5+ Architecten bv bvba

Tenrodestraat 19
3090 Overijse
België

Dankzij de verschillende competenties en achtergronden van haar partners is 5+ Architecten actief in woning-, kantoor- en industriebouw, zowel nieuwbouw als renovatie. Naast de hoofdactiviteit van architectuur kunnen wij enkele bijkomende bouw-gerelateerde diensten verlenen voor onze eigen projecten, zoals de opmaak van EPB- en PHPP-studies en verlenen van advies over energiezuinig en bio-ecologisch bouwen.

Onze ambitie voor de energieprestatie van onze projecten gaat verder dan de wettelijke vereisten (EPB). Wij beschikken over de kennis en middelen om in samenspraak met de klant lage-energie- en passiefhuis-projecten te ontwerpen en realiseren.
Een nog hoger ambitieniveau gaat over bio-ecologisch bouwen: Niet alleen energiezuinig bouwen, zoals opgelegd door de wetgeving en uitgepuurd in lage- energie en passiefwoningen, maar ook waterzuinig, vanuit een goede ruimtelijke ordening en aantrekkelijke stads- en dorpskernen én met gezonde en milieuverantwoorde natuurlijke en gezonde bouwmaterialen. Duurzaam bouwen is namelijk veel meer dan enkel energiezuinig bouwen. In essentie gaat het over volhoudbare mens- en milieuvriendelijke bouwwijzen en woonvormen.

Een greep uit de opleidingen: postgraduaat bio-ecologisch bouwen, postgraduaat vastgoedkunde, diverse opleidingen passief bouwen, opleiding toegankelijk bouwen, ... en regelmatige bijscholingen.