3D-architecten burg. bvba

Kruisbessenlaan 27
9120 Melsele
België

3D-architecten staat voor een Doordacht en Duurzaam Design.
Door middel van continue vorming en opleiding houdt 3D-architecten een vinger aan de pols in de evoluties in het duurzaam bouwen. Hierbij hechten we als ontwerpers een groot belang aan volgende principes:
- Continue aandacht voor de energiestroom op basis van de ‘trias energetica’. Deze 3-stappenstrategie gaat uit van volgende basisregels:
1. Beperken van het energieverbruik
2. Maximaal gebruik maken van energie uit duurzame bronnen
3. Fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk gebruiken
- Streven naar low-tech gebouwen, waarbij maximale aandacht gaat naar gebruikscomfort en lange termijnvisie.
- Doordachte materiaalkeuze die rekening houdt met levensduur, mogelijkheid tot hergebruik, onderhoud,…
- De concrete site als uitgangspunt van het ontwerp. Door rekening te houden met oriëntatie, bodemeigenschappen, bereikbaarheid, omliggende gebouwen,… wordt gezocht naar een aangepast ontwerp voor zijn concrete omgeving.
Duurzaamheid is echter meer dan milieubewustzijn, lange levensduur en zuinig energieverbruik. Ook toegankelijkheid, multifunctionaliteit, flexibiliteit,... maken integraal deel uit van een duurzame visie. We streven dan ook naar flexibele en aanpasbare bouwvormen, waarbij gewijzigde gebruikerssituaties op eenvoudige wijze kunnen doorgevoerd worden.
Deze verschillende stappen worden gedurende het ganse ontwerpproces op elkaar en op de wensen van de bouwheer afgestemd.
Als dragers van het label ‘Energiebewust architect’ engageren wij ons om onze klanten de nodige voorlichting te bezorgen betreffende isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, energiezuinige technieken en economisch verantwoord energiebewust bouwen. De implementatie doorheen het volledige ontwerp- en bouwproces, resulteert in doordachte en duurzame referenties op maat van de bouwheer.
Afhankelijk van het ambitieniveau van de bouwheer beschikken we over voldoende know-how om, in samenspraak met EPB-verslaggever en studiebureaus, (zeer) lage energie, bijna energie neutrale (BEN) en/of passiefprojecten te verwezenlijken.