Klimaatcritici

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

 

 

In de vraagstaart "Smogalarm versus brandstofverbruik" zijn we toevallig terechtgekomen op het terrein van de klimaatopwarming en de kritiek hierop. Deze kritiek is vooral gegrond op het stilvallen van de aardtemperaturen gedurende de 10 laatste jaren.

 

Rudy Martens heeft toen een interessante site aangebracht: www./Klimaatfraude.info/tag/fysica. Er zijn ook interessante uitwijdingen op de site: www.klimaatfraude.info/images/Entwurf3.jpg/PCC AR5.

 

Hans Delanoye heeft ons aangeraden hierover een nieuwe vraagstaart te openen, die rechtstreeks dit onderwerp behandelt.

 

In het kort samengevat: de gemiddele aardtemperatuur is wel gestegen in de jaren 1990, maar deze stijging is sinds 2002 praktisch stilgevallen. Alle klimaatcritici zijn natuurlijk hierop gesprongen om de opwarming van de aarde als een klimaatfraude voor te stellen, waar korte metten mee moet worden gemaakt.

 

Het IPCC heeft in zijn laatste rapport een diagram voorgesteld waarop de verschillende scenario's worden voorgesteld van berekende opwarmingen. De opgemeten waarden blijven de laatste jaren onder de voorziene stijgingen. De vraag, zelfs voor niet-specialisten, blijft actueel: gaat het hier om een grootschalige fraude, of is deze stilval van de temperatuurstijging een tijdelijk fenomeen dat aan andere factoren verbonden is?

 

Mijne indruk is dat de kritiek op geïsoleerde feiten steunt. Soms is hun uitleg rechtuit tendentieus. Bijvoorbeeld: In de andere vraagstaart geef ik de reeks gemiddelde  aardtemperaturen van het IPCC-rapport. De critici vergelijken de temperaturen van de 10 laatste jaren met de toevallig hoge temperatuur van 1998, en beweren dan dat er, in plaats van een stijging, sprake  is van een daling. Zulke uitleg heet ik een valse voorstelling van de werkelijkheid. 

 

Rechtuit gezegd wist ik niet dat er zulke grote groep klimaatcritici bestaat. Ik dacht dat het over enkelingen ging.

 

Er zijn natuurlijk andere duidelijke tekenen van klimaatopwarming buiten deze aardtemperaturen, vooral dan in het noordelijk halfrond. Op Wikipedia is een goede samenvatting te vinden.

Reacties

 

 

Hoe zit het met de warmteopslag in de diepzee?  Even zoeken op internet levert interessante bemerkingen op. De cyclus van opslag door neerwaartse bewegingen en loslaten door opwaartse bewegingen zou ongeveer 60 jaar duren. Dit klopt schijnbaar, want rond 1940 is een periode begonnen met lagere temperaturen. Maar hetgeen niet klopt, dat is dat gedurende de volgende halve-peroide deze warmte terug wordt afgegeven.Hierdoor zou de opwarming sinds halfweg '70 voor een deel te danken zijn aan het loslaten van de warmte uit de diepzee. Er zijn verschillende auteurs die hiervan gewag maken, maar de auteurs van het besproken artikel (Xianyo Chen en Ka-Kit van de Universiteit van Washington) spreken hier niet over.

 

Een heel interssant artikel is het volgende: http://www.bobtisdale.file.wordpress.com/2013/01/the -manmade-global..  waarin hij de invloed van de El Nino en El Nina bespreekt. Deze fenomenen werken als een grote warmtemachine die de warmte over de westelijke Pacific naar de oostelijke verdeelt, en omgekeerd. De invloed hiervan op de temperatuur van de oceanen en op de wereldtemperatuur is zeer belangrijk.  Maar van waar komt deze opgeslagen warmte? Niet van het CO2-gehalte in de lucht, want de invloed van deze teruggekaatste warmte gaat niet diep onder water en blijft marginaal omdat ze gepaard gaat met verdamping.. Het zijn de rechtstreekse zonnestralen die tot 70 m diep in het water binnendringen en zo de kans krijgen het oceaanwater op te warmen.

ingir, er is voor PV-stroom net zo min buffering, en de opbrengst is nog veel wispelturiger dan die van wind, ik begrijp je redenatie dus niet.  ik weet niet hoe het bij jou is, maar hier is overdag niemand thuis om de wasmachine op te zetten als de zon schijnt, overigens, ik zet de wasmachine alleen maar op als ik iets te wassen heb.  en aangezien mijn kleerkast niet zo heel groot is, kan ik het me ook niet permitteren tot te wachten tot de zon wil schijnen om mijn was te doen.  overigens, als er veel wind is houdt niemand je tegen je wasmachine aan te zetten. 

nee , wat je daar zegt is eigenlijk lulkoek, die mogelijkheden worden zelden of niet toegepast.  mijn accu's laad ik vooral 'snachts op, en dat zal dan beslist geen PV-stroom zijn.  en ik weet niet hoeveel mensen een PV-installatie hebben en accu voor nachtelijk stroomverbruik, ik ken er alvast geen een.

ik ken ook geen dichtbevolkte geboieden waar windmolens staan, hier is dat eigenlijk onmogelijk gemaakt door de wetgeving ter zake, dus dat argument telt ook niet in belgie. 

 

pierre

  windmolens kun je parkeren (gewoon wieken uit de wind draaien)... dus is het  in principe gemakkelijk om nooit een overschot, te hebben, maar dan heb je een daling van rendement.

 

 

 

@Robin, de essentie is dat opgewekte zonnestroom direct en ter plekke gebruikt wordt. Dat is mogelijk door het geïnstalleerde vermogen goed af te stemmen op de hoeveelheid die ook daadwerkelijk direct verbruikt KAN worden, doorgaans zo'n 20% van het jaarverbruik. Bij een normaal verbruik van 3.500 kWh is dat een installatie van ca. 700Wp, goed voor een dagopbrengst van zo'n 3,1 kWh, ofwel 1/3e van het etmaalverbruik van 9,5 kWh. De overschotten zijn dan beperkt en kunnen zonder netwerk over te belasten geïnjecteerd worden zodat veel gebouwen van zo'n kleine installatie voorzien kunnen worden. Deze werkwijze zou nu al toegepast kunnen worden door 50% van alle gebouwen uit te rusten met maximaal 700Wp aan zonnepanelen.

 

Een andere manier is gebaseerd op de omstandigheid dat salderen niet meer mogelijk is (niets opbrengt), dat zonnepanelen spotgoedkoop geworden zijn en dat netstroom juist duurder is geworden. De huidige Wp-prijs is flink gedaald afgelopen jaren en de verwachting is dat de prijs nog veel verder zal zakken, tot wel zo'n € 0,50/Wp. Tegelijk staat ons te wachten dat de overheid de stroomtarieven gaat verhogen om de energietransitie te financieren, zoals in NL met de plaatsing van 3.000 windmolens. Dit scenario kan al in enkele jaren bereikt worden en maakt het mogelijk om de capaciteit van de PV-installatie te optimaliseren op het verbruik in de winter en dan een overcapaciteit in de zomer te accepteren. Het idee is dan om het gebruik van netstroom te vermijden (te duur) en dit zelf op te wekken met PV (zomer én winter) en een klein deel te bufferen in accu's voor nachtelijk stroomverbruik.

 

In het voorbeeld van 3.500 kWh/jr zou het etmaalverbruik (9,5 kWh) ook in de winter afgedekt kunnen worden met zo'n 16 kWp met een dagopbrengst van ongeveer 13,4 kWh per dag in december. Bij een netstroomtarief van 30 eurocent/kWh is de jaarlijkse besparing op stroomkosten 0,3 x 3.500 = € 1.050. De kosten voor PV (0,5 x 16.000 = € 8.000) en accubuffer (3 x 7,5kWh x €250 = € 5.700), samen € 13.700 ofwel een TVT van 13 jaar... niet geweldig maar wel mogelijk. De werkelijke opbrengst kan echter hoger zijn door de overtollige energie te benutten voor overige energieverbruiken zoals ruimteverwarming/koeling en SWW. In het rekenvoorbeeld is er zelfs overschot in de winter die dan goed gebruikt kan worden.

Begin met te vertellen dat de oppervlakte van die windmolen ongeveer 1.5x de oppervlakte van de zonnepanelen moeten zijn

Als je dus 30m2 zonnepalen plaatst, wil je dit met uw windmolen opvangen, dan spreek je over een cirkel van 5 meter diameter. Dan zijn best wel grote dingen

Waar kun je die nu best zetten. Dat is ook iets waar je toch een paar goeie plaatsen bestaan: concreet boven op appertementsgebouwen... jawel die mogen gerust allemaal een dikke vawt hebben 10meter hoog  en 10meter breed

De randen van alle hoekappartementen kunnen zonder probleme een VAWT hebben van 2meter x 1meter diameter. Die randen zijn super rendabele windvangers

En de volledige zone tussen twee verdiepen tussen twee straten typisch zoals aan de kust onstaan daar trekgaten/trechters waar je schier eindeloos gigantisch veel energie kunt uit puren. Daar vawt's van 30hoog en 10meter breed moeten extreem rendabel zijn

edit

 

edit

edit

 

 

 

Beste Robin,

 

Een elektrische auto zou wel degelijk als buffer kunnen ingeschakeld worden: http://www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/OVERVIEW/leaf_to_home.html

Laden op overschot zou kunnen op de parking van je werkgever. Je neemt dan de buffer mee naar huis. In een land met ontzettend veel firmawagens, levert dat grote politieke opportuniteiten.

edit

vergelijk het met internet

Je hebt netwerk - centrale servers - en lokale PC,/android, iphone. je hebt communicatie protocols - standaardisatie van techieken

 er bestaat een vrijheid van lezen,vrijheid van artikels online zetten etc. De belasting komt met een vast tarief

 

 Je hebt netwerk van wegen - openbaar vervoer - en auto's., je hebt verkersregels en afspraken van techniek

 er besaat een vrijheid vanrijden, en een vrijheid van diensten aan bieden op dat netwerk

 

voor de elektriciteitsmarkt

 Het netwerk is CREG, daar wissel je de energie uit

 de servers zijn de oude centrales / grote backups / 

 de lokale PV /  windmolns/WKK

 je hebt en vrijheid van afname, maar een beperking in productie ?

 uw installatie mag niet groter zijn dan 10K kWp

 een winmolen is quais onmogelijk

 een WKK heft blijkbaar enorme barrieres alhoewel poepsimpel...

 

 

 

Wanneer ge deze site gewoon intikt komt ge op een serie files terecht. De eerste hiervan (the manmade...) is het besproken artikel

@Hans, je hoeft niet overdag thuis te zijn om de wasmachine en vaatwasser in te schakelen als de zon schijnt. Deze automaten zijn meestal uitgerust met startuitstel zodat je 's morgen voor vertrek naar je werk kan beslissen of je de apparaten wilt laten draaien en hoe laat. Er zijn ook schakelaars die op afstand (GSM) bediend kunnen worden (bijv. Fritz!DECT200), misschien een idee voor de E-techneuten onder ons om een zonnesensor te maken waarmee apparaten geschakeld kunnen worden...

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden om het directe verbruik te optimaliseren. Voor een kleine PV-installatie (700Wp) is dit in combinatie met een jaarlijkse netinjectie van ca. 150 kWh op grote schaal te realiseren zonder accubuffering en daarom ook de meest ecologische toepassing van zonnepanelen met de minste belasting van het netwerk.

 

Overheden/sociale verhuurders zouden deze optie kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de helft van alle sociale huurwoningen te voorzien van 700Wp aan zonnepanelen en de huur te verhogen met de zonne-opbrengst. Kosten €840, huurverhoging €140/jr (=12/mnd), TVT 6 jaar.

 

Een PV-installatie met accu voor nachtelijk stroomverbuik is nu nog niet gebruikelijk in BE en NL, in DE zijn de accu's niet aan te slepen vanwege de verlaging van de in-feedvergoeding én de idioot hoge netstroomprijs van 28 eurocent. Bij ons kan dat ook zo het geval zijn zodra de salderingsregeling afgeschaft wordt, zolang wij nog kunnen salderen zal je dan ook geen enkele accu aantreffen. In NL wordt de salderingsregeling afgeschaft per 2020 (daartoe worden alle woningen nu uitgerust met anti-salderingsmeters) en in diezelfde periode zal de toeslag Duurzame Energie flink opgevoerd worden waardoor de netstroomprijs uitkomt op ca. 31 eurocent/kWh. Zonnepanelen en accu's zullen ook hier als zoete broodjes verkocht gaan worden.

 

Dan de plaatsing van windmolens in dichtbevolkte gebieden... Deens onderzoek komt tot een minimale afstand tussen windmolens en woningen van 2.000 meter om de geluidsoverlast te beperken tot maximaal 20 dB(A) in de woning om geen aanleiding te geven tot gezondheidsklachten. Ik weet dat de bevolkingsdichtheid in BE iets kleiner is dan in NL maar met een minimale afstand van 2 km zullen er maar weinig plekken overblijven voor windmolens, ook in België. De meest gunstige plekken zijn bij ons nu al benut, voor die 2.000 windmolens EXTRA op land zal dan ook weinig animo zijn. Op dit moment zie je in ELKE plaats waar windmolens gepland worden verzet ontstaat bij de bevolking, gezien de slechte ervaringen met bestaande windmolens is dat verzet zeer terecht.

Maar zolang je niet alle elektrische wagens (zo goed als) ALTIJD op overschot kan laden, moet er capaciteit bijkomen om het wagenpark te kunnen laten bollen.

30m2 met gewone windmolen is idd een diameter van zelfs 6m. Die moeten dan nog voldoende hoog staan en binnen bebouwde omgeving dus niet interessant (vooral veel lawaai, tenzij zeer hoge mast en slagschaduw).

 

VAWT heb ik zelf gebouwd als eindwerk (darrieus). Conclusie na veel studiewerk (Australische, Zwitserse, Canadese en andere studies bekeken) en eigen rekenwerk: enkel rendabel bij voldoende groot en voldoende wind.

voldoende groot spreken we toch over inderdaad 30 hoog en 10 breed.

 

Heb je enig idee welke krachten dit gedrocht moet opvangen? Je kan dit onmogelijk op een appartement kwijt: gewicht, torsiekrachten, lawaai, schaduw (in mindere mate met VAWT):

https://www.diigo.com/item/image/tq1m/bd5r

 

Onze eigen darrieus was 2,5m hoog en diameter van ruim een meter. Testresultaten (en berekeningen) waren dat we een setje batterijtjes (1,5V) konden laden bij windsnelheden die hier enkel voorkomen bij stormweer.

Dergelijke molen maken op een duurzame (10-20 jaar bruikbaar) zou veel kosten om zo'n batterijtjes te laden.

 

 

In feite begin ik er meer en meer aan te twijfelen of de CO2-concentratie wel de voornaamste oorzaak is van de huidige temperatuurstijging, die in het noordelijk halfrond nog meer uitgesproken is. Op de sites van Bob Tisdale zijn er discussies terug te vinden met honderden (Amerikaanse) tussenkomsten. Als basis kan men de grafieken nemen met de algemeen aanvaarde wereldtemperaturen sinds 1850. Zoeken op ..."cru.uea.ac.uk/documents" enz. (Als ik de volledige link hier zet werkt deze niet). 

Volgens het IPCC zijn er verschillende factoren die het wereldklimaat beïnvloeden:

 

-  wisselende zonne-activiteit met een cyclus van een achttal jaren, maar die ook op langere termijn verandert.

-  El Nino en la Nina, vooral aangebracht door Bob Tisdale (zie op de naam Bob Tisdale, vooral 'the manmade global....) El Nino warmt de aarde op, la Nina koelt de aarde af. Dit heet El Nino Southern Oscillation, of ENSO.

-  de Noord-Atlantische schommeling, waarvan er een is met een cyclus van 60 jaar. Deze zou eenmaal de warmte opnemen en in de diepzee opslaan, en daarna deze warmte terug afgeven. Deze stroming zou te maken hebben met het afwisselend zoutgehalte. (Chen).

-  vulkanische uitbarstingen. Het stof en de zwavel hebben een afkoelend effect.

-  aanwezigheid van wolken en waterdamp. Het effect hiervan is nog eerder duister.

 

De fameuze hockey stick moest bewijzen dat de aarde sinds 1000 jaar nog nooi zo warm was als nu, en deze opwarming zou, boven de natuurlijke factoren, te wijten zijn aan de stijgende CO2 in de atmosfeer. Achteraf is gebleken dat de gebruikte gegevens van de vroege middeleeuwen slecht geïnterpreteerd werden, en dat de jaren 1000 wel warmer waren dan nu.

 

Maar in feite is het niet nodig deze hockey stick opzij te zetten. Want de grafiek van de wereldtemperaturen laat duidelijk zien dat de temperatuur omhoog liep van 1910 tot 1941. Deze stijging bedroeg 0.65 °C, en verliep bijna even snel als de stijging tussen 1976 en heden. De huidige stijging bedraagt 0.8°C (1.1°C in het noordelijk halfrond).

 

Welnu, in de jaren 1910 tot 1941 was het CO2-gehalte in de atmosfeer nog op normale hoogte. Het is pas na 1950 dat het is beginnen stijgen, en dit in toenemende mate. Deze temperatuurstijging moet dus te wijten geweest zijn aan natuurlijke factoren. De huidige stijging zou dus ook aan natuurlijke factoren kunnen te wijten zijn, die zich voegen bij het normale maar nog eerde onbekende effect van de CO2-concentratie.

 

Op internet vindt men talrijke andere argumenten,die veelal plausibel lijken. Deze zijn natuurlijk voer voor specialisten.

 

-  het effect van de CO2 op de opwarming werkt logaritmisch: elke verdubbeling van het CO2-gehalte veroorzaakt een gelijke verhoging van de temperatuur, door opslorping van de uitgestraalde warmte met langere golflengte. Ik denk toch wel dat dit niet klopt met de rekenmodellen van het IPCC.

-  Kouder water bevat meer CO2 dan warmer water. Dit zou kunnen verklaren dat een opwarmende oceaan, opwarming die te wijten zou zijn aan natuurlijke factoren, meer CO2 uitstoot (of minder opneemt) waardoor de CO2-concentratie achteraf zal stijgen.

-  Het zeeniveau stijgt gelijkmatig sinds de algemene opwarming na 1850. (18 cm/eeuw)

-  169 Gletchers smelten aan dezelfde snelheid sinds 180 jaren.

 

Nog een uitspraak van een expert: "correlation does not prove causality, but non-correlation proves non-causality".

Pierre, aan de andere kant begon de Indstriële Revoliet eind 1700 en mag je stellen dat een stijging van de CO2 dan zal zijn begonnen denk ik? Heb er uiteraard geen cijfers van. Denk ook niet dat dat dan al werd gemeten ;-).

 

PS: ik ben er ook wel van overtuigd dat niet enkel CO2 de oorzaak is. Kan ook niet. Maar alle andere factoren zullen hier ook wel toe bijdragen: fijn stof, andere gassen...

 

 

Robin,

 

Op de site "Atmosferische broeikasgasconcentratie" vindt ge alle gegevens. Gedurende de eeuwen is de C02-concentratie zeer veranderlijk geweest. De industriële vervuiling start rond 1771 en versnelt rond 1880. Tussen 1910 en 1940 is de radiatieve forcing van CO2 toegenomen van 0.4 tot 0.6 W/m². Dit is de capaciteit om warmte terug naar de aarde te weerkaatsen. In 2010 stond deze forcing op 1.8 W/m², waarbij we nog de andere broeikasgassen moeten tellen, vooral CH4: deze brengen nog 1 W/m² aan. De verhoging van de forcing tussen 1910 en 1940 is hiertegen verwaarloosbaar. De verhoging van de wereldtemperatuur tussen 1910 en 1940 is dus zeker aan natuurlijke factoren te wijten. Niets wijst uit dat deze tussen 1975 en 1998 niet zouden gewerkt hebben. IPCC zegt wel ze bij uitsluiting van andere factoren bij de CO2-concentratie moeten uitkomen. Maar Bob Tisdale legt goed uit op welke manier elke temperatuurstijging door El Nino blijft doorwerken op de temperatuur van de volgende jaren. Of er algemene temperatuurstijging of -daling is hangt af van het evenwicht tussen El Nino en La Nina. Sinds 1970 zou El Nino sterker geweest zijn dan La Nina, daar waar het IPCC-rapport beiden gelijkstelt.

je hebt in de natuur altijd dingen zoals 'buffer capaciteit' en 'natuurlijke evenwichten' die toch wel tegen een duw kunnen.

Voorbeeld: hoeveel azijn moet je in een rivier kappen vooraleer die meetbaar verzuurt... Dat kan een paar duizend liter zijn vooraleer je de buffercapaciteit  overtreft, nog een paar duizend liter vooraleer je buffercapaciteit 2 overtreft, nog een paar duizend liter voor een derde buffercapaciteit

Dus de natuur heeft typisch van die buffers. Dus zo'n grafieken van CO2 stijging die eerst niet stijgen, is gewoon buffer 1 die het opvangt, en nu stabiliseren we effe, dat kan buffer 2 zijn die in gang schiet... maar ja we zitten hier wel te spelen met vuur in die mate we kennen de capaciteit niet.

 

paul, wat is dat nu voor een domme opmerking ivm die rivier.  

Een fabriek met een beetje chemie is in staat met een verkeerde lozing een heel ecosysteem van een rivier om zeep te helpen.  Dat is al meermaals bewezen.  

We hebben met z'n alle onze leefomgeving ooit al zo verzuurd dat hele bossen afstierven.  In scandinavie zie je soms nog de gevolgen.  Maar we zijn er ook in geslaagd de zure regen  terug te dringen (toen zijn we ver over de buffers gegaan). We zijn er ook in geslaagd de ozonlaag bijne om zeep te helpen.

In beide gevallen hadden we het geluk dat de technologie er was (en redelijk  goedkoop was) om zowel zwavel uit uitlaatgassen als cfk uit de industrie te halen.  

Ivm met CO2, is die technologie er nog niet: we zijn nog steeds te afhankelijk van de productie van CO2.  

Walter

Een klimaatkritisch interview met wetenschapsjournalist Marcel Crok, schrijver van het boek "De staat van het klimaat", de moeite waard om te bekijken:

 

http://www.staatvanhetklimaat.nl/

nee dat is niet dom

de buffercapaciteit voor zuur komt precies door CaCO3 het is zelfs zo, dat verzuring van het milieu die CO2 vrijzet...

de capaciteit is ongeveer 20mg zuur /liter water. Dus ja een rivier zoals de schelde kan wel duizenden liters zuur slikken.

eenmaal je daar doorschiet verzuurt het water heel snel.

Dus in onze natuur hebben we precies van alle soorten evenwichten die alles stabiliseren en inderdaad die CO2 gaat zo op en neer, volgens dat de natuur die evenwichten terug naar zijn niveua tracht te brengen. maar waar ik op alludeer is eenmaal als je door die buffer schiet, kan het wel snel omhoog gaan.

Dus zeg ik we hebben de eerste 100jaar van de idustriele revolutie onze eerste buffer opgebruikt, de CO2 is beginnen stijgen, we zitten nu tegen een tweede buffer aan, maar stel dat die maar 10% capaciteit heeft van de eerste dan kunnen we er zo los door vliegen...

Bemerk dat ik hier een los uit de vuist uitleg geef waarom zo'n grafiek van CO2 stijging eventjes kan stabiliseren. Stel dat die CO2 nu ergens aan die concentratie optimaal converteert naar CaCO3, en je krijgt een bloei van koraal, dan heb je zonder dat je het door hebt uw buffer die in gang schiet. Maar eenmaal je aan de limiet zit van dat proces (koraal is nu een slecht voorbeeld omdat het kan blijven groeien) maar stel dat het Calcium is die reageert. Dan kun je ineens ontdekken dat er geen calcium meer is die nog kan reageren in de natuur, en dan gaat het ineens wel snel gaan stijgen.

 

Ondertussen is het zeeijs op de Noordpool weer een paar miljoen vierkante meter aangegroeid ten opzichte van 2012. Uiteraard houdt het IPCC ons maandelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, de opwarming van de aarde gaat nu echt hard.

Ingir,

jij interpreteert die cijfers toch op een Carisfire-achtige manier hoor, het is niet omdat niet jaar na jaar de minimumrecords gebroken worden dat de trend niet dalend blijft.

 

www.scientias.nl/zee-ijs-noordpool-stevent-af-op-minimum-maar-lijkt-geen-record-gaan-breken/91269

 

En dat was ook zo vorig jaar na het diepterecord van 2012. Ik vermoed dat jij kan zeggen tegen wanneer er terug zoveel ijs als in de jaren 90.

Een enkele zomer zegt sowieso weinig over de trend, maar de waarneming dat er nu 1,8 miljoen vierkante kilometer zeeijs MEER op de Noordpool ligt dan in 2012 geeft wel aan dat de verwachte ijsvrije Noordpool weer wat verder weg is. De trend dat klimaatvoorspellingen niet uitkomen is dan ook duidelijk stijgend.

Stel dat na 2012 de ijsvlakte nog verder teruggetrokken was en Groenland sinds Erik de Rode weer groen zou zijn dan hadden we dat zeker gehoord van de media, gevoed door alarmistische NGO's als Greenpeace en WWF. Maar nu het ijs een keer lekker aangroeit is er doodse stilte uit die hoek...

 

Die NGO's hebben belang bij een constante alarmfase want zonder probleem kunnen ze wel vergeten dat het publiek en overheden geld blijven doneren. Dus luiden de alarmklokken dat het een lieve lust is, zelfs als de natuur zich niets aantrekt van die belangen en gewoon het tegenovergestelde doet.

 

 

Ingir,

Is het niet iets te gemakkelijk om na het IPPC nu ook WWF en Greenpeace een bende oplichters te noemen? En welke verenigingen zou jij dan nog over die kam scheren? Bond Beter Leefmilieu misschien ook maar?

Is dat uw excuus om uw ogen te sluiten voor hetgeen ze rapporteren, voor hetgeen we met ook met onze eigen ogen zien. 

Maar misschien ben jij nog niet lang genoeg op de wereld om te zien wat er de laatste tientallen jaren verknoeid is. Diegenen die hier al iets langer rondlopen en hun ogen niet in hun zak hebben ziten, hebben daar het IPPC, noch WWF, noch Greenpeace voor nodig.

 

Kijk gewoon eens naar de miljarden die jaarlijks binnengeharkt worden door die clubs en wat ze werkelijk uitgeven aan natuurbescherming. Hun corebusiness is al lang niet meer die natuurbescherming maar de bescherming van de eigen inkomstenbronnen.

 

Dat je de BBL met die grote jongens wilt vergelijken is aandoenlijk maar de BBL moet het met enkele sponsorcontracten doen van bedrijven die zich groene jas willen aanmeten. Het is net voldoende om de zaak draaiende te houden maar je kunt er niet dagelijks mee naar je werk en terug met het vliegtuig zoals Greenpeace directeur Pascal Husting (A'dam-Luxemburg).

 

Bende oplichters zijn niet mijn woorden. Ik heb in ieder geval weinig respect voor hun motieven.

In ieder geval heeft het feit dat het ijs zich wat herstelt voor mij weinig nieuwswaarde. Als je wat nadenkt besef je dat fluktuaties normaal zijn.
Als het ijs zich nog verder zou terugtrekken dat zou pas nieuwswaarde zijn. Dan zou die vrij ijszee idd realiteit zijn wat veel zaken op wereldschaal idd zou veranderen.
Het is jouw interpretatie te vinden dat het aangroeien wereldnieuws is. Het is niet omdat anderen dat niet vinden dat er plot een komplot is. Want dat is je redenering. Anderen zijn het niet met me eens dus zullen het wel valsspelers zijn. Zwakke redenering vind ik.
Waltrr

In wie stel je dan wel je vertrouwen?

ingir

BBL is de koepelorganisatie van de milieubeweging, daar vallen dus ook WWF, greenpeace, natuurpunt en anderen onder.  de volledige lijst vind je hier:

en ja, zoals overal zit er kaf onder het koren, maar om daarom zulke uitspraken te doen, dat vind ik grof, zeker ten aanzien van de vele duizenden die dag in, dag uit hun best doen om deze wereld wat leefbaarder te maken.  misschien kan je maar een ander forum zoeken om je gal te spuwen?

hans delannoye

 

 

laten we eens positief doen.

Voor wie kunnen we respect opbrengen, en wie draagt het meest bij aan het milieu, laten we zeggen op het inspirationele en 'gidsend' niveau. En daarbij vergeten we uiteindelijk de miljoenen mensen die de ideeen omzetten in resultaten...

 

1° De C2C auteur Michael Braungart - Wiliam McDonough

zijn ex medewerkers van greenpeace, dus noem greenpeace een soort broeinest voor ideeen waar dan later inderdaad goeie dingen uit komen. Hij komt in elk geval met heel praktische oplossingen..

http://www.cradletocradle.nl/home/321_wat-is-cradle-to-cradle.htm

 

2° Hermann Scheers die Duitsland het gidsland maakt met drietal boeken: De solar economy, Solar Manifesto, energy imperative 100% renewable now

http://energytransition.de/

is toch diegene die de PV's rendabel gemaakt heeft en pad helpen effenen heeft voor het opschalen van die technologie

3° de Europese Commissie, die toch duidelijke targets zet.... en doet vertalen in wetgevend werk... Het is dankzij europa dat we een target hebben van -20% CO2 tegen 2020 etc

 

Als je technologie en doorbraken wilt belichten dan gaat het toch over firma's

- de windmolenfabrikanten genre Vestas/Siemens; die de grote windmolens op punt gezet heeft

- de grote PV producenten die productie opgeschaald hebben tot gigawatt niveau, maar in feite zijn ze spinoffs van de chipproductie, net zoals de LED productie ook daar een spinoff van is

- de producenten van WKK motoren, biomassavergisters,  

 

 

 

 

 

 

@Walter Ik stel vertrouwen in iedere organisatie die open staat voor een open dialoog waarbij wetenschappelijk onderzoek wordt ingezet voor kennisvergaring en niet voor rechtvaardiging van de eigen standpunten. Het IPCC (en Greenpeace en WWF en BBL) heeft de wereld een slechte dienst bewezen door de dialoog uit de weg te gaan en vast te houden aan haar ingenomen standpunten terwijl er veel aanwijzingen zijn dat haar standpunten niet overeenkomen met de werkelijkheid.

 

Als ik een organisatie moet kiezen dan zeg ik: New Climate Dialogue

Hierboven heb ik al gezegd dat het mij er om gaat dat alleen het 'slechte' nieuws vermeld wordt en een meevaller wordt afgedaan als "tijdelijk, pauze, fluctuaties", terwijl niemand daar werkelijk iets over kan zeggen. Met hetzelfde gemak zitten we over 20 jaar in een nieuwe ijstijd.

 

Ik vind het een groot probleem dat overheden nu op basis van onbewezen stellingen over klimaatgevoeligheid voor CO2 miljarden gaan investeren in duurzame opwekking zonder eerst energiebesparing maximaal te benutten... dat gelijk staat met dweilen met de kraan open... In NL is nu al bekend dat we de voorgenomen 16% duurzame opwekking in 2025 niet gaan halen en zelfs als we dit wel zouden halen zou slecht 0,8% van onze totale energiebehoefte verduurzaamd zijn. Niet bepaald een mooi resultaat voor 60-100 miljard belastingverhoging.

 

De meeste mensen zijn best bereid om diep in de buidel te tasten voor een goede zaak en genoegen te nemen met iets minder comfort. Maar in dit geval is er duidelijk geen concensus en daarmee geen basis voor miljardenverslindende paniekvoetbal.

En die organisatie van een Nederlands ministerie komt tot de conclusie dat het door mensen veroorzaakt klimaatprobleem er niet is? Dat zou me verbazen.

Walter

Wanneer zal een stelling in dat verband wel als voldoende bewezen worden geacht door iedereen, ook door elke criticus, denk je.

Juist, dat zal pas zijn als het gevolg er is, als het met andere woorden te laat is.

Bijzonder verstandig om daar op te wachten alvorens iets te ondernemen dat sowieso een verbetering van de levenskwaliteit zou geven.

Ik ben ook dagelijks bezig met een betere wereld zowel privé als in het werk. Zo help ik elk jaar familie, vrienden en kennissen met het energiezuinig maken van hun woning, niet alleen met ideeën maar ook met uitvoering. Voor m'n werk ben ik constant bezig om bouwheren te bewegen het energieverbruik van hun woning verder te reduceren dan volgens regelgeving verplicht wordt (tegenwoordig is dat wel gemakkelijker dan 10 jaar geleden). Iedereen moet doen wat in z'n vermogen ligt en ik ben gelukkig in de gelegenheid om het verschil te maken.

 

Als er sprake is van gal dan heeft dan is dat hooguit een reactie op de laatste bijdrage van Charel waarin op de man gespeeld wordt. En desondanks is mijn bezwaar gericht op organisaties die in mijn ogen verkeerd bezig zijn. Ik weet dat dit een politiek incorrect standpunt is maar misschien wel noodzakelijk om de discussie levend te houden. Of je moet uit zijn op concensus op dit forum...

Het is de overheid die onze klimaatcriticus Marcel Crok gevraagd heeft IPCC-AR5 rapport te beoordelen. Het rapport wordt dan ook niet zomaar voor zoete koek geslikt hier. En dat is best een opsteker als je bedekt dat de publieke opinie bijna 20 jaar is gedomineerd door klimaatpessimisme. Niet dat het Energieakkoord nu opeens van de baan is (in tegendeel), het is wel hoopgevend dat onze overheid in ieder geval wil luisteren naar afwijkende meningen. Gezien de toenemende bewijzen dat het IPCC naast de waarheid zit is dit ook niet meer dan logisch.

De vraag is wanneer er voldoende concensus is en hoe urgent mitigatie is. Dankzij de huidige discussies is duidelijk dat de gevolgen van klimaatverandering niet zo extreem zijn als tot voor kort werd voorgehouden. Daarmee is in ieder geval de urgentie lager geworden zodat we meer tijd hebben om verstandige keuzes te maken en niet door te gaan met de paniekvoetbal die tot nu toe gespeeld is.

 

In NL zou het Energieakkoord opengebroken moeten worden nu duidelijk is dat de milieudoelen niet gehaald gaan worden en de maatschappij wordt opgezadeld met extreme lastenverhogingen. Ik denk dat er wel concensus is te bereiken over het grootschalig verduurzamen van de gebouwde omgeving (isolatie en zonnepanelen) en niet voor duurzame opwekking met windmolens. Die discussie moet nog steeds gevoerd worden maar de overheid gaat tot nu gewoon verder met vingers in de oren...

Van paniekvoetbal heb ik nog niet veel gemerkt hoor. Zo 'n drastische ommezwaai is er spijtig genoeg nog niet gebeurd op gebied van Co2 beperking door de overstap van fossiel naar hernieuwbaar (want daar gaat het toch nog over hé).

Ik merk eerder paniek bij degenen die er baat bij hebben dat die ommezwaai er niet komt. Die als paniekreactie de boodschappers dan maar in een slecht daglicht proberen te zetten.

 

Wel als je extreem redeneert kom je per definitie met dogmatische oplossingen.  Klimaat pausen getuigen precies van dat extremisme en het is dan ook  normaal dat hun voorstellen last hebben van ongeloofwaardig heid

In feite zit de waarheid tussen de twee.  De peakoil zal leiden tot een daling van het verbruik en emissie 

Die daling zal vanzelf stijgende prijzen geven en mensen dwingen om minder te verbruiken en alternatieve productie op poten te zetten.  Dus vergeet die co2 heisa,  maar gebruik gewoon de co2 als parameter van uw besparing die je moet realiseren om  niet armer uit die energie crisis te komen 

 

Dus co2 moet omlaag om onze economie onafhankelijk te maken van fossiele grondstoffen uit eindige bronnen die hun prijzen gaan verdubbelen.  Dat maakt dat co2 halveren onze economie vijftig procent onafhankelijk maakt van fossiele brandstoffen 

 

Als we dit willen bereiken moeten we gaan voor  elektriciteit 50%nucleaire  25% wind en zo'n en 25%steenkool 

We moeten ook onze huizen gemiddeld halveren in verbruik met 30% hout pellets en steenkool 30% wp en 30% gas en 10%mazout

Voor onze mobiliteit moet het eindigen in 30%electrisch 30%mazout 40% methaangas synthetisch gemaakt uit windenergie overschotten 

De getall

I

Ik merk eerder paniek bij degenen die er baat bij hebben dat die ommezwaai er niet komt. Die als paniekreactie de boodschappers dan maar in een slecht daglicht proberen te zetten.

 

Het IPCC en klimaatwetenschappers hebben een aantal flinke blunders gemaakt waardoor hun geloofwaardigheid in het geding is gekomen. Nu ook de argumenten van sceptici vaker ondersteund worden door metingen (temperatuur, omvang ijskappen) is de tijd voorbij dat die argumenten als onzin afgedaan kunnen worden. Je kunt niet eindeloos klimaatalarmen laten afgaan zonder zichtbaar resultaat. De publieke opinie begint dan ook te kantelen en dat komt hard aan bij de alarmisten. 

 

 

Ingir,

 

Uw site "new climatedialogue" is niet van de poes. Voor mij is dit alles toch wel te moeilijk. Maar ik vraag mij af of het IPCC er goed aan doet om hierover zo ver in discusie te gaan. Ik stel gewoonweg volgend vraagstuk. Ge kunt alles volgen op de volgende diagrammen: "htpp://www.cru.uea.ac.uk/documents/421974" en dan de site met meetgegevens. En eveneens volgende site: "htpp://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1" en dan "El Nino Southers Oscillation and Tropical /Extratopical Interaction" figure 3.28.

 

1.  Van 1850 tot 1911 zakt de wereldtemperatuur stilletjes met schommelingen naar een minimum van (relatief) -0.55°C.

2.  Van 1911 tot 1944 stijgt de wereldtemperatuur, eveneens met schommelingen, tot +0.14°C in 1944. Er is dus een stijging van 0.69°C op 33 jaren. De radiatieve forcing van de CO2-concentratie in de atmosfeer gaat van 0.4 naar 0.6 W/m².

3.  Van 1944 tot 1976 blijft de wereldtemperatuur praktisch op gelijke hoogte, met uitschieters naar beneden tot -0.25°C.

4.  Van 1976 tot 2005 stijgt de wereldtemperatuur van -0.24 tot +0.54°C. Er is een stijging van 0.78°C op 29 jaren. De radiatieve forcing gaat naar 1.8 W/m² voor de CO2 en 1 W/m² voor het methaan en andere broeikasgassen.

5.  Na 2005 heeft de temperatuur eerder neiging van zeer licht te dalen, ondanks een verdere stijging van de CO2-concentratie.

 

Wat zegt nu het IPCC:

 

Alles wat voor 1944 gebeurde kan niet te wijten zijn aan de CO2 maar wel aan natuurlijke variaties. Evenals de stabilisatie tussen 1944 en 1976. Dus zowel de stjging met 0.6°C van 1911  tot 1944, zonder noemenswaardige stijging van de C02-concentratie, als de stabilisatie van 1944 tot 1976, ondanks de stijgende concentratie van C02, (en dus ook de stijging van de radiatieve forcing)

 

De stijging met 0.78°C van 1976 tot 2005 is uitsluitend te wijten aan de stijgende radiatieve forcing van de CO2 in de atmosfeer.

 

De stabilisatie na 2005 is, ondanks de stijging van de CO2 in de atmosfeer, te wijten aan natuurlijke variaties.

 

Wat zegt ons gezond boerenverstand? Hier klopt iets niet. Dat is alles wat klimaatsceptici gelijk Crok zeggen.

 

Bob Tisdale is op zoek gegaan naar mogelijke natuurlijke invloeden. Hij komt, naast periodieke werking van de zonne-activiteit en de tijdelijke invloed van vulkaanuitbarstingen, aan de invloed van El Nino en La Nina. Het IPCC heeft ook de invloed van de PDO-index bestudeerd, dit is de Pacific Decadal Oscillation, die de verandering van de oceaantemperatuur in de noordelijke Pacific statistisch weergeeft. Op de tweede aangegeven site kunt ge zo een grafiek terugvinden, de figuur 3.28. Wat valt hier op: de blauwe zone, die grosso modo overeenkomt met de overheersing van El Nino op La Nina, komt, op de beginperiode na, overeen met de stijging van de wereldtemperatuur. De volgende blauwe periode, met overheersing van La Nina, komt overreen met de stagnatie van de wereldtemperaturen. De volgende rode periode komt dan weer overeen met de recente stijging van de jaren '80 en '90. Kan dit louter toeval zijn??? Het IPCC spreekt hier van "toevallige" (random) natuurlijke variaties, die men nog niet in de berekeningen kan betrekken. Al hebben ze reeds veel studies aan dit fenomeen besteed, maar vooral om te zien of de broeikasopwarming ook invloed zou hebben op El Nino. Er wordt zeer weinig gesproken over een eventueel omgekeerde invloed.

Wie anders dan de IPCC moet hiermee in discussie gaan, deze dialoog betreft het bestaansrecht van het IPCC zodat actieve deelname onvermijdelijk is. Mijn hoop is gevestigd op wetenschappers die niet bang zijn om desnoods tegen de belangen van hun financiers de werkelijkheid zo goed mogelijk weer te geven.

 

Ondertussen zou het prettig zijn als overheden een pas op de plaats maken en eerst de uitkomst van de dialoog afwachten voordat dratische maatregelen genomen worden die grote gevolgen hebben voor de economie en voor huishoudens in het bijzonder. In plaats van duuzame opwekking zou nu alle aandacht moeten uitgaan naar verlaging van het energieverbruik. Eigenlijk vraag ik niet meer dan de Trias Energetica te volgen. En niet zoals nu het geval is gelijk naar stap 2 te gaan zonder eerst stap 1 serieus uit te werken.

Ingir,

Je zegt: 'in plaats van duurzame opwekking zou nu alle aandacht moeten uitgaan naar verlaging van het energieverbruik'.

Dat het energieverbruik moet verlaagd worden daar is iedereen het hier wel over eens, dat is al keer op keer gezegd, hoef je heus niet elke keer te herhalen. Dat heeft ook niets te maken met de discussie fossiel of hernieuwbaar.

Maar dat verlaging in de plaats zou moeten komen van duurzame opwekking is fout, het moet alle twee gebeuren. Ik zie niet in waarom de twee niet samen zouden kunnen

Het is zoals een boterham en choco. Gaan we kiezen tusssen ofwel een droge boterham ofwel een kwak choco?

Neen, we eten een boterham met choco. De twee samen is veel lekkerder.

Deze discussie draait om doelmatigheid waarbij windmolens het duidelijk afleggen tegen energiebesparing. Aangezien de beschikbare middelen beperkt zijn is het van belang om een goede mix van maatregelen te maken. Met de efficiëntie van energiebesparing en windmolens zou ik een verdeling 90-10 maken. Helaas wordt in NL gekozen voor 0-100 zodat de minst doelmatige oplossing gekozen wordt. Of om in de brood met choco vergelijking te blijven, wij krijgen alleen een kwak choco... eet smakelijk!Ja, okee, als je die boterham als energiebesparing ziet en de choco als windmolens dan is dat een te eenzijdig symbool.

Laat ons dan maar een smoske nemen, of zoals ze het in Nederland noemen 'een broodje gezond'. Trouwens een heel toepasselijke benaming in dit verband. Er zit dus tussen dat broodje energiebesparing een verzameling van allerhande groene en gezonde energieleveranciers.

Een kwak choco?  Jekkes!

Wat als het leger 1.6miljoen werklozen eens geactiveerd wordt om elk 10 huizen te isoleren, dan is Belgie binnen het jaar Passief.

Je moet ook zorgen dat het een MIX is van besparingen en een MIX van nieuwe energiebronnen. DIe mix moet 'strategisch geoptimaliseerd worden'

Dus beter zelf drie fabriek zetten die PV's bouwen en maar gaan, beter zelf een drietal windmolen fabrieken, een drietal WP fabrieken bouwen en gaan ervoor.

En de beste manier om een 'omwenteling' zonder subsidies te bekomen is een flat energytax aardgas 1euro/m3 takseren, mazout 1euro/l takseren, kerosene 1euro/l takseren, LPG 1euro/kg takseren, steenkolen 1euro/kg takseren, benzien 1euro/l, diesel 1euro/liter

Alle afgeleide producten stapelen die taks zichtbaar op. EN alle producten worden defacto duurder, tenzij voor export. Import wordt defacto ook gecorrigeerd voor die taks. De meest energievriendelijke productie overleeft, de meest energieintensieve productie wordt afgestraft. Zo moet dat zijn.

 

 

 

 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140909_01258584

Uitstoot broeikasgassen bereikt alarmerend peil.

Tout va très bien madame la marquise