Kamp C is het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen van de provincie Antwerpen. Zij organiseren voor de schoolbesturen een infonamiddag met rondleiding in het infocentrum (o.a. rond de tentoonstelling ‘Expo C’). Verder ondersteunen zij de Antwerpse passiefschoolprojecten met planadvies rond duurzaam bouwen en de communicatie naar de achterban (ouders, leerlingen, buurt).
Voor meer info kan u contact opnemen met de heer Dirk Verbeeck.