Duurzaam bouwen in drie stappen | Ecobouwers.be

U bent hier

Duurzaam bouwen in drie stappen

(NOG AANPASSEN EN OPMAKEN)

We kunnen het niet genoeg herhalen: de voordelen van duurzaam bouwen (link naar fiche duurzaam bouwen) zijn enorm. Niet alleen het milieu en de lokale economie varen er beter bij, zelf mag je rekenen op een hoger comfort, een gezondere woonst en meer financiële onafhankelijkheid. 
Zin om onmiddellijk aan de slag te gaan? In 3 stappen zetten we jouw bouwproject op de juiste weg.
Stap 1: De juiste keuze(s) maken
Bouwen is kiezen: waar je gaat wonen, hoe je gaat bouwen, of renovatie een optie is,... Je moet voortdurend afwegen wat het “beste” is. Dat is allesbehalve evident. Heel wat keuzes die je in het begin van je bouwproces maakt hebben immers gevolgen voor de verdere levensloop van het gebouw en zijn bewoners. De keuze van je woonplaats is waarschijnlijk de meest belangrijke. Ga je dichtbij je werk, de school van je kinderen, winkels en openbaar vervoer wonen, dan spaar je tonnen C02, tijd en geld uit. Het verbouwen van een goed gelegen rijwoning in de kern is daarom vaak een veel duurzamere keuze dan de nieuwbouw van een afgelegen “BEN-woning”, alle certificaten en PV-panelen ten spijt. 
Maar dit is maar één van de vele keuzes die je te maken hebt. Duurzaam bouwen is één grote puzzel waarvan het niet makkelijk is om alle stukjes mooi in elkaar te laten passen. Bij het ontwerp moet je bijvoorbeeld al denken aan de sloop, opdat je geen onbruikbaar bouwafval achter zou laten. Bovendien durven inzichten met de tijd wel eens te veranderen. Het uiteindelijke doel blijft echter gelijk. We moeten evolueren naar een bouwwereld die draait op schone, hernieuwbare energie en waarin grondstoffen niet verloren gaan. 
Word je nu reeds overmand door keuzestress of weet je het even niet meer? Of ben je bang om het verkeerd te doen? Daar is geen reden toe. Zo zijn er heel wat specialisten, organisaties en instanties die je graag verder helpen om je (ver)bouwproject op het goede pad te zetten. Ga zeker eens langs bij een provinciaal steunpunt duurzaam wonen en bouwen voor bouwadvies (link naar bouwadvies) of ga te rade bij gespecialiseerde organisaties als Vibe (link) , het Vlaams instituut voor bio-ecologisch bouwen, en Pixii (link) , het Kennisplatform energieneutraal bouwen. Je kan ook een cursus duurzaam volgen bij Dialoog (link) , Infrax (link) of Eandis (link). 
Stap 2: Meer doen met minder
Ruimte, energie, zuiver water, grondstoffen en heel wat materialen zijn schaars, al zijn we ons daar niet altijd bewust van. Daarom kijken we best eerst hoe we onze behoefte kunnen beperken, vooraleer we gaan kijken welke bronnen we kunnen aanwenden. Daarom is het slim de heilige drievuldigheid van duurzaam bouwen te respecteren: bespaar eerst zoveel mogelijk door de vraag te beperken, gebruik nadien waar mogelijk duurzame bronnen en materialen en wees vervolgens zo efficiënt mogelijk in hetgeen je verbruikt. 
Concreet voor je bouwplannen betekent dit dat het zwaartepunt ligt op een goede inplanting, een slim ontwerp en een duurzame gebouwschil. Pas in tweede instantie komen technieken in het vizier. Die keuze is niet toevallig. De gebouwschil, en zeker de inplanting en het ontwerp, liggen - eens de belangrijkste knopen zijn doorgehakt - vast en zijn nadien moeilijk nog aan te passen. Bovendien is in deze fase de grootste milieuwinst te halen. Voor technieken ligt dat anders. PV-panelen bijvoorbeeld zijn makkelijk nadien bij te plaatsen, ook al moet je in de ontwerpfase goed nadenken over hoe je ze later makkelijk en optimaal kunt installeren (optimale hellingshoek en oriëntatie dak, wachtleidingen, enkelvoudige teller, ...). 
Ben je benieuwd of je een goed ontwerp of gebouwschil hebt, overloop dan even onze checklist samen met je architect. (link naar checklist). Het is een goede toetssteen om je plannen naar waarde te schatten.
Stap 3: Een goede uitvoering
Een ontwerp mag nog zo goed zijn, alles valt of staat met de uitvoering. Neem daarom je tijd om een goede gemotiveerde architect en competente vaklui te zoeken, zodat je omringd wordt door ervaring en vakkennis. Vraag hen naar voorbeelden van recent werk, en leg je oor te luister bij hun klanten zodat je zicht krijgt op hun service en de kwaliteit van het geleverde werk. Surf ook eens naar www.vinduwaannemer.be en kijk even na of je toekomstige partners geen sociale of fiscale schulden hebben en in orde zijn met de wetgeving. Vraag een offerte op maar beslis niet overhaast. Aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn … zijn zelden waar. 
Volg zelf, of via een vertrouwenspersoon als je architect, de werken van nabij op. Wees kritisch voor het geleverde werk en vraag verduidelijking waar nodig. Overweeg tijdig een blowerdoor-test, zodat de luchtdichtheid getest kan worden, en inspecteer visueel of de isolatieschil goed geplaatst is en geen onderbrekingen kent. Betrek de aannemers ook voldoende vroeg in het proces en breng hen goed op de hoogte. Niets zo frustrerend dan een loodgieter die je luchtdichting doorboort of een ventilatie-installateur die geen weg weet met zijn buizen. Goede en tijdige communicatie kan heel wat leed voorkomen.  
Zoek je een betrouwbare bouwpartner, grasduin dan zeker eens in onze uitgebreide databank (link naar bouwpartners) van architecten, aannemers, adviseurs en bouwhandelaren. Zij hebben allen een bewezen staat van dienst en werden aangeprezen door andere Ecobouwers. Heb je uiteindelijk zelf een mooie woonst gerealiseerd, deel het met ons (link naar database woningen), en beloon je bouwpartners met een vermelding. Zij die na jou komen zullen je erg dankbaar zijn. 
Meer weten over duurzaam bouwen? Lees zeker de brochure slim wonen (link toevoegen) eens door.