Vandamme Vanreusel Architecten bvba

de Merodelei 51
2300 Turnhout
België

vandamme vanreusel architecten turnhout wil de bouwheer in de eerste plaats een zo goed mogelijke begeleiding bieden gedurende het volledige bouwproces: vanaf de eerste gesprekken tot en met de eindoplevering.

De basis wordt gevormd door een goed architectonisch ontwerp dat een antwoord biedt op de wensen van de bouwheer en de specifieke randvoorwaarden van de locatie. Daarbij gaat de nodige aandacht naar een hedendaagse vormgeving en wordt het beschikbare bouwbudget gerespecteerd. Reeds van in de ontwerpfase wordt bovendien gestreefd naar een kwalitatief, duurzaam en energiezuinig bouwwerk.

Voor de uitvoering van de werken wordt steeds gezocht naar vakbekwame en prijscorrecte aannemers. De controle op de uitvoering van de werken beschouwen wij als een essentieel onderdeel van onze opdracht. Een regelmatige aanwezigheid op de werf en een goede communicatie met alle bouwactoren beogen een bevredigend resultaat waar de bouwheer zich volledig in kan herkennen.