115.000 Vlaamse gezinnen gingen al aan de slag met hun energiegebruik

Steeds meer gezinnen met digitale energiemeters maken gebruik van het online klantenportaal van Fluvius. Daarop kunnen ze gratis hun digitale verbruiksinfo raadplegen. Eind 2021 waren er al 115.000 gezinnen op actief. Opvallend: maar liefst 67% van die gebruikers beschikt over zonnepanelen en 25% heeft al extern advies op maat gekregen.

Zuiniger, slimmer en groener

Om de energietransitie in Vlaanderen te kunnen realiseren, moeten we allemaal zuiniger, slimmer en groener omgaan met ons energiegebruik. Dat is ook de kernboodschap van de campagne ‘Mee met de stroom’ van de Vlaamse overheid in samenwerking met Fluvius. Met een digitale meter gaat zuiniger, slimmer en groener omgaan met energie al een stuk makkelijker. Ongeveer 20% van de gezinnen in Vlaanderen heeft vandaag al digitale energiemeters, goed voor 1.263.000 digitale meters eind 2021. De digitale meters zijn op alle vlakken cruciaal voor de energietransitie. Ze helpen gezinnen scherp zicht te krijgen op hun energiegebruik: dat is de eerste stap om ermee aan de slag te gaan. Daarnaast bieden ze mogelijkheden om je energiegebruik beter te spreiden en te verschuiven, bijvoorbeeld naar momenten waarop je zonnepanelen stroom opwekken of wanneer energie goedkoper is.

“Al die nieuwe mogelijkheden zijn cruciaal om de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden”, zegt Frank Vanbrabant, CEO van Fluvius. “De digitale meter biedt elke klant de informatie en tools om echt aan het stuur te komen van zijn energiegebruik. Maar dan is het natuurlijk belangrijk dat gezinnen en bedrijven er ook effectief mee aan de slag gaan. Deze studie geeft aan dat de eerste groep ‘early adopters’ daar intussen mee gestart is. Zij vormen de eerste generatie energiegebruikers die zeer actief omgaat met haar digitale energiedata. En we verwachten dit jaar een grote groei, vooral door de actievere rol die energieleveranciers en andere energiedienstverleners zullen gaan spelen.”

Wie zijn de digitale energiepioniers?

De verbruiksdata op het klantenportaal zijn strikt persoonlijk, maar door alle anonieme gegevens samen te brengen, kon Fluvius wel interessante conclusies afleiden over het profiel van de digitale energiepioniers:

  • Meer dan 1 op 7 gaat al online aan de slag met energiegebruik. Vandaag staan er 1.263.000 digitale meters opgesteld bij ongeveer 760.000 gezinnen in Vlaanderen. En 115.000 van die gezinnen, meer dan 1 op 7, zijn ook actief met verbruiksdata op het klantenportaal mijn.fluvius.be.
  • 67% heeft zonnepanelen. Van de 115.000 actieve gezinnen heeft liefst 67% ook zonnepanelen. Zij zijn zeer bewust bezig met energie en willen vooral hun geproduceerde zonnestroom maximaal zelf onmiddellijk verbruiken. Ook het wegvallen van de terugdraaiende teller begin 2021 zal daartoe hebben bijgedragen.
  • Heel wat mobiele gebruikers. Als klanten hun verbruiksinfo raadplegen, dan doet 60% dat via een gewone computer of laptop, maar 40% logt in op een tablet of smartphone.
  • Verspreid over heel Vlaanderen en van alle leeftijden. Gezinnen die aan de slag gaan met hun online verbruiksinfo zitten verspreid over heel Vlaanderen en zijn van alle leeftijden.
  • 33% wil ook detailwaarden per kwartier of per uur. Het klantenportaal biedt standaard de gemeten verbruiken aan per dag. Maar wie nog meer info wil, kan ook aparte toegang aanvragen tot zijn kwartierwaarden voor elektriciteit en uurwaarden voor aardgas. 33% van de actieve portaalgebruikers heeft dat ook gedaan.
  • 39.500 gezinnen hebben live-toegang tot energiegebruik. Op mijn.fluvius.be zijn de online verbruiksgegevens minstens 1 dag oud. Wie nog een stap verder gaat en aan de slag wil met live-data uit de digitale meters kan dat ook door een ‘slimme app’ te koppelen met hun digitale meter, via de gebruikerspoort op de digitale elektriciteitsmeter. In totaal vroegen 39.500 klanten zo’n toegang aan. Een overzicht van de 43 beschikbare toepassingen die kunnen worden gekoppeld met de digitale meter staat op de webpagina maakjemeterslim.be.
  • 1 op 4 vraagt advies op maat bij een energiedienstverlener. Vandaag zijn er al 26 bedrijven die energieadvies op maat kunnen aanbieden aan klanten met digitale meters. Van alle gegevensaanvragen gaat 1 op 4 over deze diensten, goed voor 96.000 van de 393.000 toegangsaanvragen. Fluvius verwacht dat dat aantal in de komende jaren nog fors zal toenemen.

Meer weten over de digitale meters en waarom die cruciaal zijn voor de energietransitie? Surf dan naar www.fluvius.be/mee-met-de-stroom.

Steeds meer Vlamingen gebruiken slim energie
Waarom zou je kiezen voor een digitale meter? Klik voor de voordelen.
Fluvius zet in op groen, slim en zuinig omgaan met energie.
Frank Vanbrabant, CEO van Fluvius