvius en Bosch als partners, kan Ecobouwers uiteraard geen onafhankelijk standpunt innemen.

Duizenden onafhankelijke, wetenschappelijke studies bewijzen dat de huidige stralingsbelasting reeds nefast is voor onze gezondheid, zowel op lichamelijk (onvruchtbaarheid, kanker, immuniteitsziekten, tinnitus, hartritmestoornissen, …) als geestelijk vlak (angst, verwardheid, onrust, uitputting, slapeloosheid, depressie, burnout, cvs, ehs, gedragsproblemen bij kinderen en pubers, …).

Ecobouwers stimuleert het gebruik van draadloze technologie, terwijl ze net de bevolking zou moeten waarschuwen over de gevaren! Hoe meer consumenten draadloze communicatie gebruiken, hoe meer overheid en telecomoperatoren (zullen) beweren dat we niet meer zonder 5G zullen kunnen.
5G gebruikt hogere frequenties en bandbreedtes en is een aanslag op het leven van mensen, dieren en planten.

Deze technologieën met hippe namen als “slimme meters”, “internet of things” of “smart cities” zijn ook een voorbode van een Big Brother technocratie, waarin het doen en laten van burgers tot in de details gekend zal zijn én rechtstreeks en onrechtstreeks beïnvloed zal worden. Nog meer informatievervuiling. Destabilisering van de democratie. En zelfs in je eigen huis ben je niet meer veilig, want je gegevens zijn niet alleen gekend bij de energieleverancier (misschien ook overheid, OCMW, politie, brandweer, …?) maar kunnen ook nog gehackt worden door “slimme” dieven, misdadige organisaties en terroristen.

ECOBOUWERS BLIJFT DE ONGEMAKKELIJKE WAARHEID OVER ELEKTROMAGNETISCHE STRALING NEGEREN.
En moet zich dus dringend informeren bij objectieve, onafhankelijke bronnen die niet gebonden of gefinancierd zijn door de telecomindustrie of de overheid !
Alvast een kleine selectie:

www.beperkdestraling.org

Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen
www.vehs.be

Tot nu toe ondertekenden 100.000 wetenschappers, dokters en burgers wereldwijd onderstaande petitie
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

Ook in Europa werd een gelijkaardige petitie opgestart
http://www.5gappeal.eu/

Belgische dokters lanceerden deze petitie begin 2019
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/appel-nl

Documentaire op VPRO uitgezonden in 2018
https://www.vpro.nl/programmas/2doc/2018/ubiquity.html

"Bees, Birds and Mankind. Destroying Nature by Electrosmog”
http://kompetenzinitiative.net/KIT/KIT/english-brochures/

Take back your power, documentaire van Josh del Sol, winnaar van 5 filmprijzen
https://takebackyourpower.net/

De schokkende documentaire van Sacha Stone, waarin aangetoond wordt dat 5G een militair wapen is.
Ondertiteld in het Nederlands.
https://www.youtube.com/watch?v=ol3tAxnNccY&feature=share

“Beschermd tegen de schermpjes: de smartphone vrije scholen van de IT-ondernemers in Silicon Valley”.
Over de miljonairs van Silicon Valley die de wereld bestoken met smartphones, sociale media en verslavende apps, maar hun eigen kinderen weghouden van deze technologie. Ze sturen hen naar dure privéscholen waar een absoluut schermverbod geldt want, naar eigen zeggen, "is deze technologie schadelijk voor hun ontwikkeling!"

Veel stof tot nadenken!